9 pi bon fòmasyon Hazmat gratis sou entènèt

Akòz danje potansyèl ki vini ak materyèl danjere, fòmasyon gratis sou matyè danje sou entènèt te fèt pou fòmasyon moun ki ede yo. jere ak kontwole dechè danjere jwenn nan anviwònman an.

Pandan epòk lekòl segondè mwen an, te gen pwofesè patikilye sa a ki te toujou pini elèv yo lè li te di yo pou yo netwaye fatra ki te mal jete nan konpoze lekòl la olye pou yo bat yo.

Okòmansman, nou pa t 'konnen rezon ki fè l sèvi ak sa a pou pini elèv yo, paske lòt pwofesè nou konnen nan lekòl la prefere sèvi ak yon baton oswa lòt fòm pinisyon fizik.

Nan yon moman, aksyon sa a nan li fè nou konprann la enpòtans nan jere fatra ak materyèl danjere. Apre sa, li te vin trè klè pou tout moun poukisa li te chwazi sèvi ak sa kòm yon pinisyon, e mwen devine se poutèt sa responsablite sanitasyon an te kite sou swen li. Sa te li!

Ki pa bon jete nan bwat itilize, nayilonn, katon, plastik, asye, ak lòt materyèl ki pa degradab yo itilize pou anbalaj Endistriyèl nan anviwònman an te lakòz gwo domaj nan kat "esfè" - idrosfè tè a, litosfè, atmosfè, ak byosfè a.

Epitou, konpoze chimik danjere tankou oksid kabòn, oksid nitwojèn, oksid souf, oksid plon, elatriye ki sitou soti nan motè kouri lakòz pwoblèm sante grav nan moun lè yo vale, respire, oswa kontra. Yo afekte sistèm respiratwa, nève, sikilatwa, dijestif ak repwodiktif moun ak bèt yo.

Ki sa ki sou devèsman lwil oliv? Efè devèsman lwil oliv sou tè ak dlo trè toksik e se poutèt sa pa ka mete aksan sou. Entwodiksyon nan lwil oliv nan oseyan, ak menm jan li lakòz lanmò ak risk sante nan bèt akwatik.

Lwil koule atè sou tè a anpeche dlo absòpsyon tè a, epi debòdman sou kote agrikòl oswa savann gen efè pou toufe lavi plant yo.

Si nou kontinye pale sou efè a nan chak materyèl danjere, Lè sa a, nou ka pa kapab gade nan lòt konsèp enpòtan nan hazmat.

Lè w fin di sa, ann byen vit vin konnen ki sa egzakteman matyè danjere yo ye.

Ki sa ki Hazmat?

Hazmat se yon abrevyasyon pou "materyèl danjere". Li se nenpòt sibstans ki ka reprezante yon risk rezonab pou sante, pwopriyete, anviwònman an, ak tè a an jeneral. Hazmats gen ladan sibstans tankou pwodui chimik danjere, konbistib, pwodwi dechè nikleyè, pwodwi dechè byolojik, pwodui chimik dechè, ak ajan radyolojik.

Tèm "hazmat" yo itilize tou souvan pou refere a kostim pwoteksyon moun k ap travay an kontak ak materyèl danjere.

Nivo Pwoteksyon pou Travayè HAZMAT yo

Yon lòt delimitasyon enpòtan anpil pou materyèl danjere gen rapò ak pwoteksyon ki nesesè pou moun ki travay avèk yo. OSHA defini kat nivo pwoteksyon travayè HAZMAT, ki idantifye ak lèt ​​A, B, C, ak D.

Nivo A ofri plis pwoteksyon kont materyèl danjere, pandan y ap Nivo D ofri pi piti a.

Nivo Repons pou Ijans

Kategori kondisyon ki gen rapò ak matyè danje yo mande pa lalwa nan pifò peyi yo epi yo ede nan fabrikasyon an sekirite ak efikas, itilizasyon, transpò, ak jete materyèl danjere.

