Zoznam škôl Ivy League s ich aktuálnymi poplatkami

O zozname škôl z brečtanovej ligy sa tu diskutovalo, tieto školy sú všeobecne známe ako jedny z najlepších na svete a nakoľko sú konkurencieschopné medzi uchádzačmi o prijatie.

Školy Ivy League sú veľmi populárne, dokonca aj tie, ktoré nemajú bydlisko v USA, vedia o týchto školách a o tom, aké ťažké je dostať sa do nich. Jedna zo škôl je vysnívanou školou toľkých študentov, či už v bakalárskom alebo postgraduálnom štúdiu. . Sú to svetovo uznávané inštitúcie a sú vysoko konkurencieschopné s nízkymi vstupnými sadzbami a náročnými požiadavkami.

Miera prijatia do škôl Ivy League je najnižšia na svete a študenti musia pred prijatím prejsť prísnym výberovým konaním. Prijímajú len tých najlepších z najlepších a sú rovnako drahé, ak nie najdrahšie na svete.

Tieto školy spoločne vychovali niektorých z najpopulárnejších ľudí na svete vrátane mnohých amerických prezidentov ako Franklin D. Roosevelt a Barack Obama, celebrít, nositeľov Nobelovej ceny, renomovaných lekárov a inžinierov a mnohých ďalších.

Je možné, že ste počuli o školách Ivy League a ani neviete, čo to znamená, alebo o školách, ktoré to tvoria. Pozrime sa, čo to znamená, školy, ktoré ho tvoria, požiadavky na vstup do školy a priemerné náklady na štúdium v ​​Ivy League.

Čo sú školy Ivy League

Školy Ivy League je fráza, ktorá sa používa na spoločné označenie ôsmich najprestížnejších a najznámejších vysokých škôl v Spojených štátoch. Tieto školy sú;

 • Brown University
 • Cornell University
 • Columbia University
 • Univerzita Dartmouth
 • Harvard University
 • Princeton University
 • Univerzita v Pensylvánii
 • Yale University

Tieto školy sú zoskupené ako elitné vysoké školy s konotáciami akademickej excelentnosti, selektívnosti pri prijímaní a sociálneho elitárstva.

Kto môže navštevovať školu Ivy League?

Ľudia, ktorí môžu navštevovať ktorúkoľvek zo škôl Ivy League, sú uchádzači, ktorí sú schopní splniť náročné požiadavky na prijatie a splniť kritériá oprávnenosti. Je to tiež škola pre elity.

Priemerné náklady na návštevu školy Ivy League

Priemerné náklady na návštevu školy Ivy League sa pohybujú medzi 56,746 78,417 a XNUMX XNUMX dolármi.

Požiadavky na vstup do školy Ivy League

Ako som uviedol vyššie, požiadavky na prijatie na školu Ivy League sú náročné, proces výberu je prísny a miera prijatia je nízka. Preto musíte mať vynikajúci výsledok, aby ste mohli zvážiť prijatie.

Nižšie je však uvedený zoznam požiadaviek, aby ste vedeli, či máte šancu.

 • Minimálne skóre SAT 1590 alebo skóre ACT 35
 • Usilujte sa o GPA 4.0 alebo niečo podobné, ale neexistuje žiadna záruka, že vám bude odmietnuté prijatie, ak máte niečo nižšie.
 • Zapojte sa do mimoškolských aktivít a iných mimoškolských povinností
 • Stredoškolské akademické prepisy
 • Odporúčacie listy
 • Eseje

Zoznam škôl Ivy League s ich aktuálnymi poplatkami

Tu uvádzame podrobnosti o všetkých 8 zoznamoch škôl Ivy League, ich aktuálnych poplatkoch a príslušných odkazoch, kde sa dozviete viac o škole.

1. Harvardská univerzita

Na našom prvom zozname škôl Ivy League je Harvardská univerzita, súkromná výskumná citadela vzdelávania založená v roku 1636 a nachádza sa v Cambridge, Massachusetts, USA. Je to najstaršia vyššia inštitúcia a jedna z najlepších najlepších univerzít v Spojených štátoch a medzi školami na celom svete. Je to inštitúcia, ktorá sa venuje excelentnosti vo vyučovaní, vzdelávaní a výskume s cieľom dosiahnuť globálny rozdiel.

