Ollscoileanna Críostaí sa RA

Tá roinnt Ollscoileanna Críostaí sa RA. Is institiúid oideachais í Ollscoil Chríostaí atá tiomnaithe do mhic léinn a theagasc i dtimpeallacht Chríostaí.

Is scoileanna faoi úinéireacht eaglaise iad formhór na n-ollscoileanna Críostaí sa RA a bhunaigh sagart nó ainmníocht b’fhéidir. Tá an chuid is mó de na scoileanna dírithe ar oiliúint dhiagachta ach téann siad ar aghaidh chun deis a thabhairt do mhic léinn fochéime agus iarchéim a bhaint amach.

Mar sin is ollscoileanna Críostaí iad cónaitheach cé nach bhfuil cuid acu. Bíonn difríocht idir gach ollscoil Chríostaí agus a chéile maidir le teagasc agus orduithe b’fhéidir ach iad go léir bunaithe ar fhréamh daingean an chreidimh dhomhain in Íosa Críost, Slánaitheoir na daonnachta.

I bhformhór na n-ollscoileanna Críostaí sa Ríocht Aontaithe, tá an mhoráltacht ard, táthar ag súil le smacht acadúil ó na mic léinn, agus déanann na mic léinn céim ag deireadh a gcuid staidéir scagtha i bhfocail Dé, i bhfeabhas acadúil, i gcarachtar agus i bhfoghlaim. Tá cuid de na hollscoileanna Críostaí sa RA liostaithe thíos.

[lwptoc]

An bhfuil Ollscoileanna Críostaí sa RA?

Sea, tá Ollscoileanna Críostaí sa RA. Tá níos mó ná 15 ollscoil sa RA á mbainistiú ag eaglaisí agus eagraíochtaí reiligiúnacha agus fuair siad a gcuid orduithe ar bhunús an chreidimh agus an fhoirceadal Chríostaí bhunúsach.

Thosaigh cuid acu sa 19ú haois agus lean cuid eile freisin go dtí an nóiméad seo. Sea, tá ollscoileanna Críostaí sa RA.

Riachtanais le cur isteach ar Ollscoil Chríostaí sa RA

Tá riachtanais éagsúla ann do na cúrsaí ag brath ar an gcúrsa a bhfuil sé ar intinn ag an duine staidéar a dhéanamh air. Iarrfaidh cúrsaí áirithe íosghrádanna in ábhair áirithe go háirithe in ábhair GCSE agus b’fhéidir riachtanais eile sa GCSE do chúrsaí éagsúla.

Is táscaire é cumas an iarrthóra ar chumas acadúil an duine agus tá bealach fada aige maidir le feidhmíocht acadúil an mhic léinn a chinneadh. Is áit iontach í an Ríocht Aontaithe le staidéar a dhéanamh air agus glactar go han-dáiríre le sármhaitheas acadúil.

I measc na gceanglas ginearálta maidir le ligean isteach in ollscoil Chríostaí sa RA tá:

 • Ba chóir ar a laghad dhá ábhar a dhéanamh ag an Ardleibhéal más mac léinn A’leibhéil an t-iarrthóir.
 • Tá go leor ollscoileanna oscailte don Cháilíocht Tionscadal Leathnaithe (EPQ) cé nach bhfuil sé éigeantach.
 • Tá roinnt cúrsaí oscailte do mhic léinn a bhfuil an GSCE déanta acu agus a bhfuil gradaim nó creidiúintí acu sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic, faoi seach.
 • Déanann roinnt ollscoileanna seiceáil ar thaifid choiriúla do mhic léinn
 • Athraíonn gach riachtanas eile ó scoil go scoil agus freisin ó chúrsa go cúrsa.

