10 Kou Asistan Administratif sou entènèt gratis ak Sètifika

Èske w ta renmen gen aksè a kou asistan administratif gratis sou entènèt ak sètifika? Si repons ou se wi, Lè sa a, pòs blog sa a se pou ou.

Yon asistan administratif se yon moun ki gen responsablite sèlman pou bay asistans administratif nan yon òganizasyon.

Yo fè devwa biwo tankou kontablite, planifikasyon ak orè, dokimantasyon, sèvis kliyan, jesyon envantè, ak anpil lòt moun.

Asistan administratif yo dwe jwenn kalite tankou òganizasyon, pwofesyonalis, bon ladrès entèpèsonèl ak kominikasyon, kapasite pou fè plizyè travay, bon etik travay, rezoud pwoblèm ak ladrès panse kritik, ak ladrès Travay ann ekip.

Kòm yon nouvo anplwaye, si chemen karyè ou mande pou ou nan yon anviwònman biwo, Lè sa a, sètifikasyon asistan administratif ka ede w kòmanse.

[lwptoc]

Ki travay yon asistan administratif ye?

Devwa yon asistan administratif yo anpil pou mansyone. Yo genyen ladan yo:

 • Pran randevou epi kenbe kalandriye yo
 • Fè epi reponn apèl nan telefòn
 • Kolekte epi distribye mails
 • kontabl
 • Ale nan mesaj ak lapòs
 • Òtograf kòrèk ak gramè nan rapò yo
 • Kenbe lis kontak
 • Devlope epi kenbe yon sistèm ranpli
 • Jenere rapò
 • Pran nòt oswa dikte
 • Liv konferans apèl ak lòt aktivite ki gen rapò
 • Manyen enfòmasyon sansib nan yon fason konfidansyèl
 • Sipèvize ak sipèvize travay la nan anplwaye jinyò
 • Konduit done antre
 • Kòmande ak pran lòd stock

Ki jan yo vin yon asistan administratif

Pou vin yon asistan administratif, w ap bezwen yon melanj Edikasyon, fòmasyon, ak sètifikasyon pou jwenn youn.

Edikasyon

Asistan administratif nivo antre yo dwe gen omwen yon sètifika lekòl segondè oswa yon diplòm bakaloreya nan biznis, kominikasyon, oswa atizay.

Gen kèk òganizasyon ki ka prefere anplwaye moun ki gen edikasyon inivèsite nan disiplin espesifik ki pi byen prepare yo pou travay yon asistan administratif.

fòmasyon

Apre yo fin akòde travay, anplwaye a sibi yon seri fòmasyon pou aprann metòd espesifik ki spesifik nan wòl yo pandan y ap nan travay la.

Fòmasyon sa a ka kontinye pou kèk semèn pou yon mwa. Anplwaye yo ka travay tou anba sipèvizyon yon kolèg ansyen jiskaske yo konfòtab ase pou fè travay la poukont yo.

Sètifikasyon

Asistan administratif yo dwe posede oswa jwenn sètifikasyon ki gen rapò ak Field la. Sètifikasyon sa yo ede w jwenn plis konesans teyorik sou responsablite w kòm yon asistan administratif.

Li ede tou teste konpetans pwofesyonèl ou ak plis pwogrè nan karyè ou kòm yon asistan administratif.

Prepare yon rezime

Kourikouloum-vite ou ta dwe gen ladan pi wo nivo abilite akademik ou ak konpetans teknik oswa atelye ke ou te patisipe nan.

Mwen efikas rezime ale yon fason lontan nan ede ou jwenn wòl ou vle a.

Aplike an pèsòn

Apre ou fin resevwa edikasyon, fòmasyon, ak sètifikasyon, tcheke mache travay aktyèl la epi chwazi pozisyon ki pi byen dekri domèn etid ou anvan ou aplike.

Kou Asistan Administratif sou Entènèt gratis ak Sètifika

 • Ladrès pou Asistan Egzekitif
 • Sipò Administratif
 • Biznis ak Administrasyon Nivo 2
 • Esansyèl IT Konpetans Nivo 2
 • Jere lajan piblik
 • Manyen tape Fòmasyon
 • Prensip Fondamantal sou òdinatè
 • Fondamantal nan jesyon operasyon
 • Jesyon operasyon aplike
 • Kou Fòmasyon asistan pèsonèl

1. Konpetans Asistan Egzekitif

Se Alison ki ofri kou sa a epi li pafè pou pran yon travay asistan egzekitif si ou pa gen okenn konesans davans sou sa yo atann de ou kòm youn.

Alison se yon platfòm MOOC (Massive online open course) ki ofri divès kalite kou itilizatè yo nan diferan domèn etid.

