5 Lekòl Veterinè ki pi fasil pou antre

Paske gen dè milye de lekòl veterinè, konnen lekòl veterinè ki pi fasil pou antre nan sanble trè difisil. Se poutèt sa, nou te bay enfòmasyon detaye sou ki kote yo jwenn yo ak fasilite estrès ou.

Mwen pa janm te gen yon bèt kay pandan y ap grandi. Se konsa, kòm yon rezilta, mwen pa t 'konnen ki sa li santi l tankou gen youn oswa pran swen yon sèl.

Se poutèt sa mwen santi mwen akable lè mwen wè moun ki depanse dè milye de dola nan manje, jwèt, epi kenbe bèt kay yo an sante epi yo pa gen maladi.

Pandan tan mwen lekòl segondè, mwen sonje mwen te vle etidye medikaman ak trete moun. Mwen menm ak yon pakèt lòt zanmi m yo te vle menm bagay la. Kèk nan yo te vle ale nan la pi bon lekòl medikal aletranje epi etidye pandan ke lòt moun etidye difisil pou jwenn bous detid pou etidye aletranje pou pati karyè yo vle.

Si ou nan soulye mwen epi ou vle etidye medikaman tou, nou te ekri atik sou divès kalite kou medikal sou entènèt ki gratis ou ka enskri epi jwenn sètifika tou.

Byen vit pou kounye a, se pa tout nan nou ki te fini trete moun. Gen kèk ki te vin Doktè Veterinè e yo te trete bèt pito. Li se merite pou sonje mansyone ke genyen lekòl veterinè nan Texas disponib pou moun ki vle etidye medsin veterinè.

Se konsa, si ou gen yon enterè nan etidye medsin veterinè, nou te ekri atik sou kou veterinè sou entènèt ke ou ka enskri nan epi kòmanse vwayaj ou!

Antre nan lekòl veterinè ak touche sètifika ou ak degre se premye etap la pou w vin yon veterinè. Pi fasil di pase fè dwa?

Medsin veterinè trè konpetitif ak difisil pou antre nan se poutèt sa US la, yo gen sèlman 30 lekòl veterinè akredite e sa te fè kantite aplikan yo plis pase kantite lekòl yo.

Men, pa enkyete w, mwen jwenn ou kouvri paske nou gen yon lis long nan lekòl veterinè ki pi fasil yo antre nan. Tout sa ou bezwen fè se travay di epi prepare yon aplikasyon eksepsyonèl.

Ki Pousantaj Mwayèn Akseptasyon Lekòl Veterinè?

Kòm mwen te fè remake pi bonè, medikaman veterinè trè konpetitif e gen dè milye de kandida ki aplike e chak ane men se sèlman kèk yo chwazi.

Se konsa, apre yo fin pran nòt nan to akseptasyon nan anpil lekòl veterinè, li an sekirite yo di ke an mwayèn gen apeprè yon pousantaj akseptasyon 10-15% nan lekòl veterinè.

Sepandan, to akseptasyon an tout depann sou kantite elèv yo vle admèt pou ane a epi kòm yon rezilta, nimewo a se ki estab, li fluktue.

Poukisa li difisil pou w antre nan yon lekòl veterinè?

Lekòl veterinè yo difisil menm jan ak lekòl medikal yo antre nan.

Rezon ki pi gwo a se ke gen kèk lekòl veterinè akredite nan peyi Etazini an e sa fè kantite aplikan yo plis pase admisyon lekòl la ofri.

Yon lòt rezon se ke ou bezwen yon CGPA trè wo, nòt GRE, eksperyans travay, ak referans. Epitou, ou dwe gen yon diplòm bakaloreya.

Epitou, yon mèt oswa yon kou adisyonèl ka menm mande.

San yo pa tout bagay sa yo, li pral trè difisil antre nan.

Kondisyon pou admisyon pou yon lekòl veterinè

Antre nan lekòl veterinè difisil men pa enposib. Se poutèt sa plizyè lekòl ofri admisyon sèlman pou elèv ki ranpli kondisyon admisyon yo.

Ki pi ba a se kondisyon admisyon pou yon lekòl veterinè.

 • 3 oswa 4 ane nan syans bakaloreya
 • Lèt rekòmandasyon an
 • CGPA de 3.0 pou 4.0 sou yon echèl 4.0
 • Ranpli avantou kou travay obligatwa pa lekòl ou a nan chwa
 • Deklarasyon Pèsonèl
 • Nòt GRE oswa MCAT
 • Omwen 100 èdtan eksperyans lan

Lekòl Veterinè ki pi fasil pou antre

Lekòl Veterinè ki pi fasil pou antre

Yo bay enfòmasyon detaye sou lekòl veterinè ki pi fasil pou antre nan mond lan. Kote yo, pousantaj akseptasyon yo, akreditasyon, ak frè ekolaj yo te nan lis tou.

1. Western University of Health Sciences

Kolèj Medsin Veterinè nan Western University of Health Sciences se premye nan lis nou an nan lekòl veterinè ki pi fasil pou antre.

Lekòl la te etabli an 1998 kòm premye nouvo kolèj medsin veterinè Ozetazini nan plis pase 20 ane.

Epitou, li te akredite an 2010 pou ofri yon kourikoulòm pwofesyonèl kat ane ki mennen ale nan degre DVM.

Se pa sèlman sa, lekòl la se youn nan lekòl veterinè ki gen kondisyon GPA ki ba. Pousantaj akseptasyon yo byen wo paske yo te admèt plis pase 414 elèv yo pandan sesyon akademik 2019/2020 yo.

Li se youn nan lekòl veterinè ki ekipe inovatèman nan Etazini ak yon frè ekolaj $55,575.00 pou yon diplòm DVM.

