6 Ysgoloriaeth Dysgu Llawn Orau ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yng Nghanada

Yn yr erthygl hon, rydym wedi datgelu sawl ysgoloriaeth ddysgu lawn i fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada ar gyfer Israddedigion, Meistr a Ph.D. rhaglenni yn y drefn honno. Mae'r rhan fwyaf o'r ysgoloriaethau a restrir yma hefyd ar gael i dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr domestig o Ganada hefyd tra bod rhai ohonynt ar gyfer y naill barti neu'r llall yn llwyr.

Yn gyffredinol, mae astudio yng Nghanada yn gostau i fyfyrwyr rhyngwladol ond gallwch gwtogi ar lawer o'r treuliau dan sylw os gallwch chi lanio a ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer eich astudiaeth a dyma rai ysgoloriaethau dysgu llawn sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada y gallwch fod yn gymwys neu wneud cais amdanynt.

I fod yn onest, er y gall myfyrwyr rhyngwladol gael mynediad at rai o'r ysgoloriaethau hyn pan fyddant yn cwrdd â rhai gofynion a all weithiau ofyn iddynt fod â phreswyliad yng Nghanada neu hyd yn oed ddinasyddiaeth, mae gan fyfyrwyr Canada fwy o siawns o gael mynediad i'r ysgoloriaethau hyn.

Mae astudio ar ysgolheictod, yn enwedig ysgoloriaethau a ariennir yn llawn, yn rhyddhad mawr i bob myfyriwr, nid myfyrwyr rhyngwladol yn unig, hyd yn oed myfyrwyr domestig. Dyma pam mae myfyrwyr ledled y lle yn chwilio am y cyfleoedd ysgoloriaeth sydd ar gael yn ddiddiwedd.

[lwptoc]

Ysgoloriaethau Dysgu Llawn i Fyfyrwyr Rhyngwladol yng Nghanada

 • Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd (Israddedig, UoT)
 • Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson (Israddedig)
 • Vanier CGS - Gwobr Tair Asiantaeth (Ph.D)
 • Ysgoloriaethau Graddedigion Ontario (Meistr, PhD)
 • Rhaglen Ysgoloriaeth Trillium Ontario (Ph.D)
 • Ysgoloriaethau Vanier (Ph.D)

Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd ym Mhrifysgol Toronto

Ynglŷn â Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd

Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd ar gyfer myfyrwyr israddedig, rhyngwladol a domestig fel ei gilydd yn bennaf. Derbynnir 90 o fyfyrwyr bob blwyddyn ac mae'r ysgoloriaeth werth $ 10,000 o arian parod gyda buddion eraill.

Fel y mae, mae ysgoloriaeth ysgolheigion rhagoriaeth yr Arlywydd yn un o'r ysgoloriaethau dysgu llawn gorau ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada sydd ar gael yn flynyddol ac yn agored i dderbyn ceisiadau am ddim.

Yn ôl Prifysgol Toronto, Bydd oddeutu 90 o’r myfyrwyr ysgol uwchradd mwyaf cymwys yn ymgeisio i flwyddyn gyntaf mynediad uniongyrchol, astudiaethau israddedig yn cael eu gwahaniaethu fel Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd.

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon yn awtomatig i fyfyrwyr ysgolion uwchradd domestig a rhyngwladol sy'n gwneud cais i raglen radd israddedig i Brifysgol Toronto gyda chyflawniad academaidd rhagorol o'u cofnodion academaidd blaenorol.

Nid yw ymgeiswyr sydd wedi mynychu unrhyw sefydliad ôl-uwchradd bellach yn gymwys i gael yr ysgoloriaeth hon er eu bod yn dal i wneud cais i raglen gradd israddedig yn UoT.

