13 học bổng toàn phần hàng đầu của Seminary Seminary

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về và cũng có thể truy cập vào các liên kết chi tiết ứng dụng của một số học bổng chủng viện toàn phần mà bạn có thể tìm thấy ở đó để nhận đơn đăng ký từ các loại sinh viên khác nhau.

Theo học một trường cao đẳng thần học hoặc trường dòng để được đào tạo như một mục sư đòi hỏi rất nhiều tiền như mọi nền giáo dục bình thường. Điều này có thể hút hết ngân sách của sinh viên và họ có thể đi vay. May mắn thay, học bổng toàn phần của trường giáo lý đã đến để giảm bớt vấn đề này.

Vì vậy, nếu bạn muốn theo học một trường dòng hoặc một trường cao đẳng thần học và bạn không có đủ tài chính cho việc học của mình, bạn có thể đăng ký bất kỳ học bổng chủng viện toàn phần này. Ngoài ra, những hỗ trợ tài chính này đang được tài trợ bởi các quỹ dựa trên đức tin và quỹ tưởng niệm.

Hãy lướt qua mục lục bên dưới để xem những điểm nổi bật của bài viết.

[lwptoc]

Có thể nhận được học bổng toàn phần của trường dòng không?

Đúng! Bạn có thể nhận học bổng chủng viện toàn phần nếu bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho học bổng chủng viện đó. Hầu hết các học bổng trường dòng toàn phần phụ thuộc vào nền tảng tôn giáo, lịch sử học tập, phẩm chất lãnh đạo và kỹ năng của ứng viên.

Cần những gì để nhận được học bổng toàn phần của trường dòng?

Nếu bạn muốn giành được học bổng toàn phần của trường dòng, bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn một trường dòng mà bạn chọn. Bằng cách chọn một trường dòng, bạn sẽ kiểm tra các yêu cầu của học bổng trường dòng toàn phần mà bạn muốn đăng ký. Đảm bảo rằng điểm trung bình tích lũy của bạn không dưới 3.0 vì đây là điểm trung bình tối thiểu cho hầu hết các học bổng.

Khi bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, hãy thu thập các tài liệu cần thiết bao gồm thư giới thiệu, bảng điểm chính thức, bài luận, v.v. và nộp đơn càng sớm càng tốt. Đảm bảo rằng bạn làm nổi bật những gì khiến bạn trở nên đặc biệt trong ứng dụng của mình. Điều này là do các trường giáo lý đang tìm kiếm những học sinh không chỉ xuất chúng mà còn là những học sinh có phẩm chất lãnh đạo xuất sắc.

Mặt khác, đơn xin học bổng có thể yêu cầu một khoản phí nhỏ. Đảm bảo rằng bạn tiết kiệm cho việc đăng ký.

Đối xử với cuộc phỏng vấn học bổng của bạn giống như một cuộc phỏng vấn việc làm. Hãy nghiên cứu đầy đủ về trường dòng và đặt câu hỏi từ các học sinh của trường thông qua bất kỳ kênh hỗ trợ nào của trường trước khi bạn phỏng vấn. Thông tin thu thập được sẽ giúp bạn xuất sắc trong buổi phỏng vấn học bổng và cuối cùng giành được giải thưởng.

Học bổng toàn phần hàng đầu của Seminary Seminary

Dưới đây là danh sách các học bổng đại học toàn phần hàng đầu:

 • Học bổng Tổng thống - Chủng viện Denver
 • Chủng viện thần học Gordon-Conwell - Hamilton
 • Học bổng ATLA cho thư viện thần học
 • Quỹ học bổng GCF
 • Kim cương trong học bổng Bộ thô
 • Chủng viện Thần học Fuller
 • Đơn xin học bổng Kingdom, Chủng viện Denver
 • Đơn xin học bổng Hy vọng Tham gia, Chủng viện Denver
 • Học bổng Adrienne M. và Charles Shelby Rooks
 • Học bổng Holly Elliott và Laurel Glass
 • Hành trình hướng tới học bổng của Bộ Giáo Phận
 • Học bổng George và Lynna Gene Cook

Học bổng Tổng thống - Chủng viện Denver 

Mục đích của việc thành lập Học bổng Tổng thống tại Chủng viện Denver là để giúp đỡ những sinh viên mới nhập học tại Denver và không có kinh phí để theo học tại chủng viện. Những sinh viên này có kinh nghiệm mục vụ, sự trưởng thành và thành tích học tập xuất sắc.

