10 Lis pi bon lekòl WUE ak pri ekolaj yo

Èske w ap chèche etidye nan yon kolèj andeyò eta w ak yon frè redwi? Lè sa a, ou ta dwe kòmanse chèche nan inivèsite ak kolèj nan pwogram WUE a. Kontinye lekti pou aprann plis.

Edikasyon siperyè nan Etazini yo klase pi wo nan mond lan men li vini nan yon pri trè wo, literalman. Kolèj ak inivèsite Ozetazini yo chè anpil e pifò elèv yo gradye ak yon gwo dèt etidyan yo kontinye peye, pafwa pou tout rès lavi yo. Malgre ke kèk bous detid ak sibvansyon ede etidyan kolèj yo redwi gwo frè ekolaj yo trè konpetitif.

Genyen tou lòt altènativ ou ka pran pou redwi gwo pwi sa a tankou ale nan yon NAIA kolèj nan peyi Etazini ak jwenn finansman edikasyon ou men sa a se sitou pou elèv-atlèt epi si ou pa youn, ou p ap jwenn parennaj la. Kidonk, ki kote sa kite ou?

Apwovizyone atravè entènèt la pou m chèche kijan mwen ka ede elèv yo reyalize objektif lavi akademik yo, mwen te rankontre pwogram WUE a. Mwen dwe di ke sa a ta ka sovè ou / tikè pou jwenn bon jan kalite edikasyon ou bezwen san yo pa peye anpil.

Si ou pa ka jwenn bous detid paske yo twò konpetitif ni ou pa ka jwenn yon bous detid nan kolèj NAIA paske ou pa yon elèv-atlèt, Lè sa a, pwogram WUE a se jis sa ou bezwen.

Nan pòs blog sa a, mwen te eksplike konplè, an tèm senp, ak gid tout sa ou bezwen konnen sou lis lekòl WUE yo ak ki jan ou ka antre nan yo pou jwi bon jan kalite a ak edikasyon abòdab.

Men, anvan nou antre nan sa, ou ta dwe konnen ke gen yon ti ponyen nan inivèsite gratis nan peyi Etazini ke ou ka vle gade nan. Genyen tou kèk gratis inivèsite sou entènèt pou elèv nan nenpòt ki pati nan mond lan, ki se tou yon altènatif ke ou ka vle gade nan.

Koulye a, nan evènman prensipal la, pran yon chita, pwan yon bwat soda, epi jwi!

ki sa ki WUE?

Mwen pwobableman mansyone WUE jiska senk fwa pi bonè san yo pa kite ou konnen sa sa vle di, byen, nou dekouvri mistè li yo isit la.

WUE la vle di Western Undergraduate Exchange epi li se pi gwo pwogram ekonomi rejyonal ant eta a nan tout peyi Etazini ki te etabli pa Western Interstate Commission for Higher Education (WICHE).

WUE se yon pwogram rediksyon ekolaj ki tabli pou redwi frè ekolaj elèv ki kite eta yo pou yo etidye nan yon lòt eta Ozetazini.

Tipikman, frè ekolaj varye selon faktè tankou pwogram degre ak estati rezidans elèv yo epi yo pa sèlman nan peyi Etazini pou kont li men nan tout mond lan. Fòk ekolaj pou yon elèv nan eta a pi ba anpil konpare ak yon elèv ki pa nan eta a, ki pi ba tou lè yo konpare ak yon elèv entènasyonal, pi wo a nan yo tout.

Kounye a, lè w kite eta w pou w enskri nan yon kolèj nan yon lòt eta ki fè w tounen yon etidyan andeyò eta oswa ki pa rezidan epi frè ekolaj ou otomatikman vin diferan de etidyan rezidan yo, w ap peye pi wo.

Sa a te kraze rèv la nan anpil moun ki vle etidye nan kolèj deyò nan eta yo pandan ke kèk pa te gen okenn chwa men ale ak sa yo kapab peye, se ke yo te yon elèv rezidan ki dwe limite potansyèl yo nan yon fason oswa nan yon lòt.

Koulye a, ak pwogram WUE a, ou gen yon chwa, ak yon sèl abòdab nan sa. Atravè WUE a, ou ka pouswiv yon diplòm bakaloreya ou chwazi nan yon kolèj andeyò eta a, ki se yon kolèj andeyò eta lakay ou, epi peye pa plis pase 150% nan pousantaj ekolaj rezidan kolèj sa a.

