8 Prifysgolion Saesneg Orau yn yr Almaen

Rhaid i chi beidio â dysgu sut i siarad Almaeneg cyn y gallwch chi astudio mewn prifysgol yn yr Almaen. Yma, rwyf wedi curadu rhestr o brifysgolion Saesneg yn yr Almaen y mae eu hiaith addysgu yn Saesneg yn caniatáu ichi astudio heb unrhyw rwystr neu gyfyngiad iaith.

Os ydych yn chwilio i astudio dramor yn yr Almaen ac eisiau dysgu'r iaith Almaeneg yn gyntaf cyn mynd, yna mae hynny'n cŵl. Mae llawer o fanteision i ddysgu sut i siarad iaith frodorol gwlad yr ydych ar fin mynd iddi naill ai ar gyfer astudiaethau, gwaith neu wyliau. Mae'n rhoi cipolwg i chi ar ddiwylliant y wlad, gallwch chi ddeall y bobl yn hawdd, cynnal trafodaethau sylfaenol gyda'r bobl leol, ac yn anad dim, rydych chi'n cael llai o baranoiaidd am eich amgylchoedd.

Nid yw hyn yn wahanol i pan fyddwch chi'n dysgu Almaeneg cyn mynd yno i astudio. Os ydych chi'n gwybod sut i siarad Almaeneg bydd yna amrywiaeth eang o raglenni academaidd i chi ddewis ohonynt a gallwch chi wneud ffrindiau'n hawdd a bod yn agosach at eich athrawon.

Fodd bynnag, pwy sy'n dweud bod angen i chi siarad yr iaith Almaeneg cyn mynd yno i astudio? Mae hynny'n iawn. Neb. Os nad ydych chi'n deall Almaeneg a ddim eisiau dysgu - ni fyddaf yn eich beio chi, wedi'r cyfan, mae'n un o'r ieithoedd anoddaf - ond yn dal i ddewis astudio yn yr Almaen, fe allwch chi o gwbl. Bydd y swydd hon ar brifysgolion gorau Lloegr yn yr Almaen yn rhoi amrywiaeth eang o opsiynau i chi ar ble i astudio rhaglen a addysgir yn Saesneg yn yr Almaen.

Mae'r prifysgolion Saesneg hyn yn yr Almaen yn addysgu rhai o'u rhaglenni mewn ieithoedd Saesneg gan roi cyfle i fyfyrwyr o wledydd eraill gael addysg o'r radd flaenaf.

Fodd bynnag, prin yw'r rhaglenni hyn a addysgir yn Saesneg ym mhrifysgolion yr Almaen fel arfer ac maent yn cynnwys graddau meistr a Ph.D. Ychydig iawn, neu ddim o gwbl, a gynigir ar lefel israddedig. Nid yn unig yr Almaen ond llawer prifysgolion yn Ewrop wedi dechrau addysgu yn Saesneg ac maent hefyd wedi gwneud eu haddysg yn fforddiadwy i ddenu myfyrwyr rhyngwladol a lledaenu eu rhagoriaeth academaidd ym mhob man.

Fel arfer, mae yna eisoes prifysgolion rhad yn Ewrop ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys prifysgolion yr Almaen, i wneud addysg yn fforddiadwy i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol. Ac mae yna hefyd ysgoloriaethau a ariennir yn llawn yn Ewrop ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol i helpu i wrthbwyso eu llwyth dysgu. Ar ôl Norwy, mae'r Almaen yn gartref i rai o'r prifysgolion rhataf i fyfyrwyr rhyngwladol yn Ewrop.

Mae prifysgolion yr Almaen yn adnabyddus am ragoriaeth mewn ymchwil, addysgu a hyrwyddo talent. Mae'r ysgolion meddygol yn yr Almaen ymhlith y gorau yn Ewrop ac yn cynnig rhaglenni a addysgir yn Saesneg.

Pam Mae Prifysgolion yr Almaen yn Dysgu yn Saesneg?

Mae prifysgolion yr Almaen yn addysgu yn Saesneg i ddenu myfyrwyr rhyngwladol a rhoi'r Almaen ar y map ymhlith cyrchfannau astudio dramor.

