Najlepsze uniwersytety 10 do studiowania medycyny w Niemczech

Studiowanie medycyny w Niemczech może wiązać się z wieloma barierami i wyzwaniami, ale daje też znakomitą szansę na przyszłość. Praca lekarza to praca, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością i w której trzeba działać odpowiedzialnie. Dlatego jeśli ktoś chce studiować medycynę w Niemczech, oto Najlepsze uniwersytety 10 do studiowania medycyny w Niemczech co z pewnością da wartość za twoje pieniądze. Kontynuuj czytanie.

Jako bardzo pożądane miejsce wśród studentów zagranicznych, szczególnie w zakresie medycyny ludzkiej i innych pokrewnych dziedzin, Niemcy są gospodarzem wielu uniwersytetów, które zapewniają doskonałą edukację medyczną. Według Rankingu Uczelni CHE 2013/14, w zależności od cech, których studenci poszukują w dziedzinie edukacji, takich jak studia akademickie i nauczanie, badania, rynek pracy, infrastruktura, a także styl życia, jak lokalizacja i zakwaterowanie, bardzo trudno jest odróżnić i wymyśl listę najlepszych, ponieważ większość uniwersytetów oferuje wspaniałe warunki.

Analizując kilka kryteriów – gotowych przygotowanych przez Zeit Online (Ranking uniwersytetów CHE 2013/14), wśród długiej listy prosperujących uniwersytetów za każdym razem otrzymujemy inne wyniki, dlatego otrzymaliśmy równanie obejmujące z góry określone dziedziny w następujący sposób:

  1. Wsparcie pobytów za granicą – Studenci ocenili atrakcyjność programu wymiany, atrakcyjność uczelni partnerskich, wystarczającą liczbę miejsc na wymianę, wsparcie i doradztwo w przygotowaniu pobytu za granicą, wsparcie finansowe (stypendia, zwolnienie z opłat za studia), akredytacja studiów odbytych za granicą oraz integracja pobytu za granicą ze studiami (brak straty czasu spowodowanej pobytem za granicą);

  2. Przygotowanie do rynku pracy – Studenci ocenili programy oferowane przez ich uczelnię, aby promować ich związek z dziedziną zawodową i rynkiem pracy. Obejmuje to wydarzenia informacyjne na temat dziedzin zawodowych i rynku pracy, specjalne programy i wykłady mające na celu zapewnienie odpowiednich i przedmiotowych kwalifikacji zawodowych, wsparcie w poszukiwaniu praktyk zawodowych, organizowanie przedmiotów pracy dyplomowej we współpracy ze światem pracy pomoc w poszukiwaniu praca po ukończeniu studiów;

  3. Gabinety zabiegowe – Studenci ocenili stan gabinetów zabiegowych, dostępność miejsc, a także wyposażenie techniczne;

  4. Kontakt ze studentami – studenci oceniali współpracę z innymi studentami oraz kontakty z innymi studentami. Wskaźnik atmosfery na wydziale;

  5. Reputacja naukowa – Które uczelnie są wiodącymi według opinii profesorów w badaniach? Nie brano pod uwagę nazewnictwa własnej uczelni.

Po rozważeniu wszystkich danych na danej stronie internetowej, dotyczących każdej dziedziny z osobna, danych opartych na faktach, ocenach studentów, ocenach absolwentów i profesorów, w wyniku porównań i segregacji wymyśliłem listę dziesięciu najlepszych niemieckich uniwersytetów do studiowania Lekarstwo.

Uniwersytet w Heidelbergu

Uniwersytet w Heidelbergu ma doskonały wydział medycyny z 6-letnią tradycją w edukacji i badaniach. Ten dział ma na celu przezwyciężenie wyzwań medycznych XXI wieku w regionie i poza nim. Aby ustanowić taką renomę, wydział ten przeszedł szereg walk o utworzenie centralnej instytucji naukowej, kładącej nacisk na badania oraz wspieranie i promowanie programów badawczych. Obecnie uniwersytet jest żywym i interaktywnym środowiskiem uznanych na całym świecie instytucji badawczych, przyciągających studentów z całego świata.

Uniwersytet Rwth Aachen

Uniwersytet RWTH Aachen, założony w 1966 roku, posiada dziewięć różnych wydziałów, wśród których znajduje się wyjątkowy Departament Medycyny. Klinika Aachen obejmuje kilka specjalistycznych klinik, instytutów teoretycznych i klinicznych oraz innych obiektów badawczych, sal wykładowych, szkół wiedzy medycznej i innych obowiązkowych obiektów dla przyzwoitego szpitala. Na Wydziale Lekarskim studiuje około 2,700 potencjalnych studentów.

Uniwersytet Lubecki

Pod warunkiem sławy w profilu badawczym, Lubecka Szkoła Medyczna jest gotowa i nastawiona na walkę z demonami medycyny XXI wieku. Skupiając się mocno, ale prawie wyłącznie na 21) infekcjach i stanach zapalnych, 1) mózgu, zachowaniu i metabolizmie, 2) genetyce medycznej i 3) technologiach biomedycznych, ta instytucja edukacyjna spełnia standardy doskonałości.

