21 W pełni finansowane stypendia dla studentów zagranicznych w Europie

Oto szczegółowa lista w pełni finansowanych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie. Stypendia te obejmują te, które można uzyskać w Europie i te, które można uzyskać poza Europą, ale europejscy i prawdopodobnie wszyscy studenci zagraniczni mogą się o nie ubiegać.

W jednym z naszych opracowanych przewodników na jak łatwo zdobyć stypendia za granicą?, podkreśliliśmy fakt, że większość stypendiów międzynarodowych i lokalnych wymaga, aby kandydaci zostali przyjęci na kurs przed przyznaniem stypendiów, i w tym sensie pisaliśmy w uniwersytety w Europie bez opłat aplikacyjnych aby pomóc studentom zagranicznym w uzyskaniu bezpłatnego wstępu, dzięki któremu mogą ubiegać się o stypendia.

Możesz także zapoznać się z naszym przewodnikiem, który ujawnia najtańsze kraje europejskie dla studentów którzy być może będą musieli zmienić zainteresowania, aby obniżyć koszty.

Stypendia dla studentów zagranicznych w Europie - w pełni finansowane

Poniżej znajduje się lista stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie, a także stypendiów dla studentów europejskich i zagranicznych, którzy mogą studiować w Europie lub za granicą. Należy pamiętać, że wymienione stypendia obejmują zarówno stypendia dla studentów zagranicznych na studia w Europie, jak i stypendia dla studentów europejskich i innych studentów zagranicznych na studia w innych krajach. Wszystkie są w pełni finansowane.

 • Stypendium DAAD dla magisterskich i doktoranckich w Niemczech
 • Stypendium rządu Finlandii
 • Stypendium Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii
 • Szwedzki Instytut Stypendia naukowe (Szwecja)
 • Międzynarodowe Stypendium dla Kobiet w USA
 • Program dla studentów zagranicznych Fullbright w USA
 • Stypendia brytyjskie Chevening
 • Stypendium podyplomowe Uniwersytetu Sussex w Anglii
 • Stypendium rządu szwajcarskiego dla studentów zagranicznych w Szwajcarii
 • Stypendia University of Oxford Clarendon w Wielkiej Brytanii
 • Międzynarodowe stypendia Adelaide w Australii
 • Stypendium o wysokim potencjale Uniwersytetu w Maastricht w Holandii
 • Międzynarodowy Program Stypendialny Lestera B. Pearsona na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie
 • Stypendia rządu duńskiego dla studentów spoza UE / EOG (Dania)
 • Program stypendialny Eiffel Excellence (Francja)
 • Nagrody stypendialne VLIR-UOS (Belgia)
 • Stypendia Amsterdam Excellence (Holandia)
 • Stypendia Developing Solutions na University of Nottingham (Wielka Brytania)
 • Stypendia Erika Bleuminka na Uniwersytecie w Groningen (Holandia)
 •  Stypendia ETH Excellence (Szwajcaria)
 • Stypendia Gates Cambridge (Wielka Brytania)

1. Stypendium DAAD dla magisterskich i doktoranckich w Niemczech

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) lub Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej to niemiecka organizacja wsparcia akademickiego, która finansuje studentów zagranicznych na studia w Europie.

Stypendium DAAD jest obecnie jednym z najlepszych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie i istnieje już od dłuższego czasu.

Organizacja ta oferuje w pełni finansowane stypendia na studia doktoranckie. lub tytuł magistra na jednym z prestiżowych uniwersytetów w Niemczech. Zanim złożysz wniosek, musisz mieć licencjat. Uzyskanie dyplomu na odpowiednim czteroletnim kursie, a także posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów.

Szczegóły stypendium są następujące;

 • Czas trwania: 1-3 lat
 • Status wniosku o stypendium: nadal otwarty
 • Ubezpieczenie zdrowotne i zwrot kosztów podróży
 • Wymagany będzie dokument potwierdzający zatrudnienie
 • Wymagane będą również 2 listy polecające

Dostępne kursy w ramach stypendium DAAD to:

 • matematyka
 • Planowanie regionalne i miejskie
 • Nauki rolnicze i leśne
 • Nauki społeczne
 • Badania mediów
 • Nauki inżynieryjne i pokrewne
 • Nauki o ekonomii politycznej
 • Medycyna i zdrowie publiczne
 • Nauki przyrodnicze i środowiskowe
 • Edukacja i prawo
  .

