Ibhalwa Kanjani Indatshana Yokungeniswa Ekolishi Ngomsebenzi

Lapho ufaka isicelo sekolishi, enye yezidingo zohlelo lokusebenza iyindatshana. Kulo mbhalo webhulogi, sichazile ukuthi ungayibhala kanjani indatshana yokwamukelwa ekolishi ngobuchwepheshe engakuthola indawo yenhlolokhono.

Ukufaka isicelo sasekolishi kungaba umsebenzi onzima, ikakhulukazi uma ungadluli eziteshini ezifanele. Futhi ngalokhu, ngiqonde ukuthi uma ungakhulumi nothisha noma abeluleki bakho ngakho noma ungangenisi ku-inthanethi ukuze uthole izimpendulo futhi ufuna nje ukuthola ulwazi uwedwa.

Kungaholela kuphela ekutholeni ulwazi olunganele futhi yilapho kuqala ukuwa kwesicelo sakho sasekolishi. Isicelo sasekolishi sidinga ulwazi olwanele nolwakamuva, uma kungenjalo kungenzeka ukuthi wenza konke okungalungile.

Imvamisa, ukufaka isicelo sasekolishi noma enyuvesi kunezidingo ezithile okufanele uhlangabezane nazo ezifaka nemibhalo ethile okufanele uyihambise. Njengencwadi yokuncoma, isitatimende senhloso, indaba, nokunye okuningi.

Izidingo zivame ukuhluka ngezinhlelo zeziqu ezithile, izinga lokufunda, nendawo yomfundi. Noma ngabe iyiphi ongawela kuyo, i-eseyi ivame ukudingeka futhi iyinhlangano enkulu kuhlelo lwakho lokusebenza lwasekolishi. Nge-eseyi, uthola ukukhombisa amakhono akho okucabanga okujulile, amakhono olimi, amakhono okuxazulula izinkinga, kanye nenqwaba yamakhono akho.

Uma kwenzeka ungaqondi ukuthi i-eseyi ibaluleke kangakanani esicelweni sakho sasekolishi, bheka ngezansi.

[lwptoc]

Ukubaluleka Kwendatshana Yokungeniswa Ekolishi

Uyakhumbula ukuthi ngishilo kanjani phambilini mayelana nezidingo okudingeka uhlangabezane nazo ukuze wamukelwe emakolishi? Lezo zidingo ngokuvamile ziyizilinganiso zokusebenza kwakho kwezemfundo okufana nemibhalo yesikole samabanga aphezulu, i-GPA yesikole sangaphambilini osifunde, namanye amaphuzu okuhlolwa nezimpumelelo zakho.

I-eseyi ukuphela kwento ehlukanisa abafundi ababili abanomsebenzi ofanayo wezemfundo. Nge-eseyi enamandla, eyakhiwe kahle, umfundi angaba ngcono kunomunye nakuba amaphuzu akhe okuhlolwa nezimpumelelo zilingana. Futhi yile ndlela amakolishi akhetha ngayo umfakisicelo ofanelekile.

Ngendatshana yokwamukelwa ekolishi, uthola ithuba lokuzihlukanisa nesixuku. Lokhu kuyasiza nasezimeni lapho ukwamukelwa kuncintisana kakhulu, indatshana ephoqelelayo ikusiza ukuthi ugqame eqeqebeni labanye abafake izicelo abagqamile futhi wenze umehluko.

Ngisho nokusebenza kwakho okukhethekile kwezemfundo, ikolishi ofaka isicelo kulo namanje alikwazi ukuthi ungubani futhi yilokho abanentshisekelo kukho kakhulu, ukwazi wena, kunjalo. Nge-eseyi, isikole sizohlangana nawe, sikwazi, sikuqonde, futhi sikumemele kwinhlolokhono.

Izikhulu zokwamukelwa ezikhungweni eziphakeme zifuna i-eseyi ekhombisa ukuthi ungubani, ngakho-ke, bhala ngento ehlukile kuwe. Ikunikeza ithuba lokukhuluma ngqo nesikhulu sokwamukelwa.

Ngakho-ke, lokhu kubaluleke kangakanani i-eseyi esicelweni sakho sasekolishi.

I-Essay Yokungeniswa Ekolishi Kufanele Ibe Isikhathi Esingakanani?

Imvamisa, ikolishi olifaka isicelo kufanele likunikeze isihloko sendatshana kanye nenani lamagama okufanele libe yilo. Kodwa hlala ulindele ukuthi ubude be-athikili bube ubuncane bamagama angama-250 ukuya kubukhulu bamagama angama-650.

