15 Top Gouvènman kolèj nan Kanada

Nan atik sa a, w ap jwenn yon lis pi gwo kolèj gouvènman an nan Kanada ki ofri pi bon pwogram dezan asosye (Diplòm) pou elèv yo. Kolèj sèvi kòm yon teren preparasyon pou diplòm kat ane nan inivèsite men sepandan, kèk kolèj akòde degre atravè kolaborasyon ak inivèsite yo.

Dapre CanadaVisa, yon Asosye Degre nan Kanada ki se nòmalman 2 ane oswa 4 semès se yon 60-kredi, pwogram bakaloreya fondasyon nan yon domèn etid klasik. Kontrèman ak sètifika ak diplòm, Degre Asosye genyen yon pakèt matyè jeneral akademik ansanm ak yon espesyalizasyon nan yon domèn ki enterese.

Egzanp komen yo enkli Associate of Arts (Biznis) ak Associate of Arts (Syans). Degre Asosye a pèmèt elèv yo kòmanse etid yo nan yon kolèj oswa inivèsite epi transfere nan yon kou twazyèm ane nan yon inivèsite, annatant rekonesans pa enstitisyon k ap resevwa a.

Kanada gen kèk nan pi bon kolèj piblik ki ofri edikasyon siperyè pou elèv lokal ak entènasyonal yo. Gen kèk nan kolèj sa yo ki bay diplòm atravè yon pwogram konjwen ak inivèsite pandan ke kèk ofri diplòm asosye oswa diplòm ak ki yon elèv ka pouswiv yon kou degre nan yon inivèsite.

Ou bezwen konnen ke nan Kanada, diplòm yo ka amelyore oswa transfere nan yon diplòm bakaloreya epi ou ka jwenn yon diplòm swa nan yon kolèj oswa inivèsite.

Tou de diplòm ak degre asosye pran yon minimòm de ane nan Kanada, menm si pafwa yon diplòm ka pran jiska 6 semès aplentan.

Soti nan lis kolèj gouvènman an nan Kanada, kèk nan lekòl yo deziyen enstitisyon aprantisaj pandan ke lòt yo pa. Anplis de sa, kolèj gouvènman an tèt nan Kanada ofri pòs-gradyasyon travay pèmi yo.

Èske elèv entènasyonal yo ka ale nan inivèsite gouvènman an nan Kanada?

Wi. Elèv entènasyonal yo ka etidye nan kolèj piblik oswa inivèsite nan Kanada bay lekòl la se yon enstitisyon aprantisaj yo deziyen. Enstitisyon aprantisaj yo deziyen yo se lekòl ke gouvènman Kanada apwouve pou admèt elèv entènasyonal yo.

Sepandan, se pa tout kolèj gouvènman oswa inivèsite nan Kanada yo deziyen. Se konsa, li trè enpòtan ke elèv entènasyonal yo chèche konnen si chwa yo nan enstitisyon yo deziyen anvan yo fè nenpòt aplikasyon.

Konbyen kolèj piblik ki genyen nan Kanada?

Genyen sou 183 apwouve kolèj piblik ak enstiti nan Kanada. Sa a gen ladan tou kolèj akòde aplike ak bakaloreya degre.

Lis kolèj Gouvènman Top nan Kanada

Men pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada ki ofri diplòm, diplòm, sètifika, ak pwogram aprantisaj pou elèv yo.

Gouvènman an tèt oswa kolèj piblik nan Kanada gen ladan;

 • Algonquin College
 • Britanik Columbia Enstiti Teknoloji
 • Centennial College
 • Vancouver Community College
 • Humber College
 • Seneca College
 • New Brunswick Community College
 • Sheridan College
 • Kolèj Durham
 • George Brown College
 • St. Lawrence College
 • Mohawk College
 • Kolèj Kanbriyen
 • Niagara College Kanada
 • Kolèj Georgian

Tout kolèj ki nan lis isit la se kolèj piblik epi yo resevwa finansman nan men gouvènman Kanadyen an.

1. Algonquin College

Algonquin College of Applied Arts and Technology se yon kolèj piblik ki ann angle nan Ottawa, Ontario, Kanada, ki te etabli an 1967 epi li rekonèt kòm youn nan pi gwo kolèj gouvènman an nan Kanada.

Li ofri bakaloreya ak degre etudyan, diplòm, ak sètifika. Kolèj la bay elèv ki gen 155 pwogram kolèj Ontario, 18 pwogram aprantisaj, 16 pwogram koperativ, 6 pwogram degre kolaborasyon, ak 6 pwogram bakaloreya.

