9 najlepších univerzít strojárstva v Kanade

Tu sú špičkové univerzity strojárstva v Kanade, o ktoré by ste sa pravdepodobne mali uchádzať ako domáci alebo medzinárodní študenti.

O strojárstve sa hovorí, že je najširším aspektom strojárstva; vo väčšine prípadov stačí povedať, že ide o matku inžinierstva. Zahŕňa to vedu o uplatňovaní princípov a techník riešenia problémov inžinierstva od počiatočného návrhu po výrobu alebo vynález konečného výstupu nápadu.

Strojárstvo zahŕňa toľko ďalších disciplín, ktoré okrem iného zahŕňajú: akustiku, biotechnológie, energetiku, robotiku, počítačom podporované navrhovanie, štrukturálnu analýzu a mnohé ďalšie. Strojárstvo sa najlepšie študuje v niektorých krajinách sveta, kde efekt praktickosti kurzu prepadá hlboko do duše študentov a Kanada je jednou z týchto krajín.

Kanada je dobrým miestom na štúdium strojárstva, možno preto, že v Kanade je toľko špičkových univerzít strojárstva, ktoré tento kurz v priebehu rokov neustále vyučovali. Nižšie je uvedený zoznam deviatich najlepších škôl, kde môžete študovať a stať sa certifikovaným strojným inžinierom.

9 najlepších univerzít strojárstva v Kanade

  • University of British Columbia
  • Univerzita v Toronte
  • McGill University
  • Univerzita v Montreale
  • Univerzita v Alberte
  • McMaster University
  • Univerzita v Calgary
  • University of Waterloo
  • Technologický inštitút University of Ontario

Katedra strojného inžinierstva na Univerzite v Britskej Kolumbii

Katedra strojného inžinierstva na Univerzite v Britskej Kolumbii je jednou z najlepších strojníckych škôl v Kanade a škola, ktorá bude pre všetkých dospievajúcich z celého sveta zaujímavá.

Prijatie do strojárstva v prvom ročníku UBC je dosť konkurenčné a vyžaduje si všetku inteligenciu a inteligenciu, ktoré sú potrebné na získanie vysokoškolského titulu v odbore strojárstvo. Spravidla je založený na širokom procese, ktorý zohľadňuje záľuby, motiváciu, neakademické zázemie a vášeň.

Aj keď alternatívne môžu študenti hľadať prijatie do strojárstva na UBC v druhom ročníku po absolvovaní prvého ročníka všeobecného inžinierskeho programu, ktorý je úplne bežný pre všetky inžinierske oddelenia v UBC.

Priemerný vysokoškolský poplatok za štúdium pre domácich študentov na University of British Columbia je medzi $ 5,000 na $ 8,000 zatiaľ čo u zahraničných študentov je medzi $ 30,000 na $ 50,000.

Školné za materské v UBC je možné zaplatiť v 3 splátkach ročne a táto splátka školného je medzi $ 2,000 na $ 12,000 pre domácich študentov a $ 3,000 na $ 15,000 pre zahraničných študentov.

Poplatky za školné UBC každopádne každoročne prehodnocuje ich správna rada, takže sa odporúča navštíviť ich oficiálne webové stránky škôl a potvrdiť si tak aktuálne školné. Môžete potvrdiť  Školné UBC PhDsa UBC magisterské programy školné a UBC vysokoškolské programy školné.

Katedra strojného a priemyselného inžinierstva na Torontskej univerzite

Strojárstvo na Torontskej univerzite je svetovo preslávené aplikovaným praktickým vzdelávacím programom. Teória je zavedená do primeranej praxe v laboratóriu so študentmi, ktorí horlivo pracujú na rôznych projektoch. Vstupné je otvorené pre zahraničných študentov aj študentov v rámci krajiny.

Absolventi univerzity sa uplatňujú v rôznych oblastiach, ako sú návrh komunikačných systémov, počítače, asistenčné lekárske prístroje, automobilový dizajn a podobne. Zoznam najlepších univerzít strojného inžinierstva v Kanade by nebol úplný, ak by sa nezúčastnila Toronto University.

Poplatky za vysokoškolské štúdium inžinierstva pre zahraničných študentov na Torontskej univerzite sú asi $ 58,680 / rok a asi $ 14,180 / rok pre domácich študentov. Aktuálne školné sa vždy dozviete z oficiálnych webových stránok školného na univerzite.