Gofynion ar gyfer Prifysgolion yr Almaen

Yn union fel unrhyw brifysgol arferol arall mae angen i chi fodloni gofynion mynediad prifysgolion yr Almaen i gael eich ystyried ar gyfer mynediad. Er bod yna wahanol brifysgolion yn yr Almaen a rhaglenni gradd gwahanol yn cario gwahanol ofynion, gallaf barhau i ddarparu gofynion cyffredinol sylfaenol prifysgolion yr Almaen i chi.

Dyma'r gofynion ar gyfer prifysgolion Lloegr yn yr Almaen:

  • Rhaid bod wedi cwblhau'r ysgol uwchradd os ydych chi'n gwneud cais am raglen israddedig neu wedi cwblhau baglor os ydych chi'n gwneud cais am raglen i raddedigion.
  • Trawsgrifiadau academaidd gwreiddiol o ysgolion neu golegau a fynychwyd yn flaenorol.
  • Sgoriau prawf safonol fel y GMAT neu GRE os oes angen
  • TOEFL, IELTS, neu sgôr prawf hyfedredd Saesneg cydnabyddedig.
  • Llythyr cymhelliant/datganiad o ddiben/traethawd
  • Ffi ymgeisio
  • Lluniau pasbort
  • Yswiriant iechyd
  • Prawf o fodd ariannol

prifysgolion Lloegr yn yr Almaen

Prifysgolion Saesneg Gorau yn yr Almaen

Yr Almaen yn un o'r y lleoedd gorau i astudio yn Ewrop, mae'n gartrefol, yn ddiogel, ac nid yw'n ddrud i fyw ynddo Mae hefyd yn un o'r gwledydd Ewropeaidd rhataf i fyfyrwyr rhyngwladol a domestig astudio. Mae'r prifysgolion yn cynnig addysg o'r radd flaenaf y mae ei hansawdd yn dal cydnabyddiaeth ryngwladol, yn enwedig ym meysydd meddygaeth, peirianneg a thechnoleg, a busnes.

Mae'r Almaen hefyd yn wlad hyblyg sy'n caniatáu myfyrwyr lleol a thramor i weithio wrth astudio am eu graddau. Yr her fwyaf yma yw'r iaith sy'n anodd ei dysgu. Ond ni fydd hyn yn eich cyfyngu rhag dod yma i astudio gan fod yna brifysgolion yn yr Almaen sy'n addysgu yn Saesneg ac maen nhw'n cael eu curadu yn y swydd hon.

Mae dros 400 o brifysgolion yn yr Almaen ac mae tua 220 o'r prifysgolion hyn yn addysgu yn Saesneg yn ôl My German University, er nad yn Saesneg yn unig mae rhai o'r rhaglenni'n cael eu haddysgu yn yr iaith Saesneg, yn enwedig eu rhaglenni gradd meistr.

O'r 220 o brifysgolion yn yr Almaen sy'n addysgu yn Saesneg, pa rai sy'n cael eu cydnabod fel y rhai gorau? A beth sy'n gwneud iddyn nhw sefyll allan o'r lleill? Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod…

Y prifysgolion gorau yn Lloegr yn yr Almaen yw:

1. Prifysgol Rhad Berlin

Ar wahân i fod yn un o brifysgolion Lloegr yn yr Almaen, mae Prifysgol Rydd Berlin FU Berlin yn un o'r prifysgolion rhataf yn yr Almaen ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae am ddim i ddinasyddion yr Almaen a myfyrwyr yr UE.

Mae'n brifysgol ymchwil gyhoeddus yn Berlin ac yn un o'r un ar ddeg o brifysgolion ymchwil elitaidd yr Almaen. Mae hefyd wedi'i restru'n gyson ymhlith y prifysgolion gorau yn yr Almaen gyda chryfderau penodol mewn gwyddoniaeth wleidyddol a dyniaethau.

Trefnir yr ysgol yn 12 adran gan gynnwys ysgol fusnes ac ysgol feddygol. Mae 4 sefydliad canolog a 6 ysgol i raddedigion.