2. Stypendium Rządu Finlandii

Jest to w pełni finansowane stypendium zapewniane przez rząd fiński dla studentów zagranicznych, zarówno licencjackich, jak i magisterskich, w celu studiowania na uniwersytetach w Finlandii. Jest ono otwarte dla studentów z dowolnego miejsca na świecie, w tym z Europy.

Jest to jedno z najpopularniejszych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie pokrywające do pełnych wydatków akademickich.

Wszystkie uniwersytety i uniwersytety nauk stosowanych mają możliwości stypendiów w Finlandii dla studentów zagranicznych, którzy chcą studiować w Europie. Inne szczegóły stypendium rządu Finlandii dla studentów europejskich i zagranicznych to;

 • Czas trwania: 2-4 lat
 • Status wniosku o stypendium: Zakończony
 • Stopień: licencjat, magister
 • Pokrycie finansowe: Częściowo i w pełni finansowane

Kwalifikujące się kursy do stypendium rządu Finlandii to:

 • Nauki rolnicze (leśnictwo, rybołówstwo)
 • Sztuka
 • Nauki o zdrowiu i dobrobycie
 • Nauki społeczne
 • Edukacja
 • Business Administration
 • Prawo
 • Nauka weterynaryjna
 • Dziennikarstwo
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Nauki społeczne
 • Nauki humanistyczne
  .

3. Stypendium Uniwersytetu w Canterbury

Uniwersytet w Canterbury oferuje możliwości stypendiów studentom zagranicznym, którzy chcą studiować w Europie. Stypendium jest otwarte dla każdej narodowości z wyjątkiem obywateli Nowej Zelandii i Australii, którzy nie kwalifikują się.

Uczelnia co roku oferuje studentom zagranicznym w pełni finansowane stypendia licencjackie na wszystkich kierunkach akademickich dostępnych na uniwersytecie. Inne szczegóły stypendium University of Canterbury to;

 • Czas trwania: 2-4 lat
 • Status wniosku o stypendium: W toku
 • Termin: październik każdego roku
 • Stopień: Stypendium licencjackie
 • Pokrycie finansowe: W pełni finansowane

Kursy kwalifikujące się do stypendium Uniwersytetu w Canterbury to:

 1. Sztuka
 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 3. Prawo
 4. Inżynieria
 5. Nauka
 6. Edukacja
 7. Nauki o Zdrowiu
 8. Rozwój człowieka
  .

4. Stypendia naukowe Instytutu Szwedzkiego (Szwecja)

SI Scholarship for Global Professionals to stypendium akademickie przyznawane na stacjonarne, roczne lub dwuletnie studia magisterskie w Szwecji. Stypendium obejmuje szeroki zakres kierunków studiów i ponad 700 z 1000 programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim w Szwecji.

Dzięki stypendium Instytut Szwedzki (SI) ma na celu rozwój sieci przyszłych światowych liderów, którzy wniosą wkład w realizację Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i będą napędzać rozwój swoich krajów ojczystych. Nabór wniosków o stypendium odbywa się raz w roku, na studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze jesiennym. Aby złożyć wniosek musisz: 

 • Bądź obywatelem jednego z 41 krajów, które kwalifikują się do stypendium SI dla globalnych profesjonalistów; 
 • Złóż wniosek o program magisterski kwalifikujący się do stypendium SI;  
 • Być zobowiązanym do uiszczenia czesnego przy przyjęciach na uniwersytet;  
 • Wykazano doświadczenie zawodowe; 
 • Wykazali się doświadczeniem przywódczym u obecnego lub poprzedniego pracodawcy lub w związku ze zaangażowaniem społeczeństwa obywatelskiego. 
  Do stypendium SI dla Global Professionals kwalifikuje się około 700 programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim, obejmujących programy z dziedzin nauk humanistycznych, nauk rolniczych, medycyny i zdrowia publicznego, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i technologii.   

.