 Ollscoileanna Críostaí sa RA

 • Scoil Diagachta na Tríonóide.
 • Coláiste Diagachta na Gàidhealtachd.
 • Coláiste Gnó Lewis
 • Scoil Diagachta Londain
 • Ollscoil Stáit Lár
 • Coláiste Moorlands
 • Coláiste Westminster
 • Ollscoil Naomh Muire
 • Coláiste Críostaí na Náisiún uile
 • Coláiste Spurgeon, Londain
 • Ollscoil Wilberforce
 • Coláiste Carver

 1. Scoil Diagachta na Tríonóide

Tá Coláiste Bíobla na Breataine Bige ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA. Cuireann an scoil oiliúint neamhshainchreidmheach ar fáil don mhinistreacht agus don fhor-rochtain trína Scoil Diagachta Choláiste na Tríonóide. Tá sé suite i Rugbaí i Warwickshire.

Is coláiste neamhchónaitheach é agus is féidir le mic léinn a n-áiteanna cónaithe a aimsiú timpeall na scoile le go mbeidh rochtain éasca acu ar an gcoláiste. Creideann Coláiste Bíobla na Breataine Bige in oideachas iomlánaíoch a chuimsíonn gach gné atá ag teastáil le haghaidh eispéireas iomlán coláiste, is féidir na heispéiris éagsúla seo a ghrúpáil isteach i gcúrsaí acadúla, spioradálta agus praiticiúla.

Bhunaigh Rees Howells an scoil atá ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA sa bhliain 1924 agus bhí a mhac Samuel ag feidhmiú go dtí 2004.

Tá traidisiún fadbhunaithe ag Coláiste Bíobla na Breataine Bige d’oideachas reiligiúnach agus de bheatha Chríostaí i measc na mac léinn. Tá sé ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

2. Coláiste Diagachta na Gàidhealtachd

Is scoil chomhoideachais é coláiste diagachta Highland a chuireann luach an-ard ar fhoghlaim i dtimpeallacht acadúil Chríostaí. Tá an scoil ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA. Is scoil chomhoideachais í an Highland Theological College UHI a mhúineann samhail shoiscéalach leasaithe den chreideamh Críostaí.

Mar phobal adhartha, tá an Highland Theological College ag iarraidh spioradáltacht, sármhaitheas acadúil, agus fiosrú intleachtúil. Bíonn baint ag mic léinn le for-rochtain chuig eaglaisí áitiúla sa cheantar agus go háirithe i nGarbhchríocha agus Oileáin na hAlban, ag gníomhú mar oideachasóirí agus mar cheannairí reiligiúnacha. Tá sé ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

3. Scoil Diagachta Londain

Tá Scoil Diagachta Londain ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA. Is coláiste beag idirchreidmheach é atá bródúil as an sárfheidhmíocht atá aige san acadamh, in obair mhisinéireachta, agus as a thiomantas díograiseach don scrioptúr.

Bunaíodh é i lár Londain i 1944. Tá sé tar éis fás trí roinnt blianta taithí agus foghlama chun teacht ar a staid ghlóir reatha. Feidhmíonn an London School of Theology faoi láthair agus ritheann amach as rannóg Northwood i Londain.

Tá go leor mac léinn sa scoil ó thart ar 22 náisiúntacht agus ainmníochtaí éagsúla ag comhaireamh suas le hainmníochtaí, geallann sé timpeallacht dhlúth agus éagsúil ar an gcampas.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

4. Lewis College of Business

Bhunaigh Violet Afracach-Mheiriceánach T. Lewis coláiste gnó Leòdhais sa bhliain 1928. Tá sé ar cheann de na coláistí nó ollscoileanna dubh go stairiúil i gceantar Detroit i Michigan. Cuireann an scoil cúrsaí ar fáil i réimsí acadúla éagsúla a chuimsíonn cúrsaí i Riarachán Gnó, Córais Faisnéise Ríomhaireachta, agus Córais Faisnéise Oifige.

Cuireann Coláiste Gnó Lewis cláir ar fáil don chéad chéim agus do chéimeanna Máistreachta. Tá iarratais ar oscailt d’iontógálacha nua ar feadh na bliana agus is féidir le mic léinn clárú ag tús aon seimeastair.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

5. Ollscoil Lár an Stáit

Tá Ollscoil Lárnach Stáit ar a dtugtar CSU ar shlí eile mar áis suite 4 huaire lasmuigh de Detroit, Michigan i Wilberforce, Ohio. Tá sé ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA a bunaíodh sa bhliain 1856 .

