9 Paras ilmainen online-Hazmat-koulutus

Vaarallisiin materiaaleihin liittyvien mahdollisten vaarojen vuoksi ilmainen online-hazmat-koulutus on suunniteltu sellaisten ihmisten koulutukseen, jotka auttavat hallita ja valvoa vaarallisia jätteitä löytyy ympäristöstä.

Yläkouluaikoinani eräs opettaja rankaisi oppilaita aina käskemällä heitä siivoamaan koulurakennuksessa väärin hävitetyt jätteet ruoskimisen sijaan.

Aluksi emme tienneet hänen syitä käyttää sitä oppilaiden rankaisemiseen, koska muut tuntemamme opettajat koulussa käyttävät mieluummin keppiä tai muita fyysisiä rangaistuksia.

Aikanaan tämä hänen toimintansa sai meidät ymmärtämään jätehuollon tärkeys ja vaarallisia aineita. Sen jälkeen kaikille kävi hyvin selväksi, miksi hän valitsi sen rangaistuksena, ja luulen, että siksi vastuu sanitaatiosta jätettiin hänen huolekseen. Se oli siinä!

Teolliseen pakkaamiseen käytettyjen käytettyjen tölkkien, nailonien, laatikoiden, muovien, terästen ja muiden hajoamattomien materiaalien virheellinen hävittäminen ympäristöön on aiheuttanut vakavia vahinkoja maan neljälle "pallolle" - hydrosfäärille, litosfäärille, ilmakehään ja biosfäärille.

Myös haitalliset kemialliset yhdisteet, kuten hiilioksidit, typen oksidit, rikkioksidit, lyijyoksidit jne. jotka tulevat pääasiassa käyvistä moottoreista, aiheuttavat vakavia terveysongelmia ihmisille nieltynä, hengitettynä tai joutuessaan kosketuksiin. Ne vaikuttavat ihmisten ja eläinten hengitys-, hermosto-, verenkierto-, ruoansulatus- ja lisääntymisjärjestelmiin.

Entä öljyvuoto? Maahan ja veteen valuvan öljyn vaikutus on erittäin myrkyllinen, eikä sitä siksi voida korostaa liikaa. Öljyn joutuminen valtameriin ja sen kaltaiset aiheuttavat kuolemia ja terveysriskejä vesieläimille.

Maahan roiskunut öljy estää veden imeytymisen maaperään, ja vuodot maatalousalueille tai niityille tukahduttavat kasveja.

Jos jatkamme puhumista kunkin haitallisen materiaalin vaikutuksesta, emme ehkä pysty tarkastelemaan muita tärkeitä hazmat-käsitteitä.

Tämän sanottuamme saamme nopeasti tietää, mitä hazmat tarkalleen ottaen on.

Mikä on Hazmat?

Hazmat on lyhenne sanoista "vaarallisia materiaaleja”. Se on mikä tahansa aine, joka voi aiheuttaa kohtuullisen riskin terveydelle, omaisuudelle, ympäristölle ja maapallolle yleensä. Vaarallisia aineita ovat esimerkiksi haitalliset kemikaalit, polttoaineet, ydinjätteet, biologiset jätteet, kemialliset jätetuotteet ja säteilyaineet.

Termiä "hazmat" käytetään yleisesti myös viittaamaan suojapukuihin, joita käyttävät ihmiset, jotka työskentelevät kosketuksissa vaarallisten aineiden kanssa.

Suojaustasot HAZMAT-työntekijöille

Toinen vaarallisten materiaalien tärkeä rajaus liittyy niiden kanssa työskentelevien ihmisten suojaamiseen. OSHA määrittelee neljä HAZMAT-työntekijän suojaustasoa, jotka on merkitty kirjaimilla A, B, C ja D.

Taso A tarjoaa eniten suojaa vaarallisilta materiaaleilta, kun taas taso D tarjoaa vähiten.

Hätätoimien tasot

Vaaraan liittyvien olosuhteiden luokkia vaaditaan useimmissa maissa, ja ne auttavat vaarallisten aineiden turvallisessa ja tehokkaassa valmistuksessa, käytössä, kuljetuksessa ja hävittämisessä.

