30 bästa biomedicinska tekniska skolor

De bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada, Texas, Kalifornien, Storbritannien och från andra delar av världen har sammanställts och diskuterats i detta blogginlägg för att underlätta din antagning.

Om du vill studera biomedicinsk teknik är det bra att börja med en av de bästa skolorna i världen. På grund av den stora efterfrågan på anställda med en examen i biomedicinsk teknik kan du vara säker på att praktiskt taget varje institution du går på kommer att ge en god avkastning på din investering.

Vad är biomedicinsk teknik?

Biomedicinsk teknik är tillämpningen av tekniska principer och designkoncept på medicin och biologi för hälso- och sjukvårdsändamål. Det kallas också medicinsk teknik.

För att göra detta mycket enklare är biomedicinsk teknik ingenjörsdelen inom medicin, och biologi används mest inom hälso- och sjukvården för att främja hälsa. Medicinsk utrustning som ventilatorer, BP -maskiner och andra medicintekniska produkter är utformade av biomedicinska ingenjörer för att förebygga sjukdomar eller förbättra människors hälsa och rädda liv.

Bortsett från att designa medicinsk utrustning, konstruerar dessa ingenjörer också specialutrustning som byte av lemmar och konstgjorda organ, installerar och ger tekniskt stöd till testutrustning för sjukhus, och arbetar också med tillverkningsteam för att se till att varje produkt är effektiv och säker.

Biomedicinska ingenjörer är mycket efterfrågade, och den senaste pandemin gjorde dem ännu mer efterfrågade. Att gå på en skola med starka drag inom biomedicinsk teknik är det bästa sättet att gå på för att ta en examen och bli en kvalificerad biomedicinsk ingenjör.

Om du talar om examen kan du tjäna en kandidatexamen, magisterexamen och till och med en doktorsexamen i biomedicinsk teknik så länge du uppfyller kravet på att bli antagen till programmet och även om skolan du väljer erbjuder programmet i den examen du vill bedriva.

Var kan en biomedicinsk ingenjör arbeta?

Med en examen i biomedicinsk teknik kan du arbeta i medicinska anläggningar och institutioner, forsknings- och tillverkningsanläggningar, statliga tillsynsmyndigheter och universitet. Du kan hålla positioner som;

 • Biomekaniker
 • Rehabiliteringsingenjör
 • Klinisk ingenjör
 • Bioingenjörsforskare
 • Biomedicinsk ingenjörskonsult

Hur mycket kan en biomedicinsk ingenjör tjäna?

Vad biomedicinska ingenjörer tjänar varierar vanligtvis beroende på land, stat och så vidare, men biomedicinska ingenjörer i USA tjänar $ 70,990 till $ 118,020 per år. De är bland de högst betalda yrkena inom medicin och teknik.

För att hjälpa dig att välja de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna har jag sammanställt en lista över dessa skolor för att hjälpa dig i ditt val.

Bästa bästa biomedicinsk teknikskolor

De 10 bästa biomedicinska ingenjörsskolorna är:

 • Johns Hopkins University
 • Georgia Institute of Technology
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • University of Toronto (U of T)
 • University of Tokyo
 • Purdue University
 • Duke University
 • University of California - Irvine (UCI)
 • Shanghai Jia Tong University
 • Pennsylvania State University

1. Johns Hopkins University

Johns Hopkins University är prestigefylld för sina medicinska program, det är ett universitet i världsklass inom hälso- och sjukvårdsområdet och det är inte förvånande att det rankas bland de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna. Whiting School of Engineering och Johns Hopkins School of Medicine ger båda intensivt lärande till studenter på biomedicinsk teknikavdelning.

Det biomedicinska ingenjörsprogrammet vid Johns Hopkins University leder till en kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen. och du kan bli antagen till något av programmen så långt du uppfyller kraven. Utexaminerade från Hopkins BME fortsätter att bli ledare inom branschen, medicin och vetenskap som löser världens problem.

Besök webbsida

2. Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology är en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna, det erbjuder kandidat-, magister- och doktorsexamen genom Wallace H. Coulter Institutionen för biomedicinsk teknik. Studenterna är utrustade med intensiva färdigheter och kunskaper för att förbättra hälsa och välbefinnande och bli globala ledare inom biomedicinsk teknik.