Buddion Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd

 • Gwerth arian parod o $ 10,000
 • Sicrwydd mynediad i swydd ar y campws erbyn yr ail flwyddyn astudio
 • Cyfle astudio rhyngwladol gwarantedig
 • Mynediad llawn i adnoddau
 • Buddion anghydamserol eraill

Proses Ymgeisio Rhaglen Ysgolheigion Rhagoriaeth y Llywydd

Nid oes cais arbennig ar gyfer y rhaglen hon. Mae myfyrwyr yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer yr ysgoloriaeth hon yn ystod adolygiad cais.

Mae hyn i ddweud mai'r cyfan sydd angen i chi wneud cais am yr ysgoloriaeth hon yw gwneud cais i raglen radd israddedig ym Mhrifysgol Toronto.

Ysgoloriaethau Dysgu Llawn B. Pearson ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yng Nghanada

Ynglŷn â Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson

Dyma un o'r ysgoloriaethau dysgu llawn mwyaf cystadleuol i fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada gan ei fod yn cynnwys hyfforddiant, llyfrau, ffioedd atodol a llawer mwy.

Dim ond ym Mhrifysgol Toronto yng Nghanada y mae'r ysgoloriaeth hon yn ddealladwy ac mae'n seiliedig ar argymhelliad, gwerthusiad ac ystyriaeth.

Rhaid i'r ysgol uwchradd rydych chi'n dod ohoni eich argymell yn uniongyrchol ar gyfer yr ysgoloriaeth hon cyn y gallwch chi lenwi'r ffurflen gais ar-lein ac yna bydd y brifysgol wedyn yn gwerthuso'ch manylion i benderfynu a fyddwch chi'n cael eich ystyried ar gyfer yr ysgoloriaeth ai peidio.

Dim ond 37 ymgeisydd sy'n cael eu dewis o'r diwedd fel buddiolwyr ar gyfer y cyfle ysgoloriaeth hwn bob blwyddyn.

Buddion Rhaglen Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson

 • Yn ymdrin â hyfforddiant llawn
 • Llyfrau
 • Ffioedd digwyddiadau
 • Cymorth preswylio llawn
 • Cymorth i Fyfyrwyr

Proses Ymgeisio Ysgoloriaeth Ryngwladol Lester B. Pearson

Fel y dywedais yn gynharach, mae angen i'ch ysgol eich argymell i allu cwblhau'r cais am yr ysgoloriaeth hon. Beth bynnag, gallwch chi ddod o hyd i'r llawn manylion y cais yma.

Ysgoloriaethau Graddedigion Ontario

Ynglŷn ag Ysgoloriaethau Graddedigion Ontario

Roedd Ysgoloriaethau Graddedigion Ontario yn agored i dderbyn ceisiadau gan ddim ond myfyrwyr Meistr a PhD mewn sefydliadau sy'n cymryd rhan yn Ontario. Ni ellir cael yr ysgoloriaeth mewn unrhyw brifysgol yng Nghanada y tu allan i Ontario.

Mae'n werth tua $ 10,000 y flwyddyn y gellid ei dalu hanner ddwywaith mewn blwyddyn.

Mae'r ysgoloriaeth ar gael ar gyfer pob disgyblaeth astudio cyn belled â bod yr ysgol yn un o'r ysgolion sy'n cymryd rhan.

Buddion Ysgoloriaeth i Raddedigion Ontario

 • $ 5000 yn cael ei dalu ddwywaith y flwyddyn.
 • Cymorth i Fyfyrwyr

Proses Ymgeisio Ysgoloriaeth i Raddedigion Ontario

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer Ysgoloriaeth i Raddedigion Ontario, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Byddwch mewn astudiaethau graddedig ar lefel meistr neu ddoethuriaeth
 • Byddwch wedi'ch cofrestru mewn rhaglen amser llawn am 2 dymor neu fwy (cyfanswm o 21 i 52 wythnos) ar gyfer y flwyddyn academaidd rydych chi'n cyflwyno'ch cais.
 • Byddwch chi'n mynychu un o'r ysgol Ontario sy'n cymryd rhan