Akukhona kakhulu ukuveza imizwa yakho, ngakho vele ungene esihlokweni esikhulu bese uxoxa ngamaphuzu abalulekile. Lawa maphuzu enixoxa ngawo ayigebe phakathi kokwamukela nokwaliwa.

Usiqala Kanjani Isingeniso Se-Essay Yasekolishi

Ukubhala isingeniso se-eseyi kuwumsebenzi oyinselele futhi awukwazi ngisho nokuyeqa ngoba yingxenye ebaluleke kakhulu ye-eseyi yasekolishi. Izinkulungwane zezindatshana zasekolishi zifundwa yizikhulu zokwamukelwa minyaka yonke, ngakho-ke, indaba ingabuyekezwa ngemizuzu emi-5.

Kwabaqalayo, yenza isingeniso se-eseyi yakho siphoqelele ngokwanele ukudweba umfundi ukuze aqhubeke nokufunda. Unganikeli kakhulu ekuqaleni, lokhu kungenza umfundi aqagele kalula yonke indaba yakho esele, kunalokho, dala ukuvuleka okungalindelekile okudonsa ukunaka komfundi, kuphakamise imibuzo, futhi igcine inamathele kuyo yonke i-eseyi.

Ukwenza lokhu, hambisa ulwazi lwakho oluphoqa kakhulu uye phambili noma isingeniso bese uhlela indaba yakho ngaso.

Zijwayeze lokhu izikhathi eziningi ngangokunokwenzeka futhi wenze abantu abaseduze kwakho bakufunde. Futhi, ungacela usizo kothisha bakho, abazali, nabangane.

Uyakha Kanjani I-Essay Yasekolishi?

Isakhiwo esijwayelekile se-eseyi, okokuqala, siyisingeniso esiqukethe amaphuzu akho abalulekile. Kusukela lapha, qhubeka nokunikeza izibonelo noma ubufakazi bokusekela iphuzu lakho eliyinhloko bese uphetha indaba ngokusekelwe kulokho okubonisiwe.

Ithini Ifomethi Ye-Essay Yasekolishi?

Ikolishi ofaka isicelo kulo kufanele lihlale likuhlinzeka ngefomethi futhi uma ingenjalo, landela umhlahlandlela olula ongezansi:

 • Sebenzisa ifonti efundeka kalula njenge-Times New Roman, Calibri, Cambria, noma Arial
 • Sebenzisa usayizi wefonti ojwayelekile, amaphuzu ayi-12 asezingeni elihle
 • I-eseyi yakho kufanele ibe ngu-1.5 noma ihlukaniswe kabili ukuze kube lula ukuyifunda
 • Sebenzisa amamajini angu-1 intshi nxazonke.

Futhi yileyo ndlela othola ngayo ifomethi yendatshana yakho yokwamukelwa ekolishi. Ungathintana nesikhulu sokwamukelwa kwesikole ukuze uthole ifomethi efanele.

Ibhalwa Kanjani Indatshana Yokungeniswa Kwasekolishi - Umhlahlandlela Wesinyathelo Ngesinyathelo

Zonke izivivinyo zezicelo seziqediwe, izivivinyo sezithathiwe, futhi manje, sekuyisikhathi sokuthi ubonise ubuntu bakho futhi ubukise kuzikhulu zokwamukelwa ngendatshana enkulu yokufaka isicelo sokwamukelwa ekolishi. Kuzokuthatha izinsuku ukubhala kanye nemizuzu embalwa nje ukufundela isikhulu sokwamukelwa, ngakho-ke udinga ukwenza umsebenzi wakho uhehe ngangokunokwenzeka ukuze ubagcine benentshisekelo.

Ukusebenzisa amagama angama-250 kuye kwangama-650 kuphela ukuveza ukuhluka kwakho ehhovisi lokwamukelwa futhi uthole ithuba lokwamukelwa kungakufaka ingcindezi enkulu. Kodwa uma ukwenza kahle ngokulandela umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokuthi ungayibhala kanjani indaba yokwamukelwa ekolishi okuxoxwe ngayo lapha, uzodala indatshana ehehayo enamagama angama-250, 500, noma angama-650.

Lapha, sixoxe ngokujulile ngezinyathelo zokukhiqiza indaba ephoqelelayo eyakhiwe kahle.

