10 Lekòl Art nan Florid

Si w ap chèche etabli tèt ou kòm yon atis, 10 lekòl atizay nan Florid yo te ak anpil atansyon òganize nan atik sa a. Aprann boza ta ka yon fason difisil pou ankouraje w pou w pa pè.

Florid se popilè ke yo rekonèt kòm Eta Sunshine pou klima ki ba li yo ak bote natirèl. Depi kounye a ou ta dwe konnen enpòtans ki genyen nan bote lè li rive atizay.

Florid se yon eta ki sitiye nan rejyon Sidès Etazini. Pifò atis toujou jwenn yon kay nan Florid. Bote natirèl li yo ta ka sèvi kòm yon anviwònman pou enspirasyon atistik.

Florid se pa sèlman yon kay pou atis. Kèk nan yo lekòl atizay enpòtan nan mond lan yo nan Florid. Pami lòt bagay, se Florid li te ye pou nati atistik li yo.

Se pa sèlman sa a, yo gen tou kèk kolèj sou entènèt nan Florid ke yo rekonèt kòm tèt-dan Ozetazini.

Pa dekouraje ankò, gen lekòl atizay nan lòt kote nan peyi Etazini tankou lekòl atizay nan Kalifòni ak lekòl atizay nan Texas ak plizyè varyasyon ase pou w chwazi, kèlkeswa nenpòt kontrent. Gen kèk lekòl atizay deyò Etazini, tankou lekòl atizay yo nan UK ak nan kolèj atizay nan peyi Itali ki fè yon bon non, tou.

Pri Mwayèn nan Lekòl Art nan Florid

Pri an mwayèn nan lekòl atizay nan Florid varye ant $110 ak $400 pa ane, enkli diferans rezidan ak ki pa rezidan. Si finans se yon defi, lekòl atizay sa yo nan Kanada ofri bous detid bay elèv yo.

Kondisyon pou Lekòl Art nan Florid

Lis sa a kouvri kondisyon pou elèv entènasyonal ak domestik. Pifò lekòl atizay nan Florid mande pou aplikan yo bay sa ki annapre yo:

 1. Relve nòt lekòl segondè ak mwayèn nòt,
 2. Pou soumèt nòt SAT oswa ACT.
 3. Yon GPA mwayèn nan alantou 3.34
 4. Yon pòtfolyo ak yon rekòmandasyon yon pwofesè atizay nan lekòl segondè.

Sonje byen, lis sa a aplike pou elèv entènasyonal ak domestik. Pafwa kondisyon yo varye selon lekòl la. N ap jwenn tout kondisyon w ap bezwen sou sitwèb lekòl la.

lekòl atizay nan Florid

10 Lekòl Art nan Florid

Yon reyalite espesyal sou lekòl atizay nan Florid se ke yo chak gen yon patikilye ki fè yo chache apre yo.

 1. University of South Florida School of Art

Pami lòt lekòl atizay nan Florid, University of South Florida, USF, se inivèsite ki pi rapid nan Amerik la. Lekòl la klase kòm youn nan pi gwo inivèsite nan peyi a dapre US News and World Report Best Colleges classement.

Tout elèv USF yo, kèlkeswa kote yo, ak sikonstans yo, reyisi nan menm vitès la. Kolèj Atizay ak kilti nan USF pwospere ak pèfòmans atizay, ekspozisyon, diskou, konferans, masterclass, atelye, ak festival.

Tout fonksyon sa yo ouvè pou elèv yo. Lekòl la gen yon mize atizay kontanporen ki prezante gwo ekspozisyon atizay kontanporen atravè mond lan epi kenbe koleksyon atizay inivèsite a.