Tá an ollscoil i gcleamhnas le hEaglais Easpaig Mheitidisteach na hAfraice. Ionchorpraíonn Lár-Ollscoil Stáit trí dhámh: an Coláiste Oideachais, Coláiste na nEalaíon agus na nEolaíochtaí, agus an Coláiste Gnó agus Tionscail.

Tairgeann gach ceann de na dámha céim Bhaitsiléara Ealaíne nó Eolaíochta i roinnt majors ag deireadh an chláir acadúil. I measc samplaí de na céimeanna a thairgtear tá Baitsiléir Eolaíochta sa Chuntasaíocht, Baitsiléir Eolaíochta san Eacnamaíocht, Baitsiléir Ealaíon in Ealaín Stiúideo, agus Baitsiléir Ceoil.

Glacann Central State University le hiarratais ar feadh na bliana agus is féidir le mic léinn clárú ag tús aon seimeastair. Tá sé ar cheann de na hOllscoileanna Críostaí sa RA.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

6. Ollscoil Naomh Muire 

Ollscoil Naomh Muire cé go bhfuil ollscoil phoiblí ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA. Tá sé suite i Strawberry Hill, Twickenham, in Iardheisceart Londain. Bunaíodh an scoil ar dtús sa bhliain 1850 agus aithnítear go ginearálta gurb í an Ollscoil Chaitliceach Rómhánach is sine sa Ríocht Aontaithe í.

Le meánlíon de 6000 mac léinn, tá an scoil bródúil as a claonadh chun an mhoráltacht Chríostaí agus an teagasc Críostaí in oiliúint óige le linn a gcuid staidéir fochéime agus iarchéime. Tá sé cleamhnaithe le hOllscoil Surrey agus le hOllscoil Londain.

Tá clú agus cáil uirthi mar gheall ar a chláir ard-ráta oiliúna do mhúinteoirí agus ar a rannpháirtíocht ghníomhach i raon gníomhaíochtaí seach-churaclaim lena n-áirítear spóirt agus cleachtaí eile. Tá an ollscoil Chríostaí comhdhéanta de dhámh Acadúla agus trí institiúid lena n-áirítear:

 • Dámh na Spóirt, na Sláinte agus na nEolaíochtaí Feidhmíochta
 • An Institiúid Gnó, Dlí agus Sochaí
 • An Institiúid Oideachais
 • Institiúid na Diagachta agus na nEalaíon Liobrálach

Is áit í an scoil chun taithí iontach acadúil a fháil i dtimpeallacht Chríostaí.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

7. Coláiste Críostaí na Náisiún uile

Tá Coláiste Críostaí na Náisiún Uile ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA.

Tá sé suite ar eastát Easneye in aice le Ware , Hertfordshire i Sasana . I 1971, trí choláiste; Cumasc Coláiste Traenála Misinéireachta Mt Hermon a bunaíodh i 1911, Coláiste Bíobla Ridgelands a bunaíodh i 1919, agus Coláiste Bíobla na Náisiún Uile a bunaíodh i 1923 chun Coláiste Críostaí na Náisiún Uile a chruthú.

Tá sé bailíochtaithe ag an Ollscoil Oscailte. Is é an bunchúrsa ag an Ollscoil ná staidéir Bhíobla agus Idirchultúrtha atá ar fáil mar theastas, Dioplóma, nó Céim BA (Onóracha). Aithníonn cumainn misinéirí na cáilíochtaí coláiste atá ar fáil sa scoil go hidirnáisiúnta agus is féidir le mic léinn a roghnú a bheith creidiúnaithe ag an Ollscoil Oscailte.

Tá staidéir iarchéime ar fáil san ollscoil freisin. Tá sé ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA atá tógtha ar eitic na bprionsabal agus na gcaighdeán Críostaí.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

8. Ollscoil Wilberforce

Bunaíodh Ollscoil Wilberforce i 1856 i Wilberforce, Ohio. Tá an scoil atá ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA suite go deas ar thalamh gann serene díreach ceithre huaire an chloig taobh amuigh de Detroit i Wilberforce, Ohio.

