15 miest na získanie testu v angličtine s odpoveďami PDF

V tomto článku nájdete zoznam miest, kde môžete získať test z angličtiny s odpoveďami, súbory na stiahnutie vo formáte pdf, ktoré môžete použiť na osobné školenie a hodnotenie anglického jazyka z pohodlia domova, pracoviska alebo kdekoľvek.

Štatistiky rôznych skúšok ukazujú, že študenti nedosahujú dobré výsledky v používaní anglického jazyka. Aj keď je to u študentov vzdelávacích inštitúcií veľmi časté, obeťami sa stávajú aj ľudia, ktorí sa zúčastňujú medzinárodných prijímacích skúšok ako IELTS alebo TOEFL.

Používanie anglického jazyka však nie je také ťažké, ako sa môže zdať. Vyžaduje sa len to, aby sa študenti veľmi dobre pripravili a poznali svoj čas.

Správna príprava zahŕňa veľmi tvrdé štúdium a precvičenie používania minulých otázok z testov a odpovedí z angličtiny. Z tohto dôvodu sme uviedli zoznam miest, kde môžete získať testy a odpovede z angličtiny vo formáte PDF.

Aké sú oficiálne testy odbornej spôsobilosti v angličtine?

Horlivosť získať špičkové vzdelanie, globálne pôsobenie a pracovné príležitosti sú niektoré z hlavných dôvodov, prečo sa študenti rozhodli študovať v zahraničí.

Počas prípravy na štúdium v ​​zahraničí v určitých krajinách, ako sú USA alebo Kanada, sú potrebné testy na absolvovanie anglického jazyka, ktoré musíte absolvovať a úspešne absolvovať, aby vás mohla prijať ktorákoľvek inštitúcia. Tieto testy anglického jazyka sú známe ako medzinárodné prijímacie skúšky.

Každý test z angličtiny má však svoj zvláštny dôvod a niektoré krajiny alebo vzdelávacie inštitúcie zvyčajne uprednostňujú jeden test pred ostatnými.

Nižšie sú uvedené medzinárodne uznávané testy odbornej spôsobilosti v angličtine, ktoré sa používajú:

 1. IELTS: Medzinárodný testovací systém anglického jazyka (IELTS) je povinná skúška pre indických študentov a ďalších rodených hovoriacich anglicky. Táto prijímacia skúška je jednou z najbežnejšie používaných skúšok z angličtiny a slúži ako imigračná požiadavka. IELTS je uznávaný viac ako 9,000 XNUMX organizáciami po celom svete vrátane vzdelávacích inštitúcií, súkromných agentúr, vlád a profesionálnych inštitúcií.
 2. TOEFL: Test angličtiny ako cudzieho jazyka (TOEFL) je obdobou testu IELTS. TOEFL sa líši od IELTS tak, že skúška má výber z viacerých možností, zatiaľ čo IELTS má kombináciu krátkych odpovedí a otázok na rozpravu. Táto skúška slúži ako požiadavka pre viac ako 900 univerzít a ďalších inštitúcií vo viac ako 130 krajinách.
 3. Cambridge: Táto prijímacia skúška, ktorá sa tiež nazýva Cambridge Assessment English, je uznávaná na celom území Spojeného kráľovstva. Výsledky Cambridge sú ponúkané od A1 (začiatočník) po C2 (pokročilé zvládnutie) podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).
 4. TOEIC: Test angličtiny pre medzinárodnú komunikáciu (TOEIC) sa používa na meranie každodenných anglických zručností ľudí pracujúcich v medzinárodnom prostredí. Táto skúška má dve rôzne formy vrátane testu počúvania a čítania TOEIC a testov hovorenia a písania TOEIC.
 5. OPI a OPIc: Oral Proficiency Interview (OPI) primárne meria porozumenie a schopnosť reči jednotlivca v anglickom jazyku. Vykonávajú ho dvaja certifikovaní hodnotitelia OPI tvárou v tvár alebo telefonicky. OPIc je podobný OPI, ale je uchádzačovi spravovaný počítačom. Kandidáti sú hodnotení hodnotiteľmi OPI v stupnici od nováčik na lepšie.

