Ako získať vstupné na Stanford Online Masters

Stanford je jednou z najlepších škôl na svete a tu nájdete sprievodcu, ako môžete získať prístup k online Stanfordským magisterským programom.

Stanford je jednou z popredných popredných inštitúcií na svete, ktorá ponúka špičkové vzdelanie a excelentnosť prostredníctvom rozmanitej ponuky kurzov, najmodernejších výskumných zariadení a profesorov. Stanford je škola snov mnohých ľudí z celého sveta.

Stanfordská univerzita je centrom inovácií, vzdelávania a objavov, ktoré významne prispeli k medicíne, strojárstvu, umeniu a ďalším aspektom, ktoré prispievajú k rozvoju a rastu svojej komunity a sveta ako celku.

Ako hlavné centrum inovácií je Stanford jednou z univerzít, ktoré sa snažia posunúť vzdelávanie na ďalšiu úroveň a využitím moderných digitálnych infraštruktúr sa mu to podarilo dosiahnuť. Hovorím o online štúdiu, s počítačom a pripojením na internet sa môžete v pohodlí domova dozvedieť presne to, čo sa na Stanforde učí.

Keď už ste pri tom, mali by ste vidieť zoznam 20 online vysokoškolských programov s odkazmi na aplikácie kde sa dá študovať online na vysokej škole, zdokonalíš svoje schopnosti a získaš certifikát

Táto jedinečná inovácia zo Stanfordu má zaistiť bezproblémové vzdelávanie a sprístupniť vzdelávanie na svetovej úrovni každému záujemcovi z akéhokoľvek kúta sveta. Prostredníctvom toho to znamená, že sa vám jediným kliknutím dostane do rúk akýkoľvek kurz podľa vášho výberu v akomkoľvek študijnom programe, ktorý by ste chceli na Stanforde vykonávať.

To pomohlo mnohými spôsobmi, pretože Stanford je veľmi konkurenčná škola a je tiež drahá, jej online vzdelávacia platforma zďaleka znižuje náklady na štúdium stanfordského kurzu a nemuseli by ste sa obávať faktora konkurencie, pretože to sa nemôže stať. online.

Nezačínajte sa však trápiť nad certifikáciou, ktorú získate možno tým, že si myslíte, že to nie je také autentické, ako to, ktoré ste dostali cez bežnú školu, o ktorej by ste mali vedieť už teraz. Nie je rozdiel medzi certifikátmi, ktoré získate zo Stanfordu online na bežnú stanfordskú školu.Stanford Online

Získavanie zručností, znalostí a učenia sa novým veciam nie je nikdy nekonečné, pretože denne objavíte rôzne príležitosti na predvádzanie toho, čo viete.

Možno sa budete chcieť naučiť nové zručnosti/znalosti, oprášiť existujúce zručnosti alebo si chcete vytvoriť novú kariérnu cestu, Stanford online je to pravé miesto pre vás.

Stanford online ponúka množstvo online kurzov a študijných programov, ako sú absolventské a profesionálne tituly, bakalárske tituly, pokročilé tituly a ďalšie globálne a exekutívne vzdelávacie programy vyučované najbystrejšou mysľou, profesormi a výskumníkmi Stanfordu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech v kariére.

Certifikát získate po ukončení všetkých študijných programov, ktoré chcete absolvovať online prostredníctvom Stanfordu.


Oplatia sa vám online kurzy v Stanforde?

Po prvé, Stanford je vysoko postavená inštitúcia, ktorej uznávanie a vzdelávanie sú na svetovej úrovni a každá organizácia a manažér to vie, takže čokoľvek, čo Stanford vyrobí, toto uznanie nemá.

Kurzy Stanford majú akademickú integritu, ktorú uznávajú organizácie po celom svete, a to preto, že kurzy vyučujú renomovaní profesori na Stanforde offline aj online.

Stanfordské online kurzy teda rozhodne stoja za to, pretože vás kurz, ktorý vás zaujíma, stále učia profesori, ktorí vytvorili významných absolventov. Učenie a postupy sa nelíšia od kurzov ponúkaných v učebni. Budete sa môcť učiť a byť vybavení všetky svoje vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujete, aby ste vynikli.

