Ako študovať medicínu v Kanade zadarmo

Tu získate zadarmo všetky podrobnosti o rôznych spôsoboch štúdia medicíny v Kanade. V niektorých prípadoch však možno budete musieť zaplatiť let a životné náklady, ale školné bude bezplatné.

Najprv by ste mali pochopiť, že v Kanade neexistujú univerzity bez poplatkov, či už ste zahraničný študent, rezident alebo občan Kanady, za štúdium musíte platiť požadované školné.

Aj keď môžete študovať zadarmo, keď požiadate o určité štipendiá, finančné pomôcky a štipendiá, ktoré môže poskytnúť kanadská vláda, kanadské univerzity a vysoké školy, charitatívne nadácie, absolventi a vláda vašej krajiny, ak ste medzinárodným študentom.

O štúdiu medicíny v Kanade

Koľko stojí štúdium medicíny v Kanade?

Cena lekárskeho štúdia v Kanade závisí od toho, či ste absolventom alebo študentom vysokoškolského štúdia.

Náklady na medicínu v Kanade sa pre vysokoškolských študentov pohybujú od 8,500 18,300 do 13,500 22,000 dolárov, zatiaľ čo pre postgraduálnych študentov sa pohybujú od XNUMX XNUMX do XNUMX XNUMX dolárov za semester. Náklady na školné v Kanade sa líšia medzi jednotlivými univerzitami a konkrétnymi oblasťami medicíny.

Mali by ste presne vedieť, že zdravotnícke školy v Kanade sú postgraduálne programy. Pre vysokoškolské štúdium na lekárskej fakulte musíte absolvovať vysokoškolské študijné programy ako biológia alebo súvisiace programy. To vám umožní prístup na lekársku fakultu v Kanade.

Koľko rokov trvá štúdium medicíny v Kanade?

Štúdium medicíny na kanadských univerzitách zvyčajne trvá 4 roky, okrem McMaster University a Univerzita v Calgary kde programy bežia 3 roky bez prerušenia na leto.

Môže cudzinec študovať medicínu v Kanade?

Väčšina kanadských univerzít neprijíma na svoju lekársku fakultu zahraničných študentov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Kanade, a iba tých, ktorí ich akceptujú. Prijíma ich len veľmi málo a týchto niekoľko je dokonca prijatých na základe osobitnej zmluvnej dohody medzi školou a vládou domova študentov krajina.

Okrem tejto situácie je získanie prístupu na lekársku kariéru v Kanade ako medzinárodného študenta takmer nemožné. Celkový počet vstupných priestorov dostupných pre zahraničných študentov v 17 lekárskych fakúlt v Kanade dohromady nemusí byť až tucet a tí, ktorí sa dostanú dovnútra, platia veľmi obrovské sumy až do výšky stotisíc dolárov.

Takže ako občan mimo Kanady je najlepším spôsobom, ako získať prístup k lekárovi v Kanade, buď mať trvalý pobyt, mať obrovské peniaze a pokúsiť sa čo najviac vtesnať alebo úplne vystúpiť.

Požiadavky na štúdium medicíny v Kanade

Nasledujú všeobecné základné požiadavky na štúdium medicíny v Kanade;

 • Najprv musí študent študovať na lekárskej fakulte v Kanade, musí mať ukončený bakalársky titul z biológie alebo iného príbuzného odboru.
 • Študenti musia absolvovať test odbornej spôsobilosti z angličtiny ako TOEFL alebo IELTS a zložiť priemerné skóre stanovené hostiteľskými inštitúciami.
 • Zahraniční študenti by mali mať platné študentské povolenie
 • Študenti absolvujú akceptačné testy, ako je test MCAT alebo CASPer, a úspešne absolvujú priemerné skóre stanovené hostiteľskou inštitúciou. Niektoré univerzity akceptujú MCAT aj CASPer, iné akceptujú iba MCAT alebo CASper
 • Absolvujte GPA stanovené vami preferovanou inštitúciou a pripravte všetky ďalšie požadované podklady pre vašu žiadosť, niektoré z nich sú;
  1. Odporúčacie listy
  2. Eseje
  3. Akademické prepisy
  4. Jasná pasová fotografia
  5. Autentický preukaz totožnosti
  6. Vyhlásenie o účele.

