Najlepších 7 krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané

Počuli ste o krátkych kurzoch, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané? V súčasnej dobe existuje viac ako tisíc študentov na príslušných univerzitách v Južnej Afrike, ktorí absolvujú krátke kurzy a ponúkajú rôzne študijné programy podľa vlastného výberu. Nižšie je uvedený článok, ktorý uvádza a vysvetľuje 7 najlepších krátkych kurzov, ktoré môžu potenciálni študenti študovať v Južnej Afrike.

Južná Afrika je jednou z najobľúbenejších a najľudnatejších krajín Afriky, ktorej pobrežie je na juhu ohraničené 2,798 XNUMX kilometrami a je obklopené juhoatlantickým/indickým oceánom a susednými krajinami (Namíbia, Zimbabwe a Botswana) a Mozambikom a Eswatinim (predtým Svazijsko) na juh, sever a východ.

Nachádza sa tiež južne od rovníka. Južná Afrika je známa svojou biodiverzitou s rozmanitosťou jedinečných biomov a životom rastlín a zvierat. Južná Afrika je krajina, ktorú tvorí mnoho etnických skupín so širokou škálou kultúr, jazykov a náboženstiev.

Bez ohľadu na poradie v medzinárodných vzťahoch, významný vplyv medzi sesterskými krajinami a členstvo v Spoločenstve národov a G20, kriminalita, chudoba a nerovnosť zostávajú na dennom poriadku, čo spôsobuje, že veľký počet jej obyvateľov je nezamestnaný a má spravidla nízky štandard. života medzi jej občanmi. 

Na vzdelávanie v Juhoafrickej republike dohliadajú dva národné orgány: ministerstvo základného vzdelávania (DBE) a ministerstvo vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy (DHET), ktoré sú zodpovedné za základné školy so strednými školami a za terciárne vzdelávanie s odbornou prípravou.

Tieto orgány zohrávajú obrovskú úlohu vo vzdelávacom sektore v Južnej Afrike a zahŕňajú: Oddelenie základného vzdelávania je zodpovedné za udržiavanie akademického rastu a excelentnosti detí (žiakov), ktoré navštevujú verejné školy, súkromné ​​školy, rozvoj raného detstva centrá a školy so špeciálnymi potrebami.

Oddelenie vysokého školstva a vzdelávania plní svoje funkcie na vysokých školách ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy (ktorým sa hovorí aj vysoké školy technického a odborného vzdelávania a prípravy), strediskách základného vzdelávania a prípravy dospelých a vysokých školách.

Čo môžeme povedať, je krátky kurz?

Krátke kurzy sú jedným zo spôsobov, ako rozšíriť svoje zručnosti v danej oblasti kariéry. Je to skvelá príležitosť dozvedieť sa viac o oblasti, ktorá vás zaujíma. Krátky kurz je v zásade študijný program, ktorý je menej rozsiahly ako 4- až 5-ročný študijný program a umožňuje študentom, ktorí majú záujem, získať nové znalosti. 

Veľmi úžasný je fakt, že certifikáty sa ponúkajú počas trvania krátkych kurzov rovnako ako plnohodnotný študijný program. Stojí za zmienku, že krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, a certifikačné programy sú ponúkané takmer v akejkoľvek oblasti, na ktorú si spomeniete, od obchodu cez medicínu až po marketing až po technológiu.

Krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, okrem toho ponúkajú obrovské množstvo predmetov na krátke a pevné obdobie. Toto obdobie môže trvať týždeň až šesť týždňov, v závislosti od krajiny, inštitúcie a kurzu, ktorý sa chcete naučiť.

Veľmi vzácne sú aj iné výhody, ako je ubytovanie poskytované študentom. Je preto dôležité zistiť, či sú výhody ako tieto zahrnuté v poplatku za krátke kurzy, o ktoré je v Južnej Afrike záujem, o ktoré sa chcete uchádzať.

Krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, sa stávajú mimoriadne obľúbenými, najmä preto, že miera nezamestnanosti začína byť alarmujúca. Mnoho ľudí sa uchýlilo k učeniu sa nových vecí okrem toho, čo sa učia v škole. Tieto krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, však trvajú niekoľko týždňov až mesiacov.

Sú to buď programy na čiastočný úväzok, alebo postgraduálne programy, ktoré môžu byť vo vlastníctve univerzity alebo organizácie. Krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, sa dajú naučiť na online platformách pomocou niektorých nástrojov sociálnych médií, ako sú Facebook, WhatsApp, Telegram a tak ďalej.

Ako nájsť krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike veľmi žiadané

Nájsť krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, často nie je náročné. Môžete poznať krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, dôkladným preskúmaním štruktúry vecí a fungovania systému a spolu s tým mať prehľad o aktivitách, ktoré v danej dobe prebiehajú dobre. Existujú napríklad prípady, kedy bude kryptomena na dennom poriadku. A ak neťažíte žiadne mince, nebudete mať ani potuchy, čo sa deje.