Những người thụ hưởng giải thưởng tài chính phải sẵn sàng hoàn thành chương trình thạc sĩ Thần học toàn thời gian tại trường dòng. Thời gian của nghiên cứu là ba (3) năm. Ngoài ra, họ sẽ phải phục vụ trong một mục vụ hoặc nhà thờ địa phương trong suốt thời gian học tại Chủng viện Denver.

Giá trị của học bổng là $ 15,000 cho học phí mỗi năm học và $ 10,000 cho chỗ ở trong khuôn viên trường. Tất cả những khoản này sẽ trang trải học phí và chi phí nhà ở cho sinh viên toàn thời gian.

Là một trong những học bổng chủng viện toàn phần hàng đầu, chủng viện đã thiết lập viện trợ này để hỗ trợ ba nhóm gồm bốn sinh viên trong sáu năm tới.

Liên kết học bổng

Chủng viện thần học Gordon-Conwell - Hamilton

Gordon-Conwell Theological Seminary cung cấp các giải thưởng tài chính để trang trải chi phí học phí của các sinh viên đăng ký tại chủng viện theo thị thực F-1.

Học bổng có thể gia hạn, nói cách khác, người nhận có thể gia hạn giải thưởng hàng năm trong suốt thời gian học bằng cách duy trì hồ sơ học tập.

Những ứng viên sẵn sàng trở về quốc gia xuất xứ của họ để cung cấp vai trò lãnh đạo Cơ đốc giáo sau khi tốt nghiệp chủng viện sẽ được xem xét cho giải thưởng.

Chủng viện cung cấp giải thưởng tài chính cho các học sinh đủ tiêu chuẩn chỉ khi bắt đầu chương trình học tại chủng viện. Tuy nhiên, những sinh viên ghi danh vào chủng viện mà không có Học bổng Sinh viên Quốc tế sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng

Liên kết học bổng

Học bổng ATLA cho thư viện thần học

Hiệp hội Thư viện Thần học Hoa Kỳ (ATLA) tài trợ học bổng này. Nó được thiết kế cho các sinh viên thuộc tôn giáo, dân tộc hoặc giới tính không được đại diện, những người đang cung cấp các khóa học thủ thư thần học ngoài chương trình thạc sĩ được ALA công nhận của họ về thư viện và khoa học thông tin.

ATLAS cung cấp hai trong số các học bổng này mỗi năm cho sinh viên nghiên cứu thần học và Cơ đốc giáo. Giải thưởng tài chính này là một trong những học bổng toàn phần hàng đầu của trường dòng.

Để đủ điều kiện nhận học bổng này, ứng viên phải là thành viên của ATLA hoặc đăng ký là thành viên của tổ chức.

Email học bổng là thành viên@atla.com.

Liên kết học bổng

Quỹ học bổng GCF

Học bổng Cơ đốc giáo sau đại học (GCF) cung cấp học bổng cho sinh viên hàng năm để họ theo đuổi các nghiên cứu thần học, kinh thánh hoặc tôn giáo ở cấp độ sau đại học. Đó là một phần trong sứ mệnh của GCF để đảm bảo rằng những người nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời được tài trợ để theo đuổi giáo dục thần học cao hơn.

Là một trong những học bổng toàn phần của trường dòng, được tài trợ bởi sự đóng góp của các GCFers và bạn bè. Giá trị của học bổng là $ 5,000 hàng năm trong thời gian ba năm. Nó dựa trên thành tích và người nộp đơn sẽ phải chứng minh nhu cầu tài chính.

Sau khi tốt nghiệp, người nhận sẽ phải viết một chuyên khảo cho GCF về hàm ý và tác động của nghiên cứu của họ đối với mục vụ, nơi làm việc / chuyên nghiệp của sinh viên tốt nghiệp, các vấn đề về đức tin và công việc, hoặc các vấn đề về đức tin và văn hóa, để phục vụ cho một tổ chức Cơ đốc có trụ sở tại Singapore. tối thiểu là năm năm.

