15 W pełni finansowane stypendia dla studentów zagranicznych w Europie

Oto szczegółowa lista w pełni finansowanych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie. Stypendia te obejmują te, które można uzyskać w Europie i te, które można uzyskać poza Europą, ale europejscy i prawdopodobnie wszyscy studenci zagraniczni mogą się o nie ubiegać.

W jednym z naszych opracowanych przewodników na jak łatwo zdobyć stypendia za granicą?podkreślaliśmy, że większość stypendiów międzynarodowych i lokalnych wymaga, aby kandydaci byli już przyjmowani na kurs przed otrzymaniem stypendium i w tym sensie pisaliśmy dalej uniwersytety w Europie bez opłat aplikacyjnych aby pomóc studentom zagranicznym w uzyskaniu bezpłatnego wstępu, dzięki któremu mogą ubiegać się o stypendia.

Równie dobrze możesz zajrzeć do naszego przewodnika, który ujawnia najtańsze kraje europejskie dla studentów być może trzeba będzie przesunąć zainteresowanie, aby obniżyć koszty. .

[lwpkt]

Stypendia 15 dla studentów zagranicznych w Europie - w pełni finansowane

Poniżej znajduje się lista stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie, a także stypendia dla studentów europejskich i zagranicznych na studia w Europie lub za granicą.

 • Stypendium DAAD dla magisterskich i doktoranckich. w Niemczech
 • Stypendium rządu Finlandii
 • Stypendium University of Canterbury w Nowej Zelandii
 • Stypendium uniwersyteckie Cambridge w Wielkiej Brytanii
 • Stypendium szwedzkiego instytutu
 • Międzynarodowe stypendium dla kobiet w USA
 • Program stypendialny rządu Holandii
 • Program dla studentów zagranicznych Fullbright w USA
 • Brytyjskie stypendia Chevening
 • Stypendium podyplomowe University of Sussex w Anglii
 • Stypendium rządu szwajcarskiego w Szwajcarii
 • Stypendia University of Oxford Clarendon w Wielkiej Brytanii
 • Stypendia Adelaide międzynarodowe w Australii
 • Stypendium Uniwersytetu w Maastricht o wysokim potencjale w Holandii
 • Międzynarodowy program stypendialny im. Lestera B. Pearsona na University of Toronto Canada

UWAGA: Wymienione stypendia obejmują zarówno stypendia dla studentów zagranicznych na studia w Europie, jak i stypendia dla studentów europejskich i innych studentów zagranicznych na studia w innych krajach. Wszystkie są w pełni finansowane.

Stypendium DAAD dla magisterskich i doktoranckich w Niemczech

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) lub German Academic Exchange Service, to niemiecka akademicka organizacja wspierająca, która koncentruje się na finansowaniu studentów zagranicznych na studia w Europie.

Stypendium DAAD jest obecnie jednym z najlepszych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie i istnieje już od dłuższego czasu.

Ta organizacja oferuje w pełni finansowane stypendia studiować doktorat lub studia magisterskie na jednym z prestiżowych uniwersytetów w Niemczech. Zanim złożysz wniosek, musisz mieć licencjat. Dyplom na odpowiednim czteroletnim kursie, a także posiadanie dwuletniego lub więcej doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów.

Inne szczegóły stypendium DAAD

 • Czas trwania: 1-3 lat
 • Status wniosku o stypendium: nadal otwarty
 • Ubezpieczenie zdrowotne i zwrot kosztów podróży
 • Wymagany będzie dokument potwierdzający zatrudnienie
 • Wymagane będą również 2 listy polecające

Dostępne kursy na stypendium DAAD

 1. matematyka
 2. Planowanie regionalne i miejskie
 3. Nauki rolnicze i leśne
 4. Nauki społeczne
 5. Badania mediów
 6. Nauki inżynieryjne i pokrewne
 7. Nauki o ekonomii politycznej
 8. Medycyna i zdrowie publiczne
 9. Nauki przyrodnicze i środowiskowe

Stypendium rządu Finlandii

Jest to w pełni finansowane stypendium zapewniane przez rząd fiński zagranicznym studentom studiów licencjackich i magisterskich na studia na uniwersytetach w Finlandii i jest otwarte dla studentów z dowolnego miejsca na świecie, w tym z Europy.

Jest to jedno z najpopularniejszych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie pokrywające do pełnych wydatków akademickich.