Ďalším spôsobom je pravidelná aktualizácia surfovaním na internete. Pomáha to poznať aktuálne krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané. Tiež platformy ako Udemy, Coursera, Alison atď. Sú skvelým zdrojom pre krátke kurzy a pretože ponúkajú online kurzy, môžete sa k nim pripojiť kdekoľvek na svete, dokonca aj v Južnej Afrike.

Požiadavky na prihlášku na krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike veľmi žiadané

Aby ste sa mohli prihlásiť do krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, musíte vedieť, aký študijný program absolvujete a aký krátky kurz ho doplní.

Na účasť v štúdiu jedného z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, je potrebných iba niekoľko požiadaviek, najmä ak je online. Pre dôveryhodnosť budete musieť vyplniť online formuláre s údajmi a pravdepodobne cestovným pasom alebo identifikačným preukazom.

V prípadoch, keď sa krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, majú učiť offline, budú predložené dokumenty, ktoré do značnej miery závisia od typu krátkeho kurzu, ktorý sa chcete naučiť. Všeobecnejšie požiadavky, ktoré môžu byť uvedené pri registrácii, sú:

 • Akademický prepis
 • Národný identifikačný preukaz
 • Pasy
 • List o prijatí
 • Odporúčací list a pod.

Najlepších 7 Krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané

 • Pokročilé riadenie projektu
 • Digitálny marketing
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom
 • Školenie predstaviteľov BOZP
 • vývoj software
 • kryptomena
 • Programovanie
 1. Pokročilé riadenie projektu

Pokročilý projektový manažment je jedným z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané a zvyčajne ho absolvujú projektoví manažéri a ľudia, ktorí sa venujú podnikaniu na plný úväzok.

Títo ľudia sa rozhodnú posunúť svoje projekty alebo podnikanie na pokročilejšiu úroveň, než je obvyklé, aby sa dostali na strategickú alebo pokročilú operačnú úroveň. Je to jeden z najobľúbenejších krátkych online kurzov, o ktoré je v Južnej Afrike záujem a je drahý. Rôzne inštitúcie však vedú ľudí týmto kurzom v Južnej Afrike. 

 1. Digitálny marketing

Toto je jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané. Určite existuje viac ako sto spôsobov, ako rozvíjať svoje podnikanie online. Digitálny marketing je jedným z nich. Je to veľmi dôležitá súčasť online obchodu. Každý majiteľ online obchodu uspeje v propagácii svojho podnikania iba vtedy, ak ovláda umenie digitálneho marketingu.

Dopyt po digitálnom marketingu a digitálnych obchodníkoch je oveľa vyšší ako dopyt po väčšine študijných odborov. Preto je považovaný za jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané.

Na digitálny marketing sa môžete prihlásiť ako na jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, na ktorejkoľvek akademickej inštitúcii, ktorá kurz ponúka. Prostredníctvom tohto kurzu budete mať znalosti a nástroje potrebné na realizáciu digitálnych marketingových stratégií, ktoré prinášajú pozitívne obchodné výsledky.

 1. Budovanie vzťahov so zákazníkmi

Toto je jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané. Väčšina ľudí tvrdí, že je to tak jednoduché, že sú odborníkmi na predaj, ale nevenovali pozornosť budovaniu vzťahov so svojimi zákazníkmi.

Budovanie vzťahu so zákazníkom je veľmi dôležité, ak chcete, aby vám zostal lojálny. Verní zákazníci zvyčajne znamenajú obchodný rast a môžu ísť až k získaniu ďalších zákazníkov, pretože presvedčia ostatných o dôvode, prečo si musia kúpiť vaše výrobky.

Neschopnosť komunikovať so svojimi zákazníkmi povedie k nižšiemu predaju a ešte horšie je, že ich stratíte voči svojim konkurentom bez ohľadu na to, akú kvalitu majú vaše výrobky alebo tovar. 

Preto musíte absolvovať kurz budovania vzťahov so zákazníkmi, ktorý vám pomôže rozvíjať schopnosti dobrej komunikácie a prístupu a ďalšie zručnosti potrebné na vybudovanie pozitívnych vzťahov so svojimi zákazníkmi. Toto je jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané a väčšinou ho absolvujú podnikatelia a majitelia, ktorí dúfajú, že budú pracovať ako zástupcovia starostlivosti o zákazníkov a tiež získajú vyššie šance na budovanie vzťahov so zákazníkmi.

 1. Školenie predstaviteľov BOZP

Toto je jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané. Zástupcovia zdravia a bezpečnosti sú jednými z najdôležitejších zamestnancov v každom podniku v Južnej Afrike. Teraz sú zákonnou požiadavkou pre pracoviská a vykonávajú veľmi dôležité funkcie, bez ktorých sa organizácie nezaobídu.