Để đủ điều kiện, người nộp đơn phải là công dân hoặc thường trú nhân của Singapore. Ngoài ra, họ phải sẵn sàng tán thành cơ sở giáo lý của GCF và cam kết với nhà thờ của họ.

Liên kết học bổng

Kim cương trong học bổng Bộ thô

Diamonds in the Rough Ministry là một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ. Tổ chức này nhằm mục đích cung cấp cơ hội học bổng cho nữ học sinh trung học phổ thông ở Texas để theo đuổi các nghiên cứu mục vụ sau đại học về thần học, nghiên cứu Cơ đốc giáo, tôn giáo hoặc các lĩnh vực liên quan.

Giá trị của giải thưởng thay đổi tùy theo số lượng ứng viên. Đây là một trong những học bổng đại học toàn phần hàng đầu.

Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải là nữ đang theo học bậc sau trung học ở Texas. Ngoài ra, họ phải là học sinh tốt nghiệp trung học và là công dân hoặc thường trú nhân tại Mỹ

Liên kết học bổng

Chủng viện Thần học Fuller

Hàng năm, Charles E. Fuller cấp học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đang theo học ngành thần học tại Fuller Theological Seminary. Các báo cáo cho thấy hơn 2,000 sinh viên đã được hưởng lợi từ giải thưởng này.

Học bổng sẽ bao gồm 15% học phí hàng năm của người nhận. Tuy nhiên, chương trình cung cấp học bổng dựa trên thành tích cho một số lượng hạn chế sinh viên nhập học tại chủng viện. Học bổng dựa trên thành tích này sẽ bao gồm từ 25% đến 100% học phí của người thụ hưởng.

Liên kết học bổng

Đơn xin học bổng Kingdom, Chủng viện Denver

Mục đích của học bổng Kingdom Scholars Endowed là cung cấp hỗ trợ tài chính cho những sinh viên xứng đáng bậc Thạc sĩ Thần học theo đuổi sự nghiệp trong chức vụ toàn thời gian, bao gồm mục sư, mục sư thanh niên, mục sư thờ phượng, cố vấn, chủ đồn điền nhà thờ hoặc nhà truyền giáo.

Học bổng sẽ bao gồm 50% học phí của sinh viên và nó chỉ dành cho sinh viên mới. Đây là một trong những học bổng đại học toàn phần hàng đầu.

Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, ứng viên phải là cư dân của Hoa Kỳ đã đăng ký theo học toàn thời gian trong chương trình Thạc sĩ Thần học. Họ không được quá 35 tuổi và phải theo đuổi công việc rao giảng toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, ứng viên phải có điểm trung bình tích lũy 3.1 và duy trì điểm trung bình tích lũy 3.25 khi còn đi học.

Liên kết học bổng

Đơn xin học bổng Hy vọng Tham gia, Chủng viện Denver

Học bổng Hy vọng Gắn kết được trao cho các sinh viên mới nhập học theo học chương trình Thạc sĩ Thần học hoặc Thạc sĩ Nghệ thuật tại Đại học Denver. Học bổng này là một trong những học bổng toàn phần của trường dòng.

Nó bao gồm 50% đến 100% học phí của người nhận. Để đủ điều kiện, ứng viên phải đăng ký chương trình Thạc sĩ Thần học hoặc Thạc sĩ Nghệ thuật để học toàn thời gian tại Chủng viện Denver. Ứng viên cũng phải thể hiện nhu cầu tài chính và có thành tích học tập xuất sắc.

Liên kết học bổng

Học bổng Adrienne M. và Charles Shelby Rooks

Học bổng Adrienne M. và Charles Shelby Rooks được thiết kế để hỗ trợ giáo dục chủng viện của các thành viên của Giáo hội Chúa Kitô thống nhất (UCC) từ các nhóm chủng tộc và dân tộc không có đại diện trong giáo hội, những người cam kết phục vụ UCC.