Rhestr o Ysgolion Canada sy'n Cymryd Rhan yn Ysgoloriaethau Graddedigion Ontario

 • Prifysgol Brock
 • Prifysgol Carleton
 • Prifysgol Guelph
 • Prifysgol Lakehead
 • Prifysgol Laurentian
 • Prifysgol McMaster
 • Prifysgol Nipissing
 • Prifysgol OCAD
 • Sefydliad Technoleg Prifysgol Ontario
 • Prifysgol Ottawa
 • Prifysgol Queen's
 • Prifysgol Ryerson
 • Prifysgol Toronto
 • Prifysgol Trent
 • Prifysgol Waterloo
 • Prifysgol y Gorllewin
 • Prifysgol Wilfrid Laurier
 • Prifysgol Windsor
 • Prifysgol Efrog

Ysgoloriaethau Dysgu Llawn Ontario Trillium ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol yng Nghanada

Ynglŷn â Rhaglen Ysgoloriaeth Trillium Ontario

Mae rhaglen Ysgoloriaethau Trillium Ontario (OTS) yn fenter bwysig i ddenu myfyrwyr rhyngwladol gorau i Ontario ar gyfer astudiaethau PhD.

Mae'r ysgoloriaeth hon yn eithriadol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yn unig ac ni all myfyrwyr domestig o Ganada wneud cais amdani.

Anogir myfyrwyr sydd â diddordeb yn Ysgoloriaethau Ontario Trillium i fynegi eu diddordeb yn y gystadleuaeth i gadeirydd y rhaglen raddedigion wrth wneud cais am fynediad i unrhyw un o'r ysgolion yng Nghanada sy'n cymryd rhan.

Rhaid i chi fod yn myfyriwr rhyngwladol gyda dilys Fisa myfyrwyr Canada i fod yn gymwys i wneud cais am yr ysgoloriaeth hon.

Buddion Rhaglen Ysgoloriaeth Trillium Ontario

 • Swm ysgoloriaeth o $ 40,000 y flwyddyn
 • Cyflog Byw
 • Cymorth i fyfyrwyr

Proses Ymgeisio Rhaglen Ysgoloriaeth Ontario Trillium

Fel rheol mae gan bob un o ysgoloriaethau Ontario sy'n cymryd rhan yn Ysgoloriaeth Ontario Trillium ei phroses ymgeisio ei hun ond yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddatgan diddordeb yn yr ysgoloriaeth yn ystod eich cais am fynediad i unrhyw un o'r ysgolion a rhaid i Gadeirydd Graddedig y rhaglen dderbyn gael eich enwebu am yr ysgoloriaeth.

Mae rhai o'r ysgolion sy'n cymryd rhan yn hoffi'r Prifysgol Toronto ystyried myfyrwyr ar gyfer yr ysgoloriaeth yn awtomatig.

Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada

Am Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada

Ysgoloriaethau Graddedigion Vanier Canada - Mae hon yn ysgoloriaeth ddysgu lawn i fyfyrwyr yng Nghanada sydd wedi'i golygu ar gyfer myfyrwyr PhD yn unig. Mae'r cais ar agor bob blwyddyn ac mae sawl slot ysgoloriaeth ar agor.

Mae'r ysgoloriaeth hon hefyd yn seiliedig ar argymhelliad gan fod yn rhaid i'ch prifysgol eich argymell i gael eich ystyried ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.

Buddion Ysgoloriaethau Graddedig Vanier Canada

 • $ 50,000 o ysgoloriaeth ddysgu lawn yn cael ei thalu bob blwyddyn
 • Cymorth i Fyfyrwyr
 • Cefnogaeth tai
 • Cyflog Byw

Proses Ymgeisio Ysgoloriaethau Graddedig Vanier Canada

Gallwch ddod o hyd i'r manylion llawn a'r broses ymgeisio ar gyfer y Ysgoloriaeth i Raddedigion Vanier Canada yma.


