Univerzity, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentom

Existuje celý rad univerzít, ktoré ponúkajú plné štipendiá medzinárodným študentom po celom svete, a tento článok sa zameriava na to, aby medzinárodným študentom umožnil dozvedieť sa o týchto univerzitách a ich štipendijných programoch, najmä pre tie v USA, Veľkej Británii a Kanade. 

Tento článok poskytuje plne aktualizované informácie o zozname univerzít, ktoré poskytujú úplné štipendiá medzinárodným študentom. Ak nemáte na mysli žiadnu školu alebo študijné miesto, táto príručka vám rovnako pomôže s výberom školy a študovaním.

Ako medzinárodný študent môžete študovať prostredníctvom štipendií ponúkaných na niektorých univerzitách v USA, Kanade a Spojenom kráľovstve a získať tak postgraduálny alebo postgraduálny titul.

V tomto článku sme zostavili zoznam univerzít z USA, Kanady a Spojeného kráľovstva, ktoré ponúkajú plne štipendiá študentom z každého kúta sveta a jeho plné financovanie znamená, že štipendium pokryje školné a náklady na pobyt počas celého pobytu. v ústave.

Väčšina štipendií s úplným financovaním sa udeľuje študentom s vynikajúcimi akademickými výsledkami na predchádzajúcej škole, ktorí sa preukázali tvorivou tvorbou buď v umeleckých alebo športových činnostiach, alebo študentom, ktorí napriek drsnému prostrediu dokážu v škole stále dosahovať dobré výsledky.

Štipendium sa udeľuje takýmto druhom študentov, aby ich povzbudili k ich tvrdej práci a otvorili im väčšie, svetlejšie príležitosti, ktoré zlepšia ich kariérny rozvoj.

USA, Veľká Británia a Kanada sú tromi najlepšími miestami pre zahraničných študentov na vykonávanie akademickej kariéry, pretože sú plne rozvinutými vedúcimi krajinami, investovali do vzdelávania, a tak majú špičkové výskumné zariadenia a najlepších lektorov na zemi, aby získali titul v odbore univerzita ktorejkoľvek z týchto krajín by vás získala kdekoľvek.

Aby sme vám pomohli, zostavili sme zoznam univerzít v USA, Veľkej Británii a Kanade, ktoré ponúkajú plné štipendiá medzinárodným študentom, ktorí chcú postgraduálne alebo postgraduálne štúdium získať.

[lwptoc]

USA sú jedným z hlavných študijných cieľov, pretože sú všeobecne uznávané pre svoje špičkové medzinárodné vzdelávanie a sú známe ako najvyššie študijné miesta v zahraničí, ktoré vďaka štipendiám pomohli mnohým študentom dosiahnuť ich akademické ciele.

Tento príspevok je zoznamom univerzít v USA, ktoré poskytujú úplné štipendiá medzinárodným študentom na získanie vysokoškolského alebo postgraduálneho titulu. Ak ste na univerzite zmätení a študujete v USA, tento príspevok tiež objasňuje.

Univerzity, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentom v USA

 • Medzinárodné študentské štipendium Clark University
 • Medzinárodné študentské štipendium East Tennessee State University
 • Medzinárodné študentské štipendium Illinois Wesleyan University
 • Medzinárodné študentské štipendiá na Americkej univerzite
 • Medzinárodné štipendiá Iowa State University International
 • Medzinárodné študentské štipendiá na Michiganskej štátnej univerzite
 • Medzinárodné študentské štipendiá z New York University Wagner
 • Medzinárodné študentské štipendium Oregon University

Medzinárodné študentské štipendium Clark University

Štipendium ponúkané na Clarkovej univerzite je známe ako „Clark Global Scholars Programme„A je možné prihlásiť sa na štúdium medzinárodným študentom v USA, ktorí sa zúčastňujú štvorročného študijného programu na Clarkovej univerzite, a štipendium pokrýva všetky náklady od školného po životné náklady.

Štátna univerzita East Tennessee International Študentské štipendium

ETSU ponúka „Medzinárodné štipendium študentských akademických zásluh”, Ktorá je otvorená pre prihlášku pre zahraničných študentov, ktorí chcú postgraduálne alebo postgraduálne štúdium na štátnej univerzite East Tennessee State University. Štipendium pokrýva školné a poplatky za údržbu študenta počas celého roka štúdia.

Medzinárodné študentské štipendium Illinois Wesleyan University

Toto ponúka IWU štipendium medzinárodným študentom na základe zásluh. Študenti sa kvalifikujú na základe vynikajúcich študijných výsledkov a výsledkov testov na požadovanej prijímacej skúške a štipendium pokrýva ich štyri roky štúdia na univerzite.

