10 billigaste universiteten i Finland för internationella studenter

Den här artikeln innehåller en lista över de billigaste universiteten i Finland för internationella studenter. Om du funderar på att slutföra din högre utbildning utomlands i länder som Finland, läs igenom detta inlägg för mer information som hjälper dig genom din beslutsprocess.

Finland är en nordeuropeisk nation och medlem i Europeiska unionen. Den gränsar i norr till Norge, i öster till Ryssland, i söder till Finska viken, i sydväst till Bottenviken och i nordväst till Sverige.

De officiella språken i Finland är svenska och finska med några andra minoriteter. 2012 års statistik visar dock att minst 70 % av finländarna kan engelska.
Finland har en befolkning på 5.54 miljoner människor och rankas som ett av de fem bästa länderna i världen med högsta levnadsstandard och jämlikhet.
Finländarna är i allmänhet vänliga och lättsamma. Landet erbjuder en välkomnande studiemiljö för internationella studenter med sin toppmoderna teknik samt en omgivning som kryllar av liv.
Helsingfors, landets huvudstad, är hem för Finlands högst rankade universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och flera andra.
När det gäller utbildning av hög kvalitet är Finland ett av de länder som ligger högst upp på listan. Landet har framgångsrikt satt sig högt för att möta den globala standarden för utbildning.
Det finns två typer av högskolor i Finland: universitet och yrkeshögskolor (UAS), även kallade yrkeshögskolor. Universiteten i Finland erbjuder program på kandidat-, magister- och doktorandnivå. Medan yrkeshögskolor eller yrkeshögskolor erbjuder bara kandidat- och masterprogram.
Alla universitet och yrkeshögskolor i Finland har stipendiemöjligheter för internationella studenter.
Engelsklärda examensprogram erbjuds på kandidat-, master- och doktorandnivå. Studenter som kommer utanför EU/EES-området är skyldiga att betala studieavgifter för engelsklärda kandidat- och masterprogram, men får studera gratis på doktorandnivå oavsett nationalitet. Det är upp till doktorander att söka alternativ för sin forskningsfinansiering, och att också sköta sitt dagliga liv.
Innan du kontrollerar för antagning i Finland måste vissa överväganden göras, såsom typ av institution, studentens nationalitet, utbildningsnivå (grundutbildning, forskarutbildning) etc.
På offentliga universitet följer studieavgifterna vanligtvis detta mönster:
  • 0 EUR/år för studenter inom EU/EES och Schweiz
  • 5,000 18,000–XNUMX XNUMX EUR/år för studenter utanför EU/EES
  • 0 EUR/år för Ph.D. program för alla internationella studenter
  • 0 EUR/år för utbytesstudenter
Och dessa är inte samma sak i privata skolor eftersom studieavgifterna är mer i överkant, med liten eller ingen hänsyn till internationella studenter.

[lwptoc]

10 BILLIGASTE UNIVERSITETEN I FINLAND FÖR INTERNATIONELLA STUDENTER

Om du inte är EU-medborgare och funderar på att ansöka om tillträde till en av Finlands mest prisvärda skolor, då är det här inlägget för dig att läsa.
Nedan är en lista över de billigaste universiteten i Finland för internationella studenter i ingen speciell ordning.
1. Helsingfors universitet
2. Vasa universitet
3. Östra Finlands universitet
4. Tammerfors universitet
5. Uleåborgs universitet
6. Aalto-universitetet
7. Åbo universitet
8. Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet (LUT)
9. Jyväskylä universitet
10. Åbo Akademi

1. HELSINGFORS UNIVERSITET

Helsingfors universitet grundades 1640 och är den äldsta och största akademiska institutionen i Finland med 31600 examensstudenter, 3215 internationella examens- och utbytesstudenter, 4638 lärare och forskare och 11 fakulteter.
Genom att växa fram som ett av de 50 bästa universiteten i Europa, står institutionen stabilt som det allra bästa universitetet i hela Finland, och rankas bland de 100 bästa universiteten för global påverkan.
Helsingfors universitet är verksamt på fyra campus i staden, nämligen: City Centre Campus, Kumpula Campus, Meilahti Campus och Viikk Campus.
Kandidatprogrammet i naturvetenskap är det enda grundprogrammet som universitetet erbjuder på engelska. Övriga grundexamina ges endast på finska och/eller svenska.
Helsingfors universitet har dock 36 masterprogram och även 33 forskarutbildningar fördelade på fyra forskarskolor, och alla är på engelska.
UTGIFTSAVGIFTER
Helsingfors universitet hamnar faktiskt på överkanten av de billigaste universiteten i Finland för internationella studenter, med  €13000 15000, XNUMX XNUMX €, or €18000 som studieavgifter per läsår.

