Stypendium Adobe Research Women in Technology

Ten post na blogu jest wskazówką dla tych, którzy chcą ubiegać się o stypendium dla kobiet zajmujących się badaniami firmy Adobe w dziedzinie technologii. Znajdziesz ważne informacje, takie jak procedura składania wniosków, terminy i kryteria kwalifikacyjne, aby wygrać stypendium. Wejdźmy w to.

Ograniczenia finansowe to jeden z głównych powodów, dla których wielu studentów nie jest w stanie spełnić swoich ambicji. Szkolnictwo wyższe jest generalnie drogie, jeśli nie ma formy pomocy finansowej, takiej jak stypendium lub dotacja. Ze względu na wydatki związane z pójściem na studia niektórzy studenci nie rozważają pójścia na studia, podczas gdy inni rezygnują z niego. A ci, którzy kończą studia, mają tysiące dolarów długu studenckiego.

Wcale nie zachęcające.

Na szczęście istnieją możliwości pomocy finansowej, które pomogły wielu studentom w ponoszeniu ciężaru finansowego związanego z ich edukacją w college'u. Dzięki tym pomocom uczniowie są zachęcani do realizowania swoich celów akademickich, ukończenia studiów lub unikania tak dużego długu studenckiego. Stypendia i granty są najlepszym źródłem pomocy finansowej, ponieważ nie trzeba ich spłacać.

Istnieją tysiące stypendiów pochodzących z różnych źródeł, które są ograniczone do organizacji / fundacji charytatywnych, instytucji akademickich, absolwentów, rządu, zamożnych osób i firm. Każde stypendium ma swoje własne kryteria kwalifikacyjne, a także wymagania, aby mogło służyć lub zaspokajać potrzeby tych, którzy go potrzebują lub dla których jest przeznaczone.

Stypendia są zwykle przyznawane na podstawie zasług, potrzeb lub obu. Ta pierwsza jest przeznaczona dla tych, którzy wykazują się doskonałością w nauce i przywództwie oraz bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, podczas gdy druga jest dla tych, którzy są biedni. Dostawcy stypendiów wykorzystują zasługi lub potrzeby lub oba jako kryteria przyznawania stypendiów.

Każde stypendium ma na przykład „docelową grupę odbiorców”. stypendia dla osób leworęcznych i stypendia dla pierwszej generacji, jeśli zgłosisz się bez spełniania któregokolwiek z kryteriów, nie zostaniesz uwzględniony w przyznaniu nagrody. I nawet jeśli stypendium może zostać przeznaczone dla określonej populacji, nadal ocenia kandydatów na podstawie zasług lub potrzeb lub obu.

Oznacza to, że jeśli ubiegasz się o tzw stypendium dla wysokich ludzi, na przykład, i wyraźnie pasujesz do opisu wysokiej osoby, ale nie wykazujesz ani zasług, ani potrzeby, ani obu, jak wymaga stypendium, zostaniesz zdyskwalifikowany z tego wniosku o stypendium.

Celem stypendiów jest wsparcie finansowe i zachęcenie uczniów osiągających dobre wyniki, którzy mogą, ale nie muszą, być w stanie sfinansować swoje studia, oraz aby spełnić cel, taki jak zachęcenie określonej grupy osób do wejścia na określoną dziedzinę. Stypendium dla kobiet zajmujących się badaniami Adobe w dziedzinie technologii jest jednym z takich stypendiów, aw tym artykule dowiesz się, o co w tym wszystkim chodzi i jak możesz się o nie ubiegać.

Z tego, co omówiłem powyżej, powinieneś już lepiej rozumieć, jak działają stypendia, dlatego nie będziesz miał trudności ze zrozumieniem, jak działają kobiety zajmujące się badaniami Adobe w dziedzinie stypendiów technologicznych.

Adobe Research Women w stypendium technologicznym

Na czym polega stypendium Adobe Research Women in Technology?