Vysoko je uznávaná aj vaša online certifikácia v ktoromkoľvek kurze v Stanforde.


Ponúka Stanford online majstrov?

Áno, Stanford ponúka flexibilné online magisterské študijné programy, do ktorých sa môžu zapísať všetky zainteresované osoby.

Online majstri Stanfordu sú k dispozícii na plný aj čiastočný úväzok, aby ste si mohli vybrať ten, ktorý je pre vás pohodlnejší a je k dispozícii všetkým.

Stanfordskí online magisteri pomôžu najmä tým, ktorí pracujú a čiastočný úväzok vám pomôžu pokračovať v práci, zatiaľ čo vy budete študovať, aby ste získali magisterský titul online, a po ukončení získate certifikát ako plnohodnotný absolvent Stanfordu.


Je Stanford Online Masters zadarmo?

Stanfordský online magisterský program nie je zadarmo, za štúdium a získanie certifikátu v Stanfordovom online magisterskom študijnom programe musíte zaplatiť požadované školné.

Ale Stanford online ponúka niekoľko Bezplatné online kurzy v rôznych odboroch, aby ste sa dostali do rúk a získali nové zručnosti, tieto kurzy vyžadujú nulové poplatky.


Online majstri Stanfordu

V tejto fáze máte teraz istotu, že Stanford ponúka online majstrov, ale možno neviete presne, aké dostupné magisterské študijné programy Stanford ponúka online, a tu ich uvediem, aby vám pomohli.

Nasleduje zoznam všetkých dostupných online magisterských študijných programov Stanford, o ktoré sa môžete uchádzať;

 • Majstri v letectve a astronautike
 • Magisterské programy v biomedicínskej informatike
 • Majstri v chemickom inžinierstve
 • Magister v odbore civilné a environmentálne inžinierstvo
 • Magisterské programy v odbore výpočtové a matematické inžinierstvo
 • Majstri v informatike
 • Magisterské programy v odbore elektrotechnika
 • Majstri v manažmente a inžinierstve
 • Masters in Science and Engineering
 • Magisterské programy v strojárstve
 • Majstri v štatistike

Podrobnosti o on-line magisterských študijných programoch v Stanforde

Majstri v letectve a astronautike

Aby ste sa pripravili na profesionálne uplatnenie v súkromnom alebo vládnom sektore, tento program poskytuje komplexné výučby a výskum v oblasti štrukturálnych, aerodynamických, vodiacich a ovládacích prvkov a pohonu lietadiel a kozmických lodí.

45-jednotkový program požiadaviek, ktorý je plne ponúkaný online, trvá 3 až 5 rokov, kým uchádzači musia mať tiež ukončený bakalársky študijný program strojárstvo, fyzika alebo porovnateľný prírodovedný program.

Magisterské programy v biomedicínskej informatike

Tento online magisterský program v Stanforde pripravuje študentov na to, aby sa stali vedúcimi výskumu, a to vybavením kvantitatívnych a výpočtových schopností na riešenie problémov v celom spektre biológie a medicíny.

Študenti so školením z biológie, informatiky, strojárstva, štatistiky, výskumu a klinickej medicíny, dátovej vedy a analytiky a príbuzných odborov sa môžu zúčastniť tohto programu, pretože by posilnil ich existujúcu oblasť odborných znalostí a otvoril ešte viac kariérnych príležitostí a lepšie pozície v organizácii.

Magisterský študijný program Biomedicínska informatika je požiadavkou 45 jednotiek, ktorú je potrebné dokončiť do 5 piatich rokov od začiatku programu a uchádzači už musia byť zamestnaní a pracovať pred začatím programu a mali by zostať zamestnaní počas celého obdobia programu.

Majstri v chemickom inžinierstve

Vždy ste chceli získať magisterský titul z chemického inžinierstva Stanfordu, toto je vaša šanca splniť si sny. Program je plne dostupný online pre záujemcov z celého sveta, aby sa mohli prihlásiť a stať sa odborníkom v oblasti chemického inžinierstva.