Mwy am ysgoloriaethau dysgu llawn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada

Os ydych chi'n gallu cael ysgoloriaeth wedi'i hariannu'n llawn yng Nghanada sy'n talu ffioedd dysgu llawn fel unrhyw un o'r rhai rydw i wedi ysgrifennu amdanyn nhw uchod, yna byddwch chi'n siŵr y gallwch chi gwblhau eich astudiaethau heb straen.

Rwyf wedi ysgrifennu am sawl ysgoloriaeth ddysgu lawn a rhannol (gyda chymorth) yng Nghanada ar gyfer myfyrwyr Ph.D., Meistr ac Israddedig. Fel y mae, gall y rhai sydd eto i ddod i mewn i'r brifysgol wneud cais am y ysgoloriaethau israddedig yng Nghanada os mai dim ond eu bod yn ffodus i gael eu derbyn gan yr ysgol yr un flwyddyn.

Pam yr wyf wedi penderfynu ysgrifennu ar y pwnc hwn yw cadw at yr addewid a wneuthum i helpu myfyrwyr rhyngwladol i gael mynediad at bob gwybodaeth ddilys sydd ei hangen arnynt i astudio dramor neu i wneud eu breuddwydion i astudio dramor yn un cyraeddadwy.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol ac yr hoffech chi beidio â cholli unrhyw un o'n diweddariadau ar ysgoloriaethau sydd newydd eu rhyddhau y gallwch chi wneud cais amdanynt, gallwch chi tanysgrifiwch i'n gwasanaeth rhybuddio e-bost am ddim a byddwch yn cael e-bost yn cynnwys crynodeb o'r canllawiau a'r ysgoloriaethau rydyn ni'n eu cyhoeddi bob dydd.

Yn ôl at ein pwnc am y diwrnod. Mewn prifysgolion fel y Prifysgol Toronto yng Nghanada, mae ffioedd dysgu yn unig mor uchel â hyd at $ 50,000 ac os ydych chi am ychwanegu byrddio iddo hefyd, byddai tua $ 70,000. Rhyfeddol.

Mae swm o'r fath werth miliynau mewn sawl arian ac o'r herwydd mae'n ddrud iawn i fyfyrwyr rhyngwladol. Yn rhy ddrud, hyd yn oed os rhoddir ysgoloriaeth% 50 i chi, efallai na fyddwch yn dal i allu gwneud iawn am y% 50 sy'n weddill. Dyma pam mae ysgoloriaethau dysgu llawn yn union yr hyn y gallai fod ei angen arnoch chi.

Er, heblaw am ysgoloriaethau dysgu llawn, gallwch gael ysgoloriaeth ddysgu rannol ond gyda Swydd sicr ar y campws a all eich helpu i ennill rhai bychod i gynnal eich hun. Pa mor cŵl mae hynny'n swnio?
Dyma pam ysgrifennais ganllaw beth amser yn ôl Sut i astudio a gweithio yng Nghanada. Rwy'n gwybod bod myfyrwyr rhyngwladol bob amser yn chwilio am gyfleoedd o'r fath.

I'r rhai sydd â rhieni neu sydd â rhywfaint o arian i ofalu am eu hastudiaethau yng Nghanada, efallai na fyddwch am giwio ar y llinell hir sy'n ceisio am ysgoloriaethau. Gallwch chi benderfynu edrych ar fy nghanllaw ar y 10 prifysgol rataf yng Nghanada, efallai y bydd eu ffioedd yn fforddiadwy.

Neu yn well fyth, ysgrifennais ganllaw arall arno Prifysgolion yng Nghanada nad ydyn nhw'n codi unrhyw gais derbyn ffioedd. Efallai y byddwch hefyd am edrych ar y prifysgolion hyn. Rydych chi'n gwybod bod y ffioedd afresymol y mae rhai o'r prifysgolion hyn yn eu codi gan fod ffioedd ymgeisio yn ddigon drwg i droi rhai pobl i ffwrdd ond mae hynny gyda llaw.