1. Funda Ngokucophelela Iziyalezo

Amakolishi acela izindatshana noma izitatimende zomuntu siqu kubafakizicelo basekolishi ngokuvamile anikeza imiyalelo, njengezihloko ze-eseyi ongakhetha kuzo, ukubalwa kwamagama, ifonti, ifomethi, kanye nokwakheka okuvamile kwe-eseyi yakho. Ukulandela imiyalelo noma imihlahlandlela ye-eseyi kubaluleke kakhulu njengokuyibhala nalapho ithuba lakho lokwamukelwa noma ukwenqatshwa lilele khona.

Lesi ngesinye sezinyathelo zokuqala ongazithatha mayelana nendlela yokubhala i-eseyi yokwamukelwa ekolishi. Kungase kubonakale kungenasidingo kuwe ukuthi lesi isinyathelo sokuqala futhi esingadingi kukhulunywe ngaso. Kodwa ngithembe, kubalulekile ukuqaphela. Ngalo lonke isasasa, ingcindezi, kanye nengcindezi ongayithola ngalesi sikhathi, ungase ukhohlwe ngokuphelele ukufunda imiyalelo.

Futhi, lapho ubhala indatshana yesicelo sakho sasekolishi ngaphandle kokulandela imithetho ebekiwe, izikhulu zokwamukelwa ekolishi zizovele zicabange ukuthi ngeke ukwazi ukulandela izikhombisi-ndlela zohlelo lwesikole bese zikubeka ngokushesha ukuthi wenqatshwe. Le miyalo ibekwe ngesizathu futhi udinga ukuhlela indaba yakho ukuze ihlangabezane nemiyalelo.

Ngemuva kokufunda ngokucophelela imiyalo, ungaqala ukuhlela uhlaka lwendatshana yakho yesicelo futhi ulungele ukuqala ukubhala.

2. Qala Ngehuku Eliqinile

Ngixoxile ndawana thize ngenhla ukuthi ngingasiqala kanjani isingeniso sendatshana yasekolishi futhi ngasho okuthile mayelana nokuqala ngesingeniso esiphoqayo, kuyafana nokuqala ngehhuku eqinile. Isingeniso sakho kufanele siqale ngento ejabulisa ngempela ezodonsa ukunaka komfundi futhi engafuni ukubenza bayeke ukufunda.

Kufanele kumeme, kuthakazelise, kuhehe futhi kuhehe. Kufanele ikhombise umfundi ukuthi i-eseyi yakho imayelana nani futhi ibambe ukunaka kwakhe kusukela lapho. Isingeniso siwukuthi wena, njengomfakisicelo wasekolishi, utshela kanjani izikhulu zokwamukelwa ukuthi uhlukile futhi ubonise ukuthi ugqama kanjani phakathi kwabanye abafake izicelo.

Ungase uqale isingeniso ngendaba ebonisa ingxenye yobuntu bakho nomlingiswa wakho, ithiphu nje ozolidweba kumfundi. Khumbula, unganikezi yonke into esingenisweni vele unikeze ukuqonda okuzosiza izikhulu zokwamukelwa ukuthi zibone ukuthi uhluke kangakanani futhi zifune ukwazi okwengeziwe ngawe.

3. Khombisa Ubungqayizivele Bakho Bobuqiniso

Lesi yisinyathelo sesithathu sendlela yokubhala i-eseyi yokwamukelwa ekolishi ngobungcweti, funda ukuze ubone ukuthi ihlanganisani.

Manje njengoba usuyilandelile ingxenye yokuqala, okuyisethulo, futhi uhehe umfundi udinga ukuyigcina injalo. Kufanele kubandakanyeke kakhudlwana, kuhehe, kuphoqe, futhi konke ukugcina isikhulu sokwamukelwa sinentshisekelo.

Ukuze wenze lokho, sebenzisa izwi lakho elingaphakathi futhi indaba yakho kufanele isekelwe ezinkolelweni zakho ezithile. Khumbula, lawa makolishi afuna ubuqiniso namakhono okucabanga asezingeni eliphezulu kubafakizicelo. Ngakho-ke, ungasebenzisi imishwana evamile noma yendabuko noma imibono. Vele ube nguwe futhi wenze wena.

Ngiqinisekile ukuthi usakhumbula ukuthi indatshana yokufaka isicelo sokwamukelwa ekolishi yithuba lakho lokubonisa ukuthi ungubani. Ngakho-ke, ungashiyi lutho mayelana nolwazi lwakho olukhona lohlelo olukhethile nokuthi luzofinyelela kanjani izinhloso zakho, ukuzimisela, amakhono, kanye nesifiso sokuvelela.