Vizite sit entènèt

 1. Miami International University of Art & Design

Miami sitiye nan pati sidès Florid nan bouch larivyè Lefrat Miami. Bèl je! MIU se youn nan lekòl atizay enpòtan nan Florid ki konsantre prensipalman sou Atizay ak konsepsyon

Pwogram akademik yo genyen ladan yo: konsepsyon vizyèl, konsepsyon enteryè, maketing, animasyon ak efè, pwodiksyon fim, ak mòd.

Èd finansye lekòl la disponib fasilman pou moun ki kalifye yo, paske yo fasilman ede w konprann tout sa ou bezwen konnen pou ede finanse edikasyon kreyatif ou.

Lekòl la ofri Sibvansyon ki ba w chans pou w jwenn yon sibvansyon pou peye lekòl jiska $17,340 pou pwogram bakaloreya (yon mwayèn jiska 18%) ak jiska $5,845, (jiska 13%), pou pwogram diplòm asosye yo.

Vizite sit entènèt

 1. Inivèsite West Florida (Pensacola, FL)

Nan tout lekòl atizay nan Florid, lekòl sa a gen pi gwo fòs akòz divès kalite pwogram ou ka jwenn nan lekòl la. Faktè sa a bay elèv li yo pi bon eksperyans atistik nan kolèj

University of West Florida (UWF) gen plizyè kalite pwogram tankou sètifika Master's Degre, Bachelor's Degre, Minè, Akselere Bachelor's to Master's, Graduate Degre, College Arts, Syans sosyal, ak Syans imanitè.

Elèv yo gen dwa travay an kolaborasyon ak pwofesè angaje nan ti klas yo pou amelyore panse kritik yo, kominikasyon oral ak ekri, jesyon pwojè, ak devlopman pwofesyonèl.

Konferansye yo ak pwofesè yo asire elèv yo pase tan panse ak ekri, li ak diskite, obsève ak fè. Kalite sa yo mete yo apa de lòt elèv yo.

Vizite sit entènèt

 1. Barry University

Barry University se renome pou Sant Pèfòmans ak Art Vizyèl li yo, pami tout lekòl atizay nan Florid. Barry University se yon inivèsite Katolik ki pi wo a ki sitiye nan solèy sid Florid.

Yo gen College of Arts ak syans, menmsi yo aktif nan rechèch, bous, ak aktivite kreyatif/pèfòmans. Yo konnen lekòl la toujou konsantre sou aprantisaj elèv la an premye.

Konferansye yo ak pwofesè yo pral gide w pou mete sa w aprann nan salklas la an pratik atravè yon pakèt aktivite aprantisaj.

Vizite sit entènèt

 1. Kolèj Eckerd

Menm jan ak lòt lekòl atizay nan Florid, li ofri pwogram nan Art vizyèl ak Art pèfòmans.

Atravè matyè atizay entèdisiplinè yo, elèv yo gen opòtinite pou konbine kou ki gen rapò ak boza vizyèl, ekriti kreyatif, teyat, mizik, ak etid fim pou òganize chemen etid yo pou pi byen matche ak aspirasyon atistik yo.

A nenpòt ki lè, elèv yo gen aksè a kenz estidyo atizay diferan, ki louvri toutotan. Lekòl la gen tou yon pwogram èd finansye ki benefisye anviwon 96% elèv yo.

Vizite sit entènèt

 1. University of Central Florida School of Visual Arts and Design

Lekòl sa a se pi gwo inivèsite nan peyi a. Lòt lekòl atizay nan Florid yo byen gwo men yo pa menm gwo tankou Inivèsite sa a.

University of Central Florida ofri Pwogram sa yo: animasyon, istwa atistik, desen ak ilistrasyon, penti, desen grafik, enprime ak liv atizay, fotografi, eskilti ak seramik, atizay vizyèl, ak jesyon.

Kèlkeswa sa ou vle ye, lekòl la ofri plis pase ven pwogram ak espesyalizasyon nan atizay vizyèl pou ede w rive la. Epitou, yo fè ekspozisyon nan galri atizay inivèsite a.