Sistèm klasifikasyon an trè itil tou nan sitiyasyon kote plizyè materyèl enplike, pa egzanp, anpil pwodui chimik yo te itilize nan yon pwosesis fabrikasyon, oswa menm yo te estoke oswa transpòte tou pre.

Kòm anrejistre pa National Fire Protection Association:

 • Ensidan Nivo 1 enplike nan materyèl danjere ki ka kenbe, etenn, ak/oswa diminye lè l sèvi avèk sekouris sektè piblik ki disponib imedyatman ki gen otorite.
  Ensidan nan nivo sa a prezante ti risk pou anviwònman an.
 • Ensidan Nivo 2 enplike materyèl danjere ki pi wo pase pouvwa premye sekouris yo sou kote a epi ki kapab pi wo pase kapasite sekouris piblik yo ki gen otorite. Ensidan sa yo ka reprezante yon risk rapid ak alontèm pou anviwònman an ak sante piblik epi yo ka bezwen sèvis ijans nan nivo leta oswa federal.
 • Ensidan Nivo 3 enplike materyèl danjere ki pi wo pase kapasite yon sèl eta oswa ekip repons rejyonal epi li mande asistans adisyonèl.
  Ensidan nan nivo sa a jeneralman reprezante yon risk entans, rapid oswa alontèm pou anviwònman an ak sante piblik.

Poukisa moun yo ta dwe resevwa fòmasyon pou repons Hazmat?

Moun yo resevwa fòmasyon pou repons pou matyè danjere yo nan lòd yo ba yo ladrès espesyal, konesans, ak teknik ki nesesè pou jere ensidan materyèl danjere.
Objektif jeneral pwogram fòmasyon yo se ogmante konsyans ak konpreyansyon sekouris yo sou risk ak rezilta potansyèl ki asosye ak matyè danjere yo.

Pandan kòz fòmasyon yo, yo aprann enpòtans jesyon fatra ak kijan pou yo reponn efikasman nan ensidan danjere.

Wòl prensipal Ekip Repons Jesyon Hazmat (HMRT) se pou enfòme otorite lejitim yo sou degaje matyè danjere yo epi kòmanse yon repons ki apwopriye.

Jodi a, gen plizyè kou fòmasyon gratis sou entènèt ki disponib pou moun ki vle aprann ak eksplore jaden danj. Kontinye lekti pou jwenn enfòmasyon sou pi gwo kou sa yo.

Benefis Fòmasyon Hazmat gratis sou entènèt

Anvan nou kontinye ak lis benefis ki genyen nan fòmasyon gratis sou entènèt matyè danje, ou ka byen vit tcheke deyò kèk platfòm aprantisaj gratis sou entènèt kote ou ka jwenn bon jan kalite aprantisaj.

Pran yon gade nan benefis ki anba yo.

 1. c

Kondisyon pou fòmasyon sou matyè danje sou entènèt

Pa gen okenn kondisyon espesyal pou enskri nan kou fòmasyon gratis sou entènèt, ou jis bezwen genyen;

 1. Yon bon òdinatè k ap travay
 2. Konesans sou fason pou itilize yon òdinatè
 3. Aksè entènèt san patipri
 4. kapasite pou li ak ekri
 5. Yon kont imel.

9 pi bon kou fòmasyon Hazmat gratis sou entènèt

Nou te fè yon koleksyon pi bon ak pi enskri kou fòmasyon gratis sou entènèt matyè danje. pran yon gade nan yo anba a.

Remake byen ke ou ka pran kou yo nan pwòp vitès ou, ak nan yon lè ak kote ki bon pou ou.