Zástupcovia pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú pracovníci, ktorí zvyčajne zlepšujú zdravie a bezpečnosť ostatných pracovníkov v podniku tým, že im ponúkajú rady, ako prijímať rozhodnutia, ktoré by mali pozitívny vplyv na ich zdravie a bezpečnosť.

Jedná sa o jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané a zameriavajú sa na to, aby poskytli jednotlivcom dobré porozumenie zdravotnej starostlivosti a spôsobom, ako zlepšiť a udržať zdravie. Tento kurz môžu absolvovať aj manažéri a supervízori, ktorí chcú porozumieť úlohe zlepšenej zdravotnej starostlivosti medzi svojimi pracovníkmi a výhodám, ktoré prináša bezpečnosť na pracovisku.

 1. Vývoj software

Vývoj softvéru je jedným z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike veľmi žiadané. Je to však aj krátky kurz, ktorý súvisí s informatikou. Je to jeden z najobľúbenejších krátkych kurzov v Južnej Afrike. Odborníci v tejto oblasti vykonávajú všetky druhy funkcií, ako je návrh, správa počítačových systémov, testovanie funkčnosti počítačového systému, vytváranie atď.

Vývojári softvéru a inžinieri sú potrební v každej inštitúcii v Južnej Afrike, ktorá využíva počítačové systémy na svoje operácie. Krátky kurz vývoja softvéru znamená úplné zvládnutie funkcií počítačového systému a aplikáciu rôznych softvérových programov v počítačovom systéme.

Toto je jeden z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, je dosť drahý a široký.

Certifikát získaný po absolvovaní tohto kurzu je potrebné získať v niektorých inštitúciách, ktoré počas zamestnania ponúkajú vyučovacie postupy na svetovej úrovni. Byť vývojárom softvéru v jednej z renomovaných inštitúcií v Južnej Afrike sa oplatí, pretože vývoj softvéru je jedným z najlukratívnejších kurzov.

Často sa stáva, že vysoké mzdy idú pokročilým vývojárom softvéru vo veľkých organizáciách v Južnej Afrike. Z tohto dôvodu by mal byť tento krátky kurz braný vážne a certifikáty získané na zamestnanie v jednej z renomovaných inštitúcií v Južnej Afrike. 

 1. kryptomena

Kryptomenu si môžete predstaviť ako peniaze online. V posledných rokoch sa stala veľmi populárnou pre svoju vysokú hodnotu. Mnoho ľudí začalo obchodovať s kryptomenami kvôli vysokým výnosom. Získanie veľkého množstva si však vyžaduje veľa trpezlivosti.

Je to jeden z krátkych kurzov, o ktoré je v Južnej Afrike záujem, je veľmi únavný a je postavený na tomto procese, a preto väčšina začiatočníkov absolvuje online kurz o kryptomene, aby získal lepšie znalosti o obchode. 

Inštitúcie, ktoré ponúkajú kurzy kryptomeny ako jeden zo svojich krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, to robia prostredníctvom skúsených učiteľov vo svete kryptomeny. Prostredníctvom tohto krátkeho kurzu sa naučíte obchodovať s kryptomenami ako Bitcoin, Dogecoin a Ethereum na online platformách. Tiež sa naučíte, ako ťažiť pre tieto meny.

 1. Programovanie

Programovanie je jedným z krátkych kurzov, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané a ktoré pozostávajú zo všetkých foriem vývoja softvéru pre mobilné aj webové stránky. Je to podobné vývoju softvéru, pretože programátori vytvárajú softvér pomocou kódov. Programovanie zahŕňa aj návrh, vývoj a správu webu.

Programátori sú vyhľadávaní v kanceláriách a veľkých prevádzkach. Jednou z výhod programovania je skutočnosť, že programátor môže pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Sú potrebné na nastavenie kódov, ktoré sa používajú na šifrovanie údajov, či už ide o zamestnancov alebo samotné zariadenie, aby sa zabránilo vniknutiu do súkromných údajov votrelcami alebo ľuďmi.

Krátke kurzy programovania vás zvyčajne prevedú základmi programovania a naučia vás programovať jazyky ako Python, Java atď.

Často kladené otázky o krátkych kurzoch, ktoré sú žiadané v Južnej Afrike

 1. Môžem sa zamestnať po krátkom kurze, ktorý je v Južnej Afrike žiadaný?

A: Áno! Ako už bolo uvedené, osvedčenia prijaté na konci krátkeho kurzu je možné použiť na získanie zamestnania v dobrých a dobre platených zamestnaniach.

Krátke kurzy, ktoré sú v Južnej Afrike žiadané, sa väčšinou používajú na doplnenie našich študijných odborov.

Odporúčanie

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.