Vizite sit entènèt

University of Florida School of Art + Art History

Lekòl atizay sa a bay edikasyon nan yon pakèt domèn ki gen rapò ak atizay, tankou edikasyon atizay, istwa atizay, etid mize, ak konsepsyon grafik.

Yo ofri pwogram nan Edikasyon Atizay, Istwa Art, Design Grafik/Design, Kominikasyon Virtuel, Etid Mize, Studio Arts, Vizitè atis ak entelektyèl, sant egzibisyon, fotografi kreyatif, ak enprime.

Yo ofri tout pwogram atizay posib ou ta ka panse a. Se poutèt sa, nan chak lòt lekòl atizay nan Florid, youn sa a diferan.

Vizite sit entènèt

 1. Inivèsite Miami

University of Miami gen plis pwogram atizay pase nenpòt lekòl atizay Ozetazini.

Inivèsite sa a se lakay Lowe Art Museum, premye ak pi enpòtan mize atizay nan Sid Florid.

Yo fè patenarya ak òganize kou atizay nan plis pase 20 peyi, epi pwofesè li yo ak elèv yo soti nan tout mond lan. Sa a ta ka yon siy pou elèv entènasyonal ki ap chèche aplike.

Mize a prezante tout sa yon moun ka imajine yon mize atizay ta ka ofri-kou devlopman pwofesyonèl pou atis, plizyè seri konferans, ak atizay inogirasyon.

Vizite sit entènèt

 1. State University Florid

Sa a se lekòl atizay ki pi aksesib pami lòt lekòl atizay nan Florid. Jodi a, etidyan atizay nan Florida State University gen opòtinite pou yo etidye nan Ringling Museum of Art, youn nan mize atizay ki pi bon kalite nan peyi a.

Klas yo genyen mwens pase 20 elèv. Sa a pèmèt enstriktè yo ak elèv yo vin konnen youn ak lòt epi kominike youn ak lòt. Li jwe yon gwo diferans nan angajman elèv ak entèraksyon, fè aprantisaj plezi.

Vizite sit entènèt

 1. Ringling College of Art and Design

Ringling College of Art and Design ede elèv li yo aprann aspè konseptyèl yo nan mwayen atistik yo ak kilti ki antoure pati atistik yo.

Istwa disiplin lan ak valè debaz ki nesesè pou fè pi gwo enpak ak atizay yon moun ale byen lwen, sa ki te ede lekòl la nan non li.

Anpil atis, e sitou animatè tout kalite, kite lekòl atizay sa a kòm zetwal ak karyè enpresyonan nan domèn yo.

Ringling College ofri pwogram nan biznis atizay ak konsepsyon, animasyon sou òdinatè, ekriti kreyatif, konsepsyon amizman, fim, bèl boza, atizay jwèt, konsepsyon grafik, ilistrasyon, konsepsyon mouvman, fotografi ak imaj, devlopman reyalite vityèl, etid vizyèl, ak minè.

Kòmanse karyè kreyatif ou.

Vizite sit entènèt

Lekòl Art nan Florid – FAQS

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Ki lekòl atis ki pi bon mache nan Florid?” answer-0=”Lekòl atistik nan Florid yo trè bon mache. Men, Inivèsite Florida, Tallahassee, se konnen ki pi bon mache ak pi abòdab.” imaj-0 = ”” konte = ” 1 ″ html = ” vre ” css_class = ” ”]

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h3″ question-0=”Eske Lekòl Art nan Florid aksepte elèv entènasyonal yo?” repons-0="Wi, pi fò nan lekòl atizay nan Florid, si se pa tout, aksepte anpil elèv entènasyonal yo." imaj-0 = ”” konte = ” 1 ″ html = ” vre ” css_class = ” ”]

Lekòl atizay nan Florid te fè non pou tèt yo nan mond lan, pa sèlman nan peyi Etazini. Anba a gen plis rekòmandasyon pou ou.

Rekòmandasyon