20 gratis online kvalitetsledelseskurs med sertifikater

Hei og velkommen til de 20 gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikater vi har på den digitale supermotorveien i år. Vi vil som tradisjon ta et kritisk blikk på hva kvalitetsledelse handler om, fordelene ved å bli innpodet i kunnskap om kvalitetsledelse, og fordelene ved å lære kvalitetsledelseskurs.

For å gjøre ting enkelt, er de 20 gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikater et blogginnlegg som omfatter hva faget kvalitetsledelse innebærer, hvor vi kan finne gratis online kvalitetsledelseskurs med sertifikater på nettet, og hvordan det kan bidra til å forbedre oss som personer å bli bedre til å administrere kvaliteten på jobber, produkter og ting vi vanligvis gjør i hverdagen.

Jeg forstår at vi lever i en rask generasjon, men jeg må unne deg å senke tempoet mens jeg nøye navigerer deg gjennom mylderet av informasjon som finnes på internett når du søker etter de gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikater.

Som alle som har ledet en hvilken som helst organisasjon enten stor eller liten, er det å ha gode lederegenskaper og inngående kunnskap om hva virksomhetsledelse handler om en forutsetning for å ha en god og grundig forståelse av kvalitetsledelse, for dette formål å bli podet inn i forretningskurs– selv de som er gratis – er nøkkelen til organisatorisk suksess.

Derfor, uten å kaste bort mer av din dyrebare tid, her i innlegget om de gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikater, skal vi bryte isen på dette ved å bare forstå—

Hva er kvalitetsledelse

Handlingen med å administrere alle aktiviteter og oppgaver som må fullføres for å opprettholde en spesiell grad av perfeksjon er kjent som kvalitetsstyring. Dette omfatter å etablere en kvalitetspolicy, utvikle og implementere kvalitetssikring og -planlegging, samt kvalitetskontroll og forbedring. Total kvalitetsstyring er et annet navn for det (TQM).

For å være spesifikk fokuserer kvalitetsstyring på langsiktige mål som oppnås gjennom gjennomføring av kortsiktige mål og initiativer.

Kvalitetsledelse er enorm som den er presis, mange organisasjoner forbinder ikke å ha flere lederegenskaper med TQM, ledelsesevner som å ha gode leverandørkrav funksjoner, et høyt nivå av emosjonell intelligens og riktige grunnleggende lederegenskaper er avgjørende for suksessen til TQM i organisasjonen.

Det er et mål for oss å gjøre våre lesere helhetlige i deres søken etter kunnskap, derfor har vi et lederkurs på tidsstyring, og for de som spør er det gratis. Vi har også til leseglede for våre brukere som er eller planlegger å begi seg inn på gjestfrihetsfeltet, et sertifikatutstedende gratis nettkurs i gjestfrihetsledelse.

Fordeler med å lære kvalitetsledelse

Å sette på plass et kvalitetsstyringssystem som ISO 9001 gir for eksempel en mengde fordeler for bedrifter og organisasjoner som gjør dette. Som en norm forbedrer det effektiviteten og produktiviteten til organisasjonen, noe som gir firmaet en ekstra fordel fremfor sine konkurrenter.

For å slå dette punktet hjemme, nedenfor er noen av forretningsfordelene ved å lære TQM og bruke samme – er mulig for bedriftsorganisasjonene dine;

 • Lærer deg hvordan du kan forbedre effektiviteten og redusere avfall
 • Viser deg hvordan du kontrollerer store forretningsprosesser bedre og mer konsekvent
 • Gir en bedre forståelse av kundens behov
 • Hjelper med å regulere vellykkede arbeidspraksis og dermed ikke vanne dem ut ettersom tiden tester dem.
 • Forbedrer risikostyring
 • Lærer deg hvordan du kan forbedre kundetilfredsheten
 • Bidrar til å forbedre kvaliteten på produkter og/eller tjenester med større konsistens.
 • Bidrar til å gi bedriften din den annerledes stemningen som konkurrenter kan etterligne.
 • Forbedrer lønnsomheten til organisasjonen.
 • Sikrer at det blir en reduksjon i kostbare feil.
 • Den viser deg dynamikken ved å gå inn i et nytt marked og hjelper deg med å forbedre organisasjonens markedsandel.
 • Hjelper med å administrere vekst mer effektivt
 • Bidrar til å bygge inn kvalitetskulturen i organisasjonen.