Ar gyfer yr ysgoloriaethau dysgu llawn ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol yng Nghanada ar fy rhestr yma, rwyf wedi darparu esboniad manylach i sut mae'r ysgoloriaethau hyn yn gweithio, sut y gallwch wneud cais amdanynt, beth yw eu gwerth a'r buddion y maent yn eu rhoi, faint o fyfyrwyr y maent yn eu derbyn bob blwyddyn a hefyd yn darparu dolen gais i ddarllenwyr sydd â diddordeb wneud cais.

Beth bynnag, dylech chi hefyd fod yn ymwybodol bod yna rhaglenni ar-lein yng Nghanada y gallwch chi gymryd rhan ynddynt am ddim o unrhyw ran o'r byd? Mae'r rhaglenni hyn yn safonol ac maent i gyd wedi'u cynllunio at ddibenion penodol.

Mae cymryd rhan mewn rhaglenni ar-lein yn dda hefyd. Mae'n gwella'ch CV, yn ychwanegu at eich gwybodaeth, a hefyd yn gwella'ch siawns o ennill ysgoloriaeth neu hyd yn oed lanio swydd sy'n talu'n uchel.

Casgliad

Ysgoloriaeth Vanier yw'r olaf ar fy rhestr o ysgoloriaethau Canada sy'n talu ffioedd dysgu llawn. Fel y byddwch yn cytuno, nid yw'r holl ysgoloriaethau yma mewn gwirionedd yn darparu adnoddau ariannol sy'n gallu talu ffioedd ysgol llawn ond yna, mae bron pob un ohonynt yn darparu buddion sy'n talu o leiaf ffioedd dysgu llawn ac yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd gwaith i fyfyrwyr a allai eich helpu i godi mwy o arian. i dalu am fwy o dreuliau a allai godi.

Mae yna nifer o ysgoloriaethau astudio dramor yn cael ei ryddhau bob dydd ar ein platfform felly byddaf yn eich cynghori i ysgrifennu i lawr neu arbed www.sanation-390e0d.ingress-erytho.easywp.com yn rhywle fel y gallwch ymweld ag ef bob bore i edrych am gyfleoedd ysgoloriaeth sydd newydd eu rhyddhau a gwneud cais am y rhai rydych chi'n gymwys.

Mae yna lawer o gystadleuaeth yn y gofod ysgoloriaeth bod angen i chi wneud rhywbeth ychwanegol i aros ar y blaen i eraill. Peidiwch ag ymlacio ar ôl gwneud cais am un ysgoloriaeth yn unig. Gwnewch gais am bob ysgoloriaeth rydych chi'n gymwys amdani oherwydd po fwyaf o ysgoloriaethau rydych chi'n ymgeisio, po uchaf fydd eich siawns o ennill.

Yn onest, mae ysgoloriaethau dysgu llawn yng Nghanada yn gystadleuol iawn. Mae bron pob myfyriwr rhyngwladol sydd â'u llygaid ar Ganada yn neidio ar yr holl ysgoloriaethau hyn ac mae hyn yn gwneud y gystadleuaeth yn uchel iawn.

Mae cyfradd derbyn rhai o'r ysgoloriaethau hyn mor isel â 2% felly mae siawns fain iawn o gael eich dewis.

Fy nghyngor i yw nad ydych chi'n digio. Peidiwch â rhoi eich ffocws ar y prifysgolion mawr hyn yn unig, mae rhai ohonynt yn gystadleuol iawn na fyddent prin yn eich derbyn. Rydym yn rhannu canllawiau o bryd i'w gilydd ar sut y gallwch gael mynediad ac ysgoloriaethau mewn rhai prifysgolion llai a bod yn hapus ichi wneud hynny.

I gyrchu'r canllawiau hyn am ddim, ewch i www.sanation-390e0d.ingress-erytho.easywp.com ar eich porwr neu gallwch chi hefyd hoffwch ein tudalen ar Facebook i gael ein diweddariadau diweddaraf.

Argymhellion