6 Top Lekòl gastronomik nan Miami | Frè ak detay

Atik sa a se yon "gid konplè" sou Lekòl Culinary nan Miami. Li te òganize pou ba w enstriksyon sou fason pou w ka jwenn yon diplòm pwofesyonèl nan youn nan pi gwo Lekòl Culinary nan Miami. Kidonk, si ou te bay lide pou kòmanse yon vwayaj gastronomik nan youn nan lekòl gastronomik nan Miami, lè sa a, mwen pa wè okenn rezon ou pa ta dwe anbrase pòs sa a.

Yon konsèy mwen gen pou ou ak nenpòt lòt moun ki pral antre nan nich restoran oswa lekòl gastronomik se ke ou ta dwe li sou tout bagay sou manje ou ka jwenn, aprann nan men chèf pwofesyonèl ki te nan endistri a, e menm fè itilizasyon leson sou entènèt tankou kou sou entènèt pou kwit manje gratis ak sètifika pou rasanble plis konesans.

Kòm yon renmen manje, enskri nan kous boulanjri sou entènèt gratis ka ede w elaji konesans ou nan endistri gastronomik la. Menm bagay la tou aplike lè ou pran kou sekirite manje pou pèmèt ou kenbe bon ijyèn manje, epi asire bon sante.

Menm jan genyen anpil lekòl gastronomik nan Kanada, Miami tou gen yon pakèt lekòl gastronomik, lekòl boulanjri, jesyon ospitalite, jesyon restoran, elatriye.

Li esansyèl ou tcheke degre ki disponib ak dire pwogram nan lè w ap chwazi nenpòt nan lekòl gastronomik nan Miami. Si w ap chanje karyè ou pou w vin yon chef, ou ta dwe konsidere pwogram aswè ak nan wikenn pou w ka gen tan pou lòt aktivite travay ou yo.

Pandan ke gen 65 lekòl gastronomik nan Kalifòni, Miami gen plis pase 10 lekòl ki ka fini nan yon ane oswa de selon pwogram ou te enskri nan. Miami apresye endistri manje a byen, epi pou w byen devlope la, ou dwe inik ak inovatè ak kwit manje ou.

Pri an mwayèn pou etidye nan nenpòt nan lekòl gastronomik nan Miami se ant $325 ak $5,500. Genyen tou kèk kantite bous detid ou ka bay. Tcheke atik sa a sou lekòl gastronomik nan Florid si ou enterese.

Koulye a, gen kèk kondisyon ki nesesè pou yon lekòl gastronomik. Menm si kondisyon yo diferan pou chak lekòl, gen toujou kondisyon jeneral oswa debaz pifò lekòl gastronomik si se pa tout pral mande. Anba a se kèk nan yo:

 • Ou dwe fini lekòl segondè ou epi pare pou prezante sètifika lekòl segondè, relve nòt ofisyèl, GED, HISET, dokiman ekivalans lekòl segondè, elatriye.
 • Ou dwe peye yon frè ki pa ranbousab $25. Sepandan, li enpòtan sonje ke nan kèk lekòl, li ka plis oswa mwens epi li ka pa obligatwa tou nan kèk lekòl.
 • Ou dwe bay lèt referans ou yo ak kat idantite valab.
 • Ou dwe ekri epi soumèt redaksyon ou a
 • Ou dwe posede yon kat pèmi etid oswa yon viza elèv pou elèv entènasyonal yo.
 • Yo dwe soumèt nòt ou pou tès konpetans yo tankou IELTS oswa TOEFL pou angle, DELE pou lang Panyòl, DELF oswa DALF pou franse, epi DSH, OSD, TELF, ak TestDAF pou lang Alman an. Remake tou ke se pa tout lekòl gastronomik ki mande sa.

Lè nou wè egzijans jeneral pou enskri nan yon lekòl gastronomik, kounye a se pou nou ale nan lekòl gastronomik nan Miami. Men, anvan sa, kite m 'reponn youn nan FAQ ki anba yo.