Skolans innovativa läroplan gör det möjligt för eleverna att nära interagera med forskare och forskare för att lösa komplexa, verkliga problem och också vara innovativa. Skolan har 10 kärnanläggningar med toppmodern utrustning och verktyg för att utbilda elever med praktisk erfarenhetsinlärning.

Besök webbsida

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT är ett av de bästa universiteten i världen, särskilt inom områdena medicin, teknik och affärer. Det privata högre institutet för lärande grundades 1861 och har alltid varit i framkant när det gäller att tillhandahålla kvalitetsutbildning inom ett brett spektrum av fält och akademiska studier.

MIT erbjuder ett biomedicinskt ingenjörsprogram i grundutbildning och examen genom sin institution för biologisk teknik. Biomedicinsk teknik kallas biologisk teknik här på MIT och den lär och utrustar nästa generations ledare att förbättra biovetenskap och bioteknik genom att analysera och syntetisera molekylära och cellulära biologiska mekanismer på ett kvantitativt, integrerande och designorienterat sätt.

Besök webbsida

4. University of Toronto (U of T)

University of Toronto rankas bland de bästa skolorna i Kanada och världen, och erbjuder ett brett utbud av akademiska program på grund- och forskarnivå. Programmen sprids över många spektrum, allt från medicin och teknik till företag och humaniora.

U of T har en ingenjörsfakultet som rymmer Institute of Biomedical Engineering som är ett tvärvetenskapligt forskningsgemenskap där teknik, medicin och tandvård möts för att utveckla innovativa lösningar och ta itu med globala hälsoproblem. Institutionen erbjuder en biomedicinsk ingenjörsexamen och andra forsknings- och yrkesexamen som leder till doktorsexamen, MA och MEng.

Forskningsströmmarna fokuserar på klinisk teknik, cell- och vävnadsteknik och molekylär teknik. Om du vill anmäla dig till en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna bör du överväga U of T Institute of Biomedical Engineering.

Besök webbsida

5. University of Tokyo

University of Tokyo är en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna som erbjuder grund- och doktorsexamen tillsammans med färdigheter som hjälper dig att etablera en karriär inom hälsoteknikindustrin. Tekniska högskolan har Institutionen för bioingenjör som erbjuder undervisning i biomedicinsk teknik.

Institutionen gör det möjligt för studenter att studera och samtidigt skaffa sig kunskap över den tvärvetenskapliga och tekniska dimensionen. Studenter utsätts vidare för en rad forskningsmöjligheter som inkluderar områdena bioenheter, bioelektronik och biomaterial.

Besök webbsida

6. Purdue University

Purdue University är en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna, känd som ett kraftverk för ingenjörskonst, och har en lång tradition av att generera högkvalificerade, branschklara akademiker. Institutionen rymmer en högskola för teknik som är konkurrenskraftig, och det är också där varje biomedicinsk ingenjörsexamen först kommer att gå klasser i ett år.

Studenter kommer att slutföra ingenjörsprogram här innan de går till Weldon School of Biomedical Engineering för att bli utrustade med de färdigheter och kunskaper som kommer att få dem genom branschen. Institutionen tillhandahåller akademiska examina som leder till kandidatexamen, magisterexamen och doktorsexamen.

De erbjuder också tvärvetenskapliga program på forskarnivå för att ytterligare förbättra dina kunskaper och färdigheter för att tillämpa biomedicinsk ingenjörsvetenskap på andra medicinska områden. Med ett så stort initiativ kommer ett stort utbud av resurser, anslutningar och industriella relationer. Faktum är att minst en co-op, praktik, studier utomlands slutförs av 92 procent av studenterna på det biomedicinska ingenjörsprogrammet vid Purdue University.

Besök webbsida

7. Duke University

Institutionen för biomedicinska ingenjörer vid Duke University var en av världens första, den grundades 1967 och har erkänts som en pionjär inom området och är också känd som en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna. BME -grundutbildningen vid Duke var den första ackrediterade BME -majoren i USA 1972.

Avdelningen för biomedicinsk teknik är under Pratt School of Engineering, och det inrättades för att utbilda människor för ett nytt yrke som kräver mer kunskap om medicin än vad den genomsnittliga ingenjören har och mer kunskap inom ingenjör än vad den genomsnittliga läkaren besitter.

