Реклами и спонзорирани објави

Здраво.

Дали сакате да ја објавите вашата статија на нашиот блог? Еве неколку упатства што треба да ги следите.

Ние прифаќаме статии само на теми кои можат да бидат од интерес за нашите читатели, а тоа е повеќе за образование, работни места, патувања / студии во странство и услуги поврзани со студенти.

За реклами за банер и тестирање, имаме одредби за сите големини на рекламите со различни трошоци.

Користете го формуларот подолу за да стапите во контакт со нас или да ми пуштите брза приватна пошта преку eduokpara@gmail.com

[wpforms id=”1840″ title=”true”]