Kde môžem získať testy z angličtiny s odpoveďami?

Zvyšujúce sa zlyhanie študentov v anglickom jazyku a ich používanie inštitúciami po celom svete nás viedlo k zostaveniu platforiem, na ktorých získate nielen testovacie otázky z angličtiny a ich odpovede, ale tiež sa jazyk veľmi dobre naučíte.

Preto sú tu platformy, kde môžete získať testy z angličtiny s odpoveďami vo formáte PDF:

 • Jazyková úroveň
 • Štúdie ESL Langauge v zahraničí
 • TrackTest
 • Fluent
 • BridgeAngličtina
 • Britské študijné centrá
 • EÚ v angličtine
 • Stafford House International
 • Kanadská vysoká škola anglického jazyka

Test s odpoveďami v angličtine PDF

Jazyková úroveň

Jazyková úroveň je online platforma, kde môžete získať PDF súbory bezplatného testu z angličtiny s odpoveďami zameranými na slovnú zásobu a gramatiku jednotlivca.

Ak to skontrolujete cez platformu, pokúsite sa pätnásť (15) otázok, ktoré sa môžu na základe vami poskytnutých odpovedí sťažiť alebo uľahčiť. Po dokončení bude vaša úroveň znalostí v anglickom jazyku ohodnotená z A1 na C2. Vaše skóre vám povie, ako by ste obstáli v akomkoľvek medzinárodnom teste odbornej spôsobilosti v angličtine, ako je IELTS alebo TOEFL.

Ak nie ste rodeným hovorcom angličtiny a hľadáte spôsob, ako sa začať učiť anglicky, potom je tento test pre vás stávkou na istotu.

Navštívte webové stránky

Štúdium jazykov ESL v zahraničí

Táto online platforma ponúka komplexnejší test odbornej spôsobilosti v angličtine, ktorý pozostáva zo 40 otázok s výberom z viacerých možností. Trvanie testu je dvadsať (20) minút.

Po dokončení testu platforma sprístupní odpovede na otázky, ktoré máte k dispozícii a ktoré môžete vložiť do súboru PDF. To umožňuje používateľom vziať si na vedomie, že zlyhali, aby mohli vykonať opravu.

Test je určený špeciálne pre ľudí, pre ktorých je ťažké zvládnuť čas počas skúšok a ktorí potrebujú trochu zložitý, ale komplexný test z anglického jazyka.

Navštívte webové stránky

TrackTest

Na tejto online platforme získate test angličtiny s odpoveďami pdf zadarmo alebo v závislosti od toho, za čo platíte. Výsledky testu anglického jazyka sa zvyčajne zhodujú s úrovňami CEFR A1 až C2. Môžete dokonca test opakovať každý mesiac, aby ste mohli sledovať svoje zlepšenie alebo si stiahnuť testovacie otázky a odpovede.

Je zaujímavé, že platforma vám udelí osvedčenie, ktoré môžete zahrnúť do životopisu alebo žiadosti o prácu, aby ste zamestnávateľom preukázali svoju znalosť anglického jazyka.

Bezplatná verzia platformy vám poskytne desaťminútový test anglickej gramatiky, zatiaľ čo platená verzia ponúka počúvanie, čítanie, certifikáciu a spätnú väzbu v oblastiach, ktoré používateľ potrebuje na vylepšenie.

Môžete si tiež stiahnuť testovacie otázky s odpoveďami a vyskúšať si svoje schopnosti hovoriť anglicky a písať. Ak potrebujete svoje osvedčenie v tlačenej podobe, budete musieť zaplatiť poplatok a ten bude doručený k vašim dverám.

Navštívte webové stránky

Fluent

Táto platforma hodnotí znalosti používateľa v anglickom jazyku pomocou videí v reálnom čase vrátane filmových ukážok, hudobných videí, inšpiratívnych prejavov atď. Videá sú navrhnuté vo forme individuálnej lekcie angličtiny, ktorá bude vyžadovať, aby ste preukázali svoje porozumenie slovnej zásoby. .