Wszystkie uniwersytety i uniwersytety nauk stosowanych mają Możliwości stypendialne w Finlandii dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Europie.

Inne szczegóły dotyczące stypendium rządu Finlandii dla studentów europejskich i zagranicznych

 • Czas trwania: 2-4 lat
 • Status wniosku o stypendium: Zakończony
 • Stopień: licencjat, magister
 • Pokrycie finansowe: Częściowo i w pełni finansowane

Kursy kwalifikujące się do stypendium rządu Finlandii

 1. Nauki rolnicze (leśnictwo, rybołówstwo)
 2. Sztuka
 3. Nauki o zdrowiu i dobrobycie
 4. Nauki społeczne
 5. Edukacja
 6. Business Administration
 7. Prawo
 8. Nauka weterynaryjna
 9. Dziennikarstwo
 10. Technologie informacyjne i komunikacyjne
 11. Nauki społeczne
 12. Nauki humanistyczne

Stypendium Uniwersytetu w Canterbury

Połączenia University of Canterbury oferuje możliwości stypendialne dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Europie. Stypendium jest otwarte dla wszystkich narodowości, z wyjątkiem obywateli Nowej Zelandii i Australii, którzy nie kwalifikują się.

Uczelnia co roku oferuje studentom zagranicznym w pełni finansowane stypendia licencjackie na wszystkie kierunki akademickie dostępne na uniwersytecie.

Inne szczegóły dotyczące stypendium University of Canterbury

 • Czas trwania: 2-4 lat
 • Status wniosku o stypendium: W toku
 • Termin: październik każdego roku
 • Stopień: Stypendium licencjackie
 • Pokrycie finansowe: W pełni finansowane

Kursy kwalifikujące się do stypendium University of Canterbury

 1. Sztuka
 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 3. Prawo
 4. Inżynieria
 5. Nauka
 6. Edukacja
 7. Nauki o Zdrowiu
 8. Rozwój człowieka

Stypendium rządu szwedzkiego

To jest w pełni finansowany stypendium rządu szwedzkiego dla międzynarodowego studenta studiów licencjackich do kontynuowania studiów magisterskich. Jednak tegoroczna inauguracja jest inna, ponieważ rząd oferuje zagranicznym studentom 300 stypendiów z wysokiej klasy uniwersytetów w Szwecji we wszystkich dziedzinach i kierunkach.

Inne szczegóły dotyczące stypendium rządu szwedzkiego

 • Pokrycie finansowe: w pełni finansowane
 • Rodzaj studiów: magisterskie
 • Status wniosku o stypendium: w toku
 • Czas trwania: 1-2 lat

Dostępne kursy na stypendium rządu szwedzkiego

 1. Nauki rolnicze (leśnictwo, rybołówstwo)
 2. Sztuka, media i projekty
 3. Zdrowie i opieka medyczna
 4. Nauki społeczne
 5. Edukacja i nauki o edukacji
 6. Administracja biznesowa i ekonomia
 7. Prawo i badania prawne
 8. Medycyna weterynaryjna i pielęgniarstwo
 9. Dziennikarstwo, informacja i komunikacja
 10. Technologie informacyjne i komunikacyjne
 11. Nauki społeczne i nauki behawioralne
 12. Informatyka i inżynieria
 13. matematyka
 14. Wybierz język

Międzynarodowe stypendium dla kobiet w USA

Aplikacja do to stypendium jest obecnie otwarte, więc śmiało i złóż wniosek. Jest to w pełni finansowane stypendium otwarte dla każdej studentki w Europie i na całym świecie z wyjątkiem Iranu i może aplikować na wszystkich kierunkach akademickich na dowolnym uniwersytecie w USA.

Rekrutacja będzie miała miejsce w dwóch partiach, a termin wyboru pierwszej partii upływa 20 kwietniath rocznie, natomiast termin realizacji drugiej partii to 30 czerwca rocznie.

Inne szczegóły stypendium

 • Pokrycie finansowe: W pełni finansowane
 • Rodzaj studiów: inżynierskie, doktoranckie i Mistrz
 • Czas trwania: 1-4 lata w zależności od rodzaju dyplomu i wybranego kierunku
 • Status wniosku o stypendium: w toku

Dostępne kursy Stypendium

Możesz aplikować na wszystkich kierunkach akademickich dowolnej uczelni w USA, ale musisz złożyć list z ofertą z uczelni przed upływem terminu.