 • Fòmasyon sekirite amonyak anidrid
 • Fòmasyon pou sekirite klò
 • Ijans klò
 • Fòmasyon etanòl ak repons pou ijans
 • Fòmasyon Sekirite Rail
 • Tanbou Steel 101 pou moun kap reponn ijans
 • Fòmasyon Hazmat pou Founisè Swen Sante
 • Danje Transpò nan Agrikilti
 • Konsyantizasyon Hazmat pou premye sekou yo

Fòmasyon sekirite amonyak anidrid

Objektif jeneral pwogram fòmasyon yo se ogmante konsyantizasyon ak konpreyansyon sekouris yo sou risk ak rezilta potansyèl ki asosye ak yon ensidan amonyak anidrid epi amelyore kapasite yo pou rekonèt ak idantifye prezans amonyak nan yon ijans lè l sèvi avèk pankat, etikèt, resipyan aktyèl yo. , konstriksyon tank, ak lòt enfòmasyon.

Kou a tou ede telespektatè yo jwenn yon konpreyansyon sou resous adisyonèl ki disponib yo, bay konesans debaz sou danje ki genyen nan amonyak anidrid ak pwopriyete chimik ak fizik li yo, epi fè operasyon kontwòl debaz ak prizon. Fòmasyon an disponib nan videyo.

Enskri kounye a

Fòmasyon pou sekirite klò

Chlorine Institute ak konpayi manm li yo devlope videyo Chlorine Safety Tour la kòm yon zouti "antrene antrenè a" pou reponn a ijans klò. Videyo sa yo kouvri pwopriyete chimik ak fizik klò, konsiderasyon repons ijans klò, ak machin tank klò ak sekirite tren.

Li revize tou itilizasyon apwopriye twous repons pou ijans klò yo itilize pou diminye koule nan silenn klò, veso tòn, ak tiyo tank machin ak kamyon tank.

Enskri kounye a

Ijans klò

Kou sa a vini nan fòm videyo. Kou sa a te devlope pou ede premye sekouris yo prepare yo pou yo aji nan premye 15 minit kritik sa yo - kisa pou yo fè lè apèl la vini, kisa pou atann sou sèn, ak ki kote pou jwenn resous ki nesesè pou genyen yon piblikasyon.

Videyo a gen ladan l enfòmasyon sou resous pou aparèy mobil, konsiderasyon sekirite ak antiteworis, ak yon eksplikasyon sou abri nan plas, ak fim ki lage klò.

Yon sètifika fini akòde apre yo fin konplete kou a avèk siksè.

Enskri kounye a

Fòmasyon etanòl ak repons pou ijans

Renewable Fuels Association (RFA) te kreye yon kou fòmasyon sekirite ijans etanòl. Elèv k ap pran kou fòmasyon sa a pral resevwa enfòmasyon apwofondi sou teknik fòmasyon apwopriye ke sekouris ijans yo ak pèsonèl matyè danje yo bezwen pou byen reponn yon ijans ki gen rapò ak etanòl.

Nan fòmasyon gratis sou entènèt pou matyè danjere li yo, stagiaires yo pral jwenn tou konesans ki gen rapò ak etanòl ak gaz etanòl-melanje. Epitou, aprann sou pwopriyete chimik ak fizik etanòl, mòd transpò, operasyon transfè, ak Basics nan bave, sijere taktik ak estrateji sekouris yo, ak pwoblèm anviwònman an.

Fòmasyon Sekirite Rail

Fòmasyon gratis sou entènèt pou matyè danje sa a te kreye pa Enstiti Ameriken Petwòl (API), Asosyasyon Fere Ameriken (AAR), ak konpayi manm yo. Yo te travay pou kreye yon videyo edikasyon jeneral konsyantizasyon ak resous pou premye sekouris yo.

Kou a gratis ka wè sou entènèt, oswa li ka prezante an pèsòn sou demann. Yo ta dwe voye demann pou ansèyman an pèsòn bay Kowòdonatè Eta TRANSCAER ou a.

Kou a vle di bay enfòmasyon espesifik premye sekouris yo bezwen konnen anvan yo apwoche yon ensidan ki enplike lwil brit deplase pa tren.