Vo videu je šesť úrovní. Zahŕňajú začiatočníkov 1, začiatočníkov 2, mierne pokročilých 1, stredne pokročilých 2, pokročilých 1 a pokročilých 2. Budete si musieť zvoliť ktorúkoľvek z úrovní videa a sledovať ich. Potom vám bude pridelený krátky test a vaša úroveň plynulosti v angličtine bude hodnotená pomocou odpovedí, ktoré poskytnete. Ak niektorú z otázok nezvládnete, platforma vám dá správnu odpoveď.

Aplikácia FluentU navrhne nové videá, ktoré môžete sledovať a učiť sa, ako budete pokračovať v sledovaní a dokončovaní testovacích otázok. Platforma vám tiež pripomenie oblasti, v ktorých sa vyskytli problémy v slovníku, aby ste mohli vylepšovať.

Je zaujímavé, že platforma ponúka výučbu anglického jazyka, testy a otázky v prepisoch na stiahnutie a interaktívne titulky.

Navštívte webové stránky

BridgeAngličtina

Na rozdiel od iných platforiem ovládajúcich anglický jazyk ponúka BridgeEnglish hodiny gramatiky a slovnej zásoby, testovacie otázky a ďalšie formy anglického testu s odpoveďami v dostupných formátoch pdf.

Na 100 otázok odpoviete za 65 minút. Testuje tiež kandidátove schopnosti počúvania a čítania s porozumením. Po dokončení kvízu získate výsledky, aby ste sa dozvedeli oblasti, ktoré je potrebné vylepšiť.

Táto platforma vás veľmi dobre pripraví na absolvovanie medzinárodných skúšok, ako sú IELTS alebo TOEFL.

Navštívte webové stránky

Britské študijné centrá

British Study Centers je platforma, ktorá pripravuje kandidátov na anglickú gramatiku. Platforma poskytuje 40 testových otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, ktoré používateľ dokončí od 10 do 15 minút.

Po dokončení testu vám budú odpovede zaslané e-mailom vo formáte PDF na stiahnutie, ktorý si môžete občas stiahnuť a preštudovať.

Táto platforma je stávkou na istotu, ak máte problémy s anglickou gramatikou.

Navštívte webové stránky

EÚ v angličtine

EU English je online platforma, ktorá ponúka testy ovládania anglického jazyka s odpoveďami dostupnými vo formáte pdf. Testovacie otázky z angličtiny sú ponúkané od ľahkej úrovne po náročnosť. Test budete musieť dokončiť do 20 minút.

Po dokončení testu platforma zobrazí odpovede, aby ste mohli vykonať opravy.

Majte na pamäti, že táto platforma vám vždy poskytne spätnú väzbu k vašim testovacím výkonom.

Navštívte webové stránky

Stafford House International

Stafford House International je platforma, ktorá ponúka viac ako 25 rôznych testov z angličtiny s odpoveďami pdf. Odpovede, ktoré platforma poskytuje, môžu mať viac ako jednu správnu odpoveď. Najsprávnejšiu odpoveď môžete zistiť podľa počtu bodov, ktoré sa pridelia správnym odpovediam.

Táto platforma vás otestuje, či je vaša plynulosť angličtiny veľmi vysoká. Ak chcete vedieť, či viete anglické slová a ich synonymá, pozrite sa na túto platformu.

Navštívte webové stránky

Kanadská vysoká škola anglického jazyka

Táto online platforma ponúka kombinovaný formát testových otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí spolu s písomným kvízom. Test budete musieť absolvovať do jednej hodiny.

Po dokončení vám budú vaše výsledky a príslušná úroveň v angličtine zaslané e-mailom.

Navštívte webové stránky


záver

Anglický jazyk nie je taký ťažký, ako sa zdá. S primeranou prípravou sa dozviete, že hovoríte a píšete jazyk veľmi dobre.

Po prečítaní tohto článku nájdete platformy, kde môžete získať hodiny anglického jazyka, testovacie otázky a odpovede. Môžete si stiahnuť testovacie otázky a odpovede z angličtiny a študovať ich vo svojom voľnom čase.

Testovacie otázky a odpovede vám poskytnú potrebnú prípravu na skúšky anglického jazyka, ako sú IELTS alebo TOEFL.

Odporúčanie

Jeden komentár

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.