Uczniowie otrzymują skuteczny koktajl:

  • Wiedza techniczna potrzebna na przyszłość

  • Praktyczne możliwości i umiejętności

  • Praca naukowa

  • Umiejętności społeczne i etyczne

Witten / Herdecke University

Jeśli chodzi o bycie jednym z najstarszych prywatnych uniwersytetów w Niemczech, założonym w 1983, Uniwersytet Witten / Herdecke jest powszechnie uznawany za bardzo prestiżowy. Około 1200 studentów studiuje medycynę, pielęgniarstwo, medycynę dentystyczną, ekonomię, filozofię i kulturę. Jeśli chodzi o kryteria rekrutacji, uczniowie muszą odnieść sukces w wyjaśnianiu, dlaczego podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokonali pewnego wyboru dla określonego zawodu. Zadziwiającą częścią tego podboju jest fakt, że ankieterzy przypisują zasługi osobowości studentów w przeciwieństwie do ich świetnych ocen. Jak wspomniano, ta uczelnia jest prywatna, dlatego czesne wynosi do 400 i 1000 euro miesięcznie. Jednak doskonałe warunki studiowania na UWH nie są za darmo: studenci muszą płacić od 400 do 1000 euro miesięcznie czesnego. Jednak studenci zagraniczni zawsze mogą ubiegać się o stypendia i stypendia

Uniwersytet w Magdeburgu

Po połączeniu istniejącej Politechniki, Kolegium Nauczycielskiego i Szkoły Medycznej w 1993 roku, Uniwersytet w Magdeburgu jest jednym z najmłodszych uniwersytetów w stanie. Szkoła Medyczna zatrudnia około 1300 wyszkolonych ekspertów w zakresie radzenia sobie z wieloma poważnymi chorobami w regionie Saksonii. Szczególny nacisk kładzie się na ścisłą współpracę kadry dydaktycznej ze studentami. Przez około rok instytucja ta gości około 45000 pacjentów przebywających w ośrodku i wielu innych w placówce i poza nią. Biorąc to wszystko pod uwagę, instytucja oferuje doskonałą, zorientowaną na praktykę edukację medyczną dla chętnych studentów.

Uniwersytet w Mnnster

Uniwersytet Munster został założony w 1780 roku, podtrzymując długoletnią tradycję rozłożoną na siedem obiektów obejmujących 15 wydziałów i oferujących 250 różnych kierunków studiów. Uniwersytet szczyci się znakomitą kadrą 5000 certyfikowanych ekspertów i 37 000 potencjalnych studentów. Dodatkowo ma około 400 umów partnerskich z różnymi instytucjami akademickimi na całym świecie. Uczelnia kieruje się wartością wiedzy, badań i ciekawości.

Uniwersytet w Würzburgu

Uniwersytet w Würzburgu został założony ponad czterdzieści lat temu przez księcia - biskupa Juliusa Echtera von Mespelbrunna i księcia elektora Maksymiliana Józefa. Obiekty wydziału uniwersyteckiego i dodatkowe instytuty znajdują się w sojusznikach starego miasta. Na uniwersytecie znajduje się między innymi nowoczesna biblioteka, nowy kampus sztuki liberalnej i kilka instytutów badawczych. Spośród 4 25.000 studentów około 1000 pochodzi z domeny międzynarodowej.

Uniwersytet w Tybindze

Uniwersytet w Tybindze jest jednym z najstarszych klasycznych uniwersytetów, położonym w optymalnym mieście uniwersyteckim. Jest uznawany na całym świecie za swój sukces w medycynie, naukach przyrodniczych i humanistycznych. Uczelnia jest związana z niektórymi laureatami Nagrody Nobla, zwłaszcza w dziedzinie medycyny i chemii. Wydział medyczny, obejmujący klinikę, instytuty naukowe i zaplecze teoretyczne, tworzy największy instytut kształcenia medycznego w regionie Badenii-Wirtembergii.

Uniwersytet Fryburga

Uniwersytet we Fryburgu należy do długiej tradycji skutecznego nauczania nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Uniwersytet działa na 11 wydziałach, wciągając studentów z każdego zakątka, aby dołączyć do jakości i wiedzy. Centrum medyczne we Freiburgu zatrudnia ponad 10 000 profesjonalistów opiekujących się około 58 000 pacjentów potrzebujących pomocy medycznej. Uniwersyteckie Centrum Medyczne uważa, że ​​podstawowa nauka i badania kliniczne są warunkiem wstępnym do realizacji najnowszej wiedzy medycznej i leczenia, dlatego zachęca lekarzy do ciągłych i nowych badań.

Uniwersytet w Lipsku

Uniwersytet Saksoński w Lipsku jest drugim najstarszym uniwersytetem w Niemczech. Znani poprzednicy dzisiejszych przyszłych studentów tej placówki to Leibniz, Goethe, Nietzsche, Wagner i Angela Merkel, dodając do składu także dziewięciu noblistów związanych z Uniwersytetem Lipskim. Wydział Lekarski jest instytucją edukacyjną z ponad 3,000 studentów medycyny i stomatologii i ściśle współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim w Lipsku. Wydział Lekarski wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim należą do największych instytucji medycznych w Saksonii, w których znajduje się 48 klinik i instytutów działających w pięciu odrębnych oddziałach. Motto Szkoły Medycznej w Lipsku to badania, nauczanie, leczenie – tradycja innowacji.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.