100+ o Gyrsiau Ar-lein Am Ddim Yng Nghanada Gyda Thystysgrifau

Mae sawl cwrs ar-lein am ddim yng Nghanada gyda thystysgrifau yn torri ar draws, dyniaethau iechyd, adloniant, rheolaeth, pensaernïaeth, yr amgylchedd, prosesu bwyd a mwy.

Mae'r cyrsiau hyn ar agor i bobl â diddordeb ac fe'u cymerir ar-lein yn bennaf ar Coursera ac eraill llwyfannau dysgu ar-lein.

Gellir ystyried cyrsiau ar-lein fel hwb gyrfa gan eu bod yn ychwanegu at yr hyn y mae person eisoes yn ei wybod neu'n gwasanaethu fel ffynhonnell wybodaeth newydd.

O gofnodion, Canada yw un o'r gwledydd sydd â'r gofynion derbyn myfyrwyr rhyngwladol uchaf. Mae llawer o fyfyrwyr rhyngwladol yn dod i Ganada bob blwyddyn at ddibenion academaidd ond eto mae'r nifer sy'n cael ei wrthod yn fwy na x3 o'r nifer a dderbynnir.

Mae hyn i ddweud bod llawer o fyfyrwyr rhyngwladol sy'n ceisio astudio yng Nghanada yn wynebu cael eu gwrthod am un rheswm neu'r llall.

Helpodd cyrsiau ar-lein lawer i gael tystysgrifau buddiol ar-lein ac am y rheswm o helpu myfyrwyr i gael mynediad at gyrsiau ar-lein gyda thystysgrifau y gellir eu hargraffu am ddim y gwnaethom ysgrifennu canllaw a ddarllenwyd yn eang ar cyrsiau ar-lein gyda thystysgrifau y gellir eu hargraffu.

Dylech hefyd wybod, ar wahân i gymryd cyrsiau ar-lein am ddim, bod yna rai colegau ar-lein a all eich talu i astudio gyda nhw.

Ar yr erthygl benodol hon hefyd mae cyrsiau ar-lein gyda thystysgrifau cwblhau yng Nghanada a fydd yn rhoi boddhad mawr ichi.

Mae rhai o'r cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim a gynigir gan lywodraeth Canada sydd hefyd yn dod gydag ardystiad.

Gall myfyrwyr o Ganada a myfyrwyr rhyngwladol sy'n preswylwyr yng Nghanada drosoli'r cyrsiau hyn i gaffael mwy o wybodaeth a gwella eu CVs.

Mae yna sawl cwrs ar-lein ledled y byd. Rhai â thystysgrifau, rhai heb. Rhai am ddim, rhai yn talu. Gwnaeth rhai ar gyfer rhai gwledydd penodol, rhai ar gyfer pob myfyriwr rhyngwladol.

Yma, mae fy ffocws ar gyrsiau ar-lein am ddim yng Nghanada gyda thystysgrifau a byddaf yn rhannu tua deg o'r rhain gyda chi.

Cynigir y cyrsiau hyn gan rai o'r prifysgolion hynny yr ydych wedi dymuno bod yn rhan ohonynt yng Nghanada a'r peth mwyaf diddorol am gymryd rhan yn y cyrsiau hyn yw y gallwch astudio ar-lein o gysur eich cartref a chael Tystysgrif ar y diwedd .

10 Cwrs Ar-lein Am Ddim Yng Nghanada Gyda Thystysgrifau

 • Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim Datblygu Meddalwedd
 • Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim Ffasiwn a Dylunio
 • Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar sgiliau ysgrifennu da
 • Cyrsiau ar-lein paratoi IELTS am ddim
 • Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar Gyfrifeg
 • Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar Gyfathrebu Busnes
 • Peirianneg Meddalwedd cyrsiau ar-lein am ddim
 • Cwrs Ar-lein Am Ddim ar Ddysgu Addysgu Ar-lein
 • Cwrs Ar-lein Am Ddim Ar Saesneg i'w Ddatblygu

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim Datblygu Meddalwedd

Yn ôl Wicipedia, Datblygu meddalwedd yw'r broses o feichiogi, nodi, dylunio, rhaglennu, dogfennu, profi a thrwsio bygiau sy'n gysylltiedig â chreu a chynnal cymwysiadau, fframweithiau, neu gydrannau meddalwedd eraill.