5. Międzynarodowe Stypendium dla Kobiet w USA

Wniosek o stypendium jest obecnie otwarty, więc śmiało i złóż wniosek. Jest to w pełni finansowane stypendium dostępne dla każdej studentki w Europie i na całym świecie z wyjątkiem Iranu. Może ona ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki akademickie na dowolnym uniwersytecie w USA.

Rekrutacja będzie miała miejsce w dwóch partiach, a termin wyboru pierwszej partii upływa 20 kwietniath rocznie, natomiast termin drugiej partii upływa co roku 30 czerwca. Inne szczegóły stypendium są następujące;

 • Pokrycie finansowe: W pełni finansowane
 • Rodzaj stopnia: licencjat, doktorat i magister
 • Czas trwania: 1-4 lata w zależności od rodzaju dyplomu i wybranego kierunku
 • Status wniosku o stypendium: w toku

Możesz aplikować na wszystkich kierunkach akademickich dowolnej uczelni w USA, ale musisz złożyć list z ofertą z uczelni przed upływem terminu.

.

6. Program dla studentów zagranicznych Fullbright w USA

Jest to program stypendialny dla studentów zagranicznych, do którego mogą aplikować studenci z całego świata. Jeśli jesteś studentem międzynarodowym i chcesz kontynuować studia magisterskie lub doktoranckie. stopnia, możesz ubiegać się o stypendium.

Ten dokładnie nie jest dla studentów, którzy chcą studiować w Europie, ale dla studentów europejskich i zagranicznych, którzy chcą studiować w USA.

Dotacja ta obejmuje wszystko, od czesnego, kosztów utrzymania, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Jest to w pełni finansowana pomoc finansowa, która pokryje czas trwania studiów. Możesz wybrać dowolny kierunek/kierunek oferowany przez preferowaną uczelnię w USA.

.

7. Stypendia brytyjskie Chevening

Jest to stypendium stypendialne przyznawane przez rząd Wielkiej Brytanii studentom z potencjałem przywódczym w celu kontynuowania wybranego przez nich programu studiów magisterskich. Jest to grant w pełni finansowany, a uczeni mogą wybrać dowolną dziedzinę/kierunek oferowaną przez preferowaną uczelnię.

.

8. Stypendium podyplomowe University of Sussex w Anglii

Trwa składanie wniosków o to w pełni finansowane stypendium dla studentów, którzy chcą kontynuować studia magisterskie lub podyplomowe. W konkursie może wziąć udział każdy z całego świata, nawet jego obywatele, wystarczy szybko złożyć wniosek, ponieważ termin zbliża się wielkimi krokami.

Możesz wybrać dowolny kierunek oferowany przez Uniwersytet w Sussex, a pokrycie finansowe pokryje czesne, koszty utrzymania i ubezpieczenie zdrowotne.

.

9. Stypendium Rządu Szwajcarskiego za Doskonałość w Szwajcarii

Każdego roku Konfederacja Szwajcarska przyznaje stypendia rządowe za doskonałość w celu promowania wymiany międzynarodowej i współpracy badawczej między Szwajcarią a ponad 180 innymi krajami. Laureatów wybiera organ przyznający, Federalna Komisja ds. Stypendiów dla Studentów Zagranicznych (FCS). Stypendia Rządu Szwajcarskiego za Doskonałość adresowane są do młodych badaczy z zagranicy, którzy ukończyli studia magisterskie lub doktoranckie oraz do zagranicznych artystów posiadających tytuł licencjata.

Stypendium badawcze (stypendium badawcze, doktorat, postdoc) jest dostępne dla badaczy, którzy ukończyli studia podyplomowe w dowolnej dyscyplinie (posiadający tytuł magistra stanowi minimalne wymagane kwalifikacje), którzy planują przyjechać do Szwajcarii w celu kontynuowania badań lub dalszych studiów na poziomie doktoranckim lub poziom podoktorski.

Stypendia artystyczne są otwarte dla studentów kierunków artystycznych, którzy chcą zdobyć tytuł magistra sztuki w Szwajcarii. Stypendia artystyczne przyznawane są na studia w dowolnym szwajcarskim konserwatorium lub na uniwersytecie artystycznym. Stypendium jest dostępne wyłącznie dla studentów z ograniczonej liczby krajów.

.