Harvardská univerzita pozostáva z Harvard College pre vysokoškolské štúdium, 12 postgraduálnych a odborných škôl a Harvard Radcliffe Institute. Prostredníctvom vysokej školy a škôl je ponúkaných viac ako 50 vysokoškolákov, 134 postgraduálnych titulov a 32 odborných titulov. Súčasné školné je 51,925 XNUMX dolárov ročne.

Navštívte webovú stránku školy

2. Yale University

Yale je prestížna súkromná výskumná univerzita so sídlom v New Haven, Connecticut, USA. Bola založená v roku 1701 a je treťou najstaršou univerzitou v USA a jednou z najlepších svetových inštitúcií vyššieho vzdelávania. Na zozname škôl Ivy League je zaradená ako „najselektívnejšia“ pre vysokoškolské prijatie s mierou prijatia 4.62%.

Študentom prichádzajúcich do bakalárskeho a postgraduálneho a odborného štúdia je poskytovaných viac ako 100 odborov a programov v širokej škále odborov. Medzi ďalšie ponuky patria letné kurzy, globálne vzdelávanie, ponuka bez diplomu a online vzdelávanie. Školné na Yale University je 55,500 50 USD ročne, ale približne XNUMX % študentov dostáva formu finančnej pomoci.

Navštívte webovú stránku školy

3. Kolumbijská univerzita

Columbia University je jednou z univerzít v brečtanovej lige. Je to súkromná výskumná inštitúcia vyššieho vzdelávania založená v roku 1754 a nachádza sa v New Yorku. Je rozdelená na Columbia College, Columbia Engineering a 14 ďalších škôl, ktoré zahŕňajú školy pre postgraduálne a odborné štúdium. Svetoznáma Vagelos College of Physicians and Surgeons je jednou z jej akademických vysokých škôl.

Zahraniční študenti môžu požiadať o prijatie na Kolumbijskú univerzitu do akéhokoľvek programu podľa vlastného výberu, ale mali by mať na pamäti, že školné je oveľa vyššie. Finančná pomoc je k dispozícii pre domácich študentov, na niektorých sa môžu kvalifikovať aj zahraniční študenti, ak spĺňajú kritériá. Aktuálne školné je 61,788 XNUMX USD.

Navštívte webovú stránku školy

4. Cornell University

Na štvrtom zozname škôl Ivy League je Cornell University, je to súkromná štatutárna výskumná univerzita so sídlom v Ithace, New York, Spojené štáty americké. Ako jedna z vysokých škôl Ivy League sa neustále umiestňuje medzi najlepšími na svete a mnohé z jej programov sú najvyššie. Prostredníctvom týchto programov univerzita poskytuje výnimočné vzdelanie pre vysokoškolákov, postgraduálnych a odborných študentov.

Miera prijatia na Cornell University je 10.6%, máte väčšiu šancu dostať sa do tejto v porovnaní s Yale. Ak máte skóre SAT 1550 alebo minimálne skóre ACT 34 alebo vyššie s 3.9 GPA, je pravdepodobné, že budete prijatí. Školné v Cornell je 57,222 XNUMX dolárov ročne a finančná pomoc je k dispozícii pre študentov, ktorí preukážu finančnú potrebu.

Navštívte webovú stránku školy

5. Princetonská univerzita

Princetonská univerzita, ktorá sa nachádza v New Jersey a bola založená v roku 1746, je na zozname škôl Ivy League. Vysokoškolské a postgraduálne vzdelávanie sa poskytuje v humanitných, inžinierskych, prírodných a spoločenských vedách pre viac ako 8,000 XNUMX študentov. Vysokoškolské programy tu vedú k bakalárom umení (AB) a bakalárom vied v inžinierstve (BSE).

Postgraduálne školy ponúkajú postgraduálne a odborné programy, ktoré ponúkajú tituly v 42 akademických odboroch a programoch. K dispozícii sú aj spoločné tituly. Prostredníctvom výskumu a výučby, ktoré pochádzajú z tejto širokej škály programov, Princeton vzdeláva ľudí, ktorí prispejú k spoločnosti a rozvinú vedomosti, ktoré budú znamenať rozdiel na celom svete. Školné je 52,800 XNUMX dolárov.

Navštívte webovú stránku školy

6. University of Pennsylvania (UPenn)

University of Pennsylvania sa nachádza vo Philadelphii, Pennsylvania, Spojené štáty, a je na zozname škôl Ivy League založených v roku 1740. Existuje viac ako 90 odborov ponúkaných na štyroch školách pre študentov bakalárskeho štúdia. Postgraduálni študenti Penn sa tiež venujú širokej škále odborných programov na 12 postgraduálnych školách.

