Ymddygiad a Lles Anifeiliaid

Ymddygiad a Lles Anifeiliaid

Mae gofalu am yr anifail nad yw'n ddynol yn dod yn drefn arferol oherwydd bod llawer o bolisïau cyhoeddus yn codi ynglŷn â hyn bellach. Felly, er mwyn i ni hyd yn oed ufuddhau i'r polisïau hyn, mae'n rhaid i ni ddeall ymddygiad y creaduriaid hyn yn iawn a sylweddoli'r heriau o ddeall eu hemosiynau.

Mae'n gwrs 10 awr syml (ond pwysig), sy'n cael ei rannu'n 7 wythnos, lle byddwch chi fel pethau fel sut rydyn ni'n tybio lles anifeiliaid, a sut i ddefnyddio ymddygiad anifeiliaid i ddeall lles.

Y gwir go iawn am ffrind gorau dyn (ci) a chath, byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i les anifeiliaid fferm, ac ati.

sylwadau 2

    1. Olá Wanessa. O blaid, tente falar com alguém próximo para obter ajuda. Fique bem.

Sylwadau ar gau.