Toto sú všeobecné základné požiadavky na vstup na lekársku fakultu v Kanade. Dokumenty a výsledky testov sa líšia podľa inštitúcií a vaša fakulta alebo preferovaný odbor medicíny môžu požadovať ďalšie požiadavky.

Je preto dôležité, aby ste sa u hostiteľskej inštitúcie informovali o ďalších požiadavkách, ktoré môže váš program vyžadovať.

Lekárske školy v Kanade

V Kanade je 17 lekárskych fakúlt, ktoré udeľujú titul doktor medicíny (MD), ktorý sa vyžaduje na to, aby sa stal lekárom alebo chirurgom v Kanade. Tieto školy sú;

 • Albertská univerzita, lekárska fakulta a zubné lekárstvo
 • University of Calgary Cumming, lekárska fakulta
 • Univerzita v Britskej Kolumbii, lekárska fakulta
 • Univerzita v Manitobe Max Rady, College of Medicine
 • Memorial University of Newfoundland, Lekárska fakulta
 • Univerzita Dalhousie, Lekárska fakulta
 • McMaster University, lekárska fakulta Michaela G. DeGroota
 • Northern Ontario, lekárska fakulta
 • Queen's University, School of Medicine
 • Lekárska a zubárska fakulta Západnej univerzity Schulich
 • Ottawská univerzita, lekárska fakulta
 • Torontská univerzita, lekárska fakulta
 • Lavalská univerzita, Lekárska fakulta
 • Univerzita McGill, Lekárska fakulta
 • Montrealská univerzita, lekárska fakulta
 • Univerzita v Sherbrooke, lekárska fakulta
 • University of Saskatchewan, College of Medicine.

Môžete nájsť podrobný zoznam všetkých lekárskych fakúlt v Kanade tu.

Ako študovať medicínu v Kanade zadarmo

Predtým, ako budete hovoriť o bezplatnom štúdiu medicíny v Kanade, mali by ste sa najskôr ubezpečiť, či vôbec máte nárok na prijatie na štúdium medicíny v Kanade. Ako som už písal, prijatie na akýkoľvek lekársky študijný program v Kanade je pre zahraničných študentov veľmi ťažké.

Pre tých, ktorí majú kvalifikáciu, je však nižšie niekoľko veľmi platných tipov, ktoré vám pomôžu študovať medicínu v Kanade zadarmo alebo aspoň za znížené alebo dotované náklady.

1. Štipendiá a finančná pomoc

Z výskumu, ktorý som vykonal, je jedným zo spôsobov, ako bezplatne študovať medicínu v Kanade, žiadosť o štipendiá, štipendiá a ďalšie formy finančných pomôcok, ktoré vám pomôžu s úhradou poplatkov za lekárske ošetrenie.

Aj keď existujú štipendiá plne financované pre študentov, ktorí chcú študovať v Kanade, existujú aj štipendiá čiastočne financované a mali by ste presne poznať rozdiel.

Plne financované štipendiá, ako už z názvu vyplýva, sú štipendiá udeľované študentom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky a kritériá daného štipendia a finančné prostriedky pokrývajú školné, životné náklady, školné materiály, letové poplatky (pre zahraničných študentov) do konca roka štúdium študentov; to znamená, ak študent drží uspokojivý akademický výkon stanovený štipendijnou komisiou.

Plne financované štipendiá sú zriedkavé alebo málo, nie je ich veľa a sú skutočne konkurencieschopné, aby sa získali a tiež sa udeľujú veľmi malému počtu študentov, možno najvyššiemu počtu 50. Štipendiá tohto druhu tiež prichádzajú s mnohými kritériami a požiadavkami, ktoré musia mať študenti, aby mohli získať.

Plne financované štipendiá poskytuje aj akékoľvek médium, dokonca aj niektoré kanadské univerzity poskytujú takéto pomôcky študentom a je vo väčšine prípadov otvorené pre domácich i zahraničných študentov. Pred podaním žiadosti by ste mali vždy prejsť každou požiadavkou na štipendium, aby ste sa ubezpečili, že ide o požadovaný typ štipendia.