Èske gen lekòl gastronomik sou entènèt nan Miami?

Sa a se youn nan la konsèy ou gade deyò pou lè w ap pouswiv yon diplòm entènasyonal pou konnen si pwosesis aprantisaj la ka fleksib. Wi, gen lekòl gastronomik sou entènèt nan Miami. Sepandan, aktivite salklas yo ka nesesè de tan zan tan.

LEKÒL KILINÈ NAN MIAMI

Lekòl gastronomik nan Miami

San plis, ann gade plizyè lekòl gastronomik nan Miami ak kondisyon yo tankou frè ekolaj, dire pwogram, kondisyon admisyon, elatriye. Mwen konseye w swiv ak anpil atansyon pandan m ap lis ak eksplike lekòl sa yo.

1. Johnson And Wales University- North Miami

Johnson And Wales University- North Miami se youn nan lekòl gastronomik nan Miami ki ofri fòmasyon apwofondi epi ki prepare elèv ki soti nan plis pase 50 peyi pou aprann tout sa li bezwen pou pwospere nan karyè sèvis manje tankou jere restoran, otèl, resort, spa, liy kwazyè, elatriye.

Enstitisyon an entegre nan pwogram yo, aspè atistik nan kwit manje ak nitrisyon ak syans, fòmasyon jesyon, sitwayènte mondyal, ak eksperyans travay pratik pou pèmèt elèv yo jwenn metriz nan endistri sèvis manje.

Kolèj la ofri tou de degre asosye ak bakaloreya nan syans nan plizyè domèn endistri manje, ak elèv yo patisipe nan konpetisyon nan tou de nivo nasyonal ak entè-kanpis yo teste konpetans yo ak ekspètiz. Genyen tou yon peryòd edikasyon pratik ak yon estaj ki enkli nan pwogram degre asosye a.

Apèsi sou pri a nan frè ekolaj yo ka wè isit la, ak dire a se soti nan 12 mwa a de ane.

Kondisyon pwogram yo enkli:

 • Ou dwe prezante rezilta tès konpetans angle ou a.
 • Ou dwe soumèt rezilta tès admisyon ou yo.
 • Ou dwe soumèt yon lèt rekòmandasyon.
 • Ou dwe pare pou yon entèvyou si sa nesesè.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

2. Sheridan Technical College

Sheridan Technical College se youn nan lekòl gastronomik nan Miami ki fòme w pou w gen metriz nan tout sa ki nesesè pou w kòmanse yon karyè nan Atizay ak Ospitalite Pwofesyonèl.

Pwogram nan kouvri Garde Manger (manje frèt), manje cho, boulanjri gastronomik, sanitasyon ak sekirite, nitrisyon, sipèvizyon ak jesyon, ak kontwole depans sèvis manje.

Pwogram nan akredite nan American Culinary Federation Education Foundation, Inc. komisyon akreditasyon ak atikile ak Broward College nan yon diplòm jesyon atizay gastronomik.

Elèv yo ka aplike pou kredi eksperyans si yo travay kounye a nan yon pozisyon sèvis manje ki kalifye. Total èdtan chak tèm yo pral yon konbinezon de salklas, laboratwa, ak travay sou entènèt. Elèv ki kalifye yo gen opòtinite pou yo jwenn sètifikasyon ServSafe ak Certified gastronomik.

Dire pwogram nan se 12 mwa. Pri pwogram nan pa endike men gen yon bousdetid ki vo $1,193 bousdetid ak lòt prim èd finansye. Egzijans pou pwogram nan pa te deklare, sepandan, yon vizit konstan nan sit entènèt la nan ka ta gen mizajou rekòmande.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

3. William T McFatter Technical College

William T McFatter Technical College se youn nan lekòl gastronomik nan Miami ki ba ou ladrès pratik ki nesesè nan endistri gastronomik atravè bon jan kalite konferans, videyo, demonstrasyon, ak yon kourikoulòm sou entènèt ki distribye lè l sèvi avèk kwizin komèsyal konplè.