Vizite lekòl la

2. Inivèsite Tuskegee

Tuskegee University College of Veterinary Medicine (TUCVM) te etabli 75 ane de sa epi li se sèlman pwogram pwofesyonèl medikal veterinè ki sitiye sou lakou lekòl la nan yon kolèj istorikman nwa (HBCU).

Li se pwochen nan lis nou an nan lekòl veterinè ki pi fasil yo antre nan epi li te edike plis pase 70 pousan nan veterinè Afriken-Ameriken nan nasyon an.

Frè ekolaj lekòl la pou yon semès se $20,585.00.

Vizite lekòl la

3. Inivèsite Eta Oklahoma

Oklahoma State University se yon lòt lekòl ki aksepte yon GPA ki ba. Kòm youn nan lekòl veterinè ki pi fasil yo antre nan, li ofri admisyon nan 690 aplikan sou 939 ki te mande yo admèt.

Pousantaj akseptasyon yo se 70 pousan ak Kolèj la klase #1 nan valè pou pri a nan yon edikasyon nan medsin veterinè.

Frè ekolaj pou elèv ki nan eta a ak elèv ki pa nan eta a se $23,890 ak $50,260 respektivman. Epitou, yon GPA 2.8 obligatwa sou yon echèl 4.0.

Vizite lekòl la

4. Oregon State University

Carlson College of Veterinary Medicine se yon ti kolèj kominotè ki te aksepte sèlman 293 Elèv sou plis pase 1000 Elèv ki te aplike pou pwogram nan.

Yo chwazi pou aksepte kèk sa yo pa paske yo pa kapab men poutèt espas disponib yo ak kantite aplikan yo ka okipe.

Kòm pwochen lekòl veterinè nou an ki pi fasil pou antre, OSU ofri yon pwogram pwofesyonèl kat ane ki gen ladann yon kourikoulòm syans debaz solid; klas nan domèn debaz tankou toksikoloji, farmakoloji, radyoloji, ak patoloji klinik; ansèyman nan etik, prensip medikaman, operasyon, ak anestezi. Ou jwenn tou eksperyans pratik nan wotasyon klinik.

Frè ekolaj yo se $26,688 pou rezidan yo ak $51,375 pou moun ki pa rezidan yo.

Vizite lekòl la

5. University of Illinois–Urbana-Champaign

University of Illinois se nan Urbana-Champaign epi li se pwochen nan lis lekòl veterinè ki pi fasil pou antre. Li se li te ye pou bon jan kalite pwogram akademik li yo ak enstalasyon eksepsyonèl.

Li se premye inivèsite ki te etabli yon divizyon resous elèv andikape.

Anplis de sa, kolèj veterinè yo sitiye nan kwen sid kanpis la. Anplis de sa, gen plis pase 100 pwofesè aplentan ki gen enterè rechèch nan yon varyete syans byomedikal ak domèn klinik.

Vizite lekòl la

Sa a se sou lis nou an nan lekòl veterinè ki pi fasil yo antre nan. Mwen espere ke ou te jwenn atik sa a vo tan ou epi ou te resevwa tout enfòmasyon ou bezwen konnen.

Lekòl Veterinè ki pi fasil pou antre – FAQ

Ki kote mwen ka travay apre lekòl veterinè?

Jwenn yon DVM (Doktè nan Medsin Veterinè) degre trè versatile ak yon moun ka jwenn nan travay nan domèn sa yo apre lekòl veterinè.

Travay dirèkteman gen rapò ak degre ou gen ladan yo:

 • Animal nitrisyonis
 • Veterinè chirijyen
 • Travay kote degre ou ta itil yo enkli:
 • Ekolojis
 • Anviwònman konsiltan
 • Konferans edikasyon siperyè
 • Ofisye konsèvasyon lanati
 • Syantis rechèch (medikal)
 • Rechèch syantis (syans lavi)
 • Ekriven syans
 • Zoolojis
 • Gen lòt ki enkli:
 • Prive pratik
 • Corporate Medsin Veterinè
 • Gouvènman Federal la
 • US Army Corps ak US Air Force
 • Rechèch
 • Fòmasyon
 • Sante Piblik
 • Medsin Pwovizyon Manje
 • Global Veterinary Medicine (UC Davis Global Veterinary Career Profiles Project)
 • Politik Piblik
 • Medsin Abri

Ki GPA ki pi ba pou lekòl veterinè?

Majorite lekòl yo egzije yon GPA minimòm 3.5 ak pi wo. Men, an mwayèn, ou ka antre nan yon lekòl veterinè ak yon GPA 3.0 ak pi wo.

Moun ki gen nòt pi ba yo pral fè li ak eksperyans, nòt GRE, ak yon aplikasyon solid.

Èske lekòl veterinè pi difisil pase med?

Wi, li pi difisil men tout bagay yo egal, li pa difisil konsa.

Gen kèk nan bagay ki fè li pi difisil yo enkli:

Tout lekòl veterinè mande ant 45 ak 90 èdtan semès nan kredi bakaloreya pou aplikasyon an. Pou lekòl medikal, 40 a 60 èdtan sanble trè estanda.

Pandan ke lekòl medikal yo egzije sèlman Tès Admisyon nan Kolèj Medikal (MCAT), lekòl veterinè yo toupatou sou kat sa a. Apeprè 78 pousan egzije Egzamen Dosye Gradye (GRE), 15 pousan egzije Tès Admisyon nan Kolèj Veterinè (VCAT) ak 7 pousan aksepte MCAT la.

Tout pwogram veterinè mande pou yon sèten kantite èdtan travay kontak dirèk ak bèt nan yon pratik veterinè oswa yon kapasite zoolojik, bèt manje, oswa ki baze sou laboratwa. Men, pa gen okenn bagay konsa nan medikaman imen.

Rekòmandasyon