Pokiaľ ide o čiastočne financované štipendiá, tento druh pomôcok pokrýva iba časť finančných potrieb študentov. Môže pokrývať iba školné alebo iba školské materiály a vo veľmi zriedkavých prípadoch oboje. Ale nikdy to nekryje životné náklady a letové poplatky, ak áno, je veľmi isté, že budete musieť platiť školné sami. Čiastočne financované štipendiá nikdy nemôžu pokryť všetky výdavky.

Štipendiá tohto druhu sú na dennom poriadku a sú poskytované veľkému počtu študentov. Vo väčšine prípadov sú čiastočne financované štipendiá poskytované iba raz za život, zatiaľ čo štipendiá, ktoré prichádzajú ročne, sú poskytované študentovi iba raz za život.

Robí sa to tak, aby každý študent mal aspoň spravodlivú šancu využívať výhody štipendijného programu. Nech vám príde akékoľvek štipendium, pomôže vám financovať vaše vzdelávanie a pomôže vám menej premýšľať o tom, ako platiť niektoré poplatky, aj keď je to len raz.

Finančné pomôcky môžu mať formu bezplatného školského materiálu a vybavenia, peňažných cien a iných cien, je to tiež forma povzbudenia pre študentov. Štipendiá sa dávajú hlavne študentom z chudobných pomerov, vojnou zmietaných domovov a krajín, aj keď niektoré prichádzajú v malom balení, napriek tomu stále pomáhajú.

Toto sú štipendijné spôsoby, ako môžete študovať medicínu v Kanade zadarmo ako medzinárodný alebo domáci študent. Pri podávaní žiadosti o štipendium musíte splniť požiadavky na štipendijnú spôsobilosť a tieto požiadavky sa líšia podľa inštitúcií a štipendijného orgánu, ktorý štipendium alebo cenu udeľuje.

Aj keď štipendiá majú odlišné požiadavky, zdieľajú všeobecné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetkých uchádzačov a mali by ste o nich vedieť;

 • Uchádzači musia mať vynikajúci akademický výkon, musia sa zapojiť do mimoškolských aktivít a musia mať vodcovské schopnosti.
 • Uchádzači o štúdium musia mať silný výskumný potenciál a musia mať niekoľkoročné pracovné skúsenosti.
 • Uchádzači musia vyniknúť na skúškach z anglického jazyka
 • Uchádzači o postgraduálne štúdium musia vyniknúť v skúške GMAT alebo GRE
 • Uchádzači by mali mať vysoké GPA, čo je kľúčový faktor pri udeľovaní štipendií študentom.

Vyhľadajte a požiadajte o plne financované štipendiá v Kanade a tiež požiadajte o štipendiá na bezplatné štúdium v ​​Kanade, vždy požiadajte o viac ako jedno štipendium a prihlášky podajte včas. Tieto tipy vám pomôžu získať štipendium, ktoré vám umožní bezplatné štúdium medicíny v Kanade.

Lekárske štipendiá a finančné pomôcky v Kanade

V Kanade existuje veľmi široká škála štipendií pre medicínu, ktoré sa líšia podľa inštitúcií a fakúlt. Existuje tiež veľa štipendií poskytovaných v rámci kurzu sponzorovaných univerzitami a absolventmi. Populárne štipendiá sú;

 • Vanier Canada Postgraduálne štipendium
 • Štipendium B. Wiswella (Dalhousie University)
 • Štipendium J. Douglasa v komunitnom zdraví a epidemiológii (Queen's University)
 • Štipendium F. Lloyda Robertsa
 • Štipendiá Adiel Steacy Memorial (Queen's University)
 • Štipendium AE Bowie v medicíne (University of Alberta)
 • Alan Tarshis a Nancy Goodman Scholarship in Medicine (Dalhousie University)
 • Cena Alberta A. Butlera za ortopédiu (McGill University)
 • Absolventské štipendium na College of Medicine (University of Saskatchewan)
 • Douglas a Jean Bailey Scholarship (University of British Columbia)
 • Štipendium Donalda a Christiny Jollyovcov z medicíny (University of Alberta)
 • Pamätné štipendium Alexa Peepra (University of Guelph)

2. Študentské pôžičky

Môžete dostať pôžičky od bánk, súkromných pôžičkových spoločností a iných finančných inštitúcií, ktoré vám zaplatia náklady na vzdelávanie počas štúdia a vrátia sa vám neskôr, možno keď skončíte so školami a budete mať platenú prácu. Táto možnosť sa nemusí zdať veľa, ale veľa študentov ju využilo a určite im dobre fungovala.