Tipikman, pousantaj ekolaj kolèj konplè andeyò eta oswa ki pa rezidan yo ka rive jiska 300% pousantaj nan eta oswa rezidan yo, WUE ogmante chwa edikasyon siperyè abòdab pou elèv yo, epi minimize enpak negatif dèt prè elèv yo. .

Ki lòt bagay ki gen pou konnen sou WUE?

Echanj bakaloreya Lwès la te etabli pa yon akò pami 16 manm WICHE a, atravè ki plis pase 160 kolèj piblik ak inivèsite k ap patisipe yo bay yon gwo ekonomi pou elèv oksidantal yo. Gade yon lis konplè tout lekòl WUE yo isit la.

Lis Eta ki nan Pwogram WUE a

Sa ki anba la a se lis eta nan peyi Etazini ki ap patisipe nan pwogram WUE:

 • Alaska
 • Arizona
 • Kalifòni
 • Kolorado
 • Awayi
 • Idaho
 • Montana
 • Nevada
 • New Mexico
 • North Dakota
 • Oregon
 • Dakota disid
 • Utah
 • Washington
 • Wyoming

Se chak enstitisyon k ap patisipe nan WUE ki administre rabè admisyon WUE dapre pwòp règ pa yo.

Kondisyon pou Elijiblite WUE

Men yon gid sou fason pou w patisipe nan pwogram WUE a;

 • Tcheke elijiblite w

Aplikan ki enterese yo dwe yon rezidan nan youn nan eta oswa teritwa rejyon WICHE yo epi aplike nan youn nan lekòl piblik k ap patisipe nan yon lòt eta Lwès la.

 • Tcheke Lekòl Ak Degre

Sou sit entènèt WUE a, ou ka fè rechèch sou WUE Savings Finder pou wè ki espesyalis ki elijib pou pousantaj WUE pa lekòl.

 • Satisfè egzijans WUE lekòl ou a

Apa de kondisyon antre regilye, enstitisyon yo gen tou kondisyon WUE yo. Yo ka mande pou yon minimòm GPA, eskli espesyalis chwazi, gen dat limit aplikasyon bonè, ak/oswa limite kantite elèv yo akòde pousantaj WUE a.

Pou jwenn enfòmasyon egzat, li pi bon pou w sèvi ak WUE Savings Finder pou kontakte kolèj/inivèsite w pi pito dirèkteman sou kondisyon WUE yo.

 • Aplike dirèkteman nan lekòl la

Pandan aplikasyon w nan lekòl ou pi pito a, kontakte biwo admisyon, èd finansye oswa bousdetid la pou fè yo konnen w ap chèche WUE.

lis lekòl WUE yo

Lis pi bon lekòl WUE yo

Kòm mwen mansyone pi bonè, gen plis pase 160 lekòl k ap patisipe nan WUE a men kiyès ki pi bon? Chèche konnen nan seksyon sa a.

 • Inivèsite Nevada
 • Inivèsite Colorado, Colorado Springs
 • Weber State University
 • Boise State University
 • Black Hills State University
 • Lès Washington Inivèsite
 • Oregon Enstiti Teknoloji
 • Northern Arizona Inivèsite
 • Inivèsite Eta Maryville
 • Lewis-Clark State College

1. Inivèsite Nevada

University of Nevada se yon inivèsite rechèch piblik nan Las Vegas ak anpil elèv renmen enskri nan pwogram bakaloreya isit la pou jwenn yon frison nan "Sin City la". Gen plis pase 18,000 etidyan bakaloreya k ap pouswiv diplòm nan Jistis Kriminèl, Biznis, Sikoloji, ak anpil lòt.

Pousantaj akseptasyon nan University of Nevada se 83% pandan y ap ekolaj la se $ 11,582.

2. Inivèsite Kolorado, Colorado Springs

University of Colorado se youn nan pi bon lekòl WUE kote ou ka pouswiv yon diplòm bakaloreya nan pousantaj abòdab. Enstitisyon an gen apeprè 12,000 elèv ki enskri nan divès pwogram bakaloreya ki soti nan jeni ak swen sante nan syans ak imanite.

Pousantaj akseptasyon isit la se 90% ak ekolaj se alantou $ 10,550.

