Najlepsze stypendia 8 w Niemczech dla magisterskich

Ten artykuł zawiera mnóstwo informacji na temat stypendiów w Niemczech dla magisterskich. jeśli jesteś studentem, który chce ubiegać się o tę możliwość stypendialną, skorzystaj z wyszukiwania, ponieważ ten artykuł doprowadzi Cię do odpowiedzi!

Zacznijmy od znaczenia stopnia magistra. Tytuł magistra jest kwalifikacją akademicką przyznawaną na poziomie podyplomowym osobom, które pomyślnie przeszły studia wykazując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie studiów lub dziedzinie praktyki zawodowej.

Stopnie magisterskie zwykle trwają od roku do trzech lat, zarówno w niepełnym wymiarze godzin, jak i w pełnym wymiarze godzin.

Konkretny czas trwania różni się w zależności od przedmiotu, kraju, w którym studiujesz, oraz rodzaju wybranego tytułu magistra.

Dla studentów zainteresowanych uczęszczaniem do szkół biznesu dostępne są stypendia dla szkół biznesu w innych krajach, takich jak: Stypendia MBA w Indiach i Stypendia MBA w Australii.

Studenci zainteresowani podjęciem studiów doktoranckich, poza tytułem magistra, mogą ubiegać się o stypendia na ten stopień. W innych krajach istnieją doktorat stypendia w Malezji, niesamowite sposoby na uzyskanie doktoratu w Australii ze stypendium.

Teraz, gdy zdobyliśmy trochę wiedzy o tym, czym jest mistrz, dowiedzmy się trochę o Niemczech!

Niemcy to kraj zachodnioeuropejski z krajobrazem lasów, rzek, pasm górskich i plaż Morza Północnego.

Ma ponad 2 tysiąclecia historii. Berlin, jego stolica, jest domem dla scen sztuki i życia nocnego, Bramy Brandenburskiej i wielu miejsc związanych z II wojną światową.

Położone w sercu starego kontynentu Niemcy są zrzeszone w 16 krajach i znane są z tego, że są największą gospodarką narodową w Europie i jedną z największych na świecie.

Z ciekawą i bogatą historią opowiadaną przez staromodną i kolorową architekturę, zamki, pałace, katedry i same zabytki, ich krajobrazy, góry i lasy, pyszne jedzenie i piwo, Niemcy pozostają jednym z najlepszych miejsc na świecie dla podróżni.

Niemcy znane są z następujących rzeczy; Piwo, piłka nożna, chleb i kiełbaski, pałace i zamki, katedry i pomniki, festiwale i karnawały, samochody i bezpłatna edukacja, żeby wymienić tylko kilka.

Mówiąc o bezpłatnej edukacji w Niemczech, niemiecki system edukacji obejmuje edukację przedszkolną, podstawową, średnią i wyższą.

Nauka w pełnym wymiarze godzin jest obowiązkowa na poziomie podstawowym i średnim dla wszystkich dzieci w wieku od 15 do 18 lat. Jednak edukacja niemiecka trwa na ogół do XNUMX roku życia.

Państwo prowadzi większość niemieckich szkół, do których uczęszczają za darmo. Jednak rodzice mogą również wybrać jedną z wielu płatnych szkół prywatnych lub międzynarodowych

Mając do wyboru różne rodzaje instytucji, w szczególności na poziomie średnim, dobrze jest dobrze przemyśleć i rozważyć różne opcje przed wyborem szkoły w Niemczech.

Mówiąc o stypendiach w Niemczech, w Niemczech istnieje wiele programów stypendiów i czesnego zarówno dla studentów będących obywatelami, jak i studentów zagranicznych, niezależnie od tego, czy jesteś studentem studiów licencjackich, czy podyplomowych.

Jednym z najlepszych stypendiów dla studentów zagranicznych w Niemczech jest stypendium DAAD.

Opublikowaliśmy inne artykuły na temat programów magisterskich w Kanadzie dla pracy

W tym artykule skupimy się na stypendiach dla studentów, którzy chcą zdobyć tytuł magistra.

Zanim omówimy to w pełni, porozmawiajmy o tym, jak uzyskać stypendium dla mistrzów w Niemczech.

Jak zdobyć stypendia dla mistrzów w Niemczech?

Musisz mieć ponad 85% w swoich naukowcach. Musisz uzyskać dobry wynik w IELTS i jeśli to możliwe, powinieneś mieć ukończone kilka poziomów języka niemieckiego. Po przyjęciu na kurs zostaniesz zaproszony do ubiegania się o stypendia.

