13 Kondisyon pou Masters Degre nan Kanada Pou Elèv entènasyonal yo

Pòs blog sa a se yon gid konplè ki gen tout sa ou bezwen konnen kòm yon etidyan entènasyonal ki vle jwenn diplòm mèt li nan nenpòt nan inivèsite enpòtan nan Kanada. Swiv m byen pandan m ap mennen w sou woulib la.

Kanada se yon peyi ki gen pi fò nan inivèsite prestijye yo ak pi wo plase nan tout mond lan. Soti nan lekòl alamòd yo lekòl vòl yo lekòl fim yo, yo tout se pi gwo epi yo ofri bon jan kalite sèvis akademik pou elèv lokal ak entènasyonal yo.

Li pa etone tande ke Kanada gen plis pase 190,000 elèv ki soti nan apeprè 200 peyi ki te vin jwenn edikasyon klas mondyal epi tou rekòlte benefis nan etidye aletranje nan yon peyi tankou Kanada. Anpil benefis sa yo varye ant touche yon diplòm rekonèt pou jwenn bon jan kalite edikasyon abòdab rive genyen yon bousdetid oswa yon lòt.

Kòm yon kesyon de reyalite, gen toujou tèt bous detid nan Kanada kite yo pa reklame, ap tann bon seri moun pou fè sa. Anpil elèv ki gen gwo abilite entelektyèl te aplike pou jwenn yo MBA nan Kanada ak bous detid. Menm bagay la tou aplike pou moun ki enterese nan biznis kòm gen divès kalite tèt-plase lekòl biznis ki sitiye nan Kanada ki ofri bous detid bay elèv yo.

Koulye a, ale nan etidye aletranje, gen bagay ou bezwen konnen. Pou egzanp, pou jwenn yon metriz nan Kanada, ou bezwen konnen ke gen twa kalite pwogram metriz yo ofri la. Premye a se mèt ki baze sou kous ki pran apeprè 10 a 12 mwa pou konplete.

Apre sa, se mèt la ak yon papye rechèch, ki dire 12 a 18 mwa, epi anfen se mèt la ak yon tèz ki kouri pou apeprè 24 mwa anvan yo fini. Kidonk, li enpòtan pou w konnen sa w prale a anvan w voye lèt aplikasyon w lan.

San okenn eksplikasyon plis, kite nou wè kondisyon yo pou diplòm metriz nan Kanada pou elèv entènasyonal yo. Pran yon gade nan atik sa a sou fason pou pwofite etid ou kòm yon etidyan entènasyonal. Li pral benefisye ou.

kondisyon pou metriz nan Kanada pou elèv entènasyonal yo

Kondisyon pou Masters Degre nan Kanada pou elèv entènasyonal yo

Men kondisyon ou dwe ranpli anvan ou ka admèt nan nenpòt nan inivèsite Kanadyen yo pou etidye pou yon metriz.

Li enpòtan pou sonje ke kondisyon sa yo varye de lekòl an lekòl, sepandan, sa ki anba yo se kondisyon jeneral pou inivèsite Kanadyen yo.

Kondisyon Lang pou Masters Degre nan Kanada Pou Elèv entènasyonal yo

Si lang angle a se pa lang natif natal ou, ou dwe ekri epi soumèt nòt tès konpetans angle ou tankou TOEFL, MELAB, IELTS, PTE, ak CELPIP. Li enpòtan pou sonje ke tès konpetans nan lang ki pi rekonèt nan Kanada se IELTS ak CELPIP.

Koulye a, si ou pa konprann rezon ki fè yo ekri IELTS, ou ka li atik nou an sou poukisa elèv entènasyonal yo bezwen IELTS. Atik sa a pral ede w louvri je ou sou benefis etonan yo tache.

Li enpòtan tou sonje ke gen toujou inivèsite nan Kanada ke ou ka enskri nan san IELTS.

Kondisyon Akademik Pou Masters Degre nan Kanada Pou Elèv Entènasyonal yo

Sa yo se kondisyon akademik sa yo ou bezwen genyen anvan ou aplike pou etidye pou yon metriz nan nenpòt nan inivèsite yo nan Kanada.

