9 pi bon lekòl gastronomik nan Arizona | Frè ak detay

Resous lavi yo fèt pou itilize, non? Ou gen rezon. Atik sa a konsantre sou 9 pi bon lekòl gastronomik nan Arizona ki ka ede w ba w youn oswa de etap plis nan pouswiv espas nan endistri manje a, oswa jis jwenn yon leve nan konpetans lavi ou - kwit manje - lè l sèvi avèk resous sa yo. Ou jis pa janm konnen ki lè li ta vin an sou la men.

Kwit manje se yon konpetans atistik. Tout moun ka kwit manje, men se pa tout moun konprann konsèp pou fè manje pou konsomasyon moun yo ak ankouraje yon vi ki an sante.

Se poutèt sa genyen kou sou entènèt pou kwit manje, osi byen ke lekòl gastronomik, pou ekipe ou ak ladrès pou fè manje ki an sante ak ankouraje lavi an sante.

Gen plis nan li.

Ou ka gen lide sou Basics yo, men gen plis nan atizay gastronomik pase satisfè je a. Gen pwosesis pou pran, plis pou dekouvri ak aprann, ak anpil pratik ak kritik yo dwe mete nan.

Ou ka aprann sa lè w chita nan konfò w oswa senpleman pratike lakay ou pou moun ki bò kote w yo di w kouman w ap fè byen. Enskri nan yon kou sou nitrisyon sou entènèt ta ka ede tou epi etabli ou nan vwayaj gastronomik ou.

Sa a, tou, enpòtan, men ou bezwen plis. Ou bezwen aprann nan men pi bon yo, nan men moun ki gen eksperyans, nan men moun ki te mache sou chemen w ap mache a, oswa ki vle mache, ak ak moun ki gen menm objektif ak ou.

Sa a pa ta jis ba ou yon sans de karyè w ap pouswiv la, ou gen yon chans eksplore konesans an pwofondè ki nesesè yo gen siksè nan chemen karyè ou te chwazi a.

Se poutèt sa pi bon lekòl gastronomik nan Arizona yo te detaye lis nan atik sa a.

Ou ta vle mande si lekòl gastronomik yo sèlman nan Arizona. Non, se pa sèlman nan Arizona. Genyen tou lekòl gastronomik nan Miami ki ka enterese w, genyen tou kèk vrèman bon lekòl gastronomik nan Florid, ak eta a nan Pennsylvania gen lekòl ki pi gastronomik nan peyi Etazini.

Men, si ou se konfonn sou kilès nan lekòl sa yo gastronomik nan Arizona ou ta dwe ale nan, li moute a etap pou chwazi pi bon kolèj pou lavni ou pou gide w nan chwazi bon lekòl gastronomik pou ou.

Sepandan, si ou deja sèten sou wout ou vle pran epi ou bezwen yon kondwi pou reyalize li, atik sa a se pou ou. Pa sèlman rezidan nan Arizona.

Èske tout lekòl gastronomik nan Arizona aksepte elèv entènasyonal yo?

Pa gen anpil chans. Men, lekòl ki fè epi ki pa gen lis ak diferansye nan atik sa a, ak tout detay ki nesesè yo ak kondisyon yo wè ou nan pwosesis aplikasyon an.

Lekòl gastronomik nan Arizona ki aksepte elèv entènasyonal yo te idantifye nan atik sa a, ki gen ladan kondisyon yo ak tout detay ou ta ka bezwen.

Pri mwayèn nan lekòl gastronomik nan Arizona

Pri an mwayèn nan lekòl gastronomik nan Arizona se $ 5,000 a $ 7,000 nan pi plis. Li pa janm depase lèt la. Pri mwayèn ekolaj la se $ 5,897, pri mwayèn prè a se $ 5,614, ak bousdetid mwayèn se $ 2,666.

Kenbe nan tèt ou ke li pi bon pou ale nan lekòl ki ta ba ou tout sa w ap chèche nan yon lekòl gastronomik, epi an menm tan, anfòm nan gwosè pòch ou.

 

lekòl gastronomik nan Arizona

9 pi bon lekòl gastronomik nan Arizona

Nan Arizona, gen anviwon 16 lekòl pou kwit manje ak gastronomik ki ka ede w reyalize objektif gastronomik ou yo, kèlkeswa anyen, ki gen ladan finans ak kote. Anba a se 9 pi gwo lekòl gastronomik nan Arizona.

 1. Arizona Culinary Institute

Arizona Culinary Institute se yon lekòl gastronomik nan Arizona ki sitiye nan Scottsdale, nan Northeast Phoenix Valley. Pwogram yo fèt pou yo efikas.

Eksperyans nan lekòl gastronomik fèt pou fè byen sèvi ak tan ou ak resous ou nan yon pwogram diplòm 8 mwa, ak yon filozofi senp kote elèv yo aprann pi byen an ti gwoup, resevwa atansyon pèsonèl nan men enstriktè expérimentés.