Luokittelujärjestelmä on erittäin hyödyllinen myös tilanteissa, joissa on mukana useita materiaaleja, esimerkiksi kun valmistusprosessissa käytetään lukuisia kemikaaleja tai jopa varastoidaan tai kuljetetaan lähellä.

Kuten National Fire Protection Association on kirjannut:

 • Tason 1 tapahtuma sisältää vaarallisia aineita, jotka voidaan hillitä, sammuttaa ja/tai vähentää käyttämällä välittömästi saatavilla olevia valtuutettuja julkisen sektorin pelastustoimia.
  Tämän tason vaaratilanteet aiheuttavat vain vähän riskiä ympäristölle.
 • Tason 2 vaaratilanne sisältää vaarallisia materiaaleja, jotka ylittävät paikan päällä toimivien ensiapuhenkilöiden kyvyt ja voivat ylittää valtuutettujen julkisen sektorin pelastustoimien kyvyt. Nämä tapaukset voivat aiheuttaa nopean ja pitkän aikavälin riskin ympäristölle ja kansanterveydelle ja saattavat tarvita osavaltion tai liittovaltion tason hätäpalveluja.
 • Tason 3 vaaratilanne sisältää vaarallisia aineita, jotka ylittävät yksittäisen osavaltion tai alueellisen pelastusryhmän kyvyt ja vaativat lisäapua.
  Tämän tason vaaratilanteet aiheuttavat yleensä voimakkaan, nopean tai pitkän aikavälin riskin ympäristölle ja kansanterveydelle.

Miksi ihmisiä pitäisi kouluttaa Hazmat-vastukseen?

Ihmisiä koulutetaan reagoimaan vaaratilanteisiin, jotta heille voidaan tarjota erityistaidot, tiedot ja tekniikat, joita tarvitaan vaarallisten aineiden onnettomuuksien käsittelyyn.
Koulutusohjelmien yleisenä tavoitteena on lisätä vastaajan tietoisuutta ja ymmärrystä hazmatiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisista seurauksista.

Koulutuksensa aikana he oppivat jätehuollon tärkeyden ja reagoimaan tehokkaasti vaaratilanteisiin.

Hazmat Management Response Teamin (HMRT) ensisijaisena tehtävänä on tiedottaa laillisille viranomaisille vaaratilanteista ja käynnistää sopiva vastaus.

Nykyään on olemassa useita ilmaisia ​​online-hazmat-koulutuskursseja ihmisille, jotka haluavat oppia ja tutkia hazmat-alaa. Jatka lukemista saadaksesi tietoa näistä huippukursseista.

Ilmaisen online-Hazmat-koulutuksen edut

Ennen kuin jatkamme ilmaisen online-hazmat-koulutuksen etujen luetteloimista, voit nopeasti tarkistaa joitain ilmaiset online-oppimisympäristöt jossa voit saada laadukasta oppimista.

Katso edut alla.

 1. c

Vaatimukset online-hazmat-koulutukselle

Ilmaisille online-hazmat-koulutuskursseille ilmoittautumiselle ei ole erityisiä vaatimuksia, sinulla on vain oltava;

 1. Hyvin toimiva tietokone
 2. Tietokoneen käytön tuntemus
 3. Kohtuullinen internetyhteys
 4. kyky lukea ja kirjoittaa
 5. Sähköpostitili.

9 parasta ilmaista online-Hazmat-koulutuskurssia

Olemme tehneet kokoelman parhaista ja eniten ilmoittautuneista ilmaisista online-hazmat-koulutuskursseista. katso ne alla.

Huomaa, että voit suorittaa kursseja omaan tahtiisi ja sinulle sopivaan aikaan ja paikassa.

 • Vedettömän ammoniakin turvallisuuskoulutus
 • Chlorine Saftey -koulutus
 • Kloorihätä
 • Etanolikoulutus ja hätäapu
 • Rautatieturvallisuuskoulutus
 • Teräsrummut 101 hätäkeskukseen
 • Hazmat-koulutus terveydenhuollon tarjoajille
 • Kuljetuksen vaarat maataloudessa
 • Hazmat-tietoisuus ensimmäisille reagoijille

Vedettömän ammoniakin turvallisuuskoulutus

Koulutusohjelmien yleistavoitteena on lisätä vastaajien tietoisuutta ja ymmärrystä vedettömään ammoniakkitapahtumaan liittyvistä riskeistä ja mahdollisista seurauksista sekä parantaa heidän kykyään tunnistaa ja tunnistaa ammoniakin esiintyminen hätätilanteessa nykyisten kylttien, tarrojen ja säiliöiden avulla. , säiliön rakenne ja muita tietoja.

