12 toppmästare inom teknik för förnybar energi

Mästare inom teknik för förnybar energi undervisas av toppuniversitet i världen som levereras via offline och online-alternativ för studenter att välja det studiealternativ som passar dem bäst.

Masterstudier tar vanligtvis ett till tre år att slutföra med program som teknik tar upp till tre år. Teknik spänner över ett brett spektrum av discipliner, den sträcker sig över medicin som är bioteknik och biomedicinsk teknik, datateknik, förnybar energi och så vidare.

Detta inlägg koncentrerar sig på mästare inom teknik för förnybar energi, en typ av teknik som inte är särskilt populär än, och i framtiden kommer människor med denna skicklighet att krävas. Om du har avslutat en kandidatexamen i teknik och vill utforska andra tekniska områden, kanske du vill överväga teknik för förnybar energi.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi är användbar energi som samlas från förnybara resurser, som naturligt fylls på i en mänsklig tidsskala, inklusive koldioxidneutrala källor som solljus, vind, regn, vågor, tidvatten och geotermisk värme _ Wikipedia

Fördelen med detta är att den genererar energi utan utsläpp som är skadliga för miljön och också hjälper till att minimera luftföroreningar. Exempel på förnybar energi är:

 • Vattenkraft t.ex. dammar
 • Vindenergi t.ex. väderkvarn
 • Biomassa
 • Geotermisk energi
 • Tidvattensenergi
 • Solenergi
 • Biogas
 • Strålande energi
 • Komprimerad naturgas.

Förnybar energi är viktigt för människan och om vi faktiskt vill göra jorden till en miljö utan föroreningar måste vi gå med förnybar energi på heltid. Många industrier har redan etablerats som producerar förnybara energiprodukter som solpaneler och väderkvarnar.

Dessa företag har redan sett att för att jorden ska överleva måste vi alla gå den vägen och ytterligare produkter som använder just denna energikälla produceras fortfarande. I en inte så avlägsen framtid skulle detta bli en vanlig, vanlig sak.

Dess betydelse för miljön och människorna är en av de många anledningarna till att det erbjuds som ett studieprogram i vissa universitet för att producera fler individer för att ytterligare främja området. Dessa akademiker är kända som ingenjörer för förnybar energi.

Ingenjörer för förnybar energi är individer som använder matematiska och vetenskapliga principer för att utföra olika uppgifter inom den förnybara energibranschen som att designa solpaneler, vindkraftverk, geotermiska anläggningar etc.

Vad kan jag göra med en magisterexamen inom förnybar energi?

Studenter som examen har en magisterexamen i förnybar energiteknik är öppna för en rad karriärmöjligheter som inkluderar positioner inom kraftverkshantering och drift, energisystemdesign och installation och statliga positioner.

Att förvärva denna examen är också en språngbräda för akademiker som vill gå vidare till doktorandstudier. Att få denna examen har uppfyllt ett av de viktiga kraven för doktorandstudier.

De bästa karriärerna inom förnybar energi är:

 1. Konsult för förnybar energi
 2. Platschef för vindkraftspark
 3. Solprojektledare
 4. Grön byggchef
 5. Försäljningsrepresentant för förnybar energi
 6. Entreprenör
 7. Miljökonsult
 8. Ingenjör för förnybar energi
 9. Arkitektur och design
 10. mekaniker
 11. Hållbart jordbruk

Vilket land är bäst för MS inom förnybar teknik?

De bästa länderna för att studera magister inom teknik för förnybar energi är:

 • Storbritannien
 • Förenta staterna
 • Danmark
 • Sverige
 • Tyskland
 • Kanada
 • Holland
 • Norge

Vad är den genomsnittliga tekniska lönen för förnybar energi?

Vanligtvis ligger den genomsnittliga ingenjörslönen för förnybar energi mellan 74,600 86,000 $ och XNUMX XNUMX $ ungefär. Även om detta lönespektrum varierar beroende på andra länder som går mycket högre eller lägre.