10. Stypendia University of Oxford Clarendon w Wielkiej Brytanii

Jest to w pełni finansowany program stypendialny przyznawany około 140 naukowcom rocznie przez Fundusz Stypendialny Clarendon. Stypendium to wydaje się wyjątkowe, ponieważ przyznawane jest kandydatom na podstawie doskonałości i potencjału we wszystkich przedmiotach kończących się stopniem naukowym na poziomie magisterskim.

Fundusz pokrywa czesne, koszty utrzymania i ubezpieczenie zdrowotne i jest obecnie w trakcie składania wniosków.

.

11. Międzynarodowe stypendia Adelaide w Australii

Jest to w pełni finansowany grant dostępny dla każdej narodowości i jest to program stypendialny wymyślony przez Adelaide Scholarships International w celu przyciągnięcia wysokiej jakości studentów w celu zwiększenia wysiłków badawczych na Uniwersytecie w Adelajdzie. Stypendium pokrywa roczny zasiłek na życie, ubezpieczenie zdrowotne i czesne.

.

12. Stypendium Uniwersytetu w Maastricht o wysokim potencjale w Holandii

Jest to stypendium UM, którego celem jest przyciągnięcie naukowców o wysokim potencjale z całego świata do podjęcia studiów magisterskich na UM. Fundusz pokrywa zasiłki na utrzymanie, ubezpieczenie zdrowotne i czesne.

.

13. Międzynarodowy Program Stypendialny Lestera B. Pearsona na Uniwersytecie w Toronto w Kanadzie

Jest to program stypendialny na Uniwersytecie w Toronto przyznawany studentom z zagranicy, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce i kreatywnością oraz są postrzegani jako liderzy w swojej szkole. Fundusz pokryje czesne, opłaty dodatkowe, książki i koszty utrzymania przez okres do czterech lat.

.

14. Stypendia rządu duńskiego dla studentów spoza UE/EOG (Dania)

Uniwersytet w Kopenhadze (UCPH) oferuje ograniczoną liczbę zwolnień z czesnego i stypendiów w ramach programu stypendialnego rządu duńskiego. Stypendia są konkurencyjne i oferowane wysoce utalentowanym studentom z wybitnymi wynikami akademickimi z krajów spoza UE/EOG. Wszyscy kandydaci spoza UE / EOG, którym zaoferowano przyjęcie, zostaną automatycznie uwzględnieni w stypendium. Stypendium rządu duńskiego przyznawane jest w formie całkowitego lub częściowego zwolnienia z czesnego i/lub kwoty pokrywającej podstawowe koszty utrzymania.

.

15. Program stypendialny Eiffel Excellence (Francja)

Program stypendialny Eiffel Excellence został ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych, aby umożliwić francuskim instytucjom szkolnictwa wyższego przyciąganie najlepszych zagranicznych studentów do zapisania się na studia magisterskie i doktoranckie. programy.

Daje możliwości przyszłym zagranicznym decydentom z sektora prywatnego i publicznego, w priorytetowych kierunkach studiów i zachęca kandydatów z zagranicy do 25 roku życia na poziomie magisterskim oraz kandydatów do 30 roku życia na poziomie doktoranckim.

.

16. Nagrody stypendialne VLIR-UOS (Belgia)

Przyznają stypendia studentom i profesjonalistom z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej na studia we Flandrii, a także stypendia na podróże dla studentów flamandzkich/europejskich w celu odbycia prac terenowych/staży w Afryce, Azji lub Ameryce Łacińskiej. Przyznają stypendia kandydatom z 29 kwalifikujących się krajów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, aby mogli wziąć udział w jednym z 15 programów magisterskich prowadzonych w języku angielskim na co najmniej jednym flamandzkim uniwersytecie. VLIR-UOS zapewnia roczny nabór 10 nowych stypendiów na pierwszy rok dla każdego ICP

Aplikuj teraz.

17. Stypendia Amsterdam Excellence (Holandia)

Stypendium Amsterdam Excellence Scholarship to nagroda dostępna dla wybitnych studentów spoza Europy. Wartość nagrody wynosi 25,000 2 euro rocznie na maksymalnie 10 lata. Celem jest zapewnienie znakomitym studentom możliwości ukończenia studiów magisterskich na Uniwersytecie w Amsterdamie. W ramach tego programu nie ma określonej liczby stypendiów przyznawanych. Studenci muszą należeć do XNUMX% najlepszych uczniów w swojej klasie i kwalifikować się do studiów magisterskich na Uniwersytecie w Amsterdamie. Studenci muszą mieć siedzibę poza UE.