Medzinárodné študentské štipendiá na Americkej univerzite

AU udeľuje štipendiá medzinárodným študentom o kvalifikácii založenej na zásluhách, to znamená medzinárodní študenti, ktorí majú vynikajúce akademické záznamy a rovnako dobre dosiahli prijímaciu skúšku. Štipendium poskytované AU pokrýva školné a životné náklady študenta až do konca štúdia.

Medzinárodné štipendiá Iowa State University International

Univerzita ponúka zaslúžia si plné štipendiá pre študentov ktorí preukázali vynikajúci akademický výkon, sú kreatívni a mali by mať vynikajúci výkon v jednej z nasledujúcich oblastí; umenie, matematika a vedy, vedenie, verejnoprospešné práce, mimoškolské aktivity, podnikanie alebo inovácie.

Medzinárodné študentské štipendiá na Michiganskej štátnej univerzite

MSU poskytuje medzinárodné štipendiá obmedzenému počtu zahraničných študentov na vysokoškolskej a postgraduálnej úrovni a podporuje celý akademický program študenta na univerzite.

Medzinárodné študentské štipendiá z New York University Wagner

NYU ponúka štipendium založené na zásluhách obmedzenému počtu zahraničných študentov, ktorí preukazujú vynikajúci akademický výkon a tvorivosť v hlavných oblastiach vrátane vodcovstva. Štipendium pokrýva celú výučbu študenta.

Medzinárodné študentské štipendium Oregon University

Oregonská univerzita ponúka medzinárodné štipendijné granty v hodnote miliónov dolárov asi 35-40 konkurencieschopným medzinárodným študentom postúpiť na postgraduálny alebo postgraduálny titul. Štipendium je založené na zásluhách a pokrýva celú výučbu študenta.

Všetky tieto univerzity v USA ponúkajú plné štipendiá medzinárodným študentom, takže si môžete urobiť čas a urobte rozsiahly výskum na každej z týchto univerzít priamym kontaktom s prijímacím referentom školy, ktorá vám najlepšie vyhovuje, a svoje žiadosti o štipendium začnite vždy skôr.

Univerzity vo Veľkej Británii ponúkajúce plné štipendium medzinárodným študentom

Spojené kráľovstvo je jedným z najlepších miest na štúdium, pretože vzdelávací sektor ponúka kvalitné vzdelávanie študentom, občanom aj cudzincom.

Predtým sme napísali článok o plné štipendiá na školné, ktoré sú k dispozícii pre zahraničných študentov že sa tiež môžete pozrieť.

Vo Veľkej Británii existuje niekoľko univerzít, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentom, ktorí chcú postgraduálne alebo postgraduálne štúdium.

Zostavil som zoznam týchto univerzít, z ktorých si môžete vybrať a začať s podávaním žiadosti o štipendium.

Univerzity, ktoré ponúkajú plné štipendiá medzinárodným študentom vo Veľkej Británii

 • Medzinárodné študentské štipendium University of Cambridge
 • Medzinárodné študentské štipendium na Oxfordskej univerzite
 • Medzinárodné študentské štipendium na Bristolskej univerzite
 • Medzinárodné študentské štipendium na University of Westminster
 • Medzinárodné študentské štipendiá na Cardiffskej univerzite

Medzinárodné študentské štipendium University of Cambridge

University of Cambridge je jednou z najstarších a najlepších univerzít vo Veľkej Británii a na celom svete, a tak odovzdáva vedomosti študentom. Univerzita spolupracuje so štipendijným programom Gates na udeľovať štipendiá medzinárodným študentom s cieľom dosiahnuť postgraduálny alebo vysokoškolský titul na univerzite v Cambridge.

Štipendium je poskytované na základe zásluh a pokrýva celé školné, náklady na život a dve letenky v ekonomickej triede, z ktorých jedna sa dostane na univerzitu a druhá sa dostane domov po ukončení štúdia na univerzite.

Medzinárodné študentské štipendium na Oxfordskej univerzite

Oxfordská univerzita je ďalšou prestížnou inštitúciou vo Veľkej Británii a na celom svete a po zlúčení s financovaním štipendia Rhodes House, univerzita ponúka medzinárodným študentom plne financované štipendiá zamerané na štúdium na Oxforde Univerzita pokračovať v pregraduálnom alebo postgraduálnom štúdiu.

Univerzita je ťažko prístupná, preto študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium, musia mať vynikajúce akademické výsledky a financovanie pokrýva školné a náklady na ubytovanie.

Medzinárodné študentské štipendium na Bristolskej univerzite

Bristolská univerzita je jednou z univerzít, ktoré ponúkajú plné štipendiá medzinárodným študentom vo Veľkej Británii, a táto univerzita je uvedená aj na zozname najlepších univerzít vo Veľkej Británii.