Nå som alle disse er tatt hånd om, nå navigerer vi til delen som alle er her for, og det er—

20 gratis online kvalitetsledelseskurs med sertifikater

Her ser vi på de 20 gratis online kvalitetsstyringskursene med sertifikater som for øyeblikket er tilgjengelige på internett i dag, vi vil ta det steg-for-steg og i svært detalj på kursene som vi har grundig plukket ut for deg.

Så uten å kaste bort mer av din dyrebare tid, her er de 20 gratis online kvalitetsstyringskursene med sertifikater;

 • ISO 1385:2016 – Kvalitetsstyringssystemer for medisinske enheter
 • ISO 9001:2015 – Kvalitetsstyringssystemer (QMS)
 • Kenzen-tilnærming – Lean-metodikk for kontinuerlig forbedring
 • ISO 22301:2019 – Essential of Business Continuity Management System Revisjonsteknikker og beste praksis
 • ISO Management System Revisjonsteknikker og beste praksis
 • Diplom i driftsledelse (Ops)
 • Total Productive Maintenance (TPM) for produksjons- og kvalitetssystemer
 • 5S-systemet – Lean-metodikk for arbeidsplassoptimalisering og rengjøring
 • Lager- og kvalitetsstyring
 • Diplom i kvalitetsledelse
 • ISO 9001:2015 – Avvik og korrigerende handlinger forklart
 • Diplom i ISO-standarder – integrert styringssystem (IMS)
 • Forstå kostnadene for kvalitet og TQM
 • Diplom i drift og forsyningsledelse
 • Introduksjon til kvalitetsledelse
 • Grunnleggende om bruk av Six Sigma i forsyningskjeder
 • IATF 16949:2016—Spesifikasjoner for kvalitetsstyringssystem for bilindustrien
 • Avansert diplom i produksjon og driftsledelse
 • Introduksjon til informasjonssystemer
 • ISO 9001:2015 – QMS-utførelses- og revisjonsteknikker

1. ISO 13485:2016 – Kvalitetsstyringssystemer for medisinsk utstyr

ISO 13485 er et gratis online sertifiseringskurs som lærer deg detaljene ved kvalitetsstyringssystemer for medisinsk utstyr. Du vil lære hvordan det ble etablert, og se på de praktiske trinnene til bedriftssertifiseringer på ISO 13485 mens du studerer det.

Du vil i løpet av studiet dekke typer tilgjengelige personlige sertifiseringer, samtidig som du legger stor vekt på standardterminologier knyttet til interessenter, produkt, QMS, Risk and Sterilization, og mye mer.

MELD DEG PÅ NÅ

2. ISO 9001:2015 – kvalitetsstyringssystemer (QMS)

Blant våre gratis online kvalitetsstyringskurs med sertifikater, presenterer vi for deg Quality Management Systems (QMS), som også er et gratis online sertifikatutstedelseskurs som lærer organisasjoner å vedlikeholde QMS i henhold til ISO 9001.

Dette kurset forklarer alle klausulene, og endringene i standarden og skisserer det grunnleggende konseptet for standarden for nye elever. Ved å ta del i dette, forbedres sjansene dine for å bli en verdifull global ressurs for organisasjoner, ettersom du får ekspertise som setter deg på topp.

MELD DEG PÅ NÅ 

3. Kaizen-tilnærming – Lean-metodikk for kontinuerlig forbedring

Denne lederopplæringen lærer deg hvordan du bruker "lean"-strategier for å motivere teamet ditt til å forbedre seg kontinuerlig. For å forbedre 'lean' effektivitet og produktivitet på arbeidsplassen, tar flere bedrifter til seg den japanske Kaizen-strategien.

Vi viser deg hvordan du bruker Kaizen-konsepter, handlingsplaner og arrangementer for å endre organisasjonens arbeidskultur, redusere avfall og strømlinjeforme prosedyrer for å få frem det beste i folk rundt deg.