Nan kou gratis sou entènèt sa a, w ap resevwa ladrès ki nesesè pou w vin yon Asistan egzekitif efikas. Ou pral aprann tou jesyon tan, ladrès òdinatè, ladrès kominikasyon, ak ladrès relasyon entèpèsonèl.

Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Kou sa a trè enpòtan pou yon asistan egzekitif ki gen entansyon travay efektivman nan spesifikasyon travay li. Kou a pran 1-3 èdtan pou konplete epi plis pase 15,000 elèv yo te enskri nan kou a. Sètifika a pral achte nan fen kou a.

Enskri isit la

2. Sipò Administratif

Alison ofri kou sa a tou. Nan fen kou sipò administratif la, elèv yo ta aprann sou konsèp debaz tankou jesyon tan, Òganizasyon, travay ann ekip, ak kijan pou kominike ak siperyè yo.

Ou pral aprann tou tout bagay ki gen rapò ak travay ou kòm sipò administratif ak kijan pou pwofite li.

Plis pase 17,000 elèv yo te enskri nan kou a ak anpil nan yo ap fè byen nan zòn respektif yo nan spesifikasyon. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

3. Biznis ak Administrasyon Nivo 2

Kou gratis sa a ofri asistan administratif yo kapasite pou yo travay efektivman nan yon konpayi lè yo egzamine travay la chak jou oswa woutin nan konpayi an ak kouman yo kouri li avèk siksè.

Nan fen kou a, yo bay elèv yo yon sètifika administrasyon biznis nivo 2. Kou sa a finanse pa eta a epi li gratis. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

4. Konpetans IT esansyèl Nivo 2

Kou sa a kouvri tout sa ou bezwen konnen sou Microsoft Soft Office tankou Excel, Word ak PowerPoint.

Lè ou sètifye nan kou sa a ajoute anpil nan CV ou kòm yon asistan Administratif.

Yo pran kou a pou yon maksimòm de 14 semèn. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

5. Jere Lajan Piblik

Objektif prensipal kou sa a se anseye prensip debaz jesyon finans piblik nan sektè tankou edikasyon, defans, jistis, elatriye.

Jere lajan se yon bagay ki asosye ak nenpòt kalite biznis. Kòm yon rezilta, ou bezwen gen konesans premye men ki jan yo jere lajan kòm yon asistan administratif.

Inivèsite ouvè a bay kou a ak plis pase 8000 elèv yo te enskri nan kou a epi yo ap fè byen nan chemen karyè yo.

Li pran 4 semèn pou konplete kou a epi li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

6. Touche tape Fòmasyon

Kou sa a vize pou ede elèv yo aprann ladrès tape. Li ede yo abitye ak klavye a ak kouman yo tape avèk presizyon epi vit tou.

Kou a enkòpore tès ki ede ou tchmat efikasite sezisman ou ak konbyen vit ou ka idantifye pozisyon nan Lèt yo sou klavye a.

Nan fen kou a, elèv yo jwenn yon sètifika fini. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

7. Prensip Fondamantal sou òdinatè

Kou sa a ofri elèv yo de baz yo nan manyen yon sistèm òdinatè. Fonksyon divès kalite yon sistèm òdinatè ak lòt Pwodwi pou Telefòn ki vini ansanm ak li yo anseye nan Kou sa a.

Nan fen kou a, yo bay elèv la yon sètifika kalifikasyon. Lè w gen sa a sou CV ou kòm yon asistan administratif ln ranfòse li.

Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

8. Fondamantal nan jesyon operasyon

Kou sou entènèt sa a bay elèv yo yon apèsi sou jesyon operasyon konpayi an oswa faktori a.

Ou pral aprann kijan pou fè byen ak sèvis konpayi w la disponib pou kliyan ki bezwen yo pi vit posib ak relasyon ki genyen ant operasyon, pwodiktivite, ak compétitivité.

Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

9. Aplike operasyon jesyon

Nan kou sa a, elèv yo aprann pratik planifikasyon apwopriye ak jeneral. Planifikasyon an jeneral trè enpòtan nan konpayi yo paske yo sèvi ak li pou checkmate demann yo ak ekipman pou sou kèk tan.

Ou pral aprann tou ki jan yo pwokire machandiz matyè premyè ak quantifier yo.

Kou a gratis epi yo bay yon sètifika nan fen kou a. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

10. Kou Fòmasyon asistan pèsonèl

Kou sa a ofri opòtinite pou aprann kijan pou vin yon asistan pèsonèl efikas nan yon òganizasyon. Elèv yo aprann ladrès pou fè ak resevwa apèl, fè aranjman pou vwayaje, epi pran randevou.

Kou sa a pran travay asistan ou a nan yon nivo tout nouvo. Nan fen kou a, ou jwenn sètifye tou. Li se youn nan kou gratis sou entènèt asistan administratif ak sètifika.

Enskri isit la

Rekòmandasyon