Ymweld â'r ysgol

2. Prifysgol Ryngwladol Gwyddorau Cymhwysol Berlin

Ar ein hail restr o brifysgolion gorau Lloegr yn yr Almaen mae Prifysgol Ryngwladol Gwyddorau Cymhwysol Berlin. Mae hon yn brifysgol breifat a sefydlwyd yn 2014 ac mae'n arloeswr addysg ryngwladol felly mae'n cynnig ei holl raglenni yn yr iaith Saesneg.

Os ydych chi am ddilyn rhaglen wyddoniaeth mewn prifysgol sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth, dyma'ch lle gorau. Mae 68% o gyfanswm y boblogaeth myfyrwyr yn fyfyrwyr rhyngwladol o bedwar cyfandir sy'n golygu ei fod yn amgylchedd amrywiol i fyfyrwyr rhyngwladol.

Ymweld â'r ysgol

3. Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Munich

Os ydych chi'n bwriadu ennill gradd baglor neu feistr mewn busnes, economeg, cyfathrebu, neu'r cyfryngau gyda chyfarwyddiadau yn Saesneg, mae Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Munich ar eich cyfer chi. Os hoffech chi hefyd ehangu eich gwybodaeth fel gweithiwr iaith proffesiynol neu weithio mewn cyd-destun rhyngwladol, mae'r sefydliad hwn ar eich cyfer chi hefyd.

Er mwyn denu cymaint o fyfyrwyr rhyngwladol â phosibl, addysgir y rhan fwyaf o'r rhaglenni gradd yma yn Saesneg. Mae hon yn brifysgol breifat a bydd y ffi ddysgu fel arfer ar yr ochr uchel.

Ymweld â'r ysgol

4. Ysgol Hertie

Chwilio am ysgol addysgu Saesneg ar gyfer eich astudiaethau graddedig? Ysgol Hertie yw'r lle i chi. Mae Ysgol Hertie yn ysgol breifat yn Berlin, yr Almaen sy'n cynnig rhaglenni meistr a doethuriaeth yn unig a addysgir yn Saesneg yn bennaf. Mae'r ysgol hon yn amgylchedd amrywiol gyda 50% o gyfanswm y boblogaeth myfyrwyr o fwy na 95 o wledydd.

Yma, mae myfyrwyr rhyngwladol yn cael cysylltu ag arbenigwyr yn eu priod feysydd a all eu helpu i ehangu eu gorwelion a chreu rhwydwaith o ffrindiau o wahanol rannau o'r byd.

Ymweld â'r ysgol

5. Prifysgol Ludwig Maximilian ym Munich

Dyma un o'r prifysgolion gorau yn yr Almaen sy'n addysgu yn Saesneg. Mae LMU, fel y cyfeirir ati'n gyffredin, yn brifysgol ymchwil gyhoeddus ym Munich, yr Almaen. Fe'i sefydlwyd ym 1472 ac mae'n un o'r prifysgolion hynaf yn Ewrop ac mae'n cynnig 31 o raglenni academaidd sy'n cael eu haddysgu yn Saesneg.

Mae'r brifysgol yn fawr sy'n cynnwys 18 cyfadran sy'n cwmpasu portffolio amrywiol o ddisgyblaethau. Mae LMU wedi'i rhestru'n Rhif 32 ymhlith prifysgolion gorau'r byd gan Times Higher Education, ac mae Safle Academaidd Prifysgolion y Byd yn ei osod yn Rhif 48, ac mae QS World University Rankings yn ei gosod yn Rhif 64.

Ymweld â'r ysgol

6. Prifysgol Humboldt Berlin

Gyda 29 o raglenni'n cael eu haddysgu yn yr iaith Saesneg, mae Prifysgol Humboldt yn Berlin yn pasio ar gyfer un o brifysgolion Lloegr yn yr Almaen. Y rhaglenni a addysgir yn Saesneg yma yw meistri fel meistr gwyddoniaeth mewn economeg, meistr y celfyddydau mewn astudiaethau Americanaidd, meistr gwyddoniaeth mewn gwyddoniaeth arddwriaethol, ac eraill.