Wymagania dotyczące stypendiów w Niemczech dla magisterskich

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to złożyć wniosek na niemieckim uniwersytecie, na którym chcesz studiować wybrany przedmiot.

Następnie możesz ubiegać się o stypendium DAAD po wybraniu stypendium, o które chcesz się ubiegać.

Stypendia są dostępne dla stopni podyplomowych, licencjackich, doktoranckich i podoktoranckich.

Będziesz musiał złożyć wniosek z następującymi informacjami:

 • W miarę możliwości należy dostarczyć uwierzytelnione kopie.
 • W miarę możliwości wnioski należy składać w języku angielskim i niemieckim.
 • Dowód nazwiska i narodowości
 • Potwierdzenie danych osobowych i danych kontaktowych (miejsce urodzenia, wszelkie posiadane tytuły, kraj zamieszkania i miejsce urodzenia).
 • Certyfikaty akademickie, transkrypcje wszystkich posiadanych stopni naukowych.
 • Certyfikaty doświadczenia (minimum 2 lata).
 • Poprzednie wizyty w pracy i na studiach za granicą.
 • Umiejętności językowe (niemiecki i angielski)
 • Zawód zawodowy z pisemnym dowodem
 • Cele kariery i harmonogramy projektów.
 • Zajęcia pozalekcyjne i zainteresowania

Oprócz powyższych informacji musisz również złożyć 3 ważne dokumenty:

 • List motywacyjny: Pokrycie, dlaczego chcesz stypendium, oczekiwania związane z tym grantem i jak to stypendium pomoże ci w twoich przyszłych celach.
 • Musisz również złożyć propozycję badań, podkreślając harmonogram projektu, przegląd projektu, kontekst i cele.
 • Oprócz innych zaleceń należy również przesłać referencje akademickie.

Teraz, gdy rozmawialiśmy o wymaganiach dotyczących ubiegania się o stypendium w Niemczech na studia magisterskie, przejdźmy dalej i porozmawiajmy o licznych stypendiach jeden po drugim.

Stypendia w Niemczech dla studiów magisterskich

Stypendia w Niemczech dla mistrzów

W Niemczech jest mnóstwo stypendiów na studia magisterskie, ale w tym artykule opowiem o najlepszych z nich wszystkich. Zostaną one omówione poniżej;

1. Stypendia DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service)

To największa na świecie organizacja pomocy finansowej i pierwsza na naszej liście stypendiów dla studentów studiów magisterskich.

DAAD oferuje pomoc finansową studentom z innych krajów poza Niemcami, a nawet zawiera specjalne programy, takie jak Artists-in-Berlin, dedykowane studentom z dziedziny sztuki.

Organizacja corocznie wspiera ponad 100,000 XNUMX niemieckich i międzynarodowych studentów i naukowców. Organizacja oferuje również pomoc finansową studentom w krajach rozwijających się.

Strona internetowa stypendium

2. Niemieckie Stypendium

Niemcy potrzebują młodych ludzi o wysokich wynikach. Dlatego rząd federalny i prywatni sponsorzy wspierają zaangażowanych i utalentowanych studentów w ramach Deutschlandstipendium. Inwestycja w przyszłość, która jest warta zachodu dla każdego. to kolejne stypendium dla studentów studiów magisterskich w Niemczech

Dzięki Deutschlandstipendium rząd federalny rozszerza finansowanie studiów poprzez program, który inicjuje również nową kulturę stypendialną w Niemczech.

Rząd federalny i prywatni sponsorzy – firmy, stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne – wspólnie wspierają uczniów osiągających wysokie wyniki.

W ten sposób społeczeństwo obywatelskie bierze na siebie odpowiedzialność za utalentowanych młodych ludzi iw ten sposób wnosi wkład w przyszłość Niemiec.

Ponad 22,500 XNUMX studentów korzysta z tego krajowego programu stworzonego przez rząd federalny Niemiec. Program jest partnerstwem instytucji publicznych i prywatnych w celu nagradzania utalentowanych studentów.

Dzięki sponsorowaniu przez firmy, fundacje, prywatne uczelnie i inne instytucje oraz rząd, utalentowani studenci otrzymują 300 EUR miesięcznie.

Strona internetowa stypendium

3. Fundacja Friedricha Eberta

FES wspiera studentów publicznych lub uznanych przez państwo uniwersytetów i politechnik. Obsługuje wszystkie przedmioty akademickie i studia podyplomowe. To kolejna możliwość stypendialna dla studentów studiów magisterskich w Niemczech.

O program stypendialny mogą ubiegać się również studenci spoza Niemiec. Muszą jednak studiować w Niemczech w momencie składania wniosku.