Kurssi auttaa katsojia myös ymmärtämään käytettävissä olevat lisäresurssit, antamaan perustiedot vedettömän ammoniakin vaaroista ja sen kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä suorittamaan perusohjaus- ja eristystoimintoja. Koulutus löytyy videolta.

Ilmoittaudu nyt

Klooriturvallisuuskoulutus

Chlorine Institute ja sen jäsenyritykset kehittivät Chlorine Safety Tour -videon "kouluttaa kouluttajaa" -työkaluksi reagoida klooria koskeviin hätätilanteisiin. Nämä videot kattavat kloorin kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet, kloorin hätätoimia koskevat näkökohdat sekä kloorisäiliövaunujen ja rautatieturvallisuuden.

Siinä tarkastellaan myös klooria sisältävien hätäapupakkausten asianmukaista käyttöä, joita käytetään vähentämään kloorisylintereistä, tonnisäiliöistä sekä säiliöautojen ja säiliöautojen venttiileistä peräisin olevia vuotoja.

Ilmoittaudu nyt

Kloorihätä

Tämä kurssi tulee videon muodossa. Tämä kurssi kehitettiin auttamaan ensiapuhenkilöitä valmistautumaan toimimaan näiden kriittisten ensimmäisten 15 minuutin aikana – mitä tehdä, kun puhelu saapuu, mitä on odotettavissa paikan päällä ja mistä löytää julkaisun sisältämiseen tarvittavat resurssit.

Video sisältää tietoa mobiililaitteiden resursseista, turvallisuus- ja terrorisminvastaisista näkökohdista sekä selityksen paikan päällä olevista suojista ja kloorin vapautumisesta.

Kurssin suorittamisen jälkeen myönnetään todistus.

Ilmoittaudu nyt

Etanolikoulutus ja hätäapu

Renewable Fuels Association (RFA) loi etanolin hätäturvallisuuskoulutuksen. Tämän koulutuskurssin suorittavat harjoittelijat saavat perusteellista tietoa asianmukaisista koulutustekniikoista, joita pelastushenkilöstö ja vaarahenkilöstö tarvitsevat reagoidakseen tehokkaasti etanoliin liittyvissä hätätilanteissa.

Hänen ilmaisessa verkkohazmat-koulutuksessaan harjoittelijat saavat tietoa myös etanolista ja etanolisekoitetuista polttoaineista. Opi myös etanolin kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista, kuljetustavoista, siirtotoimista ja vaahdon perusteista, ehdotetuista reagointitaktiikoista ja -strategioista sekä ympäristökysymyksistä.

Rautatieturvallisuuskoulutus

Tämän ilmaisen online-hazmat-koulutuksen ovat luoneet American Petroleum Institute (API), Association of American Railroads (AAR) ja niiden jäsenyritykset. He ovat työskennelleet luodakseen yleisen tietoisuuden lisäävän koulutusvideon ja resursseja ensiapuhenkilöille.

Maksuton kurssi on katsottavissa verkossa tai se voidaan esittää pyynnöstä henkilökohtaisesti. Henkilökohtaista kurssiopetusta koskevat pyynnöt tulee osoittaa TRANSCAERin osavaltiokoordinaattorille.

Kurssin tarkoituksena on antaa erityisiä tietoja, jotka ensiapuhenkilön on tiedettävä ennen kuin he lähestyvät rautateitse kuljetettavaa raakaöljyä koskevaa vaaratilannetta.