2. VAASA UNIVERSITET

Vasa universitet är ett företagsinriktat multidisciplinärt universitet beläget i Vasa, en stad på Finlands västkust. Den grundades 1968 som en offentlig ekonomiskola och 1980 blev den en skola för högre utbildning. 1991 döptes det om till Vasa universitet.
Vasa universitet består av fyra olika skolor: Ekonomihögskolan, Handelshögskolan, Marknads- och kommunikationsskolan samt Skolan för teknik och innovation. Institutioner under varje skola erbjuder kurser på kandidat-, master- och doktorandnivå.
Med ackrediterade utbildningar inom affärs- och teknikområdet är Vasa universitet ett av de mest internationellt attraherade universiteten i Finland. Det rankades 401 i World University Rankings av Times Higher Education, och 8 i de bästa offentliga universiteten i Finland.
Universitetet har totalt 5,251 4,400 studenter med 400 310 som studenter, XNUMX som doktorander och XNUMX som doktorander.
Institutionen erbjuder en mycket vänlig inlärningsmiljö och högkvalitativ utbildning, där elevernas individuella intressen prioriteras.
UTGIFTSAVGIFTER
Studieavgifter varierar från 10,000 till 12,000 per läsår. Det finns också stipendier möjligheter för internationella studenter.

3. ÖSTRA FINLANDS UNIVERSITET

Nästa på listan över de billigaste universiteten i Finland för internationella studenter är Östra Finlands universitet.

Östra Finlands universitet är ett av de bästa offentliga universiteten i Kuopio. Det grundades 2010 efter en sammanslagning av två tidigare oberoende universitet: Joensuus universitet (uppskattad 1969) och universitetet i Kuopio (uppskattad 1972).

Universitetet har fyra fakulteter: Filosofiska fakulteten, Skogs- och naturvetenskapliga fakulteten, Hälsovetenskapliga fakulteten och Fakulteten för samhällsvetenskap och företagsekonomi.

Med campus i Joensuu och Kuopio har universitetet 2750 anställda, 16000 examensstudenter och 23000 vuxenutbildningsstudenter.

År 2022 rankades Östra Finlands universitet bland de ledande 501-600 universiteten i världen av Times Higher Education och 521 av QS World University Rankings. År 2021 rankades det 601-700 av den akademiska rankningen av världsuniversitet och 412 av bästa globala universitet. Det är dock det nionde bästa offentliga universitetet i Finland.

UTGIFTSAVGIFTER

Avgifterna varierar från 8,000 till 10,000 per år beroende på program. Universitetet erbjuder befrielse från undervisning och stipendier för internationella examensstudenter som måste betala studieavgifter.

Besök skolans webbplats

4. TAMPERS UNIVERSITET

Tammerfors universitet är ett av de mest mångvetenskapliga universiteten i Finland. Det bildades den 1 januari 2019 som en sammanslagning mellan Tammerfors universitet som grundades 1925 och Tammerfors tekniska universitet som grundades 1965. Tammerfors universitet är också den största aktieägaren i Tammerfors yrkeshögskola.

Tammerfors universitet har sju fakulteter, fakulteten för byggd miljö, fakulteten för teknik- och naturvetenskap, fakulteten för utbildning och kultur, fakulteten för management och företagsekonomi, fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskap, fakulteten för medicin och hälsoteknologi, och fakulteten för samhällsvetenskap .
Universitetet har 21,000 4,000 studenter och nästan XNUMX XNUMX anställda. Det erbjuder ett brett utbud av engelsklärda masterprogram.
Tammerfors universitet rankades 414 av QS World University Rankings. Det framstår som det fjärde bästa offentliga universitetet i landet.
UTGIFTSAVGIFTER 
Studieavgifterna som tas ut för kandidat- och masterprogram som erbjuds på engelska vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola varierar mellan €6,000 och 12,000 per läsår.

5. OULU UNIVERSITET

Uleåborgs universitet är ett av de största och mest tvärvetenskapliga universiteten i Finland, beläget i Uleåborgs stad. Det grundades 1958. Universitetet har 2 campus, 8 fakulteter, cirka 13,500 3400 studenter och 21 XNUMX anställda. Dessutom erbjuds XNUMX internationella masterprogram vid universitetet.

Huvudcampuset i Linnanmaa består av pedagogiska fakulteten, humanistiska fakulteten, fakulteten för informationsteknologi och elektroteknik, naturvetenskapliga fakulteten, tekniska fakulteten och Uleåborgs handelshögskola.

Kontinkangas välfärdscampus består av medicinska fakulteten och fakulteten för biokemi och molekylär medicin samt Uleåborgs universitetssjukhus.

År 2022 rankades universitetet 377 i QS World University Rankings och 251-300 i Times Higher Education World University Rankings. Det är för närvarande det femte bästa offentliga universitetet i Finland.

UTGIFTSAVGIFTER

Studieavgifter vid Uleåborgs universitet är 10,000 till 13,000 per läsår. Detta gäller endast studenter som är inskrivna i engelsklärda examina.

Besök skolans webbplats

6. AALTO UNIVERSITET

Aalto-universitetet är ett offentligt forskningsuniversitet beläget i Esbo, Finland. Det bildades 2010 genom en sammanslagning av tre välkända finska universitet: Tekniska högskolan i Helsingfors, Handelshögskolan i Helsingfors och Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Denna sammankomst av vetenskaps-, konst- och handelshögskolor gjorde institutionen till en multidisciplinär.

