სრული სწავლის საფასური MasterCard Foundation Scholars პროგრამა KNUST- ში, განა 2020

კვამე ნკრუმაჰის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სიამოვნებით აცხადებს MasterCard Foundation Scholars პროგრამა სასწავლო წლისთვის

კითხვის გაგრძელება