MELD DEG PÅ NÅ 

4. ISO 22301:2019 – Essentials of Business Continuity Management System (BCMS)

Den siste standarden for styringssystemer for forretningskontinuitet, ISO 22301, er forklart i dette gratis nettkurset (BCMS). Konteksten til BCMS vil bli diskutert, samt business case for BCMS. Du vil også lære om ulike standarder for forretningskontinuitet (BC), BCMS-terminologi, ISO 22301:2019-krav og et raskt veikart for å implementere disse kriteriene. Nå er tiden inne for å begynne å studere styringssystemer for forretningskontinuitet.

MELD DEG PÅ NÅ 

5. Revisjonsteknikker og beste praksis for ISO Management System

Når det gjelder de som er seriøst interessert i å lære om hvordan man reviderer teknikker, vel dette gratis online kvalitetsledelseskurset med sertifikat, eller skal jeg si kurs med sertifikat- ISO 19001—Management System Auditing vil lære deg om beste praksis innen revisjon teknikker.

Det vil gi potensielle studenter en generell oversikt over bevis og funn, forberedelser og pre-revisjonsaktiviteter som inkluderer systemstandarder, protokoller og metoder. Det eksponerer også studentene for hvordan informasjon om revisjonsomfanget presenteres om et fysisk sted, organisatoriske enheter og andre viktige faktorer.

For å delta på dette fantastiske kurset og bli sertifisert etter fullført, klikk her for å MELD DEG PÅ NÅ 

6. Diploma in Operations Management (Ops)

Dette diplomutstedende kurset belyser den viktige rollen en driftsleder spiller i en organisasjon og bryter ned de sentrale beslutningsferdighetene som er innebygd i og er en forutsetning for jobbstillingen.

Her blir studentene eksponert for hvordan du kan sikre at virksomheten din går jevnt når du koordinerer virksomheten din for å matche dens daglige opprettelse og levering av varer eller tjenester til kundene. Finpusse dine lederegenskaper og evner ved å melde deg på dette kurset, da det er gitt at fagfolk hovedsakelig diskuterer logistikk.

Det kan også interessere du vet, spesielt for de som foretrekker langdistanseundervisning, som vi har et innlegg om lederdiplomkurs for kandidater.

MELD DEG PÅ NÅ 

7. Totalt produktivt vedlikehold (TPM) for produksjons- og kvalitetssystemer

Det gratis online Total Productive Maintenance (TPM) som vi har identifisert til å være blant de 20 gratis online kvalitetsstyringskursene med sertifikater som et treningssertifiseringskurs dekker de essensielle aspektene ved et TPM-program, som inneholder de 7 essensielle pilarene i TPM og fordelene og målene for TPM-programmet.

Hvorfor starter du ikke kurset og lar det lære deg om måling av ytelser i et TPM-program, forskjellene mellom TPM- og TQM-programmer, og typene vedlikehold og pålitelighetssentrert vedlikehold?

MELD DEG PÅ NÅ

8. 5S-systemet – Lean-metodikk for optimalisering av arbeidsplassen og rengjøring

Også identifisert i de 20 gratis online ledelseskursene med sertifikater er det gratis nettbaserte 5S-systemet, som er et opplæringskurs som lærer studentene hvordan de kan bruke den "slanke" metoden for å påvirke arbeidsplassoptimalisering og rengjøring.

'5S' er basert på de fem japanske ordene som begynner med bokstaven 'S' som er: 'Sorter', 'Sett i rekkefølge', 'Shine', 'Standardize' og 'Sustain'. Disse brukes enkelt til den daglige driften av virksomheten og organisasjonsprosesser for å transformere virksomheten til en mer effektiv og effektiv enhet.

I dette kurset blir det gitt spesiell oppmerksomhet til historien til '5S', deres betydning på arbeidsplassen, retningslinjene for bruken av dem og mer.