.

18. Stypendia na rozwój rozwiązań na Uniwersytecie w Nottingham (Wielka Brytania)

Developing Solutions to flagowe stypendium magisterskie Uniwersytetu w Nottingham (Wielka Brytania), założone w 2001 roku dla studentów z Afryki, Azji Południowej i innych wybranych krajów Wspólnoty Narodów. Ten program stypendialny jest przeznaczony dla studentów zagranicznych, którzy chcą coś zmienić w rozwoju kluczowych struktur gospodarczych, środowiskowych, strukturalnych, społecznych lub politycznych w swoim kraju.

Uniwersytet w Nottingham oferuje stypendia pokrywające 50% lub 100% czesnego za studia magisterskie w pełnym wymiarze godzin. Te roczne stypendia są dostępne w celu wspierania innowacyjnych i pełnych pasji studentów, którzy mogą z powodzeniem wykazać się pomysłowością w opracowywaniu rozwiązań, które będą miały wpływ na ich kraje ojczyste i będą zachęcać do zmian.

.

19. Stypendia Erika Bleuminka na Uniwersytecie w Groningen (Holandia)

Stypendium zapewniane przez Uniwersytet w Groningen przyznawane jest na 1 rok lub 2 lata studiów magisterskich. Stypendium pokrywa koszty czesnego, kosztów podróży zagranicznych, utrzymania, książek i ubezpieczenia zdrowotnego. O stypendium ubiega się co roku znaczna liczba studentów, a Uniwersytet może przyznawać jedynie ograniczoną liczbę stypendiów.

.

20. Stypendia ETH Excellence (Szwajcaria)

ETH Zurich wspiera wybitnych studentów, którzy chcą kontynuować studia magisterskie, oferując stypendia i program możliwości. Program stypendialny i możliwości doskonałości (ESOP) zapewnia studentom stypendium, opiekę mentorską i sieć Fundacji ETH. Stypendium pokrywa pełne koszty studiów i utrzymania podczas studiów magisterskich. Stypendium obejmuje stypendium pokrywające koszty utrzymania i nauki (12 000 CHF za semestr) oraz zwolnienie z czesnego.
ESOP przyznawany jest na normalny czas trwania studiów magisterskich (trzy lub cztery semestry). Dotyczy to również zwolnienia z czesnego. Tylko studenci studiów licencjackich ETH mogą rozpocząć ESOP z urlopem.

.

21. Stypendia Gates Cambridge (Wielka Brytania)

Program stypendialny Gates Cambridge Scholarship powstał w październiku 2000 roku w wyniku historycznej darowizny w wysokości 210 milionów dolarów od Fundacji Billa i Melindy Gatesów na rzecz Uniwersytetu Cambridge. Pierwsza grupa naukowców przybyła na stałe w październiku 2001 r. Od tego czasu Trust przyznał ponad 2,000 stypendiów naukowcom z ponad 100 krajów.

Każdego roku firma Gates Cambridge oferuje około 80 pełnopłatnych stypendiów wyróżniającym się kandydatom z krajów spoza Wielkiej Brytanii, którzy chcą kontynuować studia podyplomowe z dowolnego przedmiotu dostępnego na Uniwersytecie w Cambridge. Około dwie trzecie tych nagród zostanie przyznanych doktorantom, przy czym około 25 nagród będzie dostępnych w rundzie amerykańskiej i 55 w rundzie międzynarodowej. Stypendium Gates Cambridge pokrywa pełne koszty studiów w Cambridge. Zapewnia także dodatkowe, uznaniowe finansowanie.

.

Więcej o stypendiach dla studentów zagranicznych w Europie

Stypendia pomogły wielu studentom osiągnąć cele akademickie w życiu, a także wspięły się po szczeblach kariery zawodowej, zwłaszcza w przypadku stypendiów w pełni finansowanych.