Algonquin College sibvansyon degre sa yo atravè yon patenarya ak Inivèsite Carleton, University of Ottawa, ak Shopify. Kou yo ofri nan Algonquin College gen ladan Komès, Ospitalite & Touris Jesyon, Teknoloji enfòmasyon, Enfimyè, Syans Building, Design Enteryè, ak Sekirite Piblik.

ALE LEKOL

2. British Columbia Enstiti Teknoloji

British Columbia Institute of Technology se youn nan kolèj gouvènman yo byen koni nan Kanada; yon politeknik piblik finanse nan British Columbia, Kanada ki te etabli an 1964.

BCIT gen yon enskripsyon nan 50,000 elèv ki soti nan ki 5,700 yo se elèv entènasyonal yo.

British Columbia Enstiti Teknoloji bay elèv sètifika, diplòm, bakaloreya, ak degre mèt nan divès kou a plen tan ak a tan pasyèl.

Jaden etid kote yo ofri pwogram sa yo gen ladan Syans Aplike ak Natirèl, Jeni, Biznis ak Medya, Computing & IT, Syans Sante, ak Metye & Aprantisaj.

ALE LEKOL

3. Centennial College

Centennial College of Applied Arts and Technology se youn nan kolèj gouvènman popilè yo nan Kanada; yon kolèj piblik nan Toronto, Ontario, Kanada ki te etabli an 1966. Kolèj la gen senk kanpis ki gen ladan Morningside, Pwogrè, Ashtonbee, Story Arts Center, ak Downsview.

Centennial College bay elèv yo plis pase 260 pwogram ki gen ladan diplòm bakaloreya, diplòm, sètifika, sètifika pòs-gradye, ak pwogram aprantisaj atravè divès disiplin.

Atravè patenarya li ak Inivèsite Toronto Scarborough, Centennial College bay elèv yo degre nan domèn etid sa yo; paramedikin, jounalis, nouvo etid medya, syans anviwònman ak teknoloji, ak mikrobyoloji aplike.

ALE LEKOL

4. Vancouver Community College

Vancouver Community College se yon kolèj kominotè ki finanse piblikman nan Vancouver, British Columbia, Kanada ki te fonde an 1965.

Kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada, VCC deziyen epi li ofri elèv entènasyonal pèmi travay apre gradyasyon.

Kolèj la ofri tou de etid a plen tan ak a tan pasyèl. Etid sa yo fèt ak 78 pwogram sètifika, 28 pwogram diplòm, ak 3 pwogram bakaloreya nan diferan domèn etid.

Jaden etid yo se Amelyorasyon Akademik, Konsepsyon, Ospitalite, Mizik ak Dans, Inivèsite Transfè, Biznis, Syans Sante, Lang ak Ekri, Transpò echanj, Boulanjri & Atizay gastronomik, Cheve, Estetik ak makiyaj, Fòmasyon Enstriktè, Teknoloji, Fòmasyon Aprantisaj, Angle kòm dezyèm lang, Sèvis Imèn ak Fanmi, Elèv ki Andikape, ak Fòmasyon Jèn nan Metye.

ALE LEKOL

NAN. Humber College

Enstiti Humber nan Teknoloji ak Aprantisaj Avanse (Humber College) se yon kolèj piblik nan Toronto, Ontario, Kanada ki te fonde an 1967.

Konsidere kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman yo nan Kanada, kolèj la fèt ak twa kanpis tankou lakou lekòl la Humber North, lakou lakou lekòl la, ak lakou lekòl la Humber Orangeville.

Nan Humber College, yo administre elèv yo bakaloreya, diplòm, sètifika, sètifika pòs-gradye, ak pwogram aprantisaj atravè diferan jaden etid yo. Anplis de sa, kolèj la ofri pwogram Fòmasyon Bridge pou pwofesyonèl ki resevwa fòmasyon globalman nan domèn teknoloji enfòmasyon ak jeni.

ALE LEKOL

NAN. Seneca College

Seneca College of Applied Arts and Technology se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967.

Kolèj la ofri pwogram a plen tan ak a tan pasyèl ki mennen nan diplòm, sètifika, bakaloreya, ak sètifika gradye. Anplis de sa, li bay karyè rechèch asistans elèv yo gradye.

Nan lòt men an, kolèj la posede plis pase 70 akò transfè ak tou de lokal ak entènasyonal kolèj ak inivèsite nan Ostrali, Angletè, Lafrik di sid, ak Etazini yo.

