132 Kesyon an tèt pou poze Pastè ou nan diferan okazyon

Nan pòs sa a, nou te konpile kesyon pou mande pastè ou, pwobableman kesyon ke ou te toujou vle mande oswa ou pa gen yon lide sou sa yo mande pastè ou. Ou ka jwenn kèk lide kesyon pou pastè ou nan atik sa a.

Pastè yo se lidè relijye ki an chaj nan yon kongregasyon kretyen tou konsèy ak konsèy divès kominote a kretyen oswa kongregasyon. Pastè yo anseye kongregasyon an bagay biblik yo epi yo ede yo rete sou chemen jistis la.


Atansyon: Kolèj sou entènèt sa yo ki nan lis isit la peye elèv yo pou yo ale nan klas yo.


Pastè yo tou wè sa tankou lidè ak ta ka gen omwen yon pastè nan yon kominote ede yo grandi espirityèlman. Pou ou kab vin yon pastè pa gen okenn travay fasil, menm jan yon anpil moun gade yo pou konsèy espirityèl e menm fizik.

Li se souvan yon travay difisil ke yo te gade jiska men moun sa yo, pastè, yo te pran l 'sou tèt yo pran responsablite sa yo. Se konsa, paske yon anpil nan moun yo ap gade moute nan yo yo pa dwe ale pèdi pou yo pa prezante dekourajman nan mitan manm yo.

Yo, pastè yo, toujou kanpe fèm e fidèl a pawòl yo ak pawòl y ap preche nan kongregasyon yo a. Li se yon travay "tasky" men moun yo dwe fè li, ou dwe la pou manm ou yo tout tan, ede yo nan kèlkeswa fason yo kapab.

Si ou se yon moun relijye, oswa yon kretyen nan espesifik, ou definitivman gade jiska pastè ou kòm yon lidè paske se sa yo ye. Li se tou pa pale nouvo ke ou sètènman dwe kirye de yo epi ou gen kesyon ou vle poze yo.

Atik sa a fèt espre pou objektif sèl pou montre w kesyon pou mande pastè ou, pa gen anyen pou w jennen. Poze kesyon ap ede ou aprann plis, louvri lespri ou pi lwen, ak pi fò nan tout, ede ou konnen plis bagay sou pastè ou lòt pase yon moun ki jis kanpe sou lestrad la ak preche ou.

Ki jan ou fè poze kesyon pastè ou a?

Tout depann sou ou ak ki jan seryezman ou vle kesyon pastè ou epi pou yo jwenn repons, men ou dwe pran li ralanti epi yo pa prese yo.

Ou ka kontinye pa anrjistreman yon odyans prive ak pastè ou epi mande yo kesyon sa yo oswa pandan yon gwoup etid ki te òganize pa pastè ou, ou ta ka pran chans sa a epi mande yo kèlkeswa kesyon ou ta renmen konnen sou yo.

Ou ap aprann ak eksplore, dwa? Se konsa, fè ou ak pwatrin ou soti.

Avèk ki sou kote, kite a jwenn desann nan biznis prensipal la, kesyon yo mande pastè ou yo te konpile anba a ...

Kesyon pou poze Pastè ou nan diferan okazyon

Sa ki anba la a se yon lis konpile nan kesyon yo mande pastè ou;

 1. Kisa pastè yo fè pandan semèn nan?
 2. Konbyen yo peye pastè yo?
 3. Ki pati ki pi difisil nan ministè pastoral?
 4. Kijan maryaj yon pastè ye?
 5. Lè pastè yo ansanm, de kisa yo pale?
 6. Ki moun ki pastè pann soti ak?
 7. Kòm yon manm legliz, kisa nou ka fè pou ankouraje ak sipòte pastè nou yo?
 8. Kòm pastè, konbyen fwa ou te vle kite travay ministeryèl ou a?
 9. Ki mouvman ministè ou te fè ke ou regrèt?
 10. Ki sa ki te sekrè ou pou fè pou evite tonbe?
 11. Ki pi gwo erè ou te fè nan ministè a?
 12. Ki pi gwo kè kontan ou genyen nan ministè a?
 13. Èske mari oswa madanm ou ta di ou mete yo pi wo pase travay ministeryèl?
 14. Ki estrateji ou itilize pou lekti biblik konstan ak priyè?
 15. Ki sa ki te "sekrè" ou pou fè pou evite tonbe?
 16. Lè ou konnen bagay sa yo ou konnen kounye a, ki sa ou ta di tèt ou lè ou okòmansman te kòmanse travay pastoral?
 17. Akote Bib la, ki lòt liv ki pi enfliyanse lavi ou?
 18. Ki plan ou genyen pou agrandi ministè a?
 19. Ki jan ou te kenbe entansyonèl evanjelizasyon nan lavi ou?
 20. Kilè ou te reyalize ou te rele nan ministè, e poukisa kòm yon pastè oswa lidè?
 21. Ki sa ki se yon istwa Bondye di lòt moun ankouraje yo?
 22. Ki moun ki teyolojyen pi renmen ou ak poukisa?
 23. Ki definisyon ou nan ministè a? Lidèchip?
 24. Ki jan ou te vin jwenn Bondye?
 25. Si te gen nenpòt moun ki nan ekip ou a oswa kongregasyon ki pa t ap viv dapre ekriti biblik yo, ki jan ou te jere yo?
 26. Ki jan ou kapab balanse bezwen tèt ou, bezwen fanmi an, ak bezwen kongregasyonèl nan lavi ou?
 27. Ki sa ou wè sou ate oswa ki pa kwayan?
 28. Ki eksperyans ou genyen nan travay ak dirijan yon legliz?
 29. Ki sistèm ou pou prepare pou yon prèch?
 30. Kisa ou panse legliz nou an bezwen plis?

