Uniwersytet Simona Frasera Wymagania | Opłaty, stypendia, programy, rankingi

W tym artykule jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o Uniwersytecie Simona Frasera, jego warunkach przyjęcia, stypendiach, opłatach za zgłoszenie, opłatach za naukę i wielu innych.

[lwpkt]

O Uniwersytecie Simona Frasera, Kanada

Założony w 1965 i założony jako publiczny uniwersytet badawczy, Simon Fraser University (SFU) ma trzy kampusy, kampus Burnaby, który jest głównym kampusem, kampus Surrey i kampus Vancouver, wszystkie zlokalizowane w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Uczelnia oferuje przyjęcie obywatelom Kanady, stałym mieszkańcom Kanady i studentom zagranicznym na jej różne programy studiów licencjackich i magisterskich (magisterskich i doktoranckich), zapewniając studentom doskonałe wykształcenie i uznany na całym świecie certyfikat stopnia.

Simon Fraser University ma renomowanych wykładowców i najlepszych profesorów, wygodne sale lekcyjne z najnowocześniejszymi obiektami dydaktycznymi, obiekty badawcze z najnowocześniejszą infrastrukturą, aby nauka była łatwiejsza i bardziej praktyczna.

Instytucja otrzymuje fundusze od różnych organów organizacyjnych, w tym rządu Kanady i organu absolwentów, który jest w pełni zainwestowany w nauczanie studentów, aby zapewnić edukację na światowym poziomie.

Trzy kampusy Uniwersytetu Simona Frasera znajdują się w obszarach, które poprawiają naukę, łączność z ludźmi i społecznością wokół oraz odpowiedni standard życia i odpowiedni styl życia.

Z wizją bycia wiodącym zaangażowanym uniwersytetem zdefiniowanym przez dynamiczną integrację innowacyjnej edukacji, najnowocześniejszych badań i głębokiego zaangażowania społeczności. Dzięki tej wizji Simon Fraser University zapewnia doskonałą edukację i kształci wybitnych absolwentów, wśród których niektórzy są laureatami Nagrody Nobla.

Jeśli jesteś potencjalnym studentem, rozpoczynającym studia magisterskie lub licencjackie na Uniwersytecie Simona Frasera, kontynuuj ten post, aby dowiedzieć się o niezbędnych wymaganiach, dokumentach i kryteriach kwalifikacyjnych, które musisz posiadać, aby pomyślnie złożyć wniosek o przyjęcie na preferowany program studiów.

Dowiesz się również o stypendiach, o które możesz ubiegać się jako student zagraniczny lub krajowy, aby pomóc w finansowaniu edukacji.

Uniwersytet Simona Frasera Wymagania | Opłaty, stypendia, programy, rankingi

Ranking Uniwersytetu Simona Frasera

Uniwersytet Simona Frasera w znacznym stopniu przyczynił się do postępu nauki, sztuki i zarządzania, co przyniosło korzyści społeczności i światu jako całości. Te wkłady nie pozostały niezauważone przez światowe platformy rankingowe uniwersytetów i umieściły uniwersytet wśród najlepszych uniwersytetów w Kanadzie i na świecie.

Instytucje są klasyfikowane na podstawie ich wyników w ramach zestawu powszechnie akceptowanych wskaźników doskonałości, niektóre główne światowe platformy rankingowe uniwersytetów umieszczają również ranking Simon Fraser University przy użyciu tych wskaźników.

Według US News World Report, Simon Fraser University zajmuje 290 miejsce wśród najlepszych światowych uniwersytetów i 12 najlepszych uniwersytetów w Kanadzie.

Kolejna platforma rankingowa, QS World University Ranking, umieściła Uniwersytet Simona Frasera na 323 miejscu wśród światowych uniwersytetów i w rankingu Times Higher Education (THE) około 251-300th światowe rankingi uniwersytetów.

Te dane rankingowe są dostarczane na podstawie najnowszej ankiety.

Wskaźnik akceptacji Uniwersytetu Simona Frasera

Wskaźnik akceptacji na Uniwersytecie Simona Frasera wynosi 59%. Znajomość wskaźnika akceptacji uniwersytetu, na który aspirujesz, jest bardzo ważna, pomaga poznać twoje szanse na dostanie się na uniwersytet.

Wskaźnik akceptacji 59% SFU to wystarczająco duża szansa na przyjęcie, wystarczy mieć odpowiednie wymagania i spełnić kryteria kwalifikacyjne.

Opłaty za naukę na Uniwersytecie Simona Frasera

Czesne na Uniwersytecie Simona Frasera waha się od studentów zagranicznych do krajowych, programów studiów i poziomów studiów.

Czesne dla krajowego studenta studiów licencjackich na Uniwersytecie Simona Frasera wynosi 2,881 USD za semestr, podczas gdy studenci zagraniczni płacą 14,124 USD za semestr.

Czesne dla międzynarodowych i krajowych studentów studiów magisterskich na Uniwersytecie Simona Frasera wynosi 1,909 USD.