BME-grundutbildningen på Duke är utformad för att förse dig med signaturutbildningserfarenhet, som fördjupar dig i praktisk design, datavetenskap, datorer, forskning och entreprenörskap för att inspirera dig att bli kreativa ingenjörer välutrustade för att lösa komplexa verkliga problem. Du kan välja ett dubbel-huvudalternativ med grundutbildningen BME plus civil- och miljöteknik, datavetenskap, el- och datorteknik och maskinteknik.

För att ytterligare bygga upp din expertis inom området kan du fortsätta med master- och doktorandprogrammen i BME vid Duke University.

Besök webbsida

8. University of California - Irvine (UCI)

Samueli School of Engineering vid UCI har sex akademiska avdelningar som inkluderar biomedicinsk teknik. Institutionen rankas bland en av världens bästa biomedicinska ingenjörsskolor och erbjuder en grundutbildning, MS, doktorsexamen och en kombinerad MD/Ph.D. examen i biomedicinsk teknik tillsammans med UCI College of Medicine.

Avdelningen syftar till att ta itu med frågor i skärningspunkten mellan teknik, biologi och medicin, för att förbättra den globala hälsan samtidigt som den ekonomiska tillväxten i regionen, staten och nationen drivs. Inhemska, såväl som internationella studenter, som uppfyller behörighetskraven på alla studienivåer, accepteras utan dröjsmål.

Besök webbsida

9. Shanghai Jia Tong University

Shanghai Jia Tong University i Kina rankas bland de bästa bästa biomedicinska ingenjörsskolorna som erbjuder en gedigen grundläggande kunskap om biomedicinsk teknik till studenter och erbjuder mer fördjupad, omfattande undervisning till studenter inom master- och doktorandnivåer. Studenter på alla studienivåer är också öppna för att söka forskningsmöjligheter.

Forskningsmöjligheterna öppnar eleverna för praktiskt erfarenhetsinlärning som genomförs på skolans spetskompetenser. De samarbetar också med toppforskare och forskare för att lösa komplexa verkliga problem och främja hälsa både hemma och utomlands.

Besök webbsida

10. Pennsylvania State University

På vår sista lista över bästa biomedicinska ingenjörsskolor vid Pennsylvania State Universitys institution för biomedicinsk teknik. Institutionen erbjuder en särskild väg för vetenskapligt inriktade studenter som vill främja hälsa genom att kombinera medicin med teknik och utveckla unika verktyg för att se att vissa individer får medicinsk vård av högsta kvalitet.

Genom att gå med två strikta discipliner i ett utmanande akademiskt program och erbjuda det via fyra koncentrationer inom biokemi, biomekanik, biomaterial och medicinsk bildbehandling och verktyg, utbildas studenterna att bli de bästa inom området. De drar också nytta av olika internationella möjligheter som gör att de kan delta i forskningsaktiviteter med några av världens bästa.

Besök webbsida

Det här är de 10 bästa biomedicinska ingenjörsskolorna men det här är inte slutet på den här artikeln. Nedan har jag diskuterat fler av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna enligt platsen för att hjälpa blivande studenter på dessa platser, liksom studenter från andra länder eller stater, att underlätta deras antagning.

Bästa biomedicinska tekniska skolor i Kanada

Det är inte längre någon nyhet att Kanada är bland de fem bästa studiehubbarna i världen, institutionerna här erbjuder ett brett utbud av program som rankas bland världens bästa, därför är studenter från nästan alla länder här för att fortsätta en examen val.

Institutionerna erbjuder kvalitetsutbildning och högklassiga examen som erkänns och accepteras av personal inom alla organisationer, företag eller företag var som helst i världen. Nackdelen med att studera i Kanada är dock de höga utbildningskostnaderna för internationella studenter, men du kan få en möjlighet att vinna ett stipendium för att kompensera din undervisning. De ”Rekommendationer” i slutet av denna artikel kommer du att hjälpa dig vidare med att söka stipendier som en internationell student i Kanada.

De bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada är:

 • University of British Columbia (UBC)
 • Universitetet i Alberta
 • McGill University
 • University of Waterloo
 • Western University

1. University of British Columbia (UBC)

Bortsett från att ha en avdelning som är en av Kanadas bästa biomedicinska ingenjörsskolor, är UBC känt som ett av de bästa universiteten i Kanada och globalt och erbjuder kvalitetsutbildning inom ett brett utbud av akademiska program från företag och teknik till medicin och juridik.