Program stypendialny rządu Holandii

Jest to w pełni finansowane stypendium otwarte dla studentów zagranicznych, którzy chcą uzyskać tytuł magistra lub licencjata na dowolnym uniwersytecie w Holandii.

To stypendium obejmuje wszystkie kwestie finansowe, takie jak czesne, koszty utrzymania i ubezpieczenie. Jeśli chodzi o kursy, możesz wybrać studia z listy kursów oferowanych przez preferowaną uczelnię.

Wraz z niedawnym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (BREXIT) to stypendium może lub nie może być kontynuowane lub może zostać skrócone do tego, co było kiedyś.

Program dla studentów zagranicznych Fullbright w USA

To jest program stypendialny dla studentów zagranicznych i jest otwarty dla studentów z całego świata. Jeśli jesteś studentem zagranicznym, który chce kontynuować studia magisterskie lub doktoranckie. stopnia, możesz ubiegać się o stypendium.

Ten dokładnie nie jest dla studentów, którzy chcą studiować w Europie, ale dla studentów europejskich i zagranicznych, którzy chcą studiować w USA.

Dotacja ta obejmuje wszystko, od czesnego, kosztów utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Jest to w pełni finansowana pomoc finansowa, która pokryje czas trwania studiów. Możesz wybrać dowolny kierunek/kierunek oferowany przez preferowaną uczelnię w USA.

Stypendia brytyjskie Chevening

To jest stypendium przyznawane specjalnie studentom z potencjałem przywódczym, przez rząd Wielkiej Brytanii, aby realizować wybrany przez siebie program studiów magisterskich. Jest to stypendium w pełni finansowane, a naukowcy mogą wybrać dowolną wybraną przez siebie dziedzinę/kierunek oferowany przez preferowaną uczelnię.

Stypendium podyplomowe University of Sussex w Anglii

Wniosek o to w pełni finansowane stypendium trwa dla studentów, którzy chcą kontynuować studia magisterskie lub podyplomowe. Każdy z całego świata może wziąć udział, nawet obywatele, po prostu szybko na zgłoszenie, ponieważ zbliża się termin.

Możesz wybrać dowolny kierunek oferowany przez University of Sussex, a pokrycie finansowe pokryje czesne, koszty utrzymania i ubezpieczenie zdrowotne.

Stypendium rządu szwajcarskiego w Szwajcarii

Stypendium to jest przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów, którzy chcą uzyskać stopień doktora lub doktora habilitowanego. Jest w pełni finansowany, a nawet pokrywa miesięczny zasiłek wraz z innymi regularnymi stypendiami, w tym dodatek za zakwaterowanie.

Dzięki temu stypendium mogą prowadzić badania na jednym z uniwersytetów finansowanych ze środków publicznych w Szwajcarii i są one otwarte dla wszystkich narodowości

Stypendia University of Oxford Clarendon w Wielkiej Brytanii

Jest to w pełni finansowany program stypendialny przyznawany około 140 stypendystom rocznie przez fundusz stypendialny Clarendon. Stypendium to wydaje się być wyjątkowe, ponieważ jest przyznawane kandydatom na podstawie doskonałości i potencjału we wszystkich przedmiotach posiadających stopień naukowy na poziomie magisterskim.

Fundusz pokrywa czesne, koszty utrzymania i ubezpieczenie zdrowotne i jest obecnie w trakcie składania wniosków.

Międzynarodowe stypendia Adelaide w Australii

Jest to w pełni finansowany grant otwarty dla każdej narodowości i jest to program stypendialny wymyślony przez Adelaide Scholarships International aby przyciągnąć wysokiej jakości studentów, aby zwiększyć wysiłki badawcze na Uniwersytecie w Adelajdzie.

Stypendium obejmuje roczny zasiłek na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne i czesne.

Stypendium Uniwersytetu w Maastricht o wysokim potencjale w Holandii

To jest stypendium UM aby przyciągnąć naukowców o wysokim potencjale z całego świata do zdobycia tytułu magistra na UM. Fundusz pokrywa zasiłek na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne i czesne.

Międzynarodowy program stypendialny im. Lestera B. Pearsona na University of Toronto Canada

Jest to program stypendialny na Uniwersytecie w Toronto przyznawany studentom zagranicznym, którzy wykazują szczególne osiągnięcia w nauce i kreatywności oraz są postrzegani jako liderzy w swojej szkole.