Ou pral aprann kijan pou kreye pen, patisri, ak desè ki sanble bèl jan yo gou. Yo pral anseye w tou teknik preparasyon manje ak kijan pou mezire kòrèkteman, melanje, melanje ak fè kreyasyon vizyèlman atiran ki se tout ladrès nesesè pou yon chef patisri.

Dire pwogram nan se ant 6-12 mwa, ak pri mwayèn frè ekolaj la se $2,288 pou rezidan FL ak $7,328 pou rezidan ki pa nan eta a.

Kondisyon yo pou pwogram nan gen ladan:

 • Ou dwe planifye yon evalyasyon konpetans debaz ($15) oswa bay konseye/konseye pwogram ou a dokiman ofisyèl sou yon egzanpsyon pou konpetans debaz yo.
 • Ou dwe pran yon randevou ak konseye/konseye pwogram ou a pou rezilta evalyasyon konpetans debaz yo ak/oswa yon oryantasyon espesifik nan pwogram nan.
 • Enskri pou klas yo pandan enskripsyon ouvè a paske enskripsyon nan pwogram nan ap fèt sou yon baz premye vini, premye sèvi.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

4. Sant Edikasyon Teknik Lindsey Hopkins

Sant Edikasyon Teknik Lindsey Hopkins se pami lekòl gastronomik nan Miami ki ede w jwenn metriz nan tout bagay ki konsène endistri gastronomik la. Pwogram nan ba ou konesans teknik ak ladrès ki nesesè pou travay nan endistri manje a.

Lekòl gastronomik nan Sant Edikasyon Teknik Lindsey Hopkins nan twa depatman ki se dyetetik ak sipèvizyon jesyon, nitrisyon ak grefye dyetetik, ak atizay gastronomik pwofesyonèl ak Ospitalite.

Atizay gastronomik pwofesyonèl ak Ospitalite bay elèv la yon bon kalite pwogram edikatif ki mete aksan sou ladrès esansyèl, konesans, ak nesesite pou abitid travay ak atitid dezirab. Pwogram nan ede w ak ansèyman fleksib yo nan domèn kwit manje komèsyal, boulanjri, travayè preparasyon manje nan endistri komèsyal la, elatriye.

Konpetans yo ak konesans yo pase nan konbinezon an nan teyori salklas ak eksperyans pratik. Dire tout pwogram nan se 1200 èdtan revèy ki se apeprè 14 mwa, sepandan, ou ka jwenn sètifika ou yon fwa ou fin ranpli kat OCP-OCP A, OCP B, OCP C, ak OCP D ak 300 èdtan chak.

Pri a nan pwogram nan se jan sa a:

 • $2.56 pa èdtan (sijè a chanje) pou rezidan nan eta a
 • $10.25 pa èdtan (sijè a chanje) pou rezidan ki pa nan eta a
 • $15.00 frè aplikasyon pou chak trimès
 • $20.00 pou frè materyèl
 • $5.00 pou frè idantifikasyon pou chak trimès
 • $10.50 pou frè asirans responsablite
 • Elèv yo dwe achte liv ak inifòm tou si sa aplikab.

Kondisyon yo pou pwogram nan se jan sa a:

 • Ou dwe gen 16 ane ak pi wo epi ou pa enskri nan okenn pwogram k-12 kounye a
 • Ou dwe gen yon enterè nan endistri gastronomik la.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

5. Lekòl gastronomik entènasyonal yo nan Enstiti Art yo

Lekòl gastronomik entènasyonal nan enstiti atizay yo se pami lekòl gastronomik nan Miami ki ba ou fòmasyon apwofondi sou boulanjri ak patisri, atizay gastronomik, ak jesyon gastronomik.

Ou pral eksplore tout bagay soti nan plating nan prepare konfeksyon nan jere yon kwizin komèsyal, epi aprann sou fondamantal yo tankou zouti kwizin ak teknik gastronomik ak plis pase 20 nan gou entènasyonal yo ak teknik ki pi popilè.

