Zoznam univerzít v Kanade zdarma pre zahraničných študentov

Tento príspevok poskytuje podrobný zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov, ktorí chcú bez akýchkoľvek poplatkov získať titul v kanadskej inštitúcii.

Kanada je medzinárodne uznávaná ako jeden z najlepších vzdelávacích uzlov, takže sa tam každoročne zhromažďuje veľa ľudí zo všetkých kútov sveta, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie a tituly. Táto krajina - Kanada - má jedny z najlepších univerzít na svete a sú dobre známe vďaka svojim príspevkom k niektorým významným zmenám, ktorým sa dnes svet teší.

Kanadské univerzity ponúkajú kvalitné vzdelanie v oblasti umenia, prírodných a prírodných vied, strojárstva a podnikania.

Táto kvalita ďalej dosahuje úrovne, ktoré tieto inštitúcie ponúkajú, patria medzi najlepšie uznávané tituly na svete a sú uznávané každou inštitúciou a organizáciou na celom svete.

Kanadské univerzity vám ponúkajú všetko, či už sa jedná o bakalársky, magisterský, postgraduálny alebo doktorandský program. Študenti z celého sveta sú tiež vítaní, aby sa zúčastnili a využívali jej kvalitné vzdelávacie služby.

O univerzitách v Kanade bez školného

Úprimne povedané, v Kanade neexistujú univerzity bez výučby, či už pre zahraničných alebo domácich študentov, sú všetky univerzity v krajine platené. Stále sa však môžete tešiť na bezplatné školné na svojej obľúbenej kanadskej univerzite tým, že požiadate o plne financované štipendiá, z ktorých sa bude financovať vaše vzdelávanie po celé roky.

Na podporu povzbudenia študentov sa kanadská vláda, charitatívne organizácie, bohatí jednotlivci a inštitúcie v Kanade každoročne stretávajú, aby študentom ponúkli štipendijné príležitosti.

Tieto štipendiá majú rôzne formy, napríklad štipendiá, štipendiá plne financované a čiastočne financované, štipendiá a iné formy finančnej pomoci.

Nebudeme sa však venovať iným formám štipendií a finančnej pomoci okrem plne financovaných štipendií.

Tento článok je navrhnutý tak, aby vám pomohol študovať zadarmo v Kanade ako medzinárodný študent. Niektoré príležitosti na štipendium sú našťastie určené na tento konkrétny účel, zatiaľ čo niektoré z nich ponúka priamo škola, iné poskytuje nejaká organizácia, ktorá ich potom sprístupní prostredníctvom školy, o ktorú sa uchádzate.

Napriek tomu vám poskytneme zoznam univerzít bez školného v Kanade pre zahraničných študentov. Nie sú to „inštitúcie bez školného“ ako také, ale univerzity, ktoré poskytujú plné štipendiá medzinárodným študentom.

Študenti, ktorí budú vybraní na tieto štipendiá na plné školné, budú môcť študovať na týchto hostiteľských univerzitách v Kanade úplne zadarmo bez akýchkoľvek poplatkov za štúdium. Niektoré z týchto štipendií môžu prísť na základe akademických zásluh, dokonca si môžete zabezpečiť štipendium len za vynikajúcu esej. Môžeš objednajte si esej na EssayHub študovať, ako by mala vyzerať dobrá esej.

S plne financovaným štipendiom nebudete musieť platiť školné, ak budete držať krok s požiadavkou na štipendium, ktorá je zavedená na udržanie štipendia až do konca štúdia.

Môžete teda pokračovať v štúdiu na tejto univerzite bez platenia školného. Univerzity, ktoré som tu poskytol, sú teda inštitúcie, ktoré poskytujú plne financované štipendiá medzinárodným študentom.

Možno budete musieť zaplatiť životné náklady - to znamená, že ak to štipendium ani nepokrýva - a ďalšie výdavky, školné je však hlavnými nákladmi, ktoré sú kryté týmito štipendiami.

Poďme sa bez ďalších okolkov venovať hlavnej téme.

Zoznam univerzít v Kanade zdarma pre zahraničných študentov

Nasleduje zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov, alebo ich môžete označiť ako univerzity v Kanade, ktoré poskytujú štipendiá plne financované medzinárodným študentom. Tieto univerzity sú;

1. Univerzita sv. Márie

Univerzita sv. Márie je zaradený na zoznam univerzít bez výučby v Kanade pre zahraničných študentov, pretože poskytuje sériu plne financovaných štipendií medzinárodným študentom, ktorí sa zameriavajú na získanie vysokoškolského titulu na tejto inštitúcii.