Cynigir y cyrsiau datblygu meddalwedd ar blatfform Coursera. Gall ymgeiswyr hyd yn oed ennill gradd baglor neu feistr mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol sy'n ymdrin â datblygu meddalwedd yn llawn ar-lein ar y platfform hwn.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim Ffasiwn a Dylunio

Heb unrhyw ofyniad mynediad penodol, mae'r cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn yng Nghanada yn cael ei wneud yn llawn ar-lein ochr yn ochr â'i ardystiad ac mae'n cymryd tua 20 awr i'w gwblhau.

Cynigir y cwrs dylunio ffasiwn ar-lein hwn yng Ngholeg Dysgu Agored Brentwood ac mae cofrestriad ar agor trwy gydol y flwyddyn sy'n golygu y gallwch wneud cais am y cwrs hyd yn oed ar hyn o bryd.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar sgiliau ysgrifennu da

Cynigir y cyrsiau sgiliau ysgrifennu ar-lein rhad ac am ddim hyn gan nifer o brifysgolion gorau ac fe'u targedir tuag at helpu cyfranogwyr i wella sgiliau ysgrifennu traethodau, adroddiadau, gramadeg, straeon, ysgrifennu busnes a mwy.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cyrsiau ar-lein paratoi IELTS am ddim

Mae'r cwrs ar-lein rhad ac am ddim hwn yn cynnwys gwersi ar wrando, siarad, darllen ac ysgrifennu ar gyfer y prawf IELTS.

Mae IELTS yn un o'r profion academaidd gorfodol ar gyfer myfyrwyr o wledydd y tu allan i Loegr sydd eisiau astudio yng Nghanada, Awstralia, yr UD neu rai gwledydd eraill yn Lloegr.

Mae'r cwrs yn gynhwysfawr ac yn hunan-gyflym, gan ganiatáu i gyfranogwyr gymryd gwersi yn ddoeth ar eu hamser mwyaf ffafriol.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar Gyfrifeg

Nid yw'r cwrs cyfrifo ar-lein rhad ac am ddim hwn yn gofyn am unrhyw ofyniad mynediad cychwynnol. Mae'n hunan-gyflym ac yn cymryd tua 20 awr i'w gwblhau.

Cwrs byr yw hwn ac mae'n agored i dderbyn ceisiadau gan gyfranogwyr sydd â diddordeb trwy'r flwyddyn.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cyrsiau Ar-lein Am Ddim ar Gyfathrebu Busnes

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn yn cymryd tua 10 i 15 awr i'w gwblhau ac mae yna asesiadau lle dylai pob cyfranogwr sydd am basio'r cwrs yn foddhaol i gael tystysgrif sgorio hyd at 80% ynddo.

O fewn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i wella eich technegau ysgrifennu busnes a gwella eich galluoedd rhyngbersonol a chyflwyno.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cwrs Ar-lein Am Ddim ar Ddysgu Addysgu Ar-lein

Mae'r cwrs hwn yn gwbl ar-lein ac am ddim i nid yn unig Canadaiaid ond pob dysgwr rhyngwladol.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Cwrs Ar-lein Am Ddim Ar Saesneg i'w Ddatblygu

Cynigir y cwrs hwn ar-lein am ddim i fyfyrwyr ac athrawon gan y Cyngor Prydeinig.

Ymgeisiwch am y Cwrs

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, mae sawl cwrs ar-lein am ddim yng Nghanada a gwledydd eraill y byd.

Ar fy rhestr yma, ceisiais fy ngorau i gulhau fy eitemau i Ganada ac felly mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau a restrir uchod yn cael eu cynnig am ddim gan Brifysgol British Columbia yng Nghanada.

Mae rhai o'r cyrsiau hyn ar adeg eu rhyddhau yn dod ynghyd â thystysgrif lawn ar ôl eu cwblhau i gyd am ddim ond wrth i amser fynd yn ei flaen, mae angen talu am ardystiad, er nad pob un ohonynt, mae sawl cwrs ar-lein am ddim yng Nghanada o hyd tystysgrifau nad yw'n gofyn eich bod yn talu cyn ardystio yn hytrach eich bod yn cwblhau'r cwrs i'r olaf un.

Cynigir y cyrsiau ar-lein Datblygu Meddalwedd a Pheirianneg gan Prifysgol British Columbia ar Coursera a rhoddir ardystiadau o dan y brifysgol ar ddiwedd y rhaglen.

Cyrsiau Diploma Ar-lein Am Ddim yng Nghanada

I dorri stori hir yn fyr, mae yna sawl cwrs diploma ar-lein yng Nghanada ond dwi eto i ddod o hyd i unrhyw un ohonyn nhw sydd am ddim. Isod mae rhai o'r cyrsiau Diploma ar-lein dan sylw yng Nghanada.