Stypendia dla kobiet zajmujących się badaniami technologii firmy Adobe są zapewniane przez firmę Adobe, gigantyczną firmę technologiczną, która pomaga twórcom wyróżniać się dzięki oprogramowaniu i aplikacjom. Celem stypendium jest zachęcenie większej liczby kobiet do zajmowania się technologią, dziedziną już zdominowaną przez mężczyzn, oraz do zajmowania ról technicznych, tak aby sektor ten mógł być zróżnicowany pod względem płci.

Jeśli jesteś kobietą w USA, która chce rozpocząć karierę w dowolnej dziedzinie technologii, czy to na poziomie licencjackim, czy podyplomowym, powinnaś rozważyć złożenie wniosku o stypendium Adobe Research Women in Technology, aby uzyskać bezpłatne fundusze, których nigdy nie masz trzeba zwrócić.

Ten program stypendialny daje kobietom szansę na udział w programach badawczo-rozwojowych firmy oraz kontakt z produktami Adobe.

Kto może ubiegać się o stypendium Adobe Research Women in Technology?

Kobiety pracujące w Adobe Research w dziedzinie stypendiów technologicznych są jednymi z nich stypendia dla kobiet którzy chcą rozpocząć karierę w technologii. Kobiety osiągające wysokie wyniki, które są seniorami szkół średnich i chcą uzyskać tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie informatyki, nauki o danych, sztucznej inteligencji (AI) lub pokrewnej dyscypliny, mogą ubiegać się o przyjęcie.

Kobiety z doskonałymi wynikami akademickimi, które zapisały się na studia licencjackie lub magisterskie w dziedzinie informatyki lub pokrewnej dziedziny, mogą również otrzymać stypendium, aby pomóc w finansowaniu ich studiów. Jak zapewne zauważyłeś, stypendium to jest przyznawane na podstawie zasług, to znaczy kandydaci muszą mieć doskonałe wyniki w nauce, oprócz kontynuowania studiów akademickich w dziedzinie związanej z technologią.

Nie ma wymaganego GPA, zanim będziesz mógł złożyć wniosek, a wszystkie grupy etniczne są również uprawnione do ubiegania się o stypendium dla kobiet zajmujących się badaniami Adobe w dziedzinie technologii, o ile są obywatelami lub stałymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Chociaż już wiadomo, że to stypendium jest tylko dla kobiet!

Kandydaci muszą mieć dobre wyniki w nauce, nie mieć krewnych pracujących dla Adobe oraz wykazać się przywództwem i udziałem w zajęciach szkolnych i społecznych.

Ile warte jest stypendium Adobe Research dla kobiet w technologii?

Stypendium naukowe Adobe dla kobiet w dziedzinie technologii jest oferowane co roku i jest warte 10,000 15 USD. Jest przyznawany jednorazowo XNUMX studentom. Zwycięzcy otrzymają również roczną subskrypcję Creative Cloud oraz możliwość odbycia stażu w firmie Adobe.

Procedura składania wniosków o stypendium Adobe Research Women in Technology

Kandydaci do adobe research women in technology są zobowiązani do spełnienia następujących wymagań:

  • CV lub CV
  • Listy polecające 3
  • Transkrypcje z twoich obecnych lub przeszłych instytucji
  • Odpowiedzi na 4 pytania opisowe będą dostępne po uruchomieniu aplikacji
  • Opcjonalne 1-minutowe wideo lub zgłoszenie multimedialne opisujące Twoją wymarzoną karierę.

Wnioskodawcy spełniający powyższe wymagania powinni udać się do strona stypendialna aby rozpocząć aplikację i złożyć niezbędne dokumenty, jak opisano powyżej. Kandydaci są wybierani na podstawie powyższych wymagań. Wybrani odbiorcy mogą zostać zaproszeni na rozmowy telefoniczne po wstępnej ocenie.

Stypendia Adobe Research Women in Technology są przyznawane corocznie, więc jeśli przegapisz tegoroczne, możesz mieć nadzieję na następny rok.

Zalecenia