MELD DEG PÅ NÅ 

9. Lager- og kvalitetsstyring

Dette gratis online sertifikatkurset gir studentene et innblikk i standardpraksisen for riktig lager- og kvalitetsstyring. Den viktigste grunnen til at jeg valgte dette til å være blant de 20 gratis online kvalitetsstyringskursene med sertifikater, er ganske enkelt at alle modulene i dette kurset er spesifikt utviklet rundt en av de viktigste aspektene ved organisasjonen - dens drift.

Med viktige emner som lagerkontroll og kvalitetsinspeksjoner og standarder som dekkes i dette kurset, får studentene et løft i den operasjonelle effektiviteten i deres virksomheter eller avdelinger.

MELD DEG PÅ NÅ 

10. Diplom i kvalitetsledelse

Tillatt å være en del av de gratis nettbaserte kvalitetsstyringskursene med sertifikater er dette gratis nettbaserte diplomet som introduserer studentene til viktige kvalitetsstyringskonsepter som Cost of Quality og Total Quality Management (TQM).

Med en stadig viktigere rolle som spilles av kvalitetsledelse i en organisasjon globalt, vil det å gjennomføre og fullføre dette kurset garantere at du er forberedt på utfordringene som denne viktige funksjonen utgjør.

MELD DEG PÅ NÅ 

11. ISO 9001:2015 – Avvik og korrigerende handlinger forklart

For ordens skyld, forlater mange studenter normalt ISO-treningskurs uten å ha full kunnskap om hvilke objektive bevis som må fokuseres på under revisjonsprosessen. Det er forstått at de fleste studenter og folk ikke finner ISO et interessant emne, og av denne grunn gjør det emnet svært vanskelig å forstå.

Men med den gratis nettbaserte ISO 9001:2015-sertifiseringen, som med vilje ble valgt ut til å være en del av de 20 gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikater, ble det designet for å engasjere studentene mer og lettere å forstå for å holde studentens oppmerksomhet hele veien.

Ikke bare er kurset forenklet, men det tydeliggjør også ISO-standarden og lærer deg hvordan du utfører og består en internrevisjon.

MELD DEG PÅ NÅ 

12. Diplom i ISO-standarder – integrert styringssystem (IMS)

Det gratis online sertifiseringskurset for IMS-trening lærer studentene alt de trenger om Integrated Management Systems (IMS). Her lærer de om hvordan virksomheter vedlikeholder Integrated Management Systems (IMS) angående ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 14001:2015 standarder.

Uten å utelate retningslinjene for revisjon av styringssystemet i henhold til ISO 19011-standarden dekker kurset alt som kreves og hjelper til med å ta vare på IMS i firmaet ditt.

MELD DEG PÅ NÅ

13. Forstå kostnadene ved kvalitet og TQM-verktøy

Vil du vite hvordan du implementerer et kvalitetsstyringssystem i din organisasjon? Da er du heldig, for i dette herlige innlegget om de 20 gratis online kvalitetsledelseskursene med sertifikat, vil det gratis online sertifiseringskurset Total Quality Management (TQM) gjøre deg i stand til å lære at kostnaden for kvalitet ikke handler om kostnadene ved å skape kvalitet (nye) produkter eller tjenester.

Her vil det bli tydelig at det er avhengig av kostnadene ved å ikke lage kvalitetsprodukter eller -tjenester, det er relevant at kvalitetsledere er kjent med Cost of Quality og har de viktige verktøyene for å forbedre Total Quality Management.

MELD DEG PÅ NÅ

14. Diplom i drift og forsyningsledelse

Med det gratis online diplomet i drift og forsyningsledelse vil studentene bli presentert med alt som kreves for å optimalisere produksjons- eller servicedriften for å tilfredsstille forventningene fra kundene.

Dekker emner som gir en blanding av ingredienser som trengs for å drive en vellykket bedrift. Dette som man kan mistenke et bredt fagfelt, men ved hjelp av dette kurset blir studentene brutt ned til lett fordøyelige biter.

MELD DEG PÅ NÅ

15. Introduksjon til kvalitetsledelse

Gratis online kvalitetsledelseskurs med sertifikater gir deg dette gratis nettkurset med tittelen introduksjon til kvalitetsledelse som hjelper studenter og ledere med å levere utmerket kvalitetsledelse og forbedre den daglige driften av små, mellomstore eller store bedrifter.