Yo te jere yo bati yon kominote reyèl nan moun ki pasyone sou kwit manje. Avèk yon varyete opsyon èd finansye ki disponib.

Yo ankouraje elèv potansyèl yo pou yo fè yon vwayaj epi aplike pou yo rantre nan Arizona Culinary Institute.

Yo ofri Atizay gastronomik ak Fòmasyon Chef. Ekolaj koute $ 1,500 a $ 2,000, ak $ 2,784 Bousdetid ak Prim Èd Finansye

Pou plis kondisyon, gen yon gid sou sit entènèt la pou ranpli ou sou sa.

Vizite sit entènèt

 1. Arizona Western College

Arizona Western College, ke yo rele tou AWC se youn nan pi bon lekòl gastronomik nan Arizona, ki sitiye nan Yuma, Arizona.

Li se tou yon bon chwa pou lekòl gastronomik nan Arizona paske li ofri yon pwogram atizay gastronomik. Ou ka jwenn yon Associate in Arts (AA), ak yon varyete sètifika nan AWC.

Yo gen pwogram Fòmasyon Culinary Arts ak Chef, ak yon pri ekolaj $1,728 ak yon Bousdetid $5,219 ak Prim Èd Finansye. Pwogram nan dire yon maksimòm de twa ane oswa mwens. Plis enfòmasyon yo pral detaye sou sit entènèt la pou plis kondisyon.

Vizite sit entènèt

 1. Santral Arizona kolèj

Pami lòt bagay, yo te rekonèt elèv Arizona Central College pou reyalizasyon eksepsyonèl akademik ak ko-curricular yo pandan yon dènye seremoni prim. Li sitiye nan Coolidge, Arizona.

Central Arizona College se youn nan lekòl gastronomik nan Arizona ki pral kontinye ofri ekolaj gratis nan eta a. Anplis de sa, tout rezidan Arizona ki pa abite nan Konte Pinal pral resevwa sis kredi gratis nan ekolaj nan eta a.

Yo ofri pwogram nan atizay gastronomik ak preparasyon manje gastronomik, ak yon pri ekolaj $2,160 ak $2,626 Bousdetid ak Prim Èd Finansye. Pwogram nan dire de a twa ane depann de ki pwogram ou chwazi a.

Vizite sit entènèt

4. Cochise kolèj

Cochise College se yon enstitisyon piblik ki dire dezan ki sèvi rezidan Cochise County nan de kanpis ak kat sant atravè Sid Arizona.

Gradye yo ka transfere san pwoblèm nan tout twa inivèsite Arizona kat ane! Cochise tou gen plis pase 50 pwogram devlopman mendèv ak sètifika, ki mennen nan travay endistri imedya oswa avansman karyè.

Yo ofri yon pwogram nan atizay boulanjri ak patisri, atizay gastronomik ak fòmasyon chef, ak preparasyon manje gastronomik. Ekolaj koute $ 1,680, ak $ 2,227 Bousdetid ak Prim Èd Finansye.

Vizite sit entènèt

 1. Mesa Community College

Mesa Community College, kout pou MCC, se youn nan lekòl gastronomik nan Arizona. Li sitiye nan Mesa, Arizona. Yo gen yon pwogram ki ede w pare pou semès k ap vini an nan òganize plizyè evènman enskripsyon.

Nan chak evènman, elèv yo pral gen aksè a konseye, èd finansyè, admisyon, ak lòt sèvis elèv pou ede reponn kesyon epi fè w enskri nan klas yo.

Yo vle ou ale ak yon orè ranpli, ak plis pase 3,400 klas yo chwazi nan. Ou gen privilèj pou tcheke orè klas la pou jwenn klas, jou, ak lè ki ideyal pou ou.

Yo ofri yon pwogram nan Atizay Culinary ak Fòmasyon Chef, ak yon pri ekolaj $1,824, ak yon Bousdetid $1,775 ak Prim Èd Finansye.

Vizite sit entènèt

 1. Phoenix kolèj

Phoenix College, ki chita nan Phoenix, Arizona, se youn nan lekòl gastronomik nan Arizona. Yo ofri sibvansyon, prè, bous detid, ak travay-etid federal. Pifò èd finansye soti nan eta a ak gouvènman federal nan youn nan fòm sa yo.

Kit ou vle antrene pou yon karyè, prepare pou yon inivèsite katran, oswa aprann jis pou plezi nan li, yo pral ede w atenn objektif ou.

Yo gen pwogram nan atizay boulanjri ak patisri, atizay gastronomik ak fòmasyon chef, ak preparasyon manje gastronomik. Ak $1,824 frè ekolaj, ak $1,398 Bousdetid ak Prim Èd Finansye.

Vizite sit entènèt

 1. Le Cordon Bleu College of Culinary Arts

Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, ki chita nan Scottsdale, Arizona, se youn nan lekòl gastronomik nan Arizona. Yo ofri pwogram nan domèn Boulanjri ak Patisri Atizay, Atizay gastronomik ak Fòmasyon Chef, ak Atizay gastronomik.