 • Diploma mewn Seicoleg Gymhwysol a Chwnsela
 • Diploma mewn Animeiddio
 • Diplomâu mewn Marchnata Digidol
 • Diploma mewn Busnes - Cyfrifeg
 • Diploma Cynhyrchu Fideo Ar-lein

Cyrsiau Ar-lein Am Ddim yng Nghanada i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Isod mae rhai cyrsiau ar-lein am ddim yng Nghanada yn benodol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol.

 • Cyrsiau ar-lein IELTS am ddim
 • Cyrsiau ar-lein paratoi GRE am ddim
 • Cyrsiau ar-lein paratoi Gmat am ddim

Er y gall myfyrwyr rhyngwladol a domestig fel ei gilydd gymryd yr holl gyrsiau rhad ac am ddim arbennig a restrir uchod, rydym am bwysleisio'n benodol ar rai o'r cyrsiau ar-lein am ddim sydd yn y bôn o fudd i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig.

Cyrsiau ar-lein IELTS am ddim

Rydych chi'n gwybod, i astudio yng Nghanada, gofynnir i chi gyflwyno canlyniad IELTS da felly ystyriwyd bod y cwrs hwn yn un o'r eitemau i fod ar fy rhestr o gyrsiau ar-lein am ddim yng Nghanada gyda thystysgrifau i helpu myfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau astudio yng Nghanada ond nid yw wedi bod yn gwneud sgoriau da gydag IELTS sy'n arwain at eu gwrthod yn barhaus.

Prawf safonedig rhyngwladol o hyfedredd iaith Saesneg ar gyfer siaradwyr Saesneg anfrodorol yw'r System Ryngwladol Profi Iaith Saesneg (IELTS).

Mae'n cael ei reoli ar y cyd gan y Cyngor Prydeinig, IDP: IELTS Awstralia a Chaergrawnt Asesu Saesneg ac mae'n ofyniad gorfodol i fyfyrwyr rhyngwladol sydd eisiau astudio I Canada oni bai mewn achosion lle mae opsiynau eraill y gall rhywun eu dewis yn lle cyflwyno tystysgrif IELTS neu sgôr.

Gallwch ddarganfod mwy am y cwrs ar-lein am ddim ar baratoi IELTS yma.

Cyrsiau ar-lein paratoi GRE am ddim

Er bod yna lawer o gyrsiau ar-lein GRE prep yng Nghanada, mae gen i ddiddordeb mewn eich cysylltu chi â'r ffynhonnell.

Prawf safonedig yw'r Arholiadau Cofnodion Graddedig (GRE) sy'n ofyniad derbyn i lawer o ysgolion graddedig yn yr Unol Daleithiau a Chanada. Mae'r Gwasanaeth Profi Addysg (ETS) yn berchen ar ac yn gweinyddu'r GRE.

Yr ETS yw'r corff swyddogol sy'n gyfrifol am y GRE a gallwch chi cliciwch yma i gael mynediad i gyrsiau ac adnoddau prawf ymarfer GRE am ddim gan ETS ei hun.

Cyrsiau ar-lein paratoi Gmat am ddim

Prawf addasol cyfrifiadurol yw'r Prawf Derbyn Rheolaeth i Raddedigion sydd â'r nod o asesu rhai sgiliau dadansoddol, ysgrifennu, meintiol, llafar a darllen mewn Saesneg ysgrifenedig i'w defnyddio wrth dderbyn i raglen rheoli graddedigion, fel rhaglen MBA.

Mae GMAT yn ofynnol gan sawl prifysgol yng Nghanada, yr UD a nifer o leoedd eraill ar gyfer rhaglenni graddedigion.

MBA.com yw'r corff swyddogol sy'n gyfrifol am y GMAT ac mae ganddyn nhw sawl un cyrsiau GMAT ar-lein am ddim yng Nghanada y gall pob myfyriwr rhyngwladol gael mynediad iddo o unrhyw le yn y byd.

Cyrsiau Prifysgol Ar-lein Am Ddim Canada

Mae sawl cwrs prifysgol ar-lein am ddim yn cael eu cynnig gan wahanol brifysgolion rhyngwladol o bob cwr o'r byd ond yn yr adran hon, byddaf yn canolbwyntio ar gyrsiau prifysgol ar-lein am ddim yng Nghanada yn arbennig.