Tá aithne fhorleathan ar Ollscoil Wilberforce mar chomh-institiúid na hOllscoile Stáit Láir. Is í an chéad ollscoil phríobháideach Afracach-Mheiriceánach sa náisiún í. Tá go leor mac léinn ó thíortha éagsúla lasmuigh den RA.

Tá mic léinn cláraithe ar na cúrsaí atá ar fáil san ollscoil ó chúrsaí staidéir i ngnó, cumarsáid, ríomhaireacht, agus eolaíochtaí innealtóireachta, na daonnachtaí, na heolaíochtaí nádúrtha, agus na heolaíochtaí sóisialta. Tá rogha na ndéchéimeanna ar fáil san ollscoil freisin do chéimeanna éagsúla. Glacann Ollscoil Wilberforce le hiarratais gach rollú Earraigh don Titim.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

9. Coláiste Westminster

Is coláiste diagachta de chuid na hEaglaise Leasaithe Aontaithe ar a dtugtaí Eaglais Phreispitéireach Shasana é Coláiste Westminster i gCambridge. Bunaíodh an Ollscoil Chríostaí sa bhliain 1844 agus an baile a bhí aici tráth a bunaithe.

Ba é príomhaidhm na scoile airí a oiliúint laistigh den ordachán ach tá dul i gcomhar le sé choláiste reiligiúnach eile i gCambridge chun Cónaidhm Diagachta Cambridge a bhunú atá i gcomhcheangal leis an Ollscoil. Tá Coláiste Westminster ar cheann de na hOllscoileanna Críostaí sa RA.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

10. Coláiste Spurgeon, Londain

Tá sé seo ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA. Is Coláiste diagachta soiscéalach Baptist i South Norwood, Londain, an Ríocht Aontaithe é Spurgeon College. Tá sé cleamhnaithe le hAontas Baiste na Breataine Móire. Coláiste an Taoisigh a tugadh air roimhe seo agus bhunaigh an sagart Charles Spurgeon é ar dtús sa bhliain 1856.

Bhunaigh sé an coláiste leis an bhfís agus an t-ionchas oideachas diagachta praiticiúil a sholáthar, dírithe ar mhisean. Athainmníodh é in ómós don bhunaitheoir i 1923 agus tá na mílte mac léinn oilte cheana féin ina dhiaidh sin.

Cuireann an scoil raon cúrsaí ar fáil lena n-áirítear foghlaim ar líne, cúrsa céime páirtaimseartha, agus roinnt cúrsaí máistreachta. Tá sé creidiúnaithe ag Comhairle Creidiúnaithe na Breataine. Chuaigh an oiread sin fear agus ban ómósach na linne seo tríd an ollscoil agus is iad sin corp na hAlumni.

Tá roinnt acu tar éis dul ar aghaidh san aireacht agus roinnt eile i ngnóthaí éagsúla atá faoi bhláth sa mhargadh. Tá Coláiste Spurgeon, Londain ar cheann de na hollscoileanna Críostaí sa RA a bhfuil cáil air as barr feabhais i gcarachtar, sa Chríostaíocht agus san fhoghlaim.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

11. Coláiste Moorlands

Is ollscoil Chríostaí sa Ríocht Aontaithe é Moorlands College atá suite i Sopley Dorset, agus ionaid réigiúnacha in Devon, Birmingham chomh maith le Béal Feirste i dTuaisceart Éireann. Is ollscoil Chríostaí neamh-sainchreidmheach í an scoil a chreideann i gcroí-chreidiúintí an chomhlachta Chríostaí. Déanann Ollscoil Gloucestershire na cúrsaí céime a mhúintear san ollscoil lena n-áirítear céimeanna fochéime agus iarchéime araon a bhailíochtú.

Glacann an ollscoil Chríostaí páirt i gCreat Sármhaitheasa Teagaisc an Rialtais agus fuair sí dámhachtain Silver TEF in 2018. Déanann an Ghníomhaireacht um Dhearbhú Cáilíochta athbhreithniú ar an scoil chun a chinntiú go gcomhlíonann siad ionchais náisiúnta go hiomlán mar institiúid foghlama níos airde.