Ou pral aprann tou ki jan yo prepare kwizin nan ak sèvi manje devan kay la lè l sèvi avèk pasyon ou pou manje pou kreye yon eksperyans manje memorab.

Lè w fin gradye, ou dwe te ekipe ak ladrès pratik ak konesans ki nesesè pou reyisi nan mond reyèl la, epi tou ou pral rantre nan yon kominote ansyen elèv Ayi ki ap chanje naratif atravè mond lan.

Apèsi sou frè ekolaj la ka wè isit la, ak dire pwogram nan varye kòmanse soti nan yon sètifika ak diplòm ki pran apeprè sis mwa a yon ane, nan yon degre asosye ki pran apeprè de ane ak yon diplòm bakaloreya ki pran apeprè kat ane.

Kondisyon yo pou pwogram nan gen ladan:

 • Ou dwe soumèt tout enfòmasyon kontak yo mande yo.
 • Ou dwe gen yon nimewo sekirite sosyal oswa yon idantite rezidan etranje
 • Ou dwe prezante non lekòl segondè ou oswa sant tès GED ou a.
 • Ou dwe soumèt non tout kolèj yo te ale deja.
 • Ou dwe soumèt tout dokiman ofisyèl lekòl segondè yo ak relve nòt.
 • Ou dwe gen yon adrès imel valab.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

6. Miami Lakes Educational Center And Technical College

Miami Lakes Educational Center and Technical College se tou youn nan lekòl gastronomik nan Miami ki gen tandans ba ou bon jan fòmasyon edikasyonèl pou satisfè bezwen aktyèl ak pwochen endistri manje a atravè pwogram yo ki mete aksan sou prensip fondamantal yo pandan y ap reponn a bezwen manje yo. endistri sèvis / Ospitalite.

Pwogram nan anseye konesans teknik ak ladrès ki nesesè pou pwospere nan endistri gastronomik oswa jwenn travay nan pozisyon tankou kwit manje, boulanje, enstriksyon travayè preparasyon manje, elatriye.

Pwogram nan gen leson sou preparasyon, prezantasyon, ak pòsyon nan yon pakèt manje. Lidèchip, kominikasyon, anplwabilite, ak konpetans travay san danje yo tou enkòpore nan pwogram nan pou fè ou yon chef ekilibre.

Yo bay ansèyman oswa leson pwogram nan lè l sèvi avèk teyori nan salklas ak eksperyans pratik. Dire pwogram nan se 1200 èdtan ki se apeprè 14 mwa pou granmoun ki ale nan aplentan kòm tan aktyèl la pou fini depann de si ou te enskri pou aplentan oswa a tan pasyèl, epi tou ou dwe kapab ranpli tout modil obligatwa yo.

Pri a nan pwogram nan se jan sa a:

 • $2.56 pa èdtan (sijè a chanje) pou rezidan nan eta a
 • $10.25 pa èdtan (sijè a chanje) pou rezidan ki pa nan eta a
 • $ 10 frè aplikasyon an
 • Frè materyèl- varye selon pwogram
 • $5.00 pou frè idantifikasyon an
 • Elèv yo dwe achte liv ak inifòm tou si sa aplikab.

Kondisyon yo pou pwogram nan se jan sa a:

 • Ou dwe gen 16 ane ak pi wo epi tou ou pa enskri nan okenn lekòl segondè.
 • Ou dwe ranpli epi soumèt aplikasyon w lan.
 • Ou dwe pran yon entèvyou ak konseye pedagojik la.
 • Frè pou founiti ak liv yo dwe fè.

Pou aplike, sèvi ak lyen ki anba a

Klike la a

Lekòl Culinary nan Miami – FAQ

Anba a se youn nan kesyon yo poze souvan sou lekòl gastronomik nan Miami. Fè byen pou li ak anpil atansyon.

Konbyen lekòl gastronomik ki genyen nan Miami?

Gen plis pase 10 lekòl gastronomik nan Miami.

Rekòmandasyon