 1. Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim Paleobioleg Deinosor yng Nghanada
  Gan Brifysgol Alberta, Canada (Dino 101).
 2. Data ar gyfer Dysgu Peiriant cwrs prifysgol ar-lein am ddim yng Nghanada
  Gan Sefydliad Cudd-wybodaeth Peiriant Alberta, Canada.
 3. Dylunio a Datblygu Apiau ar gyfer cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim iOS yng Nghanada
  Gan Brifysgol Toronto, Canada.
 4. Dysgu Rhaglen: Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim yr Hanfodion yng Nghanada
  Gan Brifysgol Toronto, Canada.
 5. Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer Caffael Data GIS a Dylunio Mapiau yng Nghanada
  Gan Brifysgol Toronto, Canada.
 6. Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim gan Insect-Human Interactions yng Nghanada
  Gan Brifysgol Alberta, Canada.
 7. Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim Pensaernïaeth Meddalwedd yng Nghanada
  Gan Brifysgol Alberta, Canada.
 8. Cyflwyniad i Fapio GIS cwrs prifysgol ar-lein am ddim yng Nghanada
  Gan Brifysgol Toronto, Canada.
 9. Cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim Biowybodeg Planhigion yng Nghanada
  Gan Brifysgol Toronto, Canada.
 10. Prosesau Meddalwedd ac Arferion Ystwyth cwrs prifysgol ar-lein rhad ac am ddim yng Nghanada
  Gan Brifysgol Alberta, Canada.

Mae'r rhain ymhlith y cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim gorau gyda thystysgrifau y gallwch chi ddod o hyd iddynt yng Nghanada y gall myfyrwyr rhyngwladol a domestig wneud cais amdanynt o unrhyw le yn y byd. Un peth y mae'n rhaid i chi ei nodi serch hynny yw bod ffi ynghlwm wrth sefyll yr arholiad terfynol a sicrhau'r dystysgrif cwblhau'r cwrs.

Casgliad

Fel myfyriwr, mae'n syniad da cymryd rhan yn unrhyw un o'r cyrsiau hyn. Hyd yn oed os byddwch chi'n darganfod bod angen talu'r cwrs rydych chi'n ei ddilyn cyn ardystio gallwch fynd ymlaen a chael y dystysgrif os oes gennych chi'r cyllid ond os nad oes gennych chi, bachwch y wybodaeth yn gyntaf.

Mae gwybodaeth yn bwysicach na thystysgrif papur yn unig. Gallwch barhau i ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwyd gennych o gyrsiau o'r fath heb ddefnydd o dystysgrif.

I'r rhai sydd mewn cariad dwfn â Chanada, rwyf wedi llunio rhestr o prifysgolion yng Nghanada nad ydynt yn codi unrhyw ffi ymgeisio.

Mae'r prifysgolion hyn ar agor i fyfyrwyr domestig a rhyngwladol a chan nad ydynt yn codi unrhyw ffi ymgeisio, gallwch wneud cais am fynediad ar-lein yn y prifysgolion hyn i gyd am ddim! Paratowch eich dogfennau mewn fformat PDF a dyna fyddai'r cyfan.

Argymhellion

Isod mae rhai o'n herthyglau ar wahanol gyrsiau ar-lein am ddim a allai fod o ddiddordeb i chi;

sylwadau 15

 1. Anfonwch ataf am fferyllol am ddim
  Cwrs tystysgrif ar-lein ym mhrifysgolion Canada
  Diolch.

 2. A allech chi anfon dolen ataf i gyrsiau rhad ac am ddim Canada ar-lein.

  diolch

 3. Syr, rwyf am ddysgu o'r platfform e-ddysgu hwn. Anfonwch e-bost ataf gyda chyfarwyddiadau ar sut i ddysgu cyrsiau o'r platfform hwn. Diolch i chi.

  Abul Hasan Belal.

 4. Rwyf wedi bod allan o swydd ers i'r cloi pandemig ddechrau .. Yn anffodus, tan nawr, roedd yn dal yn anodd imi ddod o hyd i un. Felly penderfynais, wrth chwilio am swydd arall, i gymryd dosbarthiadau ar-lein i'm cadw'n brysur. Mae gen i ddiddordeb ar gyrsiau Saesneg (diploma neu dystysgrif). Byddwn yn gwerthfawrogi a fydd dosbarthiadau ar-lein am ddim neu heb fawr o ffi yn iawn.

  Diolch . Cadwch yn ddiogel.

  1. Yn edrych i mewn i hyn. Byddaf yn cyhoeddi fy nghanfyddiadau ar y blog hwn yn fuan, cadwch lygad.

  2. Yn edrych i mewn i hyn. Byddaf yn cyhoeddi fy nghanfyddiadau ar y blog hwn yn fuan, cadwch lygad.

Sylwadau ar gau.