Študenti absolvujú základné kurzy chemického inžinierstva v oblastiach, ako je chemická kinetika, molekulárna termodynamika a biochemické inžinierstvo, a taktiež sa odporúča absolvovať voliteľné kurzy ako podnikanie, optimalizácia, energetika alebo aplikovaná matematika. Všetky kurzy, ktoré vyberiete, budú skontrolované a schválené poradcom.

Študenti tiež musia pred prihlásením na magisterské štúdium chemického inžinierstva absolvovať a získať bakalársky študijný program v prírodovednej disciplíne. Program má 45 jednotiek a jeho absolvovanie trvá 2 - 5 rokov, čo závisí od toho, ako ste zameraní, ale nesmie prekročiť 5 rokov.

Magister v odbore civilné a environmentálne inžinierstvo

Civilní a environmentálni inžinieri sú hlavnými mozgami pri budovaní všetkých infraštruktúr okolo nás, sú veľmi dôležité a sú veľmi vyhľadávané v súkromnom aj vládnom sektore.

Získanie pokročilých poznatkov v oblasti civilného a environmentálneho inžinierstva vás zavedie ďalej do sveta návrhov a tvorby infraštruktúry a vďaka Stanfordovej inovácii môžete študovať a získať potrebné pokročilé vedomosti prostredníctvom Stanfordu online.

Program má 45 jednotiek a jeho absolvovanie trvá priemerne 3 až 5 rokov.

Magisterské programy v odbore výpočtové a matematické inžinierstvo

Tento program spája výnimočné disciplíny, výpočtovú techniku, matematiku, inžinierstvo a aplikované vedy, ktoré sú bezproblémovo kombinované a učené študentov, ktorí ich vybavia pokročilými znalosťami v zdokonalených výpočtových prístupoch a návrhoch pre inžinierske a prírodovedné aplikácie.

Aj keď je tento program ponúkaný, väčšina z neho musí byť online dokončená na akademickej pôde. Je to program s 45 jednotkami a jeho absolvovanie trvá priemerne 3 až 5 rokov.

Majstri v informatike

No, všetci vieme, aká dôležitá je v dnešnej dobe informatika, a dokonca aj ľudia so základnými znalosťami zastávajú v organizácii dobré pozície, ale jedinci s pokročilými znalosťami majú ešte lepšie vyššie postavenie.

Stanford online vám ponúka príležitosť stať sa pokročilým počítačovým vedcom. To vám umožní získať významné postavenie v organizácii a otvoriť lepšie kariérne príležitosti v súkromnom alebo verejnom sektore.

Pred uchádzaním sa o tento program musia uchádzači absolvovať bakalársky študijný program od uznávanej inštitúcie. Stanfordský online program informatiky má 45 jednotiek a jeho absolvovanie vyžaduje v priemere 3 až 5 rokov.

Magisterské programy v odbore elektrotechnika

Získajte pokročilé vedomosti a staňte sa certifikovaným profesionálom v elektrotechnike prostredníctvom Stanfordského online magisterského študijného programu.

Predtým, ako sa prihlásite do tohto programu, musíte mať pevný základ vo fyzikálnych vedách, matematike a strojárstve. Musíte mať tiež ukončený štvorročný bakalársky titul a najmenej jeden rok postgraduálneho programu.

Stanfordský online program jednotiek EE 45 je možné dokončiť za 3 - 5 rokov.

Majstri v manažmente a inžinierstve

Absolvovanie tohto kurzu umožní inžinierovi zaoberať sa technickými a manažérskymi potrebami organizácie, rozvíja sa vaše kritické myslenie a analytické schopnosti, budete môcť vykonávať experimenty s cieľom navrhnúť lepšie systémy a porozumieť tomu, ako analyzovať údaje s cieľom vyriešiť skutočné problémy. svetové problémy.

