10 pi bon kolèj pou elèv C

Elèv ki gen yon mwayèn C souvan panse pa gen okenn kolèj ta aksepte yo men se pa vre. Men nan atik sa a yon lis pi bon kolèj pou elèv C yo aplike epi asire w ke yo aksepte yo si yo ranpli tout kondisyon pou antre yo.

Ou te gradye nan lekòl segondè ak yon mwayèn C epi pwobableman ou santi w mal paske ou pa ka antre nan kèk nan kolèj choshot sa yo tankou youn nan yo. Lig Ivy ki te toujou rèv ou. Sispann bat tèt ou sou nòt ou epi konsantre sou sa ki devan yo ki pral nan yon kolèj ki gen bon repitasyon, pa enkyete w, ou ta wè ki jan yo reyalize sa anvan fen atik sa a.

Sa anpil etidyan pa konnen se sa pami anpil yo pi bon inivèsite nan peyi Etazini, gen anpil moun ki kanpe kòm pi bon kolèj pou elèv C yo epi yo revize chak lekòl sa yo nan atik sa a. Tout sa ou senpleman bezwen fè se gade nan detay yo epi jwenn youn oswa de ki kostim ou epi kòmanse aplike pou yo.

Mwen devine ou deja konnen ke ou dwe aplike nan, omwen, de kolèj diferan pou ogmante chans ou pou aksepte e sa pa gen pwoblèm sa GPA ou ye.

Yon lòt verite se ke nòt ou pou kont yo se pa tout sa ki kalifye ou pou kolèj, gen tou lòt kondisyon. Wi, yon bon nòt enpòtan men li se jis yon fraksyon nan kondisyon yo antre. Genyen tou lòt kondisyon tankou patisipasyon nan aktivite ki pa nan kourikoulòm ak eksperyans anvan nan domèn ou pral pouswiv la epi si ou satisfè sa yo, li pral ede ranfòse chans ou antre nan kolèj.

Èske w gen yon GPA ki ba ka afekte chans ou yo men li pi definitivman pa ruine yo ak atik sa a pwouve li.

Kòm yon elèv C, ou vle evite aplike nan kolèj ak to akseptasyon ki ba men pito konsantre atansyon ou sou kolèj ak to akseptasyon segondè paske sa a se kote chans ou antre nan kolèj ak yon mwayèn manti.  

Apre sa, ann ale pi devan pou chèche konnen ki kolèj ki pi bon pou elèv C yo.

kolèj pou elèv c

Pi bon kolèj pou elèv C

Epi, koulye a nou te rive nan evènman prensipal la.

Nan seksyon sa a gen yon lis lekòl ki pi bon pou elèv C yo, lekòl sa yo ofri ekselan pwogram degre akademik nan yon pakèt domèn disiplin ak matyè. Epitou, lekòl sa yo gen bon repitasyon ak prestijye nan yon fason oswa yon lòt ke nou pral jwenn. An n kòmanse.

Pi bon kolèj pou elèv C yo se:

  • Inivèsite Kansas
  • Louisiana State University (LSU)
  • Inivèsite Hawaii, Manoa
  • Inivèsite Eta Albany (ASU)
  • Morrison Enstiti Teknoloji
  • Virginia Inivèsite Lynchburg
  • Inivèsite Eta Colorado (CSU)
  • Inivèsite Ohio
  • Inivèsite Ilinwa - Chicago
  • Biola Inivèsite

1. Inivèsite Kansas

Premye nan lis pi bon kolèj pou elèv C yo se University of Kansas, yon enstitisyon ki klase #121 sou 443 inivèsite Ozetazini - sa a se yon klasman nan US News & World Report. Yo rekonèt enstitisyon an kòm inivèsite rechèch prensipal nan Kansas ak pou ekip baskètbòl li yo.

University of Kansas se yon gwo lekòl ki gen plis pase 30,000 elèv ki nan plis pase 345 pwogram akademik ki mennen nan bakaloreya, metriz ak doktora. Pousantaj akseptasyon inivèsite a se 91%.

2. Louisiana State University (LSU)

LSU fyè tèt li kòm yon inivèsite rechèch elit k ap abòde defi mondyal yo. Enstitisyon an ofri plis pase 400 pwogram akademik nan nivo bakaloreya ak gradye ki asire ke gen yon pwogram pou tout moun. Yon lòt bagay yo pran nòt nan LSU se to akseptasyon li yo ki se nan 74%.

3. Inivèsite Hawaii, Manoa

University of Hawaii se yon enstitisyon ki pi wo nan klas mondyal ki sitiye nan Oseyan Pasifik la ak yon lòt nan pi bon kolèj pou elèv ki gen yon mwayèn C. Kolèj piblik sa a ofri pwogram akademik ki mennen nan asosye, bakaloreya, metriz, ak doktora. Pwogram sa yo kouvri plizyè disiplin tankou medikaman, biznis, teknoloji, ak jeni.