För att utöka dina kunskaper om förnybar energi och få praktiska färdigheter kan du anmäla dig till ett magisterprogram för att få avancerad erfarenhet.

I den här artikeln har vi sammanställt en lista med detaljer om magister inom teknik för förnybar energi som tillhandahålls av toppuniversitet runt om i världen och utan vidare, låt oss se dessa institutioner.

Toppmästare i teknik för förnybar energi

Nedan följer toppmästarna inom teknik för förnybar energi:

 • Magister i förnybar energiteknik vid University of Aberdeen
 • Magister i förnybar energiteknik vid Cranfield University
 • Magister i förnybar energiteknik vid Coventry University
 • Masters i förnybar energi och ren teknik vid University of Manchester
 • Magister i förnybar energiteknik vid Kingston University
 • Civilingenjör i hållbar energiutveckling vid University of Calgary
 • Magister i hållbar energiteknik vid Carleton University
 • Magister i system för teknik för förnybar energi vid University of Surrey
 • Master of Engineering Leadership in Clean Energy Engineering vid University of British Columbia
 • Magister i teknik för förnybar energi vid University of Central Lancashire
 • Magister i teknik för förnybar energi vid University of Exeter
 • Magister i förnybar energiteknik vid Heriot-Watt University

Magister i förnybar energiteknik vid University of Aberdeen

University of Aberdeen ligger i Storbritannien och erbjuder en heltid och deltid masterexamen inom teknik för förnybar energi. Heltidsprogrammet är endast tillgängligt via inlärning på campus såväl som deltidsprogrammet, men bara deltid är tillgängligt för online-studiemöjligheter.

Heltidsalternativet tar 12 månader att genomföra medan deltiden kräver 27-30 månader att slutföra. Avgifterna för online- eller deltidsprogrammet är 12,180 23,500 £ och för heltid är avgifterna 9,200 XNUMX £ för EU / internationella studenter och XNUMX XNUMX £ för inhemska studenter.

För att övervägas för antagning till magisterexamen inom förnybar energiteknik vid University of Aberdeen, måste sökande ha genomfört en kandidatexamen i någon gren av teknik, fysik, matematik eller kemi med en andra klass övre (2: 1). Studenter med andra klass lägre (2: 2) och över två års arbetserfarenhet kan också övervägas för antagning.

Besök skolan

Magister i förnybar energiteknik vid Cranfield University

Sektorn för förnybar energi växer snabbt och eftersom du är intresserad av att lära dig mer om området, kommer du här på Cranfield University att vara utrustad med den professionella kunskap och färdigheter som krävs för att utveckla en framgångsrik karriär inom branschen.

Studenterna kommer att bedriva forskning och få praktisk kompetens som ger dem bred exponering för förnybar energi, inspirerar dem att designa och bygga egna förnybara energisystem och hjälpa till att hålla jorden säker och främja industrin också.

Programmet har både heltidsstudier och deltidsstudier, det första tar ett år att genomföra medan det senare kräver två till tre år. Du måste ha fullgjort och fått en examen inom teknik, matematik eller naturvetenskap.

Besök skolan

Magister i förnybar energiteknik vid Coventry University

Coventry University är i Storbritannien och erbjuder magister inom teknik för förnybar energi i endast heltidsstudier till internationella, brittiska och EU-studenter. Internationella studenter betalar 17,000 10,000 £ för avgifter, studenter i Storbritannien betalar 17,900 XNUMX £ och EU-studenter betalar XNUMX XNUMX £.

Mästarna i teknik för förnybar energiteknik vid Coventry University ligger under fakulteten för teknik, miljö och datavetenskap. Programmet är utformat för studenter vars utbildnings- och karriärintressen ligger inom industrin för förnybar energi, eftersom det kommer att förse dem med avancerade färdigheter och möjligheten att förbättra deras tekniska kunskaper och utveckla ny kunskap.