Cuirtear cúrsaí éagsúla ar fáil ag leibhéil fochéime agus iarchéime. Tá ionaid ag an ollscoil Chríostaí i dtrí réigiún, campas Christchurch arb é an príomhchampas i Sopley é, ionad réigiúnach an Iardheiscirt atá lonnaithe i Torquay, ionaid réigiúnacha Lár Tíre atá lonnaithe i mBirmingham, Béal Feirste i dTuaisceart Éireann.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

12. Coláiste Carver

Bunaíodh Carver College i 1943 in Atlanta, Georgia leis an mana “Training to Transform.” Creideann an ollscoil Chríostaí in oiliúint éifeachtach na mac léinn chun corp Chríost agus daonnacht a chothú.

De réir láithreán gréasáin an choláiste, “Athraíonn an oiliúint a fhaigheann mic léinn Carver a gcroí ar dtús agus ansin cuireann sé ar a gcumas dul ag traenáil agus croíthe daoine eile a athrú.”

Cuireann an ollscoil Chríostaí sa RA mór-staidéar bíobalta amháin ar fáil faoi láthair – agus roinnt mionaoisigh a chuimsíonn na cúrsaí seo a leanas cé nach bhfuil siad teoranta dóibh: oideachas Críostaí, comhairleoireacht, misin, aireachtaí tréadacha, diagacht chórasach, ministreacht na mban, agus oiliúint phraiticiúil agus soiscéalaíocht.

Tá Carver College i mbun céime baitsiléara sa tSíceolaíocht a thairiscint. Chinntigh an scoil é seo trí scríobh chuig Ardoideachas an Bhíobla. Faigheann mic léinn taithí freisin ar an sult agus an sásamh a bhaineann le taisteal chuig cinn scríbe idirnáisiúnta éagsúla le haghaidh turais misin. Áirítear ar na cinn scríbe áiteanna ar nós an Afraic Theas, an Chéinia, nó an Mhuir Chairib.

Tabhair cuairt ar Láithreán Gréasáin

Ceisteanna Coitianta

An féidir leat dul chuig ollscoil Chríostaí mura Críostaí tú?

Más spéis leat freastal ar ollscoil Chríostaí sa RA nó aon tír eile ar domhan agus nach bhfuil tú cinnte an ndéanfaidh tú iarratas nó nach bhfuil, is é an bealach is tapúla chun freagra a fháil ná teachtaireacht a sheoladh chuig an scoil chun a fhíorú an bhfuil glacann an scoil le hiarratais ó dhaltaí neamh-Chríostaí.

Agus tú ag iarraidh socrú le haghaidh rogha ollscoile, b'fhéidir go bhfuil mearbhall ort maidir le cén ceann le réiteach dó, feicfidh tú ollscoileanna tuata níos fearr ná roinnt ollscoileanna Críostaí.

Mar sin, b’fhéidir gurbh fhearr leat ollscoil Chríostaí ná ollscoil tuata, is dócha toisc go bhfuil timpeallacht acadúil níos fearr ag an Ollscoil Chríostaí agus b’fhéidir go mbuaileann sí le chéile le do rogha Ollscoil idéalaithe a chuimsíonn roghanna níos fearr in airgeadas, rannpháirtíocht pobail, agus dea-atmaisféar.

Cé gur féidir na léachtaí a theagasc ó thaobh an Bhíobla de, leagtar béim mhór ar obair chrua agus ar shármhaitheas mar go mbeifear ag súil go n-éireoidh go maith leis na mic léinn ina n-iarrachtaí acadúil de réir eiticí agus modh iompair Chríostaí.

Conclúid

Tá míle go leor ollscoileanna Críostaí sa RA. Agus cloíonn an chuid is mó de na hollscoileanna seo leis na rialacha dochta agus leis na caighdeáin atá riachtanach d'oideachas ardchaighdeáin agus d'éifeachtúlacht.

Moltaí

Féach Mo Airteagail Eile

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.