အပြည့်အဝကျူရှင်စရိတ်များ KNUST, Gana 2020 ရှိ MasterCard Foundation ပညာရှင်များအစီအစဉ်

Kwame Nkrumah သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်စာသင်နှစ်အတွက် MasterCard Foundation Scholars Program ကိုကြေငြာရန် ၀ မ်းသာသည်။

စာဖတ်ခြင်း Continue