Ekolaj yo koute $12,912 Pri Ekolaj, epi yo gen yon Bousdetid $5,116 ak Prim Èd Finansye.

Zòn espesyalizasyon sa a gen ladan kou nan jesyon manje ak bwason, planifikasyon ak jesyon evènman, operasyon sèvis manje, devlope yon biznis Ospitalite, ak plis ankò.

Pwogram yo dire de a twa ane depann de pwogram ou rezoud pou.

Avèk yon fondasyon solid nan jesyon Ospitalite, ou ka pouswiv chemen karyè tankou manadjè, manadjè asistan, sipèvizè, ak pozisyon administratif nan domèn Ospitalite a, si ou evantyèlman pa rezoud nan nenpòt domèn nan pi gwo gastronomik.

Vizite sit entènèt

 1. Scottsdale Community College

Scottsdale Community College, ke yo rele tou SCC, sitiye nan Scottsdale, Arizona, e li se youn nan lekòl gastronomik nan Arizona. Yo ofri youn nan pi ba pousantaj lajan pou peye lekòl nan Arizona nan $ 85 pou chak èdtan kredi (yon estime $ 2,070 pou chak ane pou yon elèv aplentan).

Si w kòmanse byen bonè pou w detèmine opsyon peman w yo, ou kapab asire w ke w satisfè dat aplikasyon ak dat pou peye yo anvan klas yo kòmanse. Yo gen yon ekip Èd Finansye ou ka kontakte pou èd.

Kredi transfere fasil gras a patenarya ki byen etabli ak patnè inivèsite 4 ane. Pwogram yo dire pou yon dire de ane men pa janm depase kat ane. Tout depann sou ki pwogram ou chwazi a.

Yo ofri yon pwogram nan Atizay Culinary ak Fòmasyon Chef. Yo gen yon pri ekolaj $1,824 ak yon Bousdetid $1,259 ak Prim Èd Finansye.

Vizite sit entènèt

 1. Akademi Kuizin klasik

Classic Cooking se yon lekòl gastronomik nan Arizona. Li sitiye nan Scottsdale, Arizona. Yo ofri kou pou kwit manje, pwogram chak semèn, evènman ekip-building, pati prive, seminè diven, ak plis ankò.

Classic Cooking travay ak yon varyete konpayi ak kòporasyon pou òganize klas kwit manje ki gen sans ak pèsonalize pou elèv yo. Yo gen tou yon pwogram nan Atizay Culinary, ak yon pri ekolaj $14,800

Yo ofri pwogram nan domèn sa a:

 • Seri pratik ak patisri (pwogram ki pi apwofondi). Dire seri pratik 24 semèn ak seri patisri 12 semèn. Pwogram sa yo chak semèn yo adapte pou tout nivo konpetans.
 • Kou pou kwit manje lwazi (Yon klas gastronomik otonòm).
 • Team Building ak evènman prive. Pou evènman prive pwograme yo.

Vizite sit entènèt

Lekòl gastronomik nan Arizona – FAQ

Èske Arizona gen yon pwogram gastronomik?

Wi. Pifò lekòl gastronomik nan Arizona gen pwogram atizay gastronomik kote ou ka touche yon konpetans gastronomik oswa yon degre, tout depann de sa ou vle.

Si ou vle pouswiv yon degre nan atizay gastronomik oswa preparasyon manje, ou ka espere yon edikasyon laj nan divès kalite manje diferan. Nan sans, jeneralman metrize ki jan yo kreye manje amann.

Sa gen ladann aprann kijan pou prepare ak kwit diferan kalite vyann, aprann pi bon fason pou kwit legim diferan, metrize plizyè ladrès kouto ki difisil yo, epi chèche konnen koup manje ak modèl.

Ou ka manyen boulanjri ak desè, men yo pral gen anpil chans pa pati prensipal nan edikasyon ou. Ou kapab egalman enskri nan yon kou sou entènèt sekirite manje pou pran konpetans gastronomik ou nan nivo siperyè-a.

Nan lòt men an, si ou vle pouswiv yon boulanjri ak patisri atizay degre, ou ka espere aprann tout bagay sou jaden an nan boulanjri.

Boulanjri se yon syans, kidonk ou bezwen konnen ki jan engredyan diferan kominike, ki engredyan kontrekare youn ak lòt, ak tèt la efè gen sou melanj diferan.

Ou pral aprann kijan pou prepare manje senp parfe, epi ou pral jwenn yon santiman pou desè ki pi avanse. Epi ou pral jwenn pratike pandan y ap aprann konplètman jwenn yon kenbe nan li. Kòm ou konnen, pratik efikas fè pafè.

Pandan w ap fè sa, ou ka pran tou kou nitrisyon sou entènèt, jwenn sètifye, epi vin yon kwit manje pwofesyonèl fè pwomosyon sante. Sa a ta ede w aprann pi vit epi vin pi efikas.

Anba a gen kèk rekòmandasyon plis.

Rekòmandasyon