UBC: s fakultet för tillämpad vetenskap och medicinska fakulteten samarbetar för att skapa School of Biomedical Engineering som erbjuder akademiska program som leder till BSc, MEng, MASc och Ph.D. grader. BME -grundprogrammet strömmar över cellulär bioingenjör, biomedicinska system och signaler, biomekanik och biomaterial och biomedicinsk informatik.

Besök webbsida

2. University of Alberta

University of Alberta är också en annan högst rankad institution för högre utbildning i Kanada, den är också rankad bland de bästa bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada. Albertas tekniska fakultet och fakulteten för medicin och tandvård samarbetar för att ge biomedicinsk teknikutbildning till blivande studenter både hemma och utomlands.

Institutionen erbjuder grundutbildning och kandidatexamen med forskningsmöjligheter för att erbjuda studenter verkliga färdigheter som gäller för liknande frågor.

Besök webbsida

3. McGill University

Medicinska och hälsovetenskapliga fakulteten erbjuder ett biomedicinskt ingenjörsprogram som leder till en kandidatexamen, ett certifikat i translationell biomedicinsk teknik, MEng eller Ph.D., Postdoc och andra forskningsmöjligheter. Programmet är ett brett, tvärvetenskapligt område som kombinerar tillämpningen av teknik, fysik och datavetenskap till medicin och biovetenskap.

Besök webbsida

4. University of Waterloo

Vill du anmäla dig till en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada? Titta inte längre eftersom University of Waterloo erbjuder högklassig biomedicinsk ingenjörsutbildning på grund- och forskarnivå. Eleverna tränas för att få verkliga färdigheter som de kan tillämpa för att lösa verkliga problem och lyckas i branschen.

Besök webbsida

5. Western University

Western University har en School of Biomedical Engineering som rankas bland de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada och är också känd i världen. Skolan är ett samarbete mellan fakulteterna för hälsovetenskap, vetenskap och teknik; och Schulich School of Medicine & Dentistry.

Skolan främjar också samarbete mellan kliniska och grundläggande forskare inom discipliner inklusive biomaterial, biomekanik, mekatronik och uppmuntran till tvärvetenskapliga kopplingar mellan andra fakulteter.

Besök webbsida

Dessa är de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kanada, de accepterar alla internationella studenter till biomedicinsk teknik men det är dyrt för sådana studenter.

Bästa biomedicinska tekniska skolor i Texas

Texas är en delstat i USA och har några av de bästa universiteten i USA och världen. Här har jag beskrivit och diskuterat de bästa bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Texas för att underlätta antagning för dem som stannar i Texas eller vill studera där från sina respektive länder.

 • Rice University
 • University of Texas i Austin
 • Texas A & M University
 • University of Texas i Dallas
 • University of Houston

1. Rice University

Rice University är en toppinstitution i delstaten Texas och har en institution för bioingenjör som leder till grundutbildning, magisterexamen och doktorsexamen. program och andra forskningsalternativ. Forskningen utforskar biomaterial, biofabrikation och mekanobiologi, biomedicinsk avbildning och instrumentering, cellulär, molekylär och genomteknik och syntetisk biologi samt beräkningsmässig och teoretisk bioingenjör och biofysik.

Besök webbsida

2. University of Texas i Austin

Cockrell School of Engineering vid University of Texas i Austin erbjuder biomedicinsk teknik i grund- och forskarutbildning till internationella och inhemska studenter. Programmet förbereder studenterna att få praktisk ingenjörskunskap i sina resor för att främja hälso- och sjukvården.

Besök webbsida

3. Texas A&M University

Texas A&M University är en av de bästa biomedicinska tekniska skolorna i Texas, Institutionen för biomedicinsk teknik är dedikerad till att lösa globala hälsoproblem genom utforskning av nya idéer, integrerad forskning och innovation. Institutionen erbjuder BME -program som leder till en kandidatexamen, en kandidatexamen, en civilingenjörsexamen, en civilingenjörsexamen (MEng/MBA) och en doktor i filosofi.