4. Inivèsite Eta Albany (ASU)

Albany State University se yon inivèsite piblik ki klase istorikman nan eta Georgia nan Etazini. Enstitisyon an gen bon repitasyon nan bay lidèchip nan ekselans akademik, chanjman sosyal, ak enpak ekonomik. Li popilè tou pou divès etidyan li yo ak kominote a.

Nan ASU, aplikan ki gen yon CGPA nan C gen yon pi gwo chans pou yo antre nan kolèj ak etidye yon pwogram degre ki gen bon repitasyon grasa to akseptasyon 73% li yo.

5. Morrison Enstiti Teknoloji

Morrison Institute of Technology souvan refere yo kòm Morrison Tech se yon ti kolèj prive ki pa gen pwofi nan Illinois. Ki sa ki fè enstitisyon sa a kanpe pami lòt yo sou lis sa a se ke li opere sou yon politik admisyon ouvè ki pèmèt prèske nenpòt moun ki gen yon diplòm lekòl segondè oswa GED antre epi pouswiv pwogram yo chwazi a.

Sa a mete Morrison Tech nan mitan lis la nan inivèsite ak yon pousantaj akseptasyon 100%..

6. Virginia University of Lynchburg

Sa a se yon inivèsite prive istorikman nwa kretyen nan Virginia klase nan #45 nan pi bon lekòl valè ak #218 nan 443 inivèsite nasyonal pa US News & World Report. Gradye lekòl segondè ki gen yon CGPA nan C kap chèche yon kolèj ki gen bon repitasyon pou aplike nan ka konsidere Virginia University of Lynchburg. Chans ou pou aksepte yo vrèman wo, gras a to akseptasyon li yo nan 97%.

7. Colorado State University (CSU)

CSU se youn nan pi gwo inivèsite rechèch piblik nan peyi Etazini an ki fè li pami pi bon nan mond lan. Enstitisyon an trè jenere nan ban nou admisyon. Pousantaj akseptasyon li se 90% pandan ke pousantaj akseptasyon bonè li se 91.8%.

CSU prezante yon opòtinite pou elèv C yo paske yo gen yon gwo chans pou yo etidye nan youn nan pi bon inivèsite nan mond lan menm avèk yon CGPA ki ba.

8. Inivèsite Ohio

Ohio University se yon enstitisyon ki gen bon repitasyon ak klasman nan yon kantite kategori. Li se youn nan pi bon lekòl biznis bakaloreya pa Poets & Quants, klase #4 pi bon lekòl jounalis nan Ohio, #3 pi bon kolèj pou kominikasyon nan Ohio, ak #182 sou 443 inivèsite nasyonal pa US News & World Report.

Enstitisyon an gen nèf kanpis ak nèf kolèj ki ofri plis pase 250 pwogram akademik nan nivo bakaloreya ak gradye. Ohio University gen yon politik admisyon glisman ak to akseptasyon li se 76%.

9. Inivèsite Illinois – Chicago

University of Illinois - Chicago se youn nan kolèj prestijye pou elèv C yo. Li klase #97 sou 443 inivèsite nasyonal dapre US News & World Report. Li se tou li te ye paske yo te pi gwo inivèsite nan zòn nan Chicago ak plis pase 34,000 elèv ki enskri nan 16 kolèj li yo.

Atravè kolèj sa yo, University of Illinois – Chicago ofri plis pase 220 pwogram nan bakaloreya, metriz, ak doktora. Pousantaj akseptasyon lekòl la se 72% ki se yon gwo benefis pou elèv C yo.

10. Biola Inivèsite

Biola University se dènye nan lis nou an nan pi bon kolèj pou elèv C. Lekòl sa a pafè pou elèv C ki vle enskri nan yon lekòl prive kretyen. Biola gen bon repitasyon pou bon jan kalite akademik li yo ak inovasyon epi li klase #194 sou 443 inivèsite nasyonal pa US News & World Report. Kolèj la popilè tou pou pwogram biznis ak jesyon li yo.

Gen plis pase 150 pwogram akademik nan Biola University ki mennen nan bakaloreya, metriz, ak degre doktora. Pousantaj akseptasyon Biola se 73%.

konklizyon

Gradye kòm yon elèv C ka fè aplikasyon pou kolèj pè men li pa enposib. Malgre CGPA mwayèn ou, ou toujou yon bon elèv kanmenm paske yon GPA pa detèmine valè ou. Li pa endike tou si ou pare pou kolèj oswa ou pa. Soti nan lis lekòl ki la a, kounye a ou gen opsyon pou chwazi pou fè rèv edikasyon ou vin reyalite.

Rekòmandasyon