Mae'r rhaglenni meistr yn cymryd 1 neu 2 flynedd i'w cwblhau ac mae'r ffi ddysgu rhwng 1,800 EUR a 4,500 EUR y semester. Mae'r brifysgol yn gartref i naw cyfadran y cynigir y rhaglenni hyn drwyddynt.

Mewn safleoedd byd-eang, gosododd QS World University Rankings y brifysgol ar 128, gosododd Times Higher Education hi ar 74, a gosododd US News & World Report hi ar 82nd sefyllfa.

Ymweld â'r ysgol

7. Prifysgol Dechnegol Munich

Mae TUM, fel y cyfeirir ato'n gyffredin, yn un o brifysgolion Lloegr yn yr Almaen sy'n cynnig ystod eang o raglenni gradd meistr a baglor yn yr iaith Saesneg.

Mae'n brifysgol ymchwil gyhoeddus ym Munich gyda champysau yn Garching, Freising, Heilbronn, Straubing, a Singapore. Mae'r ysgol wedi'i threfnu'n 11 o ysgolion ac adrannau a sefydliadau a chanolfannau ymchwil lluosog.

Os ydych chi'n chwilio am ysgol dechnegol gyda ffocws ar beirianneg, technoleg, meddygaeth, a'r gwyddorau cymhwysol a naturiol yna mae TUM ar eich cyfer chi. Mae yna raglenni eraill hefyd ond dyma'r prif ffocws.

Hefyd, mae TUM yn Brifysgol Ragoriaeth o dan Fenter Rhagoriaeth Prifysgolion yr Almaen ac mae wedi'i rhestru'n gyson ymhlith prifysgolion blaenllaw'r UE.

Ymweld â'r ysgol

8. Prifysgol Dechnegol Berlin

Mae TU Berlin yn un o brifysgolion Lloegr yn yr Almaen sy'n cynnig 27 o raglenni a addysgir yn Saesneg sy'n feistri yn bennaf. Mae dros 43,000 o fyfyrwyr wedi'u cofrestru yn y brifysgol ac mae 27% ohonynt yn fyfyrwyr rhyngwladol o 150 o wahanol wledydd sy'n golygu ei fod yn amgylchedd astudio amrywiol.

Mae'n brifysgol ymchwil gyhoeddus sy'n canolbwyntio ar beirianneg, technoleg, a'r gwyddorau cymhwysol. Os ydych chi'n chwilio am ysgol Almaeneg sy'n canolbwyntio ar y gwyddorau ac yn dysgu yn Saesneg, yna TU Berlin yw'r peth i chi.

Ymweld â'r ysgol

Dyma'r prifysgolion yn Lloegr yn yr Almaen a gobeithio eu bod wedi bod o gymorth. Dewch o hyd i'r gofynion ar gyfer eich prifysgol ddewisol a dechrau gwneud cais.

Prifysgolion Saesneg yn yr Almaen - Cwestiynau Cyffredin

A yw prifysgolion Lloegr yn rhad ac am ddim yn yr Almaen?

Mae prifysgolion cyhoeddus yn yr Almaen yn rhad ac am ddim i drigolion yr Almaen a myfyrwyr yr UE mae hyn hefyd yn berthnasol i brifysgolion Lloegr yn yr Almaen.

Faint mae'n ei gostio i astudio yn yr Almaen yn Saesneg?

Mae cost astudio yn yr Almaen yn amrywio. Os ydych chi'n fyfyriwr o'r UE neu'n ddinesydd Almaeneg, mae addysg yn yr Almaen am ddim i chi ond codir tâl ar fyfyrwyr rhyngwladol am hyfforddiant sy'n dibynnu ar y rhaglen. Mae'r gost fel arfer rhwng 26,000 EUR a 40,000 EUR y flwyddyn.

Ydy Prifysgol Munich yn dysgu yn Saesneg?

Ydy, mae Prifysgol Munich yn cynnig rhai rhaglenni yn Saesneg.

Argymhellion