Besök skolan

Masters i förnybar energi och ren teknik vid University of Manchester

Detta är också detsamma som magister inom teknik för förnybar energi förutom den här gången beslutar detta universitet att namnge det du har sett ovan. Programmet kräver 12 månaders heltidsstudier för att slutföra och få en MSc.

För att få antagning till detta program måste du ha fullgjort och fått en avancerad examen i elektroteknik, maskinteknik, teknik, fysik eller motsvarande som måste täcka matematik och teknik.

Avgifterna för att studera master i förnybar energi och ren teknik vid University of Manchester för brittiska studenter är £ 11,500 och £ 26,500 för internationella och EU-studenter.

Besök skolan

Magister i förnybar energiteknik vid Kingston University

Detta program är utformat med ett tekniskt fokus och behandlar applikationer i kombination med affärselementet som är tillämpligt i stora organisationer eller medelstora företag. Studenterna kommer att utvecklas vidare med praktisk erfarenhet för att kunna designa förnybara energisystem för att gynna miljön.

Programmet tar 1 och 2 år av heltidsstudier och halvtidsstudier att slutföra. Avgifterna för en inhemsk student på heltid är £ 9,430 och £ 5,187 för deltid. Avgifterna för en heltidsstuderande på heltid är 14,900 8,195 £ och XNUMX XNUMX £ för deltid.

Mästarna i teknik för förnybar energi vid Kingston University kan skryta med avancerade anläggningar som är utformade för att förse studenter med praktiska färdigheter och få den kunskap som krävs för att lyckas inom området.

Besök skolan

Civilingenjör i hållbar energiutveckling vid University of Calgary

Denna magisterexamen är ett tvärvetenskapligt examensprogram som erbjuder en balanserad utbildning relaterad till energi- och miljöledning. Studenter kommer att delta i seminarier, workshops och utflykter för att förbättra sina färdigheter och kunskaper för att bli professionella miljöingenjörer.

Den tid som krävs är 16 månaders heltidsstudie och högst sex år, för att vara berättigad till antagning måste studenterna ha genomfört ett fyraårigt utbildningsprogram från en erkänd institution med minst 3.0 GPA på en 4.0-skala.

Besök skolan

Magister i hållbar energiteknik vid Carleton University

Detta program är också känt som mästare inom teknik för förnybar energi och förbereder studenter för anställning relaterade till hållbar energi inom regeringen, näringslivet eller den civila sektorn och att tjäna som vidareutbildning för doktorandnivån.

Programmet implementerar ett unikt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som involverar både teknik och allmän politik för att förse studenterna med de färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas i den snabbt växande förnybara energibranschen.

Besök skolan

Magister i system för teknik för förnybar energi vid University of Surrey

University of Surrey ligger i Storbritannien och erbjuder en magisterexamen inom teknik för förnybar energi genom heltids- och deltidsstudier som kräver 1 respektive 2 år. Under din studie får studenterna möjlighet att lära sig mer om viktiga förnybara energitekniker, energisektorns ekonomi, hantering av försörjningskedjan och hållbar utveckling.

Behörighetskraven inkluderar en andra klassens erkända kandidatexamen antingen inom kemi, fysik eller teknik från Storbritannien eller ackrediterat universitet. Heltidsstudenter i Storbritannien betalar en studieavgift på £ 10,600 och £ 22,400 för internationella studenter.

Deltidsansökare i Storbritannien betalar en studieavgift på 5,300 11,200 £ och XNUMX XNUMX £ för internationella studenter.

Besök skolan

Master of Engineering Leadership in Clean Energy Engineering vid University of British Columbia

Ren energi är också förnybar energi, så låt inte namnet här förvirra dig, det är också detsamma som mästare inom teknik för förnybar energi. Det är ett 12-månadersprogram utformat för att bredda dina kunskaper om hållbara energisystem, energilagring, energidistributionsnät, energieffektivitet och energipolitik.