Stypendia w pełni finansowane różnią się czasami od stypendiów obejmujących pełne czesne, ponieważ podczas gdy stypendia obejmujące pełne czesne zapewniają w niektórych przypadkach jedynie pokrycie czesnego, to stypendia w pełni finansowane pokrywają czesne, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę medyczną, przelot z kraju ubiegającego się do kraju przyjmującego oraz w wielu przypadkach wypłaca także beneficjentom stypendia na własne utrzymanie.

Tutaj w Study Abroad Nations, pomogliśmy ponad 300,000 XNUMX studentom odkryć i ubiegać się o stypendia, a dziś będziemy zwiększać liczby za pomocą tego nowatorskiego przewodnika o tym, jak zapewnić w pełni finansowane stypendia europejskie dla studentów zagranicznych.

Co to jest stypendium?

Stypendium to stypendium lub płatność przyznawana studentowi w innym kraju, aby pomóc mu w dalszej edukacji i może zostać przyznane na podstawie osiągnięć w nauce lub innych osiągnięć.

Możesz zacząć się zastanawiać, w jaki sposób można uzyskać stypendium? lub jakie są sposoby uzyskania stypendium? Dobrze, że przeprowadziłem wiele badań w tej sprawie i mam ważne odpowiedzi na Twoje pytania.

Jak studenci zagraniczni mogą ubiegać się o stypendia na pomyślne studiowanie w Europie

Jako student zagraniczny, który chce studiować w Europie z w pełni finansowanym stypendium lub przynajmniej z pełnym stypendium, musisz wziąć pod uwagę następujące czynniki

1. Rozpocznij badania na wczesnym etapie

Wskazane jest, aby wcześnie rozpocząć poszukiwania stypendiów, ponieważ zbieranie informacji na czas pomoże ci wiedzieć, jak się do tego zabrać. Tutaj pomożemy Ci w tym, publikując możliwości stypendialne codziennie i możesz też zapisz się na nasze bezpłatne aktualizacje stypendialne abyśmy mogli codziennie wysyłać Ci zestawienie dostępnych stypendiów.

Możesz również dołączyć do naszego studia za granicą i grupa telegramów stypendialnych rozmawiać z innymi zagranicznymi studentami i otrzymywać aktualne informacje o dostępnych stypendiach. Jeśli ty Śledź nas na Twitterze, będziesz pierwszą osobą, która dowie się o aktualizacjach naszych stypendiów, ponieważ zamieszczamy je na Twitterze natychmiast po ich publikacji.

Czas jest naprawdę potrzebny przy ubieganiu się o stypendia, im wcześniej złożysz wniosek, tym lepiej dla Ciebie, w sumie postaraj się dotrzymać terminu stypendium, o które się ubiegasz.

Oprócz dotrzymywania terminów, radzimy aplikować wcześniej, zwłaszcza o stypendia w pełni finansowane, ponieważ konkurencja jest tutaj zawsze bardzo wysoka, w połączeniu z faktem, że wielu zagranicznych studentów wyjeżdża do Europy, a większość z nich po prostu szuka możliwości stypendialnych jak ty.

2. Zapisz się na wyszukiwanie stypendiów

Można skorzystać z naszej bezpłatna wyszukiwarka stypendiów tutaj, aby wyszukać dostępne stypendia w dowolnym kraju i dowolnym programie. Możesz również kliknąć tutaj bezpośrednio, aby stypendia w Europie.

Wyszukiwanie stypendiów to także sposób na odkrywanie nowych stypendiów, o które można się ubiegać.

Rejestracja w celu wyszukiwania stypendiów pomoże Ci znaleźć stypendia odpowiadające Twoim zainteresowaniom, umiejętnościom i aktywnościom, a także możesz skonfigurować niestandardowe powiadomienia, aby ostrzec Cię, gdy w pełni finansowane stypendia w Europie, które pasują do Twojego profilu, staną się dostępne.

3. Poinformuj bliskie Ci osoby o Twoich poszukiwaniach stypendium

Porozmawiaj o tym ze swoim pedagogiem szkolnym, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami. Stypendia to możliwości i mogą pojawić się z dowolnego miejsca, dlatego wskazane jest, aby porozmawiać o tym z ludźmi wokół ciebie, na wypadek, gdyby nadarzyła się okazja.