Strojnícka univerzita na McGill University

McGill University je jednou z najlepších univerzít strojárstva v Kanade: katedra strojárstva na McGill University má renomovanú históriu excelentnosti vo výskume a výučbe.

Študenti sú vystavení školskému procesu koncepcie, návrhu, implementácie a prevádzky mechanických systémov.

Absolventi strojárskeho inžinierstva na McGillovej univerzite majú po ukončení štúdia nárok na prácu v leteckých, kozmických, energetických, výrobných, strojárskych a dopravných odboroch.

Školné na univerzite stúpa ďalej $ 50,000 v niektorých prípadoch pre zahraničných študentov a oveľa menej pre domácich študentov. Poplatky si môžete kedykoľvek skontrolovať sami stránka poplatkov.

Univerzita v Montreale 

University of Montreal, ktorá sa nedávno umiestnila na 85. mieste vo svetovom rebríčku univerzít do roku 2020, je poprednou výskumnou univerzitou.

Získanie titulu v odbore strojárstvo na univerzite by malo byť splneným snom niektorých mladých ľudí, ktorí túžia získať pevné základy a kariéru v strojárstve.

S asi 13 fakultami a toľkými pridruženými školami ponúka univerzita silné znalosti o zásadách, ktorými sa riadia odborné znalosti v rozsiahlych aspektoch strojárstva.

Technická fakulta Univerzity v Alberte

Technická fakulta University of Alberta je všeobecne uznávaná ako jedna z najlepších technických škôl v Kanade.

Jedným z bezpečných spôsobov, ako neurobiť chybu pri výbere univerzity strojárstva, je zvoliť si univerzitu v Alberte.

Škola ponúka široký program, ktorý umožňuje jej absolventom zapadnúť do rôznych pracovných špecifikácií. Študenti strojárstva, ktorí sú jednou z najlepších univerzít strojárstva v Kanade, tu získavajú úplné znalosti strojárstva absolvovaním kurzov v toľkých oblastiach ako: dynamika, mechanika tekutín, termodynamika a mnoho ďalších.

McMaster University Fakulta strojného inžinierstva

Katedra strojárstva na McMaster University pod fakultou Inžinierstvo je jedným z najlepších miest na štúdium strojárstva v Kanade. Škola prijíma domácich i zahraničných študentov a všetci študenti majú štipendijné programy, na ktoré sa môžu kvalifikovať.

Ak sa uchádzate o štúdium strojárstva na McMaster University, predpokladajú sa od vás základné znalosti z matematiky, základných vied a základného inžinierstva.

Na konci programu by študenti absolvovali štúdium princípov navrhovania a výroby so začlenením ekonomického rozmeru do inžinierskych postupov na jednej z najlepších strojárskych univerzít v Kanade.

Strojnícka fakulta Univerzity v Calgary

Škola, ktorá sa nachádza v jednom z najpodnikavejších miest v štáte, je univerzita v Calgary, živou, rastúcou a sľubnou inštitúciou s inžinierskou fakultou uznávanou v krajine i mimo nej.

Doteraz si získala dobrú reputáciu vďaka tomu, že bola jednou z kanadských strojníckych škôl. Učia študentov skúmať, navrhovať, testovať, vyvíjať a konštruovať širokú škálu mechanických zariadení.

Katedra strojného inžinierstva na univerzite vo Waterloo

Ak plánujete získať titul v odbore strojárstvo, môžete si urobiť dobre a získať jednu z najlepších univerzít strojárstva v Kanade ako jednu z možností alebo dokonca ako svoju najlepšiu voľbu. Škola je považovaná za jednu z najväčších škôl v celej Kanade.

Ako jedna z najväčších technických škôl v Kanade má jej absolvent tú česť získať viac pracovných príležitostí a platených stáží ako väčšina škôl.

Technologický inštitút University of Ontario

Zamyslite sa nad strojárstvom v Kanade, potom nad jednou z najlepších univerzít strojárstva v Kanade.

Od základného inžinierstva po všetky primerané vedomosti potrebné na kvalifikáciu strojného inžiniera má Ontario tech University všetko, čo potrebuje.

7 komentáre

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.