Mnoho absolventov medicíny použilo tento prostriedok na dosiahnutie svojich akademických cieľov a po niekoľkých mesiacoch môžete splatiť celý svoj dlh, akonáhle začnete pracovať.

Ak si chcete túto možnosť uľahčiť, vezmite si pôžičky od finančných inštitúcií a platforiem, ktoré majú nízku úrokovú sadzbu a vyhovujú študentom, takže splácanie dlhu pre vás nebude príliš veľkým problémom. Máme zverejnený článok, ktorý podrobne popisuje, ako môžete zabezpečiť medzinárodné študentské pôžičky v Kanade.

3. Zúčastnite sa cenovo dostupných univerzít

Prihláste sa na univerzity s nízkym školným, ktoré vám pomôžu znížiť náklady na váš lekársky titul. To pomáha veľmi dlho. Niektoré školy majú školné za lekárske štúdium o viac ako 10,000 XNUMX dolárov lacnejšie ako iná škola, čo je pre študentov obrovská úspora.

Na takýchto školách by niektoré peňažné štipendiá, ktoré môžu pokrývať iba časť vašich akademických výdavkov, mohli nakoniec pokryť všetky, čo vám pomôže bezplatne študovať medicínu v Kanade.

Vďaka tipom, ktoré som dal, vám možnosť uchádzať sa o štúdium na dostupnej univerzite a navštevovať ju vám pomôže bezplatne študovať medicínu v Kanade.

4. Pracujte pri štúdiu

Práca počas štúdia je ďalším spôsobom, ako si pomôcť s nákladmi na lekárske štúdium, aj keď táto možnosť úplne nepokryje celé náklady na štúdium, ak sa zúčastníte pravidelného študijného programu.

Ak sa však chystáte na externé štúdium, veľmi dobrá podporná práca by mohla pokryť celé vaše náklady na štúdium a stále vám nechať nejaké vreckové. Toto je možnosť, ktorú hľadajú mnohí medzinárodní študenti, keď nie sú schopní zabezpečiť plne financované štipendiá, ale pravdou je, že to tiež nejde ľahko.

Môžete si pozrieť náš príspevok na ako študovať a pracovať v Kanade.

Záver o tom, ako študovať medicínu v Kanade zadarmo

Všetky tieto lekárske univerzity v Kanade majú interné štipendiá a štipendiá, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, ako sú kanadská vláda a združenia absolventov, a niektoré z týchto štipendií, hoci zriedkavé, vám môžu pomôcť znížiť všetky náklady, ktoré vám umožňujú študovať medicínu v Kanade zadarmo bez akýchkoľvek skrytých poplatkov.

Vždy by ste si teda mali pozrieť stránku so štipendiami týchto univerzít, aby ste zistili, na ktoré zo štipendií máte minimálne nárok a máte spravodlivú šancu na výber.

Medicína je vysoko hodnoteným študijným odborom a je nákladná tiež hlavne preto, že sa týka ľudského života, ktorý určite vyžaduje tie najlepšie ruky.

Získanie titulu MD z kanadskej inštitúcie vám tiež poskytne spravodlivú výhodu v oblasti lekárskej práce na väčšine miest na svete.

V tomto článku sa dozviete, ako úplne alebo prinajmenšom výrazne znížiť náklady na štúdium medicíny.

Odporúčanie

Pozrite si moje ďalšie články

Thaddaeus je hlavným tvorcom obsahu v SAN s viac ako 5-ročnými skúsenosťami v oblasti tvorby profesionálneho obsahu. V minulosti a dokonca aj nedávno napísal niekoľko užitočných článkov pre projekty Blockchain, ale od roku 2020 je aktívnejší pri vytváraní sprievodcov pre študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí.

Keď nepíše, buď pozerá anime, pripravuje chutné jedlo alebo určite pláva.

3 komentáre

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.