Besök webbsida

4. University of Texas i Dallas

Som det vanligtvis kallas, erbjuder UT Dallas en av de bästa biomedicinska ingenjörsutbildningarna i Texas. Kursen erbjuds via Institutionen för bioingenjör under Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science. Institutionen erbjuder ett grundutbildningsprogram som leder till en kandidatexamen. Du kan också gå för snabbspårning och förhälsoprogram.

De erbjuder också forskarutbildningsprogram med stark fokusforskning på neural engineering, biosensorer och bioelektronik, biomaterial, biomekanik, bioavbildning och systembiologi.

Besök webbsida

5. University of Houston

University of Houston är ett annat toppuniversitet i Texas och dess Cullen College of Engineering - som erbjuder biomedicinsk teknik - är en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Texas. Programplanen är innovativ, entreprenörskap och hälso-och sjukvårdsfokuserad för att ge studenterna en intensiv kunskap om området och sätta dem upp för en framgångsrik karriärväg.

Grundutbildning och forskarutbildning i BME erbjuds här och studenter kan ansöka om det valda programmet förutsatt att de uppfyller kraven.

Besök webbsida

Dessa är de fem bästa biomedicinska tekniska universiteten i Texas, USA, lära dig mer om deras programkrav och börja ansöka.

Toppuniversitet för biomedicinsk teknik i Storbritannien

När vi talar om toppdestinationer i världen, ligger Storbritannien på topp 5 -listan, så att gå hit för att studera för en biomedicinsk ingenjörsexamen kommer att ge dig en känd examen och möjligheter att utmärka sig inom området.

 • University of Strathclyde
 • University of Glasgow
 • University of Bradford
 • Imperial College London
 • University College London (UCL)

1. University of Strathclyde

University of Strathclyde är en offentlig lärosäte i Glasgow, Skottland, Storbritannien och erbjuder ett biomedicinskt ingenjörsprogram i toppklass som leder till en BIng, MSc, MEng och andra forskningsmöjligheter. BME-avdelningen har toppmoderna faciliteter utformade för att förbättra upplevelsen för studenter och forskning.

Besök webbsida

2. University of Glasgow

James Watt School of Engineering vid University of Glasgow rankas bland de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Storbritannien. Denna skola erbjuder ett brett utbud av akademiska program inom teknikområdet, inklusive biomedicinsk teknik. BME -programmet här leder till en BIng och MEng eller MSc som tar 4 respektive 5 år att slutföra.

Besök webbsida

3. University of Bradford

Storbritannien och internationella sökande är välkomna att söka kandidatexamen eller magisterexamen i biomedicinsk teknik vid University of Bradford. Kandidatprogrammet leder till en BIng (Hons) medan masterprogrammet leder till MSc. Det finns också ett kombinerat BEng/MEng -program i BME som du också kan gå efter. Studenter utsätts också för forskarutbildning och ett smörgåsår i branschen.

Besök webbsida

4. Imperial College London

Imperial College London är en högst rankad institution i Storbritannien och har en institution för bioingenjör som är känd för sin utbildning i världsklass och rankas konsekvent med de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Storbritannien. Institutionen erbjuder grund- och doktorsexamen i BME som leder till MEng, MSc, MRes och Ph.D., liksom andra forskningsmöjligheter.

Besök webbsida

5. University College London (UCL)

UCL-avdelningen för medicinsk fysik och biomedicinsk teknik erbjuder känd ledande forskning och integrerad praktisk utbildning med anknytning till många undervisningssjukhus. Institutionen erbjuder en rad ackrediterade examens- och forskarutbildningar, forskargrader och doktorsexamen.

Besök webbsida

Dessa är de fem bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Storbritannien som är kända för sin utbildning i världsklass och program inom biomedicinsk teknik.

Bästa biomedicinska tekniska skolor i Kalifornien

Kalifornien är en levande stat i USA med en mångfaldig befolkning av människor med olika kulturell bakgrund och betraktas som en utmärkt plats att studera. Några av de bästa högskolorna i världen och USA är i detta tillstånd. Dessa högskolor har global prestige i de akademiska program och kvalifikationer de erbjuder.

Här har jag beskrivit och diskuterat de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kalifornien för att underlätta elevernas antagning, oavsett om de är i staten eller utanför staten.