Studieavgiften är $ 29,810 för inhemska studenter och $ 54,367 för internationella studenter, ingen deltidsstudier endast heltidsstudier är tillgängliga för denna kurs.

Besök skolan

Magister i teknik för förnybar energi vid University of Central Lancashire

University of Lancashire, som ligger i Storbritannien, erbjuder masterprogram i förnybar energiteknik på heltid och deltidsstudier som undervisas på Preston Campus. Programmet kommer att förse deltagarna med ingenjörskunskap och praktiska färdigheter som krävs för att utveckla och implementera kreativa lösningar på de tekniska problemen som förnybar energi står inför.

De sökande måste ha examen och få kandidatexamen i teknik eller teknik med minst andra klass lägre (2: 2). Internationella studenter med 2: 2 måste ha matteinnehåll och arbetserfarenhet.

Avgiften för brittiska heltidsstudenter är £ 7,100 per år och £ 785 per 20 poäng för deltidsstudenter medan EU och internationella heltidsstudenter betalar £ 14,500 per år och £ 785 per 20 poäng för deltidsstudenter.

Besök skolan

Master i förnybar energiteknik vid Oregon Institute of Technology

Magisterexamen i teknik för förnybar energi vid Oregon Institute of Technology är utformad för att rymma både heltidsstudenter och arbetande yrkesverksamma. Programmet förbereder studenterna för att bli akademiker som är yrkesverksamma inom energiteknikområdet med avancerad kunskap och färdigheter så att de kan ta hand om alla arbetstillfällen inom området från alla sektorer som erbjuds dem.

För att bli antagen till detta program i Oregon måste de sökande ha fullgjort och fått en examen i teknik, fysik eller relaterad teknisk disciplin med en GPA på 3.0 på en skala 4.0

Besök skolan

Magister i teknik för förnybar energi vid University of Exeter

University of Exeter erbjuder mästare inom förnybar teknik till studenter som vill utforska den förnybara energibranschen vidare och göra en karriär av den. Anmälan till detta program kommer att förse studenterna med de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att lyckas inom området.

Programmets varaktighet är ett års heltidsstudier och det krävs att de sökande måste ha genomfört ett kandidatexamen med en GPA på 2.2 på en skala 4.0 och klara de engelska språkkraven.

Studieavgiften för internationella studenter är £ 23,450 och £ 10,950 för inhemska studenter.

Besök skolan

 Magister i förnybar energiteknik vid Heriot-Watt University

Heriot-Watt University, baserat i Storbritannien, erbjuder studenter både hemma och utomlands en möjlighet att studera master i förnybar energiteknik och få praktiska färdigheter och kunskaper inom detta snabbt växande område.

Kursen kommer att utveckla studenternas kritiska förståelse för de viktigaste förändringarna som sker i energisystemindustrin på grund av utveckling och integration av vind-, marin-, biomassa- och solteknik.

Studieavgiften för en heltidsstudent på heltid är £ 7,552 och £ 3,776 för deltid medan studieavgiften för internationella studenter är £ 20,200 för heltid och £ 10,100 för deltid.

Besök skolan

Dessa är de 12 bästa mästarna inom teknik för förnybar energi och en mängd av dessa program erbjuds i Storbritannien förmodligen för att de är mer populära i den delen av världen.

Dessa program är utformade för att ta dina tekniska kunskaper och färdigheter till en högre nivå och förse dig med en inte så populär kunskap, det vill säga kunskap om förnybar energi. Med en fullt utvecklad skicklighet i detta program kan du starta en karriär inom förnybar energi.

Men om du redan är en del av ett företag som levererar förnybara energiprodukter och tjänster kan du också anmäla dig till något av dessa program för att få professionell kunskap och få en kampanj på din arbetsplats.

Rekommendation

En kommentar

Kommentarer är stängda.