Bhala ngezinto ozifundile kanye nokukhula kwakho kuze kube manje, ukuthi amakhono akho nolwazi lungasithinta kanjani kahle isikole, kanye nolwazi oluyingqayizivele kuwe. Lena ingxenye enkulu ye-eseyi futhi ihlanganisa izigaba eziningi nokubalwa kwamagama.

Qaphela ukuthi i-eseyi ine-cap yamagama, ngakho-ke ungayimoshi ngokuphinda ukhulume umcimbi. Yenza igama ngalinye libe yigugu.

4. Nikeza Izibonelo Ezifanelekile Zokusekela Umbono wakho

Lona umhlahlandlela wesine wokuthi ungayibhala kanjani indaba yokwamukelwa ekolishi ngokomsebenzi.

Le ndatshana osuzoyibhala izokhombisa izikhulu zokwamukelwa isici esisebenzayo somqondo wakho, yindlela ingqondo yakho esebenza ngayo kanye nombono wakho ngomhlaba. Manje, udinga ukuqinisekisa ukuthi indaba yakho iyawusekela lowo mbono.

Thatha isikhathi sakho bese uhlobanisa umbuzo we-eseyi kuwe bese ungaqala ukubhala ngalolo mbono. Lokhu kusho ukuthi noma yimuphi umbono owuvezayo awugcini nje ngokusho amaqiniso, kodwa qhubeka wengeze imininingwane ethile nezibonelo ukuze uthuthukise imibono yakho.

Ukuze wenze lokho, nikeza izibonelo ezithile kokuhlangenwe nakho kwakho okuyingqayizivele, bhala ukuthi yini ngempela ekugqugquzelayo, nokuthi ukwazile kanjani ukuthuthukisa inkolelo ethile.

5. Hlela i-Essay yakho

Isinyathelo sethu sesihlanu sendlela yokubhala i-eseyi yokwamukelwa ekolishi ukuhlela ngokucophelela indaba yakho.

Ngaphandle kokuhlela i-eseyi yakho ukuze ihlangabezane nemiyalelo, udinga futhi ukuhlela indaba yakho ukuze igeleze ibheke endaweni ethile. Lokhu kufanele kube ulwazi olujwayelekile kakade futhi kufanele wazi kangcono kunokubhala nje inqwaba yamagama angasho lutho.

Ungabhala ngezinto ezihlukene kodwa kufanele kube nenjongo, kuhlelwe kahle, futhi akufanele kuhlobane ngaphandle kwesihloko. Zenze zigeleze ngokulandelana okuqondile.

Ngaphambi kokuba uqale ukubhala, dala futhi uhlele isakhiwo sendatshana noma uhlelo. Kufanele ihlukaniswe ibe isingeniso, umzimba, nesiphetho.

Qaphela ukuthi isiphetho sakho sibaluleke njengesethulo sakho, ngakho-ke, senze siqine futhi uphume ngomsindo!

6. Isiteji Sokuhlola Ubufakazi

Okokugcina, lesi yisigaba sokugcina sendlela yokubhala i-eseyi yokwamukelwa ekolishi ngobungcweti futhi kuhilela konke ukuhlola nokubukeza.

"Ukuphutha kungumuntu..." isitatimende esisebenza ngaso sonke isikhathi endaweni yokubhala okuqukethwe. Kufanele ngaso sonke isikhathi wenze amaphutha ngenkathi ubhala okuqukethwe futhi indatshana yokufaka isicelo sokwamukelwa ekolishi ayishiywa ngaphandle. Impela, awukwazi ukugwema ukwenza amaphutha anjengamaphutha ohlelo, ukungapeli kahle kahle, amaphutha ezimpawu zokubhala, njll. kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi ungagwema lawa maphutha futhi udale i-eseyi engenamaphutha.

Engikushoyo empeleni ukuthi kuyenzeka kwakhiwe i-eseyi ephelele lapho zingekho khona izinhlobo zamaphutha. Futhi lesi sigaba sokugcina yisona esizokusiza.

Isigaba sokuhlola amaphutha yilapho ofunda khona futhi uphinde ufunde indaba yakho ngokuphindaphindiwe. Phakathi nale nqubo, uthola ukuqaphela amaphutha owagejile ngenkathi uyibhala futhi uwalungise. Ngemuva kokuyilungisa, uyayibuyekeza futhi ukuze uqiniseke ukuthi awuphuthelwa lutho.

Isiteji sokuhlola amaphutha akusona isiteji uwedwa, kuzodingeka ukuthi usinike abanye ukuze bakuhlolele amaphutha futhi bakusize uveze amaphutha okungenzeka ukuthi uwagejile. Ukuze wenze lokhu, mane wenze amakhophi bese unikeza abazali bakho, izingane zakini, othisha, nabangane abaseduze futhi ubatshele ukuthi basebenzise elinye ipeni elinombala ukuze bazungeze lapho bebona iphutha.