Ou ka kòmanse ak 30 kesyon sa yo pou mande pastè ou epi kontinye ak lòt moun yo apre ou fin konkli pati sa a epi rive nan yon repons satisfezan.

20 kesyon biblik pou mande pastè ou

Plis nan ou etidye Bib la plis kesyon yo ki sous epi ou gen konfwonte kesyon sa yo epi yo gen repons yo.

Ki jan ou fè sa?

Ekri oswa enprime kesyon yo epi poze yo pastè ou, yo se moun ki pi pre ou ki gen plis konesans nan ekriti yo. Sa ta ede ou efase konfizyon an epi rive nan yon repons.

Nan pòs sa a, nou te prepare yon lis konpile nan kesyon bib yo mande pastè ou kèk nan kesyon ou deja te gen nan tèt ou ka la deja ak yon pakèt moun sou lòt nouvo.

Ann ale ...

 1. Si Bondye se yon èt ki renmen tout moun, poukisa li pèmèt soufrans, doulè, ak tout kalite mal?
 2. Èske Trinité a ka pwouve nan Bib la?
 3. Nan Bib la, ki kote li di moun pral ale nan syèl la lè yo mouri?
 4. Ki legliz Kris la bati?
 5. Ki sa 10 kòmandman yo anseye nou?
 6. Poukisa Bondye kreye lanfè epi li voye pechè, ki se pitit li tou, la?
 7. Èske tout relijyon pa anseye menm bagay la tou?
 8. Ki jan Jezi se sèl chemen nan syèl la?
 9. Ki sa ki Apokrif la?
 10. Ki objektif batèm nan? Èske li vrèman sove m '?
 11. Ki sa ki Trinité a?
 12. Poukisa Jezi bezwen fèt?
 13. Poukisa Bondye te jete Satan nan syèl la lè se pa fòt nou li te revòlte?
 14. Poukisa Bondye pa montre tèt li fizikman?
 15. Èske Jezi te gen kèk frè ak sè?
 16. Rezirèksyon Laza ak lòt mirak Jezi te fè poukisa yo pa gen prèv?
 17. Ki jan tout milyon espès yo te antre nan lach Noe a?
 18. Kiyès ki paran Jozèf, papa Jezi?
 19. Ki jan Sentespri a enpreye Vyèj Mari?
 20. Ki non frè ak sè Mari yo?

Sa yo se kesyon yo biblik yo mande pastè ou, ou ka swa enprime li soti nan fè li sou la men oswa makè paj la pou aksè fasil epi pote moute kesyon yo sou yon sesyon yon sèl-a-yon sèl ak pastè ou oswa yon gwoup etid bib ak ou pastè.

15 Kesyon pou poze Pastè ou sou Lidèchip

Anba la a se kesyon pou mande pastè ou konsènan lidèchip:

