5 Lekòl Pansyon Militè nan Kalifòni

Pòs sa a montre plizyè lekòl pansyon militè nan Kalifòni. Si ou se yon etidyan militè ki gen entansyon etidye nan Kalifòni, Lè sa a, ou se nan plas la dwat. Kontinye defile pou plis enfòmasyon.

Yon lekòl militè oswa akademi se nenpòt enstitisyon edikasyonèl ki prepare kandida ki kalifye pou sèvis nan kò ofisye yo. Li bay fòmasyon akademik nan yon anviwònman militè. Se peyi konsène a ki defini anviwònman an.

Premye akademi militè yo te etabli nan 18 lath syèk. Akademi sa yo te pwodwi kò espesyalize tankou enjenyè militè ak atiri ak fòmasyon syantifik

Gen twa kalite akademi militè yo. Yo genyen ladan yo:

 • Enstitisyon nivo pre-kolèjye yo
 • Enstitisyon nivo inivèsite
 • Enstitisyon ofisye cadet yo

Enstitisyon pre-kolèjye yo

Se yon lekòl militè ki bay timoun ki gen laj diferan swa elèv primè, mwayen oswa segondè nan yon anviwònman militè. Fòmasyon sa a gen ladan egzèsis militè yo. Pifò nan akademi militè sa yo se lekòl pansyon epi yo se swa dirije prive oswa posede pa gouvènman eta a oswa peyi a.

Akòz nati anviwònman lekòl militè yo ak kalite fòmasyon elèv yo pou yo pase, pifò paran yo menase timoun ki dezobeyi yo ak lide pou yo voye yo nan yon lekòl militè pou anseye yo bon konpòtman.

Enstitisyon nivo inivèsite oswa enstitisyon pou granmoun

Sa a se yon akademi militè siperyè nan nivo kolèj. Akademi militè sa yo ka bay diplòm inivèsite oswa yo pa ka. Sa a se spesifik nan sèlman kèk peyi. Gen kèk peyi ki bay li pandan ke lòt pa bay li.

Ozetazini, gradye yo gen yon gwo domèn etid epi yo touche yon diplòm bakaloreya nan aspè sa a menm jan ak lòt inivèsite yo. Pandan ke nan akademi Britanik gradye a pa reyalize yon diplòm inivèsite men olye tout ane a dedye a fòmasyon militè.

Enstitisyon ofisye cadet yo

Akademi sa a se espesyalman pou moun ki prepare cadet ofisye yo pou komisyone nan sèvis ame nan eta a.

Kalifòni se yon eta nan lwès Etazini ki gen fwontyè ak Oregon nan nò, Nevada, ak Arizona nan lès, ak eta Meksiken an nan Baja California nan sid. Li se pi popilè ak twazyèm pi gwo eta Etazini an pa zòn. Kalifòni se lakay yo nan inivèsite remakab tankou Stanford University, University of Southern California, California Institute of Technology, ak kolèj Claremont yo.

Akote de kolèj nòmal, Kalifòni se lakay yo nan kèk remakab lekòl pansyon militè pou elèv ki ap aspiran etidye nan yon anviwònman militè epi tou atenn kalifikasyon militè yo.

Pifò nan lekòl yo ofri yon opsyon pansyon tout ane osi byen ke yon opsyon jounen pou kandida ki enterese.

[lwptoc]

Kondisyon pou Admisyon nan Lekòl Pansyon Militè nan Kalifòni

 • Kandida yo dwe gen yon CGPA solid ak nòt tès yo.
 • Ou dwe yon sitwayen ameriken.
 • Ou dwe gen omwen 17 an.
 • Ou dwe selibatè.
 • Ou pa dwe ansent.
 • Ou pa dwe responsab legalman pou sipò timoun.
 • Ou dwe pran yon egzamen medikal.
 • Ou dwe pran tès evalyasyon kondisyon fizik kandida a.
 • Ou dwe soumèt relve nòt ou ak deklarasyon ou.

Konbyen lekòl militè yo koute nan Kalifòni?

Pri lekòl militè depann de lekòl la li menm epi li tou depann de si elèv la pral yon elèv lajounen oswa yon elèv pansyon.

Pri lekòl militè yo nan Kalifòni varye ant $25,000 ak $50,000 chak ane.

Èske mwen dwe vin yon sòlda si mwen ale nan yon lekòl pansyon militè nan Kalifòni

Ale nan yon lekòl militè pa garanti ke ou ta yon sòlda nan fen pwogram ou an.

Gen anpil rezon ki fè moun ale nan lekòl militè yo. Rezon sa yo ki nan lis anba a:

Pou konstwi karaktè

Sa a se pi gwo rezon ki fè anpil moun chwazi pou yo ale nan lekòl militè yo. Lekòl militè yo ede yo bati karaktè elèv yo.

Karakteristik sa yo gen ladan onètete, oto-disiplin, kouraj, ak odas. Nenpòt elèv ki te pase nan yon lekòl militè souvan konnen yo posede karakteristik sa yo.

Rete konsantre

Anviwònman aprantisaj yon lekòl militè ede elèv yo konsantre epi evite distraksyon. Elèv ki gen difikilte nan jesyon tan ak konsantre pral benefisye anpil nan sa a.

Teknoloji se yon gwo distraksyon nan lavi jèn nou yo. Men, ale nan yon lekòl militè ede elèv yo ajiste nan yon mond san libète, distraksyon, ak teknoloji twòp.