Những thành viên này sẽ phải ghi danh vào một trường thần học được công nhận bởi Hiệp hội các trường thần học ở Hoa Kỳ và Canada. Ngoài ra, viện trợ dành cho các thành viên của UCC là người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á, người Mỹ bản địa da đỏ hoặc người dân đảo Thái Bình Dương.

Giá trị của học bổng là $ 5,000. Đây là một trong những học bổng toàn phần của trường dòng.

Liên kết học bổng

Học bổng Holly Elliott và Laurel Glass

Học bổng Holly Elliott và Laurel Glass được thành lập để hỗ trợ các học sinh khiếm thính hoặc khiếm thính tiếp thu chương trình giáo dục tại lớp giáo lý để chuẩn bị cho các mục vụ chuyên biệt trong nhà thờ hoặc được thụ phong giáo phẩm.

Giá trị của học bổng khác nhau và tổng số giải thưởng được trao là $ 50,000.

Để đăng ký Học bổng Holly Elliott và Laurel Glass, ứng viên sẽ phải cung cấp một bài luận, thư giới thiệu, đơn đăng ký, bản khai cá nhân, bảng điểm chính thức và bằng chứng về tình trạng khuyết tật.

Liên kết học bổng

Hành trình hướng tới học bổng của Bộ Giáo Phận

Hàng năm, Tổng Hội đồng Giáo dục Đại học và Bộ (GBHEM) cung cấp Học bổng Hành trình Hướng tới Mục tiêu của Bộ. Học bổng này dành cho sinh viên chủng tộc-dân tộc thiểu số ở trình độ đại học hoặc sau đại học đang theo đuổi mục vụ được phong chức (phó tế hoặc trưởng lão).

Là một trong những học bổng toàn phần hàng đầu của lớp giáo lý, Học bổng Bộ Giáo vụ Hành trình Hướng tới Những người có giá trị $ 5,000.

Để đủ điều kiện cho giải thưởng, người đăng ký không được quá 30 tuổi và theo đuổi sự nghiệp trong mục vụ, thần học, nghiên cứu Cơ đốc giáo, Kinh thánh hoặc tôn giáo.

Các ứng cử viên cũng phải là thành viên của Nhà thờ Giám lý Thống nhất trong ít nhất 2 năm và sẽ phải theo học một Nhà thờ Giám lý Thống nhất liên quan đến tổ chức. Ứng viên sẽ phải duy trì CGPA tối thiểu là 2.85 đối với trình độ đại học và 3.0 đối với trình độ sau đại học.

Liên kết học bổng

Học bổng George và Lynna Gene Cook

Học bổng George và Lynna Gene Cook được cung cấp bởi Lincoln Community Foundation (LCF). Giải thưởng học bổng này dành cho học sinh trung học hoặc học sinh tốt nghiệp từ Nebraska theo đuổi giáo dục mục vụ Cơ đốc giáo như thần học và tôn giáo.

Học bổng George và Lynna Gene Cook trị giá $ 5,000 mỗi năm và đây là một trong những học bổng toàn phần hàng đầu của trường dòng.

Để đủ điều kiện, ứng viên phải có điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 3.0 hoặc cao hơn từ điểm được công nhận trường đại học ở Mỹ. Những ứng viên là thành viên tích cực của Hội thánh Đức Chúa Trời số XNUMX sẽ được cân nhắc nhiều hơn.

Liên kết học bổng

Học bổng Chủng viện Lorene L. Gerdon

Học bổng Chủng viện Lorene L. Gerdon được tài trợ bởi Iowa United Methodist Foundation (IUMF). Giải thưởng tài chính này dành cho các sinh viên theo học các bằng cấp sau đại học hoặc chuyên nghiệp trong mục vụ Cơ đốc. Những sinh viên này phải đến từ Appanoose, Davis, Mahaska, Marion, Monroe hoặc Wapello và họ phải là thành viên của Giáo hội Giám lý.

Là một trong những học bổng chủng viện toàn phần, Học bổng Chủng viện Lorene L. Gerdon trị giá $ 7,500.

Ứng viên được yêu cầu đã đăng ký hoặc có ý định đăng ký học sau đại học. Họ cũng phải thể hiện nhu cầu tài chính.

Liên kết học bổng

Khuyến nghị

Được đóng lại.