3. Inivèsite Eta Weber

Nan twazyèm lis nou an pi bon lekòl WUE nan Weber State University kote ou ka pouswiv diplòm nan biznis, enfimyè, boza, syans imanitè, teknoloji, elatriye ak frè abòdab. Enstitisyon an sitiye nan Northern Utah epi li chaje yon ekolaj $ 14,749 e li gen yon pousantaj akseptasyon 89%.

4. Inivèsite Leta Boise

Boise State University se pami 160+ kolèj ak inivèsite WUE yo. Enstitisyon an ofri yon pakèt pwogram bakaloreya ak gradye jiska 170 nan total. Ekolaj la se $ 13,363 ak to akseptasyon an se 82%.

5. Black Hills State University

Black Hills State University se youn nan lekòl WUE k ap patisipe yo e li ta dwe sou lis prensipal ou a. Enstitisyon an vize pou ofri elèv li yo yon edikasyon entènasyonalman rekonèt epi konekte yo ak kèk nan rezo dirijan yo nan domèn espesifik yo apre yo fin gradye.

Pousantaj akseptasyon an se 80% ak ekolaj la se $ 14,807.

6. Eastern Washington University

Eastern Washington University se yon inivèsite leta ak youn nan pi bon lekòl WUE kote ou ka pouswiv bon jan kalite pwogram nan domèn biznis, agrikilti, syans imanitè ak syans sosyal. Pousantaj akseptasyon an se yon kolosal 95% pandan y ap ekolaj la se $ 11,393.

7. Oregon Enstiti Teknoloji

Enstitisyon sa a ta pi byen atire moun ki vle pouswiv yon pwogram diplòm ki konsantre sou teknoloji oswa ki vle nan yon anviwònman ki gen konesans teknoloji pandan y ap pouswiv degre yo. Gen 32 pwogram bakaloreya nan jeni, teknoloji sante, jesyon, syans aplike, ak lòt moun.

Kontrèman ak lòt moun ki sou lis la byen lwen tèlman, to akseptasyon enstitisyon sa a pi ba anpil nan 61%.

8. Northern Arizona Inivèsite

Northern Arizona University se youn nan pi bon lekòl WUE ke ou ka vle mete nan tèt lis ou a. Entelektyèl ak chèchè ki renome nan lemonn te pwodwi nan lekòl sa a e sa fè anviwònman an yon defi akademik kòm tout moun fè efò yo dwe nan tèt.

Ekolaj la se $ 14,619 pandan ke pousantaj akseptasyon an se 82%.

9. Maryville State University

Anvan ou konsidere aplike nan Maryville State University, ou ta dwe konnen ke to akseptasyon an se sèlman 58% epi li se pi ba a nan lis sa a. Sa vle di ke admisyon nan inivèsite sa a se difisil ak solid, kidonk ou dwe demontre ekselan siksè akademik yo dwe aksepte.

Gen yon pakèt pwogram bakaloreya ak gradye nan Maryville tankou biznis, edikasyon, jeni, ak imanite, pami lòt moun. Ekolaj la se $19,750.

10. Lewis-Clark State College

Dènye men ki pa nan lis pi bon lekòl WUE nou yo se Lewis-Clark State College, yon enstitisyon siperyè prestijye nan Lewiston, Idaho. Plis pase 130 pwogram akademik yo te ofri nan divès domèn ki soti nan syans ak boza liberal rive nan jeni ak syans sante.

Pousantaj akseptasyon Lewis-Clark se 100% ak ekolaj la se $19,236.

Sa yo se pi gwo lis 10 pi bon lekòl WUE ansanm ak pri yo ak lòt detay. Nan lis sa a, ak lòt detay yo bay nan atik sa a, ou ka fasilman jwenn yon lekòl WUE apwopriye.

Lis WUE Schools – FAQ

[sc_fs_faq html=”true” headline=”h3″ img=”” question=”Ki GPA ou bezwen pou kenbe WUE a?” img_alt=”” css_class=””] Pou renouvle rabè ekolaj WUE a, ou dwe kenbe yon minimòm 3.0 CGPA epi ranpli omwen 24 èdtan kredi pandan de semès ane akademik la.Ki GPA ou bezwen kenbe WUE a? Pou renouvle rabè ekolaj WUE a, ou dwe kenbe yon minimòm 3.0 CGPA epi ranpli omwen 24 èdtan kredi pandan de semès ane akademik la. [/sc_fs_faq]

Rekòmandasyon