Štipendium udelené Bristolskou univerzitou je ponúkaný iba 5 potenciálnym zahraničným študentom, ktorí majú najlepšie akademické záznamy a sú veľmi kreatívni alebo talentovaní. Štipendium na Bristolskej univerzite pokrýva školné a životné náklady študenta až do konca vysokoškolského štúdia.

Medzinárodné študentské štipendium na University of Westminster

Štipendium poskytované University of Westminster je plne financovaný a udeľuje sa medzinárodným študentom, ktorí sa zameriavajú na štúdium vo Veľkej Británii, je to štipendium založené na zásluhách, takže uchádzači musia mať vynikajúci akademický záznam.

Štipendium pokrýva školné, životné náklady a dokonca aj letenky do a z Londýna.

Medzinárodné študentské štipendiá na Cardiffskej univerzite

Cardiffská univerzita je jednou z prestížnych univerzít vo Veľkej Británii a ako člen skupiny Russell má univerzita veľa štipendiá pre zahraničných študentov ktorí sú ochotní pokračovať v pregraduálnom alebo postgraduálnom štúdiu. Štipendijný fond pokrýva školné a životné náklady.

Ako som už spomenul, v Spojenom kráľovstve je len málo univerzít, ktoré poskytujú plne financované štipendiá medzinárodnému študentovi. Zoznamy, ktoré som zostavil, sú autentické a žiadosť o štipendium stále prebieha, aby ste sa mohli uchádzať.

O univerzitách v Kanade, ktoré poskytujú plné štipendium medzinárodným študentom

Kanada je ďalším špičkovým študijným miestom na Zemi a ponúka každému študentovi kvalitné vzdelanie uznávané na celom svete.

Niektoré kanadské univerzity poskytujú medzinárodné štipendium medzinárodným študentom, ktorí sa usilujú dosiahnuť svoje akademické ciele v Kanade. Zostavil som pre vás zoznam týchto univerzít, aby ste si vybrali tú, ktorá vám najlepšie vyhovuje.

Univerzity, ktoré poskytujú úplné štipendiá medzinárodným študentom v Kanade

 • University of Toronto, Lester B. Pearson Medzinárodné študentské štipendiá
 • Študentské štipendiá na Univerzite v Yorku
 • Medzinárodné študentské štipendium University of British Columbia

University of Toronto, Lester B. Pearson Medzinárodné študentské štipendiá

University of Toronto v spolupráci so štipendijným programom Lestera B. Pearsona udeľuje medzinárodnému študentovi plne štipendium, ktoré pokrýva školné a životné náklady. Uchádzači o tento štipendijný program musia mať vynikajúce akademické výsledky, byť veľmi kreatívni a tiež uznávaní ako vodcovia v rámci svojej školy alebo komunity.

Kvalifikovaní študenti budú postgraduálne alebo postgraduálne študovať na Torontskej univerzite.

Študentské štipendiá na Univerzite v Yorku

Medzinárodné študentské štipendium na Yorkskej univerzite sa udeľuje študentom, ktorí preukázali vynikajúci akademický výkon a majú v úmysle postgraduálne alebo postgraduálne štúdium na York University. Štipendium je plne financované a pokrýva školné a životné náklady počas celého študentského roku štúdia.

Medzinárodné študentské štipendium University of British Columbia

University of British Columbia je jednou z najuznávanejších škôl v Kanade a škola ponúka štipendiá medzinárodným študentom s vynikajúcimi akademickými výsledkami, ktorí sa zameriavajú na štúdium na univerzite.

Ako jedna z univerzít, ktorá ponúka úplné štipendiá medzinárodným študentom v Kanade, je štipendijná cena plne financovaná a pokrýva školné a životné náklady.

Existuje iba niekoľko univerzít v Kanade, ktoré poskytujú štipendiá plne financované medzinárodným študentom, ale je ich niekoľko finančné pomôcky poskytované Kanadou medzinárodným študentom.

Záver pre univerzity, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentom

Tento článok o univerzitách, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentským centrám, predovšetkým na univerzitách v USA, Veľkej Británii a Kanade.

Tam máte kompletný zostavený zoznam, ktorý vám pomôže vybrať si univerzitu a študijné miesto, ktoré vám najlepšie vyhovuje. Skoršie začnite svoju prihlášku a uistite sa, že máte k dispozícii všetky potrebné dokumenty o žiadosti o štipendium.

Pozrite si moje ďalšie články

Thaddaeus je hlavným tvorcom obsahu v SAN s viac ako 5-ročnými skúsenosťami v oblasti tvorby profesionálneho obsahu. V minulosti a dokonca aj nedávno napísal niekoľko užitočných článkov pre projekty Blockchain, ale od roku 2020 je aktívnejší pri vytváraní sprievodcov pre študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí.

Keď nepíše, buď pozerá anime, pripravuje chutné jedlo alebo určite pláva.

13 komentáre

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.