MCI उद्यमी स्कूल, अस्ट्रिया २०२० मा SWZ डोमेस्टिक छात्रवृत्ति पुरस्कार

यदि तपाईं आफ्नो भविष्य परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षाको साथ एक उच्च-सम्भावित विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं SWZ का लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ

पढाइ जारी राख्न