Ilmoittaudu nyt

Teräsrummut 101 hätäkeskukseen

Industrial Steel Drum Institute valmisteli ja esitteli teräsrumpujen 101 webinaaria. Se on suunniteltu pelastustyöntekijöille, jotta he ymmärtävät paremmin teräsrumpujen osia, mukaan lukien eron avoimen ja tiiviin teräsrummun välillä; ja miten YK-merkintöjä tulkitaan

Ilmoittaudu nyt

Jos haluat ansaita todistuksen tällä kurssilla, niin ilmoittaudu tänne.

Yllä olevat koulutukset tarjoaa TRANSCAER.

TRANSCAER tarjoaa erilaisia ​​online-hazmat-koulutusvideoita hätäapuhenkilöille ja yhteisön johtajille, jotka eivät voi osallistua edes luokkahuoneisiin. Kaikki TRANSCAERin harjoitusvideot ovat ilmaisia ​​ja kestävät noin 4 tuntia.

Hazmat-koulutus terveydenhuollon tarjoajille

Jos olet sairaalaympäristössä työskentelevä terveydenhuollon työntekijä ja joudut ehkä reagoimaan operatiivisella tasolla kontaminoituneen potilaan tapaukseen, sinun kannattaa harkita tämän ilmaisen online-hazmat-koulutuksen ottamista.

Koulutus on jaettu neljään osaan;

 • Osa 1: Toksikologian ja terveysturvallisuuden perusteet
 • Osa 2: Viitemateriaalit
 • Osa 3: Ensivastaanottimien henkilökohtaiset suojavarusteet
 • Osa 4: Altistuneen potilaan dekontaminaatio.

Tämän kurssin onnistuneesta suorittamisesta myönnetään todistus. Suorittaaksesi tämän kurssin onnistuneesti, sinun TÄYTYY pisteyttää 70 % tai enemmän jälkitestissä.

Jos et saa 70 % jälkitestistä, voit tarkistaa materiaalin ja ottaa sen uudelleen. Tämä koulutus järjestetään osoitteessa Training-source.org.

Ilmoittaudu nyt

Kuljetuksen vaarat maataloudessa

Tämän ilmaisen online-hazmat-kurssin tavoitteena on antaa yleiskuva maatalouden kuljetusvaaroista ja ymmärtää, kuinka vammoja voidaan minimoida ja ehkäistä.

Kurssi sisältää oppimismoduulin, jossa on interaktiivisia ja skenaariosovellustoimintoja, luettelon resursseista ja jälkitestin tämän kurssin lopussa. Tämän kurssin onnistuneesta suorittamisesta myönnetään todistus.

Suorittaaksesi tämän kurssin onnistuneesti, sinun TÄYTYY pisteyttää 70 % tai enemmän jälkitestissä. Jos et saa 70 % jälkitestistä, voit tarkistaa materiaalin ja ottaa sen uudelleen.

Ilmoittaudu nyt

Hazmat-tietoisuus ensimmäisille reagoijille

Tämä verkkokurssi on yleensä luotu kouluttamaan sairaalaympäristössä olevia terveydenhuollon työntekijöitä, jotka saattavat olla kosketuksissa saastuneen potilaan kanssa.

Kurssi on jaettu neljään osaan.

 • Osa 1: Sairaalan "ensivastaanottajat" ja kontaminoituneet potilaat sairaalassa
 • Osa 2: Vaarallisten aineiden tunnistaminen päivystysosastolla
 • Osa 3: Sairaalan vastaussuunnitelman ja roolisi ymmärtäminen
 • Osa 4: Yleiset vaaralliset aineet yhteisössäsi

Kurssin suorittamisen jälkeen saat todistuksen kurssin suorittamisesta.

Ilmoittaudu nyt

Ilmainen online-hazmat-koulutus – UKK

Mikä on hazmat-koulutuksen keskimääräinen hinta?

Hazmat-koulutuksen kustannukset vaihtelevat koulusta/paikasta toiseen ja myös tasosta toiseen. Mutta keskimääräinen hinta on noin 350 dollaria.

Kuinka saan ilmaisia ​​Hazmat-koulutusmateriaaleja?

Voit saada ilmaisia ​​koulutusmateriaaleja joissakin kouluissa tai sivustoissa, jotka tarjoavat ilmaista hazmat-koulutusta. Otetaan esimerkiksi TRANSCEAR, jonka mainitsimme jo yllä.

Suositukset