Ak sa chcú uchádzači uchádzať o magisterský online program v odbore manažérska veda a inžinierstvo, musia mať inžiniersky titul alebo príbuzný kvantitatívny titul (hlavný alebo vedľajší), ktorý obsahuje diferenciálny počet niekoľkých premenných a lineárnu algebru.

Uchádzači musia mať tiež pevné základy v programovaní, štatistike a ekonomike. Program má 45 jednotiek a jeho absolvovanie trvá v priemere 3 až 5 rokov.

Masters in Science and Engineering

Zúčastnite sa tohto pokročilého školiaceho programu v oblasti základov v pevnej fáze a materiálového inžinierstva, aby ste získali zručnosti, ktoré z vás urobia profesionálneho vedca a inžiniera materiálov.

Program je plne online a na splnenie svojej požiadavky na 3 jednotiek vyžaduje 5 až 45 rokov.

Magisterské programy v strojárstve

Strojárstvo je jednou z hlavných hybných síl modernej doby, vďaka tejto disciplíne bol umožnený vynález počítačov a iných strojov. Stanford online ponúka tento magisterský program každému záujemcovi, aby si zdokonalil svoje znalosti a stal sa profesionálom v tejto oblasti štúdia.

Oblasť špecializácie zahŕňa automatické ovládanie, energetické systémy, mechaniku tekutín, mechaniku prenosu tepla a mechaniku biomechanického inžinierstva, získate pokročilé znalosti a budete v týchto oblastiach vybavení potrebnými zručnosťami.

Uchádzači o štúdium v ​​odbore strojárenský program musia mať ukončené bakalárske štúdium v ​​odbore strojárstvo, fyzika alebo príbuzný prírodovedný program. Program má 45 jednotiek a jeho absolvovanie trvá v priemere 3 až 5 rokov.

Majstri v štatistike

Prihláste sa na tento kurz, aby ste získali pokročilé štatistické znalosti, rovnako získate kritické a analytické myslenie, budete schopní analyzovať údaje a efektívne riešiť problémy v reálnom svete.

Predtým, ako sa pustíte do tohto programu, musíte ovládať bakalárske kurzy, ako je lineárna algebra, štatistika alebo pravdepodobnosť, a programovanie.

Štatistický online program so štatistikami je 45 jednotiek a jeho absolvovanie trvá priemerne 3 až 5 rokov.

Poplatky za školné v programe Stanford Online Masters

Školné Stanford Online Masters je $ 1,352 za jednotku pre všetky programy.

Nedal som školné za každý program, pretože sú všetky rovnaké. Školné za každý kurz je 1,352 3 dolárov za jednotku a každý kurz sa pohybuje od 5 - 45 jednotiek a na získanie magisterského titulu musíte do 5 rokov od dátumu začatia získať XNUMX kreditných jednotiek.

S týmito podrobnosťami by ste mali poznať program, ktorý vám bude najviac vyhovovať pri kariérnom postupe. Po dokončení vami preferovaného programu získate rovnaký certifikát, aký získa pravidelný postgraduálny študent Stanfordského magisterského štúdia, bez rozdielu.

Počas magisterského programu online sa od vás tiež očakáva, že budete mať zamestnanie na plný úväzok.


Ako získať vstupné na Stanford Online Masters.

Teraz ste sa už určite rozhodli pre online magisterský program Stanford, ktorý chcete získať, a to je prvý krok k uchádzaniu sa o prijatie na magisterské štúdium online.

Najskôr si musíte zvoliť program podľa vášho výberu a potom pokračovať vytvorte si účet na online platforme Stanford a začni svoju Stanfordská online prihláška.

Existujú určité kritériá, ktoré musíte splniť, aby ste mali nárok na prijatie.


Spôsobilosť pre prístup na magisterské štúdium v ​​Stanforde

 1. Ak ste uchádzačom o štúdium v ​​USA, musíte mať bakalársky titul na akreditovanej vysokej škole alebo univerzite v USA.
 2. Ak nepochádzate z USA alebo z iných častí sveta, musíte mať tiež bakalársky titul z uznávanej akreditovanej vysokej školy alebo univerzity.