Jednak czesne dla absolwentów różni się w zależności od programu, również w przypadku czesnego na poziomie 200 i wyższym oferowanym przez Wydział Administracji Biznesu, Szkołę Informatyki i Szkołę Nauk Inżynierskich są wyższe. Zobacz różne czesne TUTAJ.

Wydziały/Szkoła Uniwersytetu Simona Frasera

Są to wydziały i szkoły na Uniwersytecie Simona Frasera, które oferują różne dyscypliny;

 • Wydział Nauk Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk Społecznych
 • Beedie Szkoła Biznesu
 • Wydział Komunikacji Sztuki i Techniki
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Środowiska
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Nauk

Stypendia Uniwersytetu Simona Frasera

Istnieje szereg możliwości stypendialnych oferowanych przez University of Fraser w celu uznania wybitnych osiągnięć naukowych studentów krajowych i zagranicznych. Stypendia różnią się od studenta zagranicznego do krajowego i poziomu studiów.

Uniwersytet Simona Frasera Wymagania dotyczące stypendiów licencjackich

 • Wnioskodawca musi mieć ukończone co najmniej 12 jednostek standardowych kursów ocenianych w SFU
 • Jesteś już zapisany na co najmniej 12 jednostek standardowych kursów ocenianych w SFU w okresie składania wniosku
 • Wnioskodawca musi mieć co najmniej CGPA 3.50 na Uniwersytecie Simona Frasera i mieć wybitne osiągnięcia w nauce.

Istnieje długa lista stypendiów, stypendiów i nagród, o które mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich na Uniwersytecie Simona Frasera, który oprócz stypendium wstępnego nie wymaga od studentów składania wniosków, zamiast tego studenci są wybierani na podstawie wymagań określonych przez komisję rekrutacyjną, ale głównie przyznawane jest uczniom, którzy wykazują doskonałe wyniki w nauce i zaangażowanie w zajęcia pozalekcyjne.

Stypendia licencjackie Uniwersytetu Simona Frasera

 • Stypendium licencjackie Anne Cubitt
 • Stypendium Chevron Canada Limited
 • Stypendium absolwentów SFU
 • Stypendium Uniwersyteckiego Klubu Kobiet w Vancouver
 • Stypendium Prezesa Grupy Dueck Auto
 • Stypendium licencjackie rodziny Dossa
 • Stypendium Fundacji Edwarda i Emily McwWhinney
 • Stypendium im. ks. Michaela Bacha
 • Stypendium Evelyn i Leigh Palmer
 • Stypendium im. Kennetha E. Mackenzie
 • Stypendium Johna Tella Skyesa
 • Stypendium Linda Brideau i wiele stypendiów na kursach, które można znaleźć TUTAJ.

Przyszli doktoranci otrzymują również różne stypendia, o które mogą ubiegać się i zostać wybrani, jeśli spełnią wymóg kwalifikacyjny określony przez organ stypendialny, ponieważ istnieją różne stypendia, z których każdy ma własne wymagania.

Absolwenci są uprawnieni do różnych programów pomocy finansowej, w tym stypendiów wstępnych lub kontynuacyjnych, stypendiów dla absolwentów, nagród, staży dydaktycznych i badawczych, stypendiów i pożyczek.

Studenci krajowi, a także studenci zagraniczni, kwalifikują się do wielu z tych nagród stypendialnych oferowanych przez Uniwersytet Simona Frasera. Stypendia wstępne mają również zastosowanie do studentów studiów magisterskich, są oferowane nowym studentom przyjeżdżającym w oparciu o doskonałe wyniki w nauce i zdolności badawcze.

Stypendia dla absolwentów Uniwersytetu Simona Frasera

 • Stypendia McCall MacBain
 • Vanier Canada Graduate Scholarships
 • Specjalne stypendium dla absolwentów
 • Międzynarodowe stypendium Provost
 • Specjalne stypendium dla absolwentów
 • Nagrody za prywatne wejście
 • Stypendium dla absolwentów studiów dziekańskich
 • Stypendia dla absolwentów rdzennych absolwentów i wiele stypendiów w trakcie kursu, które można znaleźć TUTAJ

Warunki przyjęcia na Uniwersytet Simona Frasera

Warunki przyjęcia na Uniwersytet Simona Frasera różnią się w zależności od programu studiów, studentów międzynarodowych lub krajowych oraz kierunku studiów. Ale są ogólne wymagania dotyczące przyjęć, które każdy uczeń musi mieć, a ja je wymienię

Warunki przyjęcia na studia licencjackie na Uniwersytecie Simona Frasera dla studentów krajowych

 • Przyszły uczeń musi ukończyć szkołę średnią lub ostatni rok przed złożeniem wniosku o przyjęcie.
 • Wymóg znajomości języka angielskiego
 • Zatwierdzona matematyka 11 lub 12, z minimalną oceną 60%
 • Studia społeczne 11 lub 12
 • Angielski 12 z minimalną oceną końcową mieszaną 70%

Istnieje więcej wymagań specyficznych dla programu, które muszą spełnić studenci krajowi, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Simona Frasera TUTAJ.