 • Ou dwe posede yon diplòm bakaloreya nan yon inivèsite akredite oswa rekonèt.
 • Ou dwe fini ak 70% oswa omwen yon GPA 3.0 sou yon sistèm 4.0 pwen nan yon enstitisyon rekonèt kat ane.
 • Ou dwe pase tès konpetans angle a, epi atenn nòt minimòm inivèsite a fikse.
 • Ou dwe ekri epi pase tès tankou GRE oswa GMAT

Dokiman Kondisyon pou Masters Degre nan Kanada Pou Elèv entènasyonal yo

Elèv ki vle etidye pou metriz yo nan inivèsite Kanadyen yo dwe posede dokiman sa yo.

 • Ou dwe posede tout relve nòt akademik ofisyèl oswa dokiman ki soti nan enstitisyon anvan yo te ale.
 • Ou dwe gen yon sètifika bakaloreya nan yon enstitisyon ki akredite.
 • Ou dwe pare pou pran ak prezante rezilta ofisyèl GMAT oswa GRE ou.
 • Ou dwe genyen kopi nòt tès konpetans angle ou yo.
 • Ou dwe gen lèt rekòmandasyon ou yo ak yon redaksyon byen ekri.
 • Ou dwe gen deklarasyon entansyon oswa objektif ou.
 • Ou dwe gen yon viza etid ak paspò ki valab.
 • Ou dwe bay prèv lajan an ki se deklarasyon labank ou.

Remake byen ke dokiman sa yo ki nan lis pi wo a se dokiman jeneral yo mande yo. Gen kèk lekòl medikal ki ka mande plis dokiman apa de sa yo.

Pri etidye Masters Degre kòm yon etidyan entènasyonal nan Kanada

Pri pou etidye metriz kòm yon etidyan entènasyonal nan Kanada depann oswa varye de lekòl an lekòl menm jan ak kondisyon yo. Sepandan, ak apeprè $ 20,120 CAD chak ane, yon moun ka enskri nan nenpòt nan inivèsite Kanadyen yo.

Pri lavi a se anviwon $12,000 CAD chak ane.

Pousantaj minimòm obligatwa pou metriz nan Kanada?

Pousantaj minimòm ki nesesè pou etidye metriz nan Kanada se 65% -70% oswa 3.0 / 4.0. Avèk nòt sa a, ou kalifye pou etidye pou yon metriz nan Kanada.

Ki jan ou aplike kòm yon etidyan entènasyonal pou etidye pou metriz nan Kanada?

Men pwosedi etap pa etap pou aplike pou yon metriz nan Kanada kòm yon elèv entènasyonal.

 • Ak anpil atansyon chwazi yon pwogram. Li trè rekòmande pou chwazi yon pwogram ki gen rapò ak premye degre ou ki se diplòm bakaloreya ou.
 • Pran nòt dat limit pou pwogram ou te chwazi a. Li enpòtan ou konnen li pa kè.
 • Tcheke kwaze epi wè si ou satisfè tout kritè oswa kondisyon pou aplikasyon an.
 • Rasanble tout dokiman ki nesesè yo. Nan yon ka kote ou konfonn, ou ka voye yon imèl bay ofisye admisyon yo nan inivèsite ou pi pito pou ba ou yon deskripsyon kondisyon pwogram yo.
 • Konplètman ranpli fòm aplikasyon an epi soumèt li anvan dat limit la. Tache tout dokiman ki nesesè yo epi peye frè aplikasyon ki pa ranbousab si sa nesesè.

konklizyon

Atik sa a te eksplike anpil tout sa li pran pou w enskri nan yon pwogram metriz nan nenpòt nan inivèsite nan Kanada. Li gen kondisyon, pri, pousantaj minimòm inivèsite Kanadyen yo aksepte, kijan pou aplike, ak anpil lòt.

Mwen espere ou pwofite plis detay yo bay yo. Fè yon gade nan kesyon sa a souvan poze anba a.

Kondisyon pou Masters Degre nan Kanada Pou Elèv Entènasyonal - FAQ

Sa a se youn nan kesyon yo poze souvan sou etidye pou yon metriz nan Kanada kòm yon elèv entènasyonal. Ale nan li pou jwenn plis insight.

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h3″ img=”” kesyon=”Ki egzijans laj pou mèt nan Kanada?” img_alt="" css_class=""] Pou etidye nan nenpòt nan inivèsite yo nan Kanada, ou dwe gen omwen 18 ane. Li enpòtan tou sonje ke pa gen okenn limit laj. [/sc_fs_faq]

Rekòmandasyon