Atravè akò transfè a, elèv yo gen opòtinite pou aplike pou yon edikasyon kolèj pou jwenn kredi pou yon diplòm inivèsite.

ALE LEKOL

7. New Brunswick Community College

New Brunswick Community College se yon kolèj piblik nan New Brunswick, Kanada ki te etabli an 1974.

Kòm youn nan kolèj gouvènman an tèt yo nan Kanada, NBCC ofri elèv yo a plen tan, a tan pasyèl, sou entènèt, ak pwogram devlopman pwofesyonèl tou de elèv lokal yo ak entènasyonal yo.

Anplis de sa, kolèj la administre yon pwogram a tan pasyèl ak fòmasyon aprantisaj pou travayè komèsyal yo.

ALE LEKOL

NAN. Sheridan College

Sheridan College se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè nan Ontario, Kanada ki te etabli an 1967. Li gen twa kanpis tankou Oakville, Brampton, ak Mississauga.

Kolèj la ofri plis pase 130 pwogram ki mennen nan degre, sètifika, diplòm, ak diplòm pòs-gradye nan animasyon & ilistrasyon, ekri kreyatif & pibliye, teyat mizik, fim & konsepsyon, biznis, aplike informatique, teknoloji jeni, syans kominotè, ak syans liberal .

ALE LEKOL

9. Durham kolèj

Durham College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji nan Durham, Ontario, Kanada, ki te etabli an 1967.

Kolèj la gen kanpis nan Ontario Tech University, Oshawa, ak Whitby, Ontario.

Durham College ofri pwogram a plen tan ak sou entènèt ki mennen nan sètifika ak diplòm nan biznis, teknoloji enfòmasyon, medya, atizay, konsepsyon, atizay jeneral, syans, echanj kalifye, jistis, sèvis ijans, sante, ak teknoloji jeni.

ALE LEKOL

10. George Brown kolèj

George Brown College of Applied Arts and Technology se yon enstitisyon piblik pòs-segondè ki te fonde an 1967. Li gen twa kanpis ki gen ladan Casa Loma Campus, Saint James Campus, ak Waterfront Campus.

George Brown College ofri diferan pwogram a tan pasyèl ak plen tan ki mennen nan sètifika, diplòm, bakaloreya, ak diplome nan diferan domèn etid.

Kou yo ofri nan George Brown gen ladan lidèchip pou timoun piti, Atizay ak Design, Jesyon biznis, Sèvis kominotè, Teknoloji Konstriksyon ak Jeni, Syans Sante, Ospitalite, ak Atizay gastronomik, Enfimyè, Finans, ak Etid Preparasyon.

Atravè patenarya li yo ak Inivèsite Ryerson, kolèj la ofri pwogram uit degre nan Entèpretasyon - Lang Siy Ameriken - angle, Arts aplike (Leadership Early Childhood), Edikasyon Early Childhood, Enfimyè, Komès (Sèvis Finansye), Komès (Jesyon gastronomik), Aplike Biznis (Operasyon Ospitalite), ak Teknoloji (Jesyon Konstriksyon).

ALE LEKOL

11. St Lawrence College

St. Lawrence College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji ki te etabli an 1967. Li gen twa kanpis nan lès Ontario, sètadi; Brockville, Cornwall, ak Kingston.

St Lawrence College bay elèv yo pwogram a tan pasyèl ak plen tan ki mennen nan sètifika, diplòm, ak diplòm avanse.

Atravè kolaborasyon li yo ak Inivèsite Laurentian, kolèj la ofri pwogram bakaloreya Degre nan Enfimyè ak Administrasyon Biznis.

ALE LEKOL

12. Mohawk College

Mohawk College se yon kolèj piblik nan atizay aplike ak teknoloji nan Hamilton, Ontario, Kanada ki te fonde an 1966.

Kolèj la gen twa kanpis prensipal ki gen ladan Campus Fennell, Campus Stoney Creek, ak Enstiti Mohawk-McMaster pou Syans Sante Aplike nan Inivèsite McMaster.

Mohawk College ofri plis pase 130 pwogram a plen tan, pwogram aprantisaj, ak plis pase 1,000 kou edikasyon kontinyèl ki mennen nan diplòm, diplòm avanse, ak sètifika gradye. Kolèj la ofri tou pwogram degre ansanm ak Inivèsite McMaster.

ALE LEKOL

13. Kolèj Kanbriyen

Cambrian College se yon kolèj piblik nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Kolèj la gen kanpis nan Sudbury, Espanola, ak Little Current.