 1. Kòm yon pastè, ki liv ki te gen pi gwo enpak sou konpreyansyon ou sou lidèchip?
 2. Ki lidè istorik ki enfliyanse ou pi plis?
 3. Ki sa ki lidè aktyèl enfliyanse ou kounye a?
 4. Ki lòt sistèm nan lidèchip yo gade nan aprann nan men?
 5. Ki objektif prensipal lidèchip ou?
 6. Ki jan ou fè konsepsyon ak kenbe reyinyon yo?
 7. Ki sa ki apps, lojisyèl, teknoloji, elatriye ki ede ou pi plis la?
 8. Èske w gen plan pou kreye lidè nan kongregasyon w lan oswa nan kominote w la?
 9. Ki jan ou rezoud dispit nan kongregasyon ou an?
 10. Ki jan ou admèt ak ranje yon pwoblèm nan lidèchip ou a?
 11. Èske ministè ou akonpli youn nan valè legliz la?
 12. Èske ministè a dirije pa moun ki dwat?
 13. Ki sa ou bezwen fè pou fè ministè ou avanse?
 14. Ki vizyon, bi oswa objektif ministè ou?
 15. Ki jan ou fòme ak motive moun pou evanjelizasyon pèsonèl?

Sa yo se kesyon yo lidèchip mande pastè ou sa a se pi bon mande pandan yon sesyon yon sèl-a-yon sèl ak pastè ou.

30 Kesyon pou poze yon pastè sou relasyon

Anba la a se kesyon yo poze yon pastè sou relasyon:

 1. Èske patnè mwen an respekte Bondye?
 2. Nan yon kretyen date, èske gen yon bagay tankou "twò vit?"
 3. Èske legliz mwen an sipoze ede m marye?
 4. Èske mwen ta dwe dat ak yon gason oswa yon fanm Bondye mwen pa jwenn atire?
 5. Ki sa ki kle yo nan pite seksyèl nan date?
 6. Ki espwa Bondye ofri selibatè poukont yo?
 7. Lè yo ta dwe yon sèl sispann date?
 8. Aprè nou fin satisfè tout paramèt Bib la, èske li posib pou nou toujou chwazi patnè ki mal la?
 9. Ki kalite "travay" ki fè maryaj reyisi?
 10. Ki direktiv Bib la ofri pou relasyon fizik nan maryaj?
 11. Ki jan yon sèl simonte panse negatif oswa santiman sou mari oswa madanm yon sèl la?
 12. Ki jan yon mari ak yon madanm ta dwe reyaji devan desizyon fanmi yo ki ta vin mal?
 13. Ki kote nou ka jwenn bon modèl lanmou ak lidèchip?
 14. Èske gen sitiyasyon kote li pral difisil oswa menm enposib padonnen?
 15. Èske li bon pou yon kretyen dat oswa marye ak yon ki pa kretyen?
 16. Ki sa Bib la di sou sèks premarital ak sèks anvan maryaj?
 17. Ki sa Bib la di sou kourtwazi oswa date?
 18. Èske yon kretyen ta dwe itilize yon sèvis date pou jwenn yon mari oswa madanm?
 19. Ki sa Bib la di sou fleurit?
 20. Èske fèt ankò tifi?
 21. Èske jèn kretyen ka dat?
 22. Èske li oke fè sèks anvan maryaj depi ou pral marye ak moun nan kanmenm?
 23. Èske li mal pou yon koup viv ansanm anvan yo marye?
 24. Ki sa Bib la di sou angajman?
 25. Poukisa tifi se konsa enpòtan nan Bib la?
 26. Èske kretyen ki gen diferan konfesyon ta dwe marye?
 27. Ki sa Bib la di sou maryaj enterasyo?
 28. Ki opinyon kretyen sou romans?
 29. Ki sa Bib la di sou alyenasyon?
 30. Èske laj konsantman an se yon biblik?

Sa yo se kesyon yo relasyon yo mande pastè ou oswa nenpòt pastè pou ki matyè.

25 Kesyon pou poze nan yon entèvyou?

Entèvyou yo nesesè nan chak konpayi anvan yo anboche yon moun, li fèt pou teste plis IQ ou epi asire ou anfòm pozisyon travay la oswa wòl ou te aplike pou. Entèvyou yo sipoze tankou diskisyon nan fòm kesyon ou pral itilize pou aprann plis sou travay ou te aplike pou ak konpayi an.

Si sa a se premye fwa ou ale pou yon entèvyou, ou ta dwe ale nan pòs sa a epi aprann sou kesyon yo poze nan yon entèvyou, wi, w ap sipoze poze kesyon tou.