Miera prijatia je 9% a ponúka sa aj online vzdelávanie a letné programy a zahraniční študenti sa môžu prihlásiť. UPenn poskytuje študentom možnosti finančnej pomoci vďaka svojmu záväzku sprístupniť svoje vzdelanie na svetovej úrovni najlepším a najbystrejším študentom bez ohľadu na ich finančnú situáciu. Školné v UPenn je 57,770 XNUMX dolárov ročne.

Navštívte webovú stránku školy

7. Dartmouth College

Dartmouth College je na zozname škôl Ivy League, nachádza sa vo vidieckom mestečku Hanover, New Hampshire, Spojené štáty americké. Je to živé, inkluzívne vzdelávacie prostredie, kde študenti a učitelia reagujú výskumom a inováciami na riešenie zložitých problémov zo skutočného života. Najsľubnejší študenti sa tu vzdelávajú a pripravujú na celoživotné vzdelávanie a zodpovedné vedenie prostredníctvom fakulty, ktorá sa venuje výučbe a tvorbe vedomostí.

Pre študentov je k dispozícii široká škála vysokoškolských a postgraduálnych študijných programov, z ktorých si môžu vybrať alebo navrhnúť svoj vlastný program. Štipendiá a iné formy finančnej pomoci sú k dispozícii domácim aj zahraničným študentom, ktorí spĺňajú požiadavky. Školné je 57,638 XNUMX dolárov.

Navštívte webovú stránku školy

8. Brownova univerzita

Na konečnom zozname škôl Ivy League je Brown University. Založená v roku 1764 ako súkromná výskumná vyššia vzdelávacia inštitúcia so sídlom v Providence, Rhode Island, Spojené štáty americké. Prostredníctvom inovatívnej výučby a prelomového výskumu Brown prispieva k rozvoju vedomostí vo všetkých študijných odboroch.

Pomer študentov k fakulte je 7 ku 1, existuje viac ako 80 bakalárskych a 84 postgraduálnych programov zahŕňajúcich až 2,477 XNUMX kurzov, z ktorých si študenti môžu vybrať alebo si vytvoriť svoj vlastný program. Poskytujú sa aj certifikačné, nediplomové a duálne študijné programy. Existuje len široká škála kariérnych dráh, z ktorých si môžete vybrať. Študenti, či už v bakalárskom alebo postgraduálnom programe, ktorí preukážu finančnú potrebu, majú možnosť získať finančnú pomoc.

Školné na Brown University je 588,404 XNUMX dolárov.

Navštívte webovú stránku školy

Toto je zoznam škôl Ivy League, o ktorých sa diskutuje, a odkazy na aplikácie, ktoré vám poskytneme, aby ste sa dozvedeli viac o špecifických požiadavkách programu.

Najčastejšie otázky

Je Stanfordská brečtanová liga?

Stanford nie je na zozname škôl Ivy League

Kto môže navštevovať školu Ivy League?

Každý, kto spĺňa požiadavky na prijatie na ktorúkoľvek zo škôl Ivy League, môže byť prijatý na program podľa vlastného výberu.

Sú v New Yorku školy Ivy League?

Princeton University, Columbia University, Brown University a Dartmouth University sú na zozname škôl Ivy League v New Yorku.

Sú v Indii školy Ivy League?

Školy Ivy League v Spojených štátoch nie sú rovnaké ako v Indii. Ivy League sú IISc, JNU a BHU.

Prečo Stanford nie je Ivy League?

Stanford nie je inštitúciou Ivy League jednoducho preto, že nie je jedným z jej členov. Termín „Ivy League“ je atletická liga, ktorá zahŕňa týchto osem škôl a Stanford nie je jednou z nich, pretože v čase, keď boli ligy vytvorené, Stanfordská univerzita nevynikala v športe.

Sú v Kanade školy Ivy League?

Školy Canadian Ivy League sú University of Toronto, McGill University, University of British Columbia a Queens University. Tieto univerzity sú na rovnakej úrovni ako osem škôl Ivy League v USA.

Je University of Pennsylvania brečtanová liga?

University of Pennsylvania je na zozname škôl Ivy League v Spojených štátoch.

Je Columbia University Ivy League?

Kolumbijská univerzita patrí medzi brečtanovú ligu.

Odporúčanie

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.