W naszych międzynarodowych grupach społecznościowych na WhatsApp, Facebooku i Telegramie możesz spotkać międzynarodowych i krajowych studentów w Europie, którzy mogą pomóc Ci spełnić Twoje marzenia o studiowaniu za granicą w ramach stypendium.

4. Upewnij się, że zawsze podejmujesz właściwą decyzję dotyczącą aplikacji

Najlepszym sposobem na zdobycie stypendium jest złożenie wniosku na uniwersytet/uczelnię, która pasuje do Twojego profilu.

Większość stypendiów międzynarodowych wymaga, aby kandydaci przede wszystkim złożyli wniosek i otrzymali propozycję przyjęcia do określonej szkoły, zanim zostaną rozpatrzeni w ramach stypendium.

W rzeczywistości niektóre międzynarodowe stypendia w Europie są przyznawane bezpośrednio, biorąc pod uwagę poprzednie wyniki studenta w nauce, nawet nie prosząc studenta o przystąpienie do jakiegokolwiek egzaminu stypendialnego.

Często zadawane pytania dotyczące stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie

Czy obecny student college'u lub uniwersytetu może ubiegać się on Stypendium europejskie?

Tak, możesz, jest całkowicie otwarty dla wszystkich, bez względu na to, czy jesteś jeszcze na studiach, czy masz ostatnie lata w liceum, chyba że zaznaczono inaczej.

Każda publikacja stypendialna ma kryteria aplikacyjne, po spełnieniu tych kryteriów i każdej innej kwalifikacji możesz śmiało aplikować.

W rzeczywistości lepiej jest rozpocząć aplikację o stypendium studenckie, gdy jesteś jeszcze w liceum, pamiętaj, że im wcześniej, tym lepiej.

O ile stypendiów może ubiegać się jedna osoba?

Istnieją miliony stypendiów, więc śmiało i staraj się o tyle, ile możesz. Mam studentów, którzy ubiegają się o 5-7 stypendiów tygodniowo.

Stypendia są bardzo konkurencyjne i twardzi zawsze będą je mieli. Więc nigdy nie męcz się aplikowaniem, dopóki w końcu go nie wylądujesz.

Ważne wskazówki dotyczące aplikacji stypendialnych

 • Bądź szybki
 • Bądź proaktywny, to znaczy aplikuj bez względu na to, czy jesteś na studiach, czy nie
 • Zwróć uwagę na szczegóły
 • Bądź szczery
 • Bądź ostrożny
 • Bądź dokładny
 • Jeśli aplikacja obejmuje pisanie esejów stypendialnych, Zrób najlepiej, jak potrafisz.

Nie ma znaczenia, czy jesteś studentem zagranicznym, który chce studiować w Europie, czy gdziekolwiek na świecie, wskazówki i sposoby ubiegania się o stypendium, które przedstawiłem powyżej, są takie same, przestrzegaj ich pilnie, a na pewno odniesiesz sukces.

Wniosek: Stypendia dla studentów zagranicznych w Europie

Osobom poszukującym stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie, przestrzeganie tych wskazówek wyjdzie na dobre, ponieważ zdobycie stypendiów europejskich w większości przypadków wiąże się z dużą rywalizacją i wymaga dodatkowego wysiłku, aby wyprzedzić konkurencję.

Tak więc, po wszystkich moich badaniach, udało mi się wymyślić listę 15 w pełni finansowanych stypendiów dla studentów zagranicznych w Europie i postanowiłem wymienić i podać szczegóły każdego z nich powyżej.

Głównym celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre stypendia dla studentów zagranicznych w Europie, głównie te, które są w pełni finansowane, aby złagodzić stres finansowy związany ze studiowaniem za granicą. Kontynuowaliśmy także listę bardziej finansowanych stypendiów międzynarodowych dla studentów europejskich, którzy mogą studiować za granicą.

Zalecenia

4 komentarze

 1. Witam was
  Je viens très respectueusement au près de votre haute bienveillance demander une bourse d'étude entièrement financee.
  En effet, je suis titulaire d'un diplôme de docteur en médecine à l'Université de kindu l'an 2018-2019.
  En attente d'une réponse favor, je vous prie d'agréer l'expression de mes sincère salutation.

 2. J'aimerais bien faire le master mais j'ai pas de moyen donc je cherche à faire master en ingénierie informatique finance à 100%

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.