Å være et globalt akseptert kvalitetsstyringssystem som er en del av ISO 9001-familien, gjør at både ledere og organisasjoner kan dra nytte av et system som har blitt implementert over hele verden med enorm suksess.

Derfor, med dette kurset – som er gratis, husk det – åpnes du for en mulighet til å lære hvordan du kan implementere et kvalitetsstyringssystem i din forretningsforetak eller organisasjon.

MELD DEG PÅ NÅ

16. Grunnleggende om bruk av Six Sigma i forsyningskjeder

Vi introduserer deg til Six Sigma-prosessene som brukes av ledere for å identifisere og løse problemer med forsyningskjeden, er det gratis online Lean Six Sigma-sertifiseringskurset som er dominerende i de 20 gratis online kvalitetsstyringskursene med sertifikater.

Å minimere kostnadene ved å produsere produkter av høy kvalitet som beundres og kjøpes av de riktige kundene til riktig pris til rett tid er en funksjon av forsyningskjedeledere som har i oppgave å designe og administrere nettverkene som leverer alle disse i en organisasjon.

Den essensielle komponenten i etableringen av en robust forsyningskjede av høy kvalitet og høy ytelse er Six Sigma-prosessene, så hvorfor starter du ikke din neste læringsreise umiddelbart?

MELD DEG PÅ NÅ!!

17. IATF 16949:2016—Kvalitetsstyringssystem for bilindustrien

Dette gratis online kurset gir studentene muligheten til å ha en omfattende forståelse av bilindustrien; det er i utgangspunktet for fagfolk som er innebygd i bilindustrien, men de som har en interesse i feltet kan også bli med på å forbedre kunnskapsbasen sin, siden ingen kunnskap virkelig går tapt.

Som den internasjonale standarden for bilprodusenter, leverandører og leverandører, er IATF 16949:2016 det viktigste for effektiv styring av QMS. Ved å studere dette kurset i dag, øker du sjansene dine for å ha og forbedre din karriere ved å beholde deg oppdatert med de nyeste endringene i denne viktige IATF-standarden.

Hvorfor forsinkelsen?

MELD DEG PÅ NÅ!!!

18. Advanced Diploma in Production and Operation Management

Bli med i kampen er det gratis online produksjons- og driftsledelseskurset som lærer studentene rollen som produksjon og driftsledelse i en organisasjon. Ikke bare det, den introduserer studentene til fasene av produktdesignutvikling, som et resultat av dette var det avgjørende at jeg måtte legge det til listen over 20 gratis online kvalitetsstyringskurs med sertifikater.

Denne opplæringsmodulen utsetter studentene for kravene til effektiv lagerstyring, på baksiden; studentene må være oppdatert på mekanikken til produksjonsplanleggingsproblemer ved bruk av lineær programmering, så vel som konseptet med total kvalitetsstyring, og de problematiske tidsestimatene.

MELD DEG PÅ NÅ

19. Introduksjon til informasjonssystemer

Denne nettressursen som er gratis for alle og enhver kalles informasjonssystemkurset som lærer studentene hvordan informasjonssystemer transformerer rådata til informasjonssett som er nyttige i og under beslutningsprosessen.

Du vil lære hvordan informasjonssystemer reflekterer og overvåker driften gjennom prosessering, registrering og rapportering av forretningshendelser, samt hvordan de brukes til å hjelpe ulike ledelsesaktiviteter som beslutningstaking, prediksjon og prognoser.

MELD DEG PÅ NÅ

20. ISO 9001:2015 QMS utførelse og revisjonsteknikker

ISO 9001 har blitt oppdatert for å inkludere tilleggsfunksjoner for å hjelpe bedrifter med å møte behovene til kunder og interessenter. Dette nettkurset vil dekke utfordringene til ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemer samt den nye standardens nomenklatur og prinsipper.

Lær om nøkkelkravene til hver av standardens hovedklausuler, samt praktiske råd for implementering og revisjon av den nye standarden.

MELD DEG PÅ NÅ

Anbefalinger