Enskri kounye a

Tanbou Steel 101 pou moun kap reponn ijans

Enstiti Endistriyèl Steel Drum prepare epi prezante 101 vebinèr tanbou asye yo. Li fèt pou sekouris ijans yo pi byen konprann eleman yo nan tanbou asye, ki gen ladan diferans ki genyen ant yon tèt ouvè ak yon tanbou asye ki sere; ak kijan pou entèprete mak Nasyonzini yo

Enskri kounye a

Si ou ta renmen jwenn yon sètifika nan kou sa a, lè sa a enskri isit la.

Se TRANSCAER ki bay moso fòmasyon ki anwo yo.

TRANSCAER ofri yon varyete videyo fòmasyon sou matyè danje sou entènèt pou sekouris ijans yo ak lidè kominote yo ki pa ka ale nan salklas yo menm. Tout videyo fòmasyon TRANSCAER yo gratis epi yo dire apeprè 4 èdtan.

Fòmasyon Hazmat pou Founisè Swen Sante

Si ou se yon travayè swen sante nan yon anviwònman lopital ki ka bezwen reponn a yon ensidan ki enplike yon pasyan ki kontamine nan nivo operasyon yo, ou ta dwe konsidere pran fòmasyon patikilye gratis sou entènèt matyè danje.

Fòmasyon an divize an kat seksyon;

 • Seksyon 1: Toksikoloji ak Prensip Sante Sekirite
 • Seksyon 2: Materyèl referans
 • Seksyon 3: Ekipman Pwoteksyon Pèsonèl pou Premye Reseptè yo
 • Seksyon 4: Dekontaminasyon Pasyan ki ekspoze.

Yo bay yon Sètifika Konplete lè yo fini kou sa a avèk siksè. Pou w konplete kou sa a avèk siksè, ou DWE fè yon nòt 70% oswa pi wo nan apre tès la.

Si ou pa resevwa 70% nan apre tès la, ou ka revize materyèl la epi repran li. Fòmasyon sa a bay sou Training-source.org.

Enskri kounye a

Danje Transpò nan Agrikilti

Objektif kou gratis sou entènèt matyè danje sa a se bay yon apèsi sou danje transpò nan agrikilti epi konprann kijan pou minimize ak anpeche blesi.

Kou a gen ladan yon modil aprantisaj ak aktivite entèaktif ak aplikasyon senaryo, yon lis resous, ak yon tès apre nan fen kou sa a. Yo bay yon Sètifika Konplete lè yo fini kou sa a avèk siksè.

Pou w konplete kou sa a avèk siksè, ou DWE fè yon nòt 70% oswa pi wo nan apre tès la. Si ou pa resevwa 70% nan apre tès la, ou ka revize materyèl la epi repran li.

Enskri kounye a

Konsyantizasyon Hazmat pou premye sekou yo

Anjeneral, kou sou entènèt sa a kreye pou fòme travayè swen sante yo nan yon anviwonman lopital ki ka gen kontak ak yon pasyan ki kontamine.

Kou a divize an kat seksyon.

 • Seksyon 1: Lopital 'Premye Reseptè' ak Pasyan ki kontamine nan Lopital la
 • Seksyon 2: Rekonèt Sibstans Danjere nan Depatman Ijans
 • Seksyon 3: Konprann Plan Repons Lopital la ak Wòl Ou
 • Seksyon 4: Sibstans danjere komen nan kominote w la

Yo pral ba w yon sètifika fini apre w fin konplete kou a avèk siksè.

Enskri kounye a

Fòmasyon gratis sou entènèt sou matyè danjere – FAQ

Ki pri an mwayèn nan fòmasyon matyè danje?

Pri fòmasyon matyè danjere yo diferan de yon lekòl/sit a yon lòt, epi tou de yon nivo nan yon lòt. Men, pri an mwayèn se sou $350.

Kouman pou mwen jwenn materyèl fòmasyon Hazmat gratis?

Ou ka jwenn materyèl fòmasyon gratis nan kèk lekòl oswa sit ki bay fòmasyon gratis sou matyè danje. Pran egzanp TRANSCEAR, ke nou deja mansyone pi wo a.

Rekòmandasyon