Konpetans lidèchip

Konpetans lidèchip akeri nan yon lekòl militè yo pi wo. Kalite fòmasyon elèv yo sibi nan yon anviwònman militè prepare yo pou kalifikasyon lidèchip eksepsyonèl.

Ladrès lidèchip yon elèv yo pral amelyore maksimòm nan yon lekòl militè.

Avèk rezon ki anwo yo, mwen kwè ou konvenki ke ale nan yon lekòl militè pa garanti ke ou pral yon sòlda apre fòmasyon militè ou. Ou ka deside kontinye edikasyon ou nan nenpòt domèn ou chwazi.

Ki sa ki egzijans laj pou lekòl militè nan Kalifòni?

Egzijans laj pou lekòl militè yo nan Kalifòni se omwen 17 an.

Lekòl Pansyon Militè nan Kalifòni

 • Lame ak Marin Academy
 • California Maritime Academy
 • California Military Institute
 • Oakland Enstiti Militè

1. Akademi Lame ak Marin

Lame ak Navy Academy se yon lekòl kolèj tout ti gason nan Kalifòni. Akademi an sitiye nan Carlsbad Kalifòni. Li se youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni.

Akademi an gen pi bon Pwofesè ki anseye avèk pasyon epi nan yon anviwònman ki byen estriktire ki favorab pou aprann. Kòm yon rezilta, akademi an akredite pa Western Association of Schools and Colleges (WASC).

Lekòl la disponib pou elèv ki lajounen yo ak elèv k ap monte yo epi tou pou ti gason klas 7yèm-12yèm ane. Frè ekolaj lekòl la se $42'800 pou elèv k ap monte yo ak $24,500 pou etidyan lajounen.

Vizite lekòl la

2. Kalifòni Maritim Academy

California Maritime Academy sitiye nan Vallejo Kalifòni 30 mil nan sid San Francisco.

Li se yon akademi melanje sèks ak youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni.

Akademi an se youn nan Degre ki bay akademi nan peyi Etazini. Akademi an prepare elèv yo pou plizyè karyè maritim ak konpetans yo akeri yo aplike abò Training Ship Golden Bear la.

Frè ekolaj yo se apeprè $ 7500 pou chak semès. Akomodasyon ka nan kanpis la oswa andeyò kanpis la depann de chwa elèv la. Moun ki pa rezidan Kalifòni yo peye yon frè siplemantè $372 pou chak semès.

Vizite lekòl la

3. Kalifòni Enstiti Militè

California Militè Enstiti sitiye nan Perris Kalifòni. Li afilye ak Kalifòni Cadet Corps epi li se youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni.

Se sèlman 1100 elèv ki ale nan akademi an nan klas 5yèm-12yèm ane. Li ofri yon varyete aktivite lwazi tankou espò, foutbòl, teren ak evènman tras, baskètbòl, cheerleading, ak sou sa.

Enstitisyon an mete aksan sou devlopman kominote a ak responsablite pèsonèl. Poutèt sa, akademi an patisipe nan Relay pou lavi Sosyete Ameriken Kansè a nan montre sipò ak ranmase lajan pou pwogram nan.

Vizite lekòl la

4. Enstiti Militè Oakland

Oakland Militè Enstiti kounye a sitiye nan Oakland, Kalifòni, Etazini. Li se yon lekòl charter ki te fonde pa majistra vil la an 2001.

Avèk misyon pou bay yon pwogram akademik estriktire pou cadet yo devlope nan gwo lidè, entelektyèl eksepsyonèl, ak bon sitwayen nan peyi a, yo rete youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni.

Akademi an se pou klas 6-12 e li kòmsadwa akredite pa Western Association of Schools and Colleges (WASC).

Vizite lekòl la

5. Akademi St Catherine a

St. Catherine's Academy se yon lekòl militè Katolik pou tout ti gason ki sitiye nan Anaheim, Orange County, Kalifòni. Li te fonde an 1889 pa Sè Dominiken Misyon San José.

Kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni, akademi an ofri fòmasyon militè eksepsyonèl ak egzèsis ansanm ak ekselan pèfòmans akademik ak yon fondasyon espirityèl solid.

Misyon yo se fè elèv yo gen yon baz pou siksè atravè yon pwogram fòmasyon ki byen anrasinen nan karisis Dominiken ki mete aksan sou lafwa, lidèchip, akademik, ak sèvis.

Frè ekolaj akademi an varye ant $12,500 – $16,500 selon zòn elèv la vle ye, swa nan lekòl lajounen oswa nan lekòl pansyon.

Vizite lekòl la

6. Discovery Challenge Academy

Discovery Challenge Academy sitiye nan Lathrop Kalifòni. Akademi an espesyalize nan entèvni ak reprann lavi elèv ki gen risk pou yo pa gradye lekòl segondè.

Elèv sa yo resevwa fòmasyon epi enstile ak valè pou tout lavi, rèv, edikasyon, ak oto-disiplin ke mwen te bezwen pou yo reyisi kòm yon sitwayen nan yon peyi.

Estimasyon pri pou ale nan akademi an se $22,000. Li konsidere kòm youn nan pi bon lekòl pansyon militè nan Kalifòni.

Vizite lekòl la

Rekòmandasyon