Fundusz pokryje czesne, opłaty dodatkowe, książki i koszty utrzymania przez okres do czterech lat.

Więcej o stypendiach dla studentów zagranicznych w Europie

Stypendia pomogły wielu studentom osiągnąć życiowe cele akademickie, a także popchnęły ich po drabinie zawodowej, zwłaszcza w pełni finansowane stypendia.

W pełni finansowane stypendia czasami różnią się od stypendiów pełnego czesnego, ponieważ podczas gdy stypendia pełnego czesnego zapewniają wypłatę tylko czesnego w niektórych przypadkach, stypendia w pełni finansowane obejmują czesne, zakwaterowanie, karmienie, medycynę, lot z kraju wnioskodawcy do kraju przyjmującego i w wielu przypadkach wypłaca również beneficjentom stypendia na osobiste utrzymanie.

Tutaj Study Abroad Nations, pomogliśmy ponad 300,000 XNUMX studentom odkryć i ubiegać się o stypendia, a dziś będziemy zwiększać liczby za pomocą tego nowatorskiego przewodnika o tym, jak zapewnić w pełni finansowane stypendia europejskie dla studentów zagranicznych.

Co to jest stypendium?

Stypendium to stypendium lub opłata przyznana studentowi w innym celu, aby pomóc mu w dalszej edukacji i może być przyznana na podstawie osiągnięć naukowych lub innych osiągnięć.

Możesz zacząć się zastanawiać, w jaki sposób można uzyskać stypendium? lub jakie są sposoby uzyskania stypendium? Dobrze, że przeprowadziłem wiele badań w tej sprawie i mam ważne odpowiedzi na Twoje pytania.

Jak studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendia na studia w Europie z powodzeniem?

Jako student zagraniczny, który chce studiować w Europie z w pełni finansowanym stypendium lub przynajmniej z pełnym stypendium, musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki

Rozpocznij wczesne badania

Wskazane jest, aby wcześnie rozpocząć poszukiwania stypendiów, ponieważ zbieranie informacji na czas pomoże ci wiedzieć, jak się do tego zabrać. Tutaj pomożemy Ci w tym, publikując możliwości stypendialne codziennie i możesz też zapisz się na nasze bezpłatne aktualizacje stypendialne abyśmy mogli codziennie wysyłać Ci zestawienie dostępnych stypendiów.

Możesz również dołączyć do naszego studia za granicą i grupa telegramów stypendialnych rozmawiać z innymi zagranicznymi studentami i otrzymywać aktualne informacje o dostępnych stypendiach. Jeśli ty Śledź nas na Twitterze, będziesz pierwszym, który dowie się o naszych aktualizacjach stypendialnych, ponieważ wysyłamy je na Twittera natychmiast po ich opublikowaniu.

Czas jest naprawdę potrzebny przy ubieganiu się o stypendia, im wcześniej złożysz wnioski, tym lepiej dla Ciebie, w sumie postaraj się dotrzymać terminu każdego stypendium, o które się ubiegasz.

Oprócz dotrzymywania terminów, radzimy aplikować wcześniej, zwłaszcza o stypendia w pełni finansowane, ponieważ konkurencja jest tutaj zawsze bardzo wysoka, w połączeniu z faktem, że wielu zagranicznych studentów wyjeżdża do Europy, a większość z nich po prostu szuka możliwości stypendialnych jak ty.

Zapisz się na poszukiwanie stypendiów

Można skorzystać z naszej bezpłatna wyszukiwarka stypendiów tutaj, aby wyszukać dostępne stypendia w dowolnym kraju i dowolnym programie. Możesz również kliknąć tutaj bezpośrednio, aby stypendia w Europie.

Poszukiwanie stypendiów zawsze jest również sposobem na odkrywanie nowych stypendiów, o które można się ubiegać.

Rejestracja w celu wyszukiwania stypendiów pomoże Ci znaleźć stypendia odpowiadające Twoim zainteresowaniom, umiejętnościom i aktywnościom, a także możesz skonfigurować niestandardowe powiadomienia, aby ostrzec Cię, gdy w pełni finansowane stypendia w Europie, które pasują do Twojego profilu, staną się dostępne.