 1. Ki sa ki pral premye semèn mwen nan travay sanble?
 2. Ki sa ki konpayi an vle m 'satisfè sou pozisyon sa a
 3. Ki jan kilti konpayi an afekte pozisyon an?
 4. Ki pi gwo akonplisman ekip ou a?
 5. Poukisa w ap travay nan endistri sa a?
 6. Ki sa ou renmen pi plis nan travay isit la?
 7. Ki jan pozisyon mwen nan konpayi sa a kontribye nan siksè ekip la?
 8. Èske ou ka ofri detay espesifik sou responsablite chak jou pozisyon an?
 9. Ki jan lidè yo nan konpayi sa a mete anplwaye moute pou siksè?
 10. Ki jan jesyon delivre negatif fidbak bay anplwaye yo?
 11. Ki jan kilti travay nan konpayi sa a ye?
 12. Ki deklarasyon misyon konpayi an?
 13. Ki pi gwo pwoblèm konpayi an e kijan yo rezoud yo?
 14. Konbyen fwa yo evalye pèfòmans anplwaye yo?
 15. Ki opinyon ou sou objektif, delè, ak mezire siksè?
 16. Kouman yo rekonèt anplwaye yo pou travay di yo?
 17. Kouman konpetitif anplwaye ou yo?
 18. Manyè di m 'sou ekip la mwen pral travay avèk?
 19. Ki kalite sistèm konseye ou genyen an plas?
 20. Nan konpayi sa a, ki sa li pran yo dwe yon pèfòmè tèt?
 21. Ki opòtinite avansman ki disponib?
 22. Ki jan lidè ankouraje kwasans ak siksè anplwaye yo?
 23. Poukisa pifò anplwaye yo kite konpayi an?
 24. Ki kalite bidjè ki pral travay avèk yo?
 25. Èske sa se yon wòl nouvo oswa ki deja egziste?
 26. Èske ou ka montre m egzanp pwojè mwen pral travay avèk yo?
 27. Kouman mwen pral resevwa fòmasyon?
 28. Èske mwen ta kapab reprezante konpayi an nan konferans endistri?
 29. Anplwaye yo deja nan pozisyon sa a, ki kote yo te pwogrese nan?
 30. Èske wòl ou chanje depi ou te avèk konpayi an?
 31. Depi konbyen tan ou te ak konpayi an?
 32. Ki sa ki nan pati ou pi renmen sou travay isit la?
 33. Ki sa ou ka di m 'sou nouvo pwodwi yo nan konpayi an oswa plan pou kwasans?
 34. Avèk ki moun mwen pral travay pi sere avèk?
 35. Ki chemen karyè ki pi komen nan depatman sa a?
 36. Nan sis pwochen mwa yo, èske ou espere anboche plis moun nan depatman sa a?
 37. Ki tradisyon biwo ou pi renmen an?
 38. Ki etap kap vini yo nan pwosesis entèvyou a?
 39. Èske gen anyen sou background mwen ki fè m 'anfòm pou wòl sa a?
 40. Èske mwen ka reponn nenpòt kesyon final pou ou?

Se konsa, sa yo se kesyon yo entèvyou ou ta vle poze pandan yon entèvyou epi yo pa difisil a sonje. Ou ka gen yon kopi difisil nan li yo itilize pandan entèvyou a.

12 Kesyon pou poze ansyen pastè yo

Èske legliz ou a chèche yon kandida pastoral e li te ba ou yon tè ouvè pou mande pastè sa yo kesyon, tankou entèvyou yo? Isit la, ou pral jwenn kesyon pou mande pastè granmoun aje ki vle pran travay pastoral nan legliz ou a.

 1. Kisa ou renmen legliz sa a?
 2. Ki jan ou panse kominote a wè ou?
 3. Ki estrateji ou pou ranfòse disiplin nan mitan manm yo?
 4. Kijan lidè yo ap devlope nan legliz la?
 5. Ki opòtinite ki pi gwo pou itilize pou rive nan kominote a?
 6. Ki sa ki atire ou nan legliz sa a?
 7. Nan opinyon ou a ki sa ki fè yon gwo prèch?
 8. Si legliz sa a pa chwazi ou, ki kote ou ta ale?
 9. Ki objektif ou ta genyen pou legliz sa a? |
 10. Kisa ou konnen sou legliz nou an?
 11. Ki jan ansyen eksperyans pastoral ou yo gen rapò dirèkteman ak anviwònman ou ta ye nan legliz sa a?
 12. Ki lide ou te genyen pou legliz fòmèl ou a men ou pa t 'aplike e ou ta renmen eseye isit la nan legliz nou an?

Sa a pote yon fen nan kesyon yo mande pastè granmoun aje kòm byen ke sijè a an jeneral sou kesyon yo mande ou pastè. Chak nan tit yo se pou diferan rezon, pa melanje yo pou fè pou evite konfizyon. Ak pou pi bon rezilta, pran yo youn pa youn ak yon sèl etap nan yon tan, yo tout fèt yo piti piti klere ou.

Rekòmandasyon