Befolkningen vid Aalto-universitetet är uppdelad på 12000 400 studenter, 4000 professorer och cirka 6 XNUMX lärare och anställda. Institutionen har totalt XNUMX skolor: Ingenjörshögskolan, Handelshögskolan, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Electrical Engineering, School of Arts, Design and Architecture.

Med Otnäs, Esbo som huvudcampus, verkar universitetet även på tre andra orter: Forststyrelsen, Tölö och S:t Michel.

Aalto-universitetet är det näst bästa offentliga universitetet i Finland. Den är rankad 112 i QS Global World Rankings 2022.

UTGIFTSAVGIFTER 

Studieavgiften sträcker sig från €12000 till €15000 per läsår beroende på program.

Besök skolans webbplats

7. ÅBO UNIVERSITET

Åbo universitet (UTU) grundades 1920 och är ett internationellt forskningsuniversitet beläget i Egentliga Finland i Åbo stad. Med antalet studerande är det det tredje största universitetet i landet efter Helsingfors universitet och Tammerfors universitet. Och det sjunde bästa offentliga universitetet i landet.

Åbo universitet har 20,000 3,400 studenter, 5 8 anställda, XNUMX fristående enheter och XNUMX fakulteter nämligen: Pedagogiska fakulteten, Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten, Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Tekniska fakulteten, och Åbo handelshögskola. Universitetet erbjuder studie- och forskningsmöjligheter inom dessa fakulteter och enheter.

Universitetets huvudcampus ligger i Åbos historiska stadskärna och har även lokaler i Raumo, Björneborg, Kevo och Seili.

Den är rankad 295 i QS Global World Rankings 2022 och 136 i Europa.

UTGIFTSAVGIFTER

Studieavgifter är från €8000 till €12000 per läsår beroende på program.

Besök skolans webbplats

8. LUT UNIVERSITET

Villmanstrand eller Lahtis tekniska universitet (LUT) är ett av de bästa offentliga universiteten i Villmanstrand, Finland. LUT University grundades 1969 och rankades 414 i QS Global World Rankings 2022 och 251 i World University Rankings av Times Higher Education. Det är det tredje bästa universitetet i landet.

Universitetet förenar vetenskap och näringsliv och har 3 skolor: School of Energy Systems, School of Engineering Science, School of Business and Management, cirka 4000 studenter och 300 fakultetsmedlemmar.

LUT University har två campus: Villmanstrands campus som ligger vid stranden av sjön Saimen – den fjärde största sjön i Europa, och Lahtis campus.

UTGIFTSAVGIFTER 

€13,500 per läsår.

Besök skolans webbplats

9. JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET

Jyväskylä universitet grundades 1863 och är ett forskningsuniversitet i Jyväskylä, Finland. Högskolans tre campus ligger i Seminaarinmäki, Mattilanniemi och Ylistönrinne.

Universitetet består av 14700 studenter, 2600 anställda och 1570 lärare och forskare. Med 6 skolor nämligen: Humaniora och samhällsvetenskap, informationsteknologi, Jyväskylä universitets handelshögskola, utbildning och psykologi, idrotts- och hälsovetenskap, matematik och naturvetenskap.

Som det sjätte bästa universitetet i landet faller JYU inom 351-400 Times Higher Education World University Rankings och 358 QS World University Rankings.

UTGIFTSAVGIFTER

Studieavgifter vid JYU ligger inom intervallet €8,000 till €16,000 per läsår

Besök skolans webbplats

10. ÅBO AKADEMI UNIVERSITET

Det sista och absolut inte minst bland de billigaste universiteten i Finland för internationella studenter är Åbo Akademi.

Åbo Akademi är ett exklusivt svenskspråkigt multidisciplinärt universitet i Finland. Den grundades 1918 och var en privat institution fram till 1981 då den förvandlades till en offentlig institution. Finska universitetet har fått en svensktalande befolkning på grund av sin språkspecialisering.

Med campus i Åbo och Vasa består universitetet av fyra fakulteter: Humanistiska fakulteten, psykologi och teologi, fakulteten för utbildnings- och välfärdsstudier, fakulteten för naturvetenskap och teknik, fakulteten för samhällsvetenskap, ekonomi och ekonomi.

Åbo Akademi blev det 10:e bästa universitetet i Finland och hade cirka 5,500 1100 studenter och 601 650 anställda, rankade 2022-XNUMX i QS Global World Rankings XNUMX.

UTGIFTSAVGIFTER 

Studieavgifter är från €10000 till €12000 per läsår beroende på program.

Besök skolans webbplats

Vanliga frågor

Är universitetet i Finland gratis för internationella studenter?

Undervisningen är inte gratis för internationella studenter som anmäler sig till antingen kandidat- eller masterprogram i Finland. Dock är doktorandprogrammen helt gratis.

Undervisar finländska universitet på engelska?

Ja, de flesta program undervisas på engelska vid Finlands universitet.

Kräver Finlands universitet IELTS?

Ja, du behöver ett IELTS-poäng på 6.0 eller högre för att studera vid något av Finlands universitet.

Rekommendationer