Táto vyššia vzdelávacia inštitúcia každoročne poskytuje až osem rôznych štipendií medzinárodným študentom, ktorí sa usilujú o postgraduálny študijný program v Saint Mary's.

Všetky štipendiá sú obnoviteľné, takže na nich môžete byť až do konca svojho programu, pokiaľ budete pokračovať v požiadavke na obnovenie.

Štipendiá sú dostupné iba pre nováčikov (študentov prvého ročníka), ktorí preukážu vynikajúci akademický výkon, a pre tých, ktorí preukážu preukázateľnú finančnú potrebu.

2. Univerzita Concordia

Univerzita Concordia Zapája sa do zoznamu univerzít v Kanade pre zahraničných študentov, ktoré poskytuje bezplatné školné, pretože poskytuje novozaložené ocenenie za úplné lety známe ako Prezidentské štipendium.

Ako ste asi uhádli, cena je plne financovaná a obnoviteľná až o štyri roky za predpokladu, že si víťaz zachová požiadavku na obnovenie.

Prezidentské štipendium Concordia je určené iba pre zahraničných študentov, ktorí chcú získať titul v niektorom z vysokoškolských programov.

Študenti, ktorí preukážu akademickú dokonalosť, vodcovské schopnosti a motiváciu zlepšovať globálnu komunitu, sú veľmi vhodní na získanie tohto štipendia.

Cena sa udeľuje každoročne a je vysoko konkurenčná a okrem školného pokrýva aj knihy a životné náklady.

3. Technologický inštitút v južnej Alberte

و Technologický inštitút Južnej Alberty je jednou z mnohých inštitúcií v Kanade, ktorá sa môže zaradiť na zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov.

Táto vyššia vzdelávacia inštitúcia vyčleňuje ročne 5 miliónov dolárov na štipendiá medzinárodným študentom vo všetkých študijných programoch.

Ocenenia sú určené pre prichádzajúcich študentov, ktorí preukážu akademickú dokonalosť, finančné potreby, zapojenie do svojich rôznych komunít a ďalšie oblasti úspechu a podpory.

Štipendium je tiež obnoviteľné až na štyri roky, pokiaľ si víťazi zachovajú požiadavku na obnovenie, takže môžete študovať bezplatný program podľa vášho výberu na špičkovej inštitúcii, ako je Southern Alberta Institute of Technology.

4. Torontská univerzita

Na internete existuje niekoľko možností financovania Univerzita v Toronte ktoré sú čiastočne financované, plne financované a sú tiež k dispozícii všetkým typom študentov na všetkých študijných programoch a úrovniach štúdia.

Táto prestížna inštitúcia sa však môže dostať na zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov z dôvodu medzinárodného štipendijného programu Lester B. Pearson, ktorý ponúkajú.

Medzinárodný štipendijný program Lester B. Pearson v skutočnosti ponúkajú niektoré popredné kanadské inštitúcie a jednou z nich je aj Toronto University.

Štipendijný program je plne financovaný z výdavkov na školné, knihy, vedľajšie poplatky a úplnú podporu pobytu po dobu štyroch rokov, vďaka čomu sú víťazi tohto ocenenia študenti Torontskej univerzity.

Štipendium sa každoročne udeľuje prichádzajúcim študentom, ktorí chcú postgraduálne študovať na Torontskej univerzite.

Cena je určená predovšetkým medzinárodným študentom, ktorí sú kritickými mysliteľmi, preukázali akademickú dokonalosť a vodcovské schopnosti a sú nadšení z učenia a intelektuálneho skúmania.

5. Univerzita v Calgary

University of Calgary sa zaraďuje na tento zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov, pretože má veľa vládnych a individuálne financovaných štipendií pre vysokoškolských aj postgraduálnych študentov ponúkaných prostredníctvom školy.

Aj keď sú štipendiá plne financované a čiastočne financované, niektoré sú štipendiá, štipendiá a iné formy finančnej pomoci.

Ale keďže vám poskytujeme štipendiá, vďaka ktorým bude vaše vzdelávanie v Kanade ako medzinárodného postgraduálneho štúdia bezplatné, potom Vanier Canada Postgraduálne štipendiá (Vanier CGS) je najlepšou voľbou pre vás.