Poinformuj bliskich o Twoim poszukiwaniu stypendium

Porozmawiaj o tym ze swoim pedagogiem szkolnym, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami. Stypendia to możliwości i mogą pojawić się z dowolnego miejsca, dlatego wskazane jest, aby porozmawiać o tym z ludźmi wokół ciebie, na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja.

W naszych międzynarodowych grupach społecznościowych na WhatsApp, Facebooku i telegramie możesz spotkać międzynarodowych i krajowych studentów w Europie, którzy mogą pomóc Ci zrealizować marzenia o studiowaniu za granicą ze stypendium.

Upewnij się, że zawsze podejmujesz właściwą decyzję aplikacyjną

Ubieganie się o uczelnię, która pasuje do Twojego profilu, to najlepszy sposób na zdobycie stypendium.

Większość stypendiów międzynarodowych wymaga, aby kandydaci przede wszystkim złożyli wniosek i otrzymali propozycję przyjęcia do określonej szkoły, zanim zostaną rozważeni o stypendia.

W rzeczywistości niektóre międzynarodowe stypendia w Europie są przyznawane bezpośrednio, biorąc pod uwagę poprzednie wyniki studenta w nauce, nawet nie prosząc studenta o przystąpienie do jakiegokolwiek egzaminu stypendialnego.

Często zadawane pytania dotyczące stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie

Czy aktualny student lub student może ubiegać się o stypendium europejskie?

Tak, możesz, jest całkowicie otwarty dla wszystkich, bez względu na to, czy jesteś jeszcze na studiach, czy masz ostatnie lata w liceum, chyba że zaznaczono inaczej.

Każda publikacja stypendialna ma kryteria aplikacyjne, po spełnieniu tych kryteriów i każdej innej kwalifikacji możesz śmiało aplikować.

W rzeczywistości lepiej jest rozpocząć aplikację o stypendium studenckie, gdy jesteś jeszcze w liceum, pamiętaj, że im wcześniej, tym lepiej.

Ile stypendiów może ubiegać się jedna osoba?

Istnieją miliony stypendiów, więc śmiało i aplikuj o tyle, ile możesz, mam studentów, którzy ubiegają się o stypendia do 5-7 w ciągu tygodnia.

Stypendia są bardzo konkurencyjne i twardzi zawsze będą je mieli. Więc nigdy nie męcz się aplikowaniem, dopóki w końcu go nie wylądujesz.

Ważne wskazówki dotyczące aplikacji stypendialnych

 1. Bądź szybki
 2. Bądź proaktywny, to znaczy aplikuj bez względu na to, czy jesteś na studiach, czy nie
 3. Zwróć uwagę na szczegóły
 4. Bądź szczery
 5. Bądź ostrożny
 6. Bądź dokładny
 7. Jeśli wniosek dotyczy pisanie esejów stypendialnych, najlepiej.

Nie ma znaczenia, czy jesteś studentem zagranicznym, który chce studiować w Europie, czy gdziekolwiek na świecie, wskazówki i sposoby ubiegania się o stypendium, które przedstawiłem powyżej, są takie same, przestrzegaj ich pilnie, a na pewno odniesiesz sukces.

Wniosek: Stypendia dla studentów zagranicznych w Europie

Dla tych, którzy szukają stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie, przestrzeganie tych wskazówek dobrze zrobi, ponieważ zdobywanie stypendiów europejskich jest najczęściej bardzo konkurencyjne i potrzebujesz dodatkowego wysiłku, aby wyprzedzić konkurencję.

Tak więc, po wszystkich moich badaniach, udało mi się wymyślić listę 15 w pełni finansowanych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie i postanowiłem wymienić i podać szczegóły każdego z nich powyżej.

Głównym celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre stypendia dla studentów zagranicznych w Europie, głównie tych z nich, które są w pełni finansowane, aby złagodzić stres finansowy związany ze studiowaniem za granicą. Poszliśmy również do wykazu stypendiów międzynarodowych w pełni finansowanych dla europejskich studentów również na studia za granicą.

Zalecenia

4 komentarze

 1. Witam was
  Je viens très respectueusement au près de votre haute bienveillance demander une bourse d'étude entièrement financee.
  En effet, je suis titulaire d'un diplôme de docteur en médecine à l'Université de kindu l'an 2018-2019.
  En attente d'une réponse favor, je vous prie d'agréer l'expression de mes sincère salutation.

 2. J'aimerais bien faire le master mais j'ai pas de moyen donc je cherche à faire master en ingénierie informatique finance à 100%

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.