Cambrian College ofri degre, sètifika, ak diplòm nan plis pase 80 pwogram yo. Pwogram sètifika yo ofri nan enstiti a gen ladan Biznis Analytics, Kominote ak Sèvis Sante Navigasyon, Jesyon Resous Imèn, Jesyon Biznis Entènasyonal, Devlopman Aplikasyon mobil, Jesyon Organizationganizasyon, ak Relasyon Piblik.

Enstiti a kòm youn nan pi bon kolèj gouvènman yo nan Kanada ofri aprantisaj aplentan ak a tan pasyèl pou elèv yo.

ALE LEKOL

14. Niagara College Kanada

Niagara College se yon kolèj piblik nan Atizay Aplike ak Teknoloji nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Li konprann twa kanpis ki gen ladan Campus la Welland, Campus la Niagara-on-the-Lake, ak Campus la Taif, Arabi Saoudit.

Enstiti a ofri plis pase 100 diplòm apre segondè, diplòm bakaloreya, ak pwogram nivo avanse pou elèv li yo.

Anba pwogram sa yo, jaden etid sa yo administre; syans manje ak diven, teknoloji avanse, medya, Angle kòm yon dezyèm lang, aplike sante ak sekirite kominotè, ortikol, ak estetik.

Anplis de sa, kolèj la ofri yon pwogram Transfè Inivèsite ki pèmèt diplome diplòm li yo pouswiv yon degre nan patenarya li yo ak:

 • Inivèsite Brock, Kanada
 • Niagara University, USA
 • Sanda Inivèsite, Lachin
 • Inivèsite Santo Tomas, Chili

ALE LEKOL

15. Kolèj Jòjyen

Georgian College se yon enstitisyon piblik apre lekòl segondè ki aplike nan Arts ak Teknoloji nan Ontario, Kanada ki te fonde an 1967. Li gen sèt kanpis tankou Barrie, Orillia, Owen Sound, Midland, Muskoka, South Georgian Bay, ak Orangeville.

Kolèj la ofri amelyorasyon akademik, fòmasyon aprantisaj, sètifika, diplòm, yon sètifika gradye nan biznis otomobil, biznis ak jesyon, sekirite kominotè, syans òdinatè, konsepsyon ak atizay vizyèl, teknoloji jeni & Syans anviwònman, sante, byennèt ak syans, Ospitalite, touris ak rekreyasyon, sèvis imen, etid endijèn, boza liberal, etid maren, ak metye kalifye.

Atravè patenarya li yo ak Inivèsite Lakehead, Georgian College ofri elèv konbine pwogram degre-diplòm. Pwogram sou entènèt yo disponib tou nan kolèj la. Sa fè Georgian College youn nan pi bon kolèj gouvènman an nan Kanada.

ALE LEKOL

konklizyon

Kolèj ki finanse piblikman oswa kolèj gouvènman an nan Kanada ofri etid aplentan ak a tan pasyèl kalite siperyè pou elèv ki nan diferan domèn etid. Kou yo ofri yo mennen nan akòde diplòm asosye, diplòm, sètifika, diplòm avanse, ak sètifika gradye.

Yo ofri tou fòmasyon aprantisaj ak pwogram degre kat ane atravè yon patenarya ak inivèsite yo. Genyen tou yon opsyon nan yon etid sou entènèt pou elèv ki vle etidye nan nenpòt kote nan pwòp vitès yo.

Kolèj Piblik nan Kanada ki genyen nan atik sa a ap prepare ou pou mendèv la kòm byen ke satisfè tout satisfè ou konsènan yon pwogram de ane.

Rekòmandasyon

5 kòmantè

 1. Kite m klè kèk bagay:

  Premyerman, yo pa 'kolèj gouvènman yo', yo finanse piblikman. Sa vle di ke gouvènman an bay kèk nan finansman kolèj la, men yo pa dirije pa gouvènman an.

  Kanada pa ofri degre asosye - sa a se yon tèm Ameriken. Son tankou w ap refere li a pwogram diplòm dezan. Anpil nan pwogram sa yo gen akò transfè ak pwogram degre ki pral pèmèt ou resevwa kredi pou aprantisaj nan nivo diplòm ou.

  Kolèj nan Kanada pa bezwen fè patenarya ak yon inivèsite yo nan lòd yo ofri degre (menm si anpil ofri pwogram kolaborasyon kote ou etidye ak tou de). Anpil nan kolèj piblik Kanada yo ofri plizyè douzèn pwogram diplòm ekselan e yo fè sa pou plis pase 20 ane.

Kòmantè yo fèmen.