To je všetko, čo je potrebné na to, aby ste boli spôsobilí pre ktorýkoľvek z online magisterských programov Stanford a uistite sa, že bakalársky titul, ktorý vlastníte, je potrebný na prijatie do vami preferovaného programu.

Potom, čo ste si museli zvoliť kurz a úspešne absolvovať status spôsobilosti, sú potrebné súbory, ktoré sú potrebné k žiadosti.


Stanfordská online požiadavka

Na to, aby sa uchádzači mohli uchádzať o vstup, musia predložiť niektoré veľmi dôležité dokumenty;

Vyhlásenie o účele

Toto je písomný súbor, ktorý uchádzači predložia online v rámci procesu prijímania žiadosti o prijatie. Vyhlásenie o účele by malo popisovať nasledovné;

 • Vaše dôvody, prečo ste sa prihlásili na navrhovaný program na Stanforde online, a to, ako ste sa pripravili na tento študijný odbor.
 • Aby ste vstupnej komisii pomohli pri hodnotení vašej schopnosti a motivácie, je dôležité, aby ste napísali o svojich budúcich kariérnych plánoch a ďalších aspektoch vášho zázemia a záujmu.

Aby bolo vaše vyhlásenie o účele priame a zmysluplné, môžete nahrať jeden súbor, ale nemal by mať viac ako dve stránky a mal by byť v angličtine.

Odporúčacie listy

Vyžadujú sa tri odporúčacie listy, ktoré sú spracované prostredníctvom online systému odporúčaní, ktorý je súčasťou online aplikácie spoločnosti Stanford. V sekcii s odporúčaním aplikácie budete požiadaní o registráciu nasledujúcich informácií;

 • Meno troch odporúčajúcich, aj keď ich môžete zaregistrovať až šesť, ale odporúčajú sa iba traja a neduplikujte meno ani kontaktné údaje.
 • Inštitút alebo obchodné združenie každého odporúčateľa.
 • Poskytnutie platných e-mailových adries odporúčateľov, ktorých ste uviedli
 • Musíte si zvoliť, či sa vzdáte svojho práva vidieť odporúčanie.

Akademické záznamy z predchádzajúcich škôl

Tieto prepisy sa tiež nazývajú prepisy a musíte predložiť všetky prepisy všetkých vysokých škôl a univerzít, ktoré ste navštevovali najmenej jeden rok.

V rámci procesu podávania žiadosti budete musieť zložiť dve skúšky, konkrétne;

 • Skúška absolventského záznamu (GRE) je povinná pre každého a
 • Test angličtiny ako cudzieho jazyka (TOEFL) je voliteľný okrem študentov, ktorí pochádzajú z krajín, ktorých prvým jazykom nie je angličtina.

Ak patríte do kategórie absolvovania obidvoch skúšok, urobte ich a počas svojej prihlášky nahrajte skóre.


Odoslanie vašej prihlášky na Stanford Online Masters

Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov by počas nahrávania nemala veľkosť súboru každého dokumentu presiahnuť 10 MB a všetky kópie by mali byť iba čiernobiele. Je tiež potrebné, aby ste si ponechali svoje vlastné kópie súborov, ktoré ste nahrali, pretože Stanford ich nevráti vám ani žiadnej inej strane.

Po vyplnení a odoslaní prihlášky sa dostanete na platobnú stránku, kde môžete jednorazovo zaplatiť poplatok $ 125 prostredníctvom online platobných systémov s vašou debetnou alebo kreditnou kartou.

Budete mať tiež príležitosť vytlačiť si vyplnenú žiadosť z denníka aktivít.

Týmto sa končí tento článok o tom, ako získať vstupné na stanfordských majstrov online. Ak však máte pocit, že to nezvládnete, ale napriek tomu si chcete zdokonaliť svoje schopnosti a byť profesionálnejší, pozrite si zoznam 13 online školiacich kurzov pre študentov a zamestnancov ktoré vás určite vybavia vedomosťami a zručnosťami, ktoré potrebujete, aby ste sa stali profesionálom vo svojom odbore.

Odporúčanie

2 komentáre

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.