Warunki przyjęcia na studia licencjackie na Uniwersytecie Simona Frasera dla studentów zagranicznych

 • Znajomość języka angielskiego
 • Wnioskodawcy muszą wykazać kompetencje w zakresie jednego z wymagań dotyczących ilościowych i analitycznych umiejętności określonych przez SFU, aby zobaczyć te wymagania, kliknij
 • Przygotuj i prześlij transkrypcje akademickie
 • W momencie składania wniosku musiałeś ukończyć szkołę średnią lub ostatni rok
 • Prześledź i wypełnij wymagania specyficzne dla wydziału/programu, możesz je znaleźć TUTAJ

Warunki przyjęcia na studia na Uniwersytecie Simona Frasera

 • Wymagana jest znajomość języka angielskiego
 • Wnioskodawca musi mieć ukończony czteroletni program studiów licencjackich na Uniwersytecie Simona Frasera lub jego odpowiednik w akredytowanej instytucji.
 • Listy rekomendacyjne
 • W przypadku niektórych programów kandydaci przystąpią do egzaminu GRE/GMAT i prześlą wynik testu.
 • Minimalny CGPA 3.5 dla studiów doktoranckich i CGPA co najmniej 3.0 dla studiów magisterskich, może więcej w zależności od programu studiów.
 • Wnioskodawcy muszą spełnić wszelkie dalsze wymagania określone przez komisję programu absolwentów.

Większość programów dla absolwentów ma oprócz minimum wymagania wstępne, zobacz je TUTAJ.

Opłaty aplikacyjne na Uniwersytet Simona Frasera

Potencjalni kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na Uniwersytet Simona Frasera, zapłacą bezzwrotną opłatę za zgłoszenie, opłata różni się od studentów międzynarodowych i krajowych do programu studiów.

Absolwenci kanadyjscy kandydaci na Simon Fraser University zapłacą bezzwrotną opłatę za zgłoszenie w wysokości 90 $ CAN, podczas gdy studenci zagraniczni zapłacą 125 USD CAN.

Kandydaci na studia licencjackie na Uniwersytecie Simona Frasera zapłacą bezzwrotna opłata za zgłoszenie w wysokości 78.

Jak ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Simona Frasera?

Poniżej przedstawiono procesy ubiegania się o przyjęcie na Uniwersytet Simona Frasera i dotyczy wszystkich studentów;

 1. Określ, jakim jesteś studentem SFU, niezależnie od tego, czy jesteś studentem krajowym, czy zagranicznym, rozpoczynającym studia magisterskie i licencjackie.
 2. Pamiętaj, aby spełnić warunki przyjęcia do SFU
 3. Sprawdź termin składania wniosków o przyjęcie do SFU
 4. Kompletny wniosek online SFU

Kliknij tutaj, aby złożyć wniosek i uważnie śledź wniosek o przyjęcie na studia, a po pomyślnym złożeniu wniosku poczekaj na potwierdzenie przyjęcia.

Niektórzy wybitni absolwenci Uniwersytetu Simona Frasera

Uniwersytet Simona Frasera wyprodukował kilku znakomitych absolwentów, z których niektórzy to znani aktorzy, chirurdzy, aktorki, gubernatorzy, prezydenci, autorzy, historycy, artyści, fizycy, piłkarze i inni, którzy wnieśli ogromny wkład w społeczeństwo i świat jako całość.

 • Lis frotte
 • Bettina Bradbury
 • Małgorzata Trudeau
 • Barbary Adler
 • Mimi Ajzenstadt
 • Francesco Aquilini
 • Mahamudu Bawumia
 • Cam Broten
 • Gordona Campbella
 • Jim Chu
 • Glena Clarka
 • Marca Daltona
 • Andrzeja Donaldsona
 • Izabela Ge Mahe
 • Jenny Wai Ching Kwan
 • Steve'a Kearnsa
 • Daniel Igali
 • Karol Huynh
 • Eda Hilla
 • Lyna Hancocka
 • Cary'ego Fowlera
 • Bill Dow
 • Andrea Donaldson i wiele więcej.

Wnioski

To kończy artykuł o wymaganiach, opłatach, stypendiach, programach i rankingach Uniwersytetu Simona Frasera. Wszystkie odpowiednie szczegóły zostały dostarczone wraz z niezbędnymi linkami do aplikacji, aby Twoje przyjęcia na uniwersytet były udane.

Teraz, mając te informacje pod ręką, piłka jest teraz na twoim boisku, aby wykorzystać te informacje na swoją korzyść i rozpocząć podróż do rozpoczęcia lub ulepszenia swojej kariery akademickiej, wiedzy i umiejętności.

Rekomendacja

2 komentarze

 1. Szanowni Państwo,
  Jestem zainteresowany uzyskaniem u Ciebie tytułu magistra na wydziale religioznawstwa lub religioznawstwa.

  Uprzejmie prowadź mnie.

  Pozdrowienia,
  Oladimeji Ibitoje

 2. Pingback: 27 Najlepsze uniwersytety w Kanadzie ze stypendiami

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.