Štipendium VCGS je určené iba pre postgraduálnych študentov a je obnoviteľné až na tri roky postgraduálneho štúdia. Štipendium je financované vládou a poskytuje sa na rôznych univerzitách v Kanade. Jednou z nich je aj univerzita v Calgary.

Našťastie sme nedávno pripravili článok o absolventských štipendiách Vanier Canada, ktorý vám môže pripadať užitočný, pretože obsahuje všetky podrobnosti, ako sú požiadavky a termín podania žiadosti, postup prihlasovania, oprávnenosť a univerzity, ktoré štipendium poskytujú.

Okrem toho nie sú vynechaní ani vysokoškolskí medzinárodní študenti, pretože tiež môžu bezplatne absolvovať akýkoľvek bakalársky študijný program podľa svojho výberu prostredníctvom medzinárodného vstupného štipendia na University of Calgary.

Cena sa môže obnovovať až o štyri roky, pokiaľ si víťaz zachová požiadavku na obnovenie.

6. University of Waterloo

Zaujíma vás, prečo sa táto inštitúcia dostala na zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov? Tu je dôvod

Najlepšie dve štipendiá plne financované pre zahraničných študentov v Kanade sa poskytujú na University of Waterloo. Sú to štipendiá Pierre Elliot Trudeau Foundation a Vanier Canada Graduate Scholarship, ktoré sú k dispozícii magisterským aj postgraduálnym študentom až do konca ich štúdia na Waterloo.

Našťastie máme o oboch podrobný článok Štipendiá nadácie Pierra Elliota Trudeaua a Vanier Canada Postgraduálne štipendium ktorý obsahuje všetky užitočné informácie vrátane procesu podávania žiadosti, požiadaviek a termínu.

7. Carletonská univerzita

Tu je ďalšia top kanadská univerzita na zozname univerzít v Kanade pre zahraničných študentov, kde môžete študovať bez vysokoškolského poplatku za nulové náklady. Toto je možné prostredníctvom Univerzita Carleton vstupné ocenenie pre zahraničných študentov a je to iba pre študentov, ktorí do inštitúcie vstupujú prvýkrát.

Ak splníte podmienky na obnovenie, štipendium sa obnoví na ďalšie tri roky.

8. Yorkská univerzita

York University je najvyššou kanadskou citadelou vzdelávania a poskytuje sériu štipendijných príležitostí, o ktoré môžu zahraniční študenti požiadať. Existujú však iba tri z týchto štipendií, ktoré sú úplne financované, čo umožňuje medzinárodným študentom bezplatne študovať na York University.

Tieto štipendiá sú Automatické štipendiá na York University, Medzinárodné štipendium pre vstup a medzinárodné ocenenie Global Leader of Tomorrow pre zahraničných študentov.

Tieto štipendiá sú určené iba pre zahraničných študentov, ktorí chcú postgraduálne študovať na York University. Tieto štipendiá sa môžu študentom, ktorí ich získajú, predĺžiť o ďalšie tri roky, a preto je York University na zozname univerzít bez poplatkov za školné v Kanade pre zahraničných študentov.

Ak by ste po získaní ceny a každoročnom udržaní akademického postavenia študovali a ukončili bakalársky titul na York University bez platenia školného.

9. Univerzita v Britskej Kolumbii

و University of British Columbia je jednou z najvyššie postavených vyšších vzdelávacích inštitúcií v Kanade a poskytuje tri prestížne štipendijné programy založené na potrebách a zásluhách dostupné prostredníctvom medzinárodného programu štipendií UBC.

Tieto ceny sú plne financované a ak si po výbere na štipendium zachováte požiadavky na predĺženie, je možné ich predĺžiť o ďalšie tri roky.

Uvidíte, ako pokračujete v získaní preferovaného bakalárskeho študijného programu na špičkovej inštitúcii bez obáv o školné.

Týmto sa ukončí zoznam bezplatných univerzít v Kanade pre zahraničných študentov alebo zoznam univerzít v Kanade, ktoré v Kanade poskytujú plne financované štipendiá. Viac univerzít v Kanade ponúka aj štipendiá, ale tie tu sú vyberané, pretože ponúkajú plne financované štipendiá a slúžia pri štúdiu na kanadskej univerzite bez výučby.

záver

Možno ste si všimli, že týchto štipendií je určených pre vysokoškolských študentov ako pre postgraduálnych študentov. Je to tak preto, lebo väčšina z nich je vyhradená pre kanadských občanov a osoby s trvalým pobytom v Kanade. Existujú aj ďalšie štipendiá financované súkromnými osobami a organizáciami, ktoré sa potom financujú študentom prostredníctvom niektorých univerzít.