Nagrodzeni studenci mogą otrzymać do 1,000 EUR miesięcznie, sumę pokrywającą opłaty wpisowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz miesięczne wymagane książki/materiały do ​​nauki.

Strona internetowa stypendium

4. Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja im. Heinricha Bölla rocznie przyznaje stypendia około 1400 studentom, absolwentom i doktorantom wszystkich kierunków i narodowości, którzy kształcą się na uniwersytetach, uniwersytetach nauk stosowanych („Fachhochschulen”) lub uniwersytetach artystycznych („Kunst”). -/Musikhochschulen'). Jest to kolejne stypendium dla studentów studiów magisterskich w Niemczech.

Oczekują od stypendystów doskonałych wyników w nauce, zaangażowania społecznego i politycznego oraz aktywnego zainteresowania podstawowymi wartościami fundacji: ekologią i zrównoważonym rozwojem, demokracją i prawami człowieka, samostanowieniem i sprawiedliwością.

Strona internetowa stypendium

5. Stypendia Konrada-Adenauera-Stiftung (KAS)

Studenci zagraniczni, którzy planują studiować studia magisterskie lub doktoranckie w Niemczech, kwalifikują się do stypendiów Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). to kolejne stypendium w Niemczech dla studentów studiów magisterskich.

Nagroda jest przyznawana przez rok, a jednym z ważnych wymagań jest znajomość języka niemieckiego (poziom 2 CEFR), nawet jeśli stopień, o który się ubiegają, jest nauczany w języku angielskim. Wnioskodawcy powinni również spełnić wymóg 30 lat.

Strona internetowa stypendium

6. Programy stypendialne Erasmus w Niemczech

Od 2006 r. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury jest katalizatorem projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży, sportu, audiowizualnej, kultury, obywatelstwa i pomocy humanitarnej. To jedna z list stypendiów w Niemczech dla mistrzów

W imieniu Komisji Europejskiej EACEA stara się wspierać innowacje w tych obszarach, zawsze w duchu współpracy transgranicznej i wzajemnego szacunku.

To kierownicy projektów, facylitatorzy wymiany wiedzy, sympatycy projektów europejskich, które łączą ludzi i kultury. To kolejna możliwość stypendialna dla studentów studiów magisterskich w Niemczech.

Strona internetowa stypendium

7. Stypendia Rosa Luxemburg Stiftung

Studenci krajowi i zagraniczni wszystkich kierunków mogą ubiegać się o stypendium naukowe Fundacji Róży Luksemburg. Musisz być zapisany na uniwersytet w Niemczech. To kolejne na liście stypendiów dla studentów studiów magisterskich w Niemczech.

W przypadku stypendium naukowego dla obywateli można również zostać zapisanym na uniwersytet w kraju UE lub w Szwajcarii. Uczelnią może być uniwersytet lub technikum. Musi być albo państwowy, albo uznawany przez państwo.

Warunkiem otrzymania stypendium są bardzo dobre osiągnięcia zawodowe i dowód silnego zaangażowania społecznego w rozumieniu Fundacji Róży Luksemburg. Musisz studiować w standardowym okresie studiów.

Strona internetowa stypendium

8. Stypendia DRD dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej

To ostatnie na liście niemieckich stypendiów dla studentów studiów magisterskich. Jest to stypendium specyficzne dla kandydatów z Afryki Subsaharyjskiej z doskonałymi wynikami akademickimi.

Stypendia są dostępne dla studentów studiów dziennych Masters in Development Studies, Master in Public Administration oraz Master in Development Management

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stypendium, kliknij poniższy link

Strona internetowa stypendium

To kończy naszą listę najlepszych stypendiów w Niemczech dla mistrzów. Fakt, że Niemcy oferują bezpłatną edukację swoim studentom, a także studentom zagranicznym, sprawi, że bardzo łatwo będzie ubiegać się o którekolwiek z tych stypendiów i łatwo zostać przyjętym.

Stypendia w Niemczech dla mistrzów - często zadawane pytania

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h3″ img=”” question=”Czy zagraniczni studenci mogą otrzymać stypendia na studia magisterskie w Niemczech?” img_alt=”” css_class=””] Tak, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) oferuje studentom zagranicznym wiele stypendiów na studia w Niemczech na różnych poziomach studiów. [/sc_fs_faq]

Zalecenia

 

3 komentarze

 1. Rzecz w tym, że nie wiem, jak to zrobić, a także będę potrzebować wizy studenckiej.

  jak możesz mi w tym pomóc?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.