Ngemva kwezinsuku ezithile, qoqa wonke amakhophi kubo bese uqhathanisa amanothi. Naka amaphutha avame kakhulu. Nokho, uma ungafuni ukusabalalisa indaba yakho kuwo wonke umuntu, mhlawumbe ngesizathu esithile uzwela ngokuqukethwe, funa usizo lochwepheshe, futhi ngalokho ngiqonde uthisha wakho noma umeluleki wesikole.

Othisha besikole nabeluleki bangochwepheshe ekusizeni abafundi besikole samabanga aphezulu ngezindatshana zabo zasekolishi futhi kufanele ubazise noma bobabili mayelana nendatshana yakho ukuze baqale ukukusiza zisuka nje.

Sebenzisa zonke lezi zigaba eziyisithupha zokuthi ubhalwa kanjani i-eseyi yokwamukelwa ekolishi, kanye namathiphu engiwanikeze ngezansi, futhi uzokwakha i-eseyi emsulwa noma isiphi isikhulu sokwamukelwa esingeke sifune ukuyifunda. Futhi ukusuka lapho, udlule imfuneko ebaluleke kakhulu futhi wakhulisa amathuba akho okwamukelwa.

Amathiphu Okubhala Indatshana Yokungeniswa Kwasekolishi

Lapho ubhala indatshana yokwamukelwa ekolishi, kunezinto ezimbalwa okudingeka uzazi ukuze uqondise ukubhala kwakho futhi ngikunike lapha njengamathiphu okwenza indaba yakho yasekolishi igqame.

 • Ngaphambi kokuthi uqale ukubhala indaba yakho yokwamukelwa ekolishi, cwaninga ngesikole ofaka isicelo kuso. Qonda amagugu, amasiko, imibono, izinhloso, kanye nezinjongo.
 • Qala ukubhala i-eseyi yakho yokwamukelwa ekolishi kusenesikhathi ukuze ukwazi ukuthumela isicelo sakho kusenesikhathi lapho kungekho mawala. Lokhu kuzonikeza ihhovisi lokwamukelwa isikhathi sokungena ngesineke isicelo sakho esifaka nendatshana yakho.
 • Buyekeza, hlela, futhi ubhale kabusha i-eseyi yakho ibe yindawo yokunethezeka
 • Cela usizo kothisha, amalungu omndeni, kanye/noma abangani.
 • Uma ubhala indaba yakho cabanga ngemibuzo efana nale;
  1. Uma ngingayibhalanga le ndaba, bengingathanda ukuyifunda?
  2. Ingabe le ndaba ixoxa eyami indaba?
  3. Ngingayenza kanjani le ndaba izwakale njengemi?
  4. Lesi sihloko sihlangene ngani nami?
  5. Ingabe ukubhala kwami ​​​​kokudala?
 • Gcina indatshana yakho inobuchule futhi iheha kuze kube sekugcineni futhi ukuze uzuze lokhu, vele usebenzise lokhu okulandelayo;
  a) Yiba mfushane
  b) Dala isitayela sokubhala esicacile
  c) Bonisa, ungasho
  d) Sebenzisa izwi eliyingqayizivele
  e) Ungasebenzisi izwi lokwenziwa
  f) Gcina isihloko sigxile
  g) Zigqamise

Sebenzisa lawa macebiso kanye nezigaba eziyisi-6 zokuthi ungayibhala kanjani indaba yokwamukelwa ekolishi futhi ukhiqiza umphumela ovelele.

Lokhu kugoqa indatshana yokuthi ungayibhala kanjani indatshana yokwamukelwa ekolishi ngobungcweti futhi ngethemba ukuthi ibe usizo. Sikufisela inhlanhla ngesicelo sakho!

Isincomo

Bheka Ezinye Izihloko Zami

UThaddaeus ungumdali wokuqukethwe ohamba phambili kwa-SAN onokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwemi-5 emkhakheni wokudala okuqukethwe okuphrofeshinali. Ubhale izindatshana ezimbalwa eziwusizo zamaphrojekthi weBlockchain esikhathini esedlule ngisho nakamuva kodwa kusukela ngo-2020, ubesebenza kakhulu ekudaleni imihlahlandlela yabafundi abafuna ukufunda phesheya.

Uma engabhali, ubukela i-anime, enza ukudla okumnandi, noma uyabhukuda.

shiya impendulo

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.