Niektoré z nich sú Vanier CGS, Pierre Elliot Trudeau Foundation Scholarships a ďalšie, ktoré tu nie sú uvedené.

Máme však rôzne články týkajúce sa všetkých druhov štipendií, o ktoré môžete požiadať ako medzinárodný študent pri vstupe do bakalárskeho, magisterského, postgraduálneho a doktorandského študijného programu.

Odkazy na podrobnosti týchto štipendijných príležitostí som zdieľal v nižšie uvedenom odporúčaní. Upozorňujeme tiež, že požiadavky na štipendium týkajúce sa zoznamu univerzít v Kanade bezplatných pre zahraničných študentov uvedených v tomto príspevku sa líšia podľa študijného programu a v niektorých prípadoch aj od krajiny, z ktorej pochádzate.

Preto si predtým, ako začnete s akoukoľvek žiadosťou o štipendium, pozorne prečítajte požiadavky a uistite sa, že ich splníte, aby ste sa kvalifikovali, pretože sú vysoko konkurencieschopné. Pozrite si nižšie uvedené odporúčania a získajte ďalšie štipendiá ako medzinárodný študent, ktorý chce študovať v Kanade aa tiež zvážte vytváranie záložiek lacná spisovateľská službae.com aby ste mali profesionálny akademický zdroj dvoma kliknutiami vo svojom prehliadači.

Odporúčanie

Pozrite si moje ďalšie články

Thaddaeus je hlavným tvorcom obsahu v SAN s viac ako 5-ročnými skúsenosťami v oblasti tvorby profesionálneho obsahu. V minulosti a dokonca aj nedávno napísal niekoľko užitočných článkov pre projekty Blockchain, ale od roku 2020 je aktívnejší pri vytváraní sprievodcov pre študentov, ktorí chcú študovať v zahraničí.

Keď nepíše, buď pozerá anime, pripravuje chutné jedlo alebo určite pláva.

15 komentáre

 1. Túžim študovať v Kanade a splniť všetky požiadavky, ktoré sa odo mňa vyžadujú.
  Na to potrebujem sprievodcu.
  Zastihnete ma na nižšie uvedenom e-mailovom ID alebo na čísle +234 7063824104
  Ďakujem ma / pane.

  1. Ahoj. Volám sa Elena, moja rodina a ja sme utečenci z Ukrajiny. Do Kanady plánujeme prísť v polovici mája. Chceme študovať na inštitúte a dostali sme také informácie, že pre Ukrajincov bude možné získať vzdelanie zadarmo. Chcel som vedieť, ako môžeme študovať, aké sú pre nás podmienky? Existujú bezplatné kurzy angličtiny na prijatie do inštitútu?

 2. Ahoj, chinenye ukaegbu z Nigérie by chcela študovať na tvojej univerzite.
  Bol by som rád, keby ste mi láskavo poslali školné na môj mail.
  Ďakujem a Boh žehnaj.

 3. Myslím si, že študenti by sa mali naučiť online kurzy o digitálnom marketingu a iných zručnostiach, aby mohli ľahko spravovať výdavky poskytovaním online služieb. Digitálny marketing je nástroj, ktorý vyvinul spôsob, akým marketing funguje. Vytvorila nový pohľad na prispôsobenie a personalizáciu v marketingových taktikách a aktivitách. Na zvýšenie výnosov si 95 % spoločností najíma kvalifikovaných obchodníkov, aby využili stratégie digitálneho marketingu a odlíšili svoju spoločnosť od davu. Od zavedenia digitálneho marketingu v 1990. rokoch minulého storočia sa používanie nástrojov a médií pri ponúkaní tovarov a služieb za posledných 31 rokov neustále zvyšuje. To vedie k rastúcemu dopytu po kvalifikovaných digitálnych marketéroch. Digitálny marketing sa stal nevyhnutným pre každú firmu, aby mohla súťažiť so svojím súperom a ako digitálny marketing pomáha firme rásť. Ak sa chystáte ignorovať tento výraz, váš protivník to musí využiť a odstrániť vašu spoločnosť z odvetvia.

 4. Je to dobrí ľudia, ktorí majú srdce pomáhať ľudskej rase ... dúfam, že to so mnou pôjde dobre a navždy zmení môj život, ďakujem veľmi pekne!

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.