 • Stanford University
 • University of California, Berkeley
 • University of California, San Diego
 • University of California, Los Angeles (UCLA)
 • California Institute of Technology (Caltech)

1. Stanford University

ja! Stanford University ligger i Kalifornien och du vet redan hur stort detta universitet är, det är det bästa bästa universitetet i världen, även dess akademiska program är högst rankade. Stanford är en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kalifornien och erbjuder bioteknik genom sina Schools of Engineering Medicine.

Fakulteten erbjuder grundutbildningar som leder till en BS i bioingenjör och en BS i biomedicinsk beräkning. Doktorsexamen erbjuds också som leder till doktorsexamen, magisterprogram, dubbla och gemensamma program och en MD Scholarly Concentration. Internationella och inhemska aspiranter kan ansöka här, men du bör veta att antagning på Stanford är mycket konkurrenskraftig.

Besök webbsida

2. University of California, Berkeley

Som det vanligtvis kallas är UC Berkeley ett av de bästa universiteten i USA och världen. UC Berkeley rymmer Institutionen för bioingenjör, känd som en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kalifornien, som erbjuder forsknings- och utbildningsprogram som driver transformationsteknik och främjar ett samhälle som utbildar och motiverar nästa generation av bioingenjörer.

BME -programmet vid UC Berkeley beviljar BSc, MEng, Ph.D. i bioingenjör och magisterexamen i translationell medicin. studenter från alla samhällsskikt är välkomna att söka till valda bioingenjörsprogram efter eget val så länge de uppfyller behörigheten och andra krav som ofta är höga att uppfylla. Inträde här är också mycket konkurrenskraftigt.

Besök webbsida

3. University of California, San Diego

UC San Diego Jacobs School of Engineering erbjuder bioingenjör på grund- och forskarnivå. Kandidatprogrammet leder till M.Eng., MS och Ph.D. medan grundutbildningen leder till BS.

Besök webbsida

4. University of California, Los Angeles (UCLA)

Samueli Bioengineering är den avdelning som erbjuder biomedicinsk teknik vid UCLA och den är erkänd som en av de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kalifornien. Programmet leder till examen och grundutbildning samt forskningsalternativ som är inriktade på fem kärnområden: molekylär, cellulär och vävnadsteknik, biomedicinska enheter och bioinstrumentering, biomedicinsk bildbehandling och biomedicinsk datavetenskap och neural engineering.

Besök webbsida

5. California Institute of Technology (Caltech)

Caltech Bioengineering Department är högst rankad för biomedicinska och bioingenjörsprogram. Kandidatprogrammet i BE leder till en magister- och doktorsexamen examen medan grundutbildningen leder till en kandidatexamen. Studenter får också dyka in i forskningsprogram och få tillämpliga färdigheter i verkligheten.

Besök webbsida

Dessa är de fem bästa biomedicinska ingenjörsskolorna i Kalifornien och USA, följ länkarna för att lära dig mer om programkrav och behörighetskriterier.

Vanliga frågor om de bästa biomedicinska tekniska skolorna

Är biomedicinsk teknik en bra karriär?

En karriär inom biomedicinsk teknik är rikt givande och akademiker är ständigt efterfrågade eftersom det fortfarande är ett växande område.

Finns det stor efterfrågan på biomedicinska ingenjörer?

Ja, biomedicinska ingenjörer är mycket efterfrågade, och sysselsättningen inom området beräknas växa 5% från 2019 till 2029.

Vilket universitet är bäst för biomedicinsk vetenskap?

Harvard University är bäst för biomedicinsk vetenskap

Har Johns Hopkins biomedicinsk teknik?

Ja, Johns Hopkins University erbjuder biomedicinsk teknik som leder till examen och grundutbildning.

Var tjänar biomedicinska ingenjörer mest pengar?

De stater där biomedicinska ingenjörer tjänar mest pengar är Minnesota, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island och Kalifornien.

Detta tar slut på de bästa biomedicinska ingenjörsskolorna och jag hoppas att de har varit till hjälp.

 Rekommendationer

Se Mina andra artiklar

Thaddaeus är en ledande innehållsskapare på SAN med över 5 års erfarenhet inom området för professionellt innehållsskapande. Han har skrivit flera användbara artiklar för Blockchain-projekt tidigare och till och med nyligen men sedan 2020 har han varit mer aktiv med att skapa guider för studenter som vill studera utomlands.

När han inte skriver tittar han antingen på anime, gör en utsökt måltid eller simmar definitivt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.