45 bibelverser om relationer- Flickvän, pojkvän, Gud

Vet du att det finns bibelverser om relationer som kan stärka din vandring med Gud, pojkvän, flickvän etc.? Åh, hör du det för första gången? Oroa dig inte, följ mig bara när jag visar dig dessa bibelverser genom den här artikeln.

Några Kristna universitet i Storbritannien eller andra platser kommer att lära dig att din vandring med Gud är mycket viktig och bör vara din högsta prioritet, vilket ger dig lite bibliska frågor som får dig att tänka och skaffa mer kunskap om Gud.

Men vet du att Gud också är intresserad av ditt dejtingliv, relationslivsstilar, ditt äktenskaps hälsa och så vidare? Bra gratis bibelkurser online peka ut några bibelverser om relationer och lär dig att genom att känna Kristus kommer du att kunna få en bättre relation med dem runt omkring dig eftersom Gud är kärlek, och ingen kan lära dig hur man älskar utom han.

Jag har ägnat mig åt några bibel trivia frågor och svar innan och blev förvånad över att se starka bibelverser om relationer som jag inte har stött på. Ärligt talat hade kung David mycket rätt när han sa "Ditt ord är en lampa för mina fötter och ett ljus för min stig"

Sannerligen, om du verkligen vill veta om Guds principer och instruktioner om relationer, äktenskap, dejting etc., eller ska jag helt enkelt säga bibelverser om relationer, rekommenderar jag starkt att du tar bibelstudielektioner, eller till och med registrera dig i en erkänt bibelhögskola på nätet som inte kostar mycket.

Gud såg i början att det inte var bra för människan att stanna ensam, så han gjorde honom till en hjälpare och förde henne till sig. Det betyder att Gud orkestrerade förhållandet mellan man och kvinna, och endast genom att engagera sig i hans ord genom att läsa bibelverserna om relationer eller använda ljudbibelappar att lyssna, kan man framgångsrikt relatera bra med sin flickvän, pojkvän, familj, make, etc.

Tar lektioner från gratis bibelskolor i USA att öka kunskapen om dina bibelverser om relationer är också en bra investering eftersom relationer kanske inte trivs eller växer sig starkare om de inte backas upp av Guds principer och instruktioner, därav behovet av bibelverser om relationer.

Så jag kommer att avslöja bibelverserna om relationer som kommer att vara till stor hjälp för dig om du läser igenom noga och följer mig noga. Snälla, kolla in dessa frågor om Gud och bibeln som inte går att besvara. Du kanske lyckas svara på dem och få en enorm belöning.

Bibelverser om relationer med flickvän

Låt oss nu titta på några häpnadsväckande bibelverser om relationer med en flickvän. Ta turen med mig.

 • Ordspråksboken 31:10-11: En utmärkt fru som kan hitta? Hon är mycket mer värdefull än juveler. Hennes mans hjärta litar på henne, och han kommer inte att sakna vinning.
 • Rut 1:16-17: Men Rut sade: ”Be mig att inte lämna dig eller att vända om från att följa efter dig; ty vart du än går, så går jag; Och var du än bor, kommer jag att bo; ditt folk skall vara mitt folk, och din Gud, min Gud.
 • Kolosserna 3:19: Man, älska din fru och var inte bitter mot dem.
 • 1 Petrus 4:8: Ha uppriktig kärlek inför allt, ty kärleken täcker en mängd synder.
 • Romarbrevet 12:9: Låt kärleken vara äkta. Avsky det som är ont; hålla fast vid det som är bra.
 • Predikaren 4:9: Två är bättre än en eftersom de har en bra belöning för sina ansträngningar.
 • Romarbrevet 13:8: Var ingenting skyldig någon, förutom att älska varandra; ty den som älskar en annan har uppfyllt lagen.
 • Lukas 6:31: Behandla andra på samma sätt som du vill att de ska behandla dig.
 • Sångerna om Salomo 8:6-7: Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm, ty kärleken är stark som döden, svartsjukan hård som graven. Dess blixtar är eldglimtar, självaste Herrens låga. Många vatten kan inte släcka kärleken, inte heller kan översvämning dränka den. Om en man för kärlek erbjöd all rikedomen i sitt hus, skulle han bli fullständigt föraktad.
 • Ordspråksboken 17:17: En vän älskar hela tiden, och en bror föds för en tid av motgångar.
 • 1 Korintierbrevet 13:4-8: Kärleken är tålmodig och snäll; kärlek avundas inte eller skryter inte; det är inte arrogant eller oförskämt. Den insisterar inte på sin egen väg; den är inte irriterad eller förbittrad; den gläds inte över orättfärdigheter, utan gläds åt sanningen. Kärleken uthärdar allt, tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Kärlek slutar aldrig. Vad gäller profetior, de kommer att förgås; vad gäller tungor, de kommer att upphöra; vad gäller kunskap, kommer den att försvinna.
 • 1 Kor 10:13: Ingen frestelse har överträffat dig som inte är vanlig för människor. Gud är trofast, och han kommer inte att låta dig frestas över din förmåga, men med frestelsen kommer han också att ge dig utvägen, så att du kan uthärda.
 • 1 Kor 15:33: Bli inte lurad; "Dåligt sällskap förstör god moral"
 • 1 Tessalonikerna 4:3-5: Ty detta är Guds vilja, er helgelse: att ni avhåller er från sexuell otukt; att var och en av er vet hur man kontrollerar sin egen kropp i helighet och ära, inte i lustens passion som hedningarna som inte känner Gud.
 • 1 Kor 6:18: Fly från sexuell omoral. Varje annan synd en person begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliska personen synder mot sin egen kropp.
 • 2 Kor 6:14: Var inte ojämnt i ok med otrogna. Ty vilket gemenskap har rättfärdighet med laglöshet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker?

Bibelverser om relationer med pojkvän

Låt oss i det här avsnittet titta på bibelverserna om relationer som hjälper dig att stärka din relation med din pojkvän.

 • Matteus 6:33: Men sök först hans rike och hans rättfärdighet, så kommer allt detta att läggas till er också.
 • Efesierbrevet 4:2: Var helt ödmjuk och mild; vara tålamod, bära med varandra i kärlek.
 • Matteus 5:27-28: Ni har hört att det har sagts: "Du ska inte begå äktenskapsbrott." Men jag säger er att var och en som ser på en kvinna med lustiga avsikter, har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
 • Galaterna 5: 16: Men jag säger, gå i anden, så kommer du inte att tillfredsställa köttets begär.
 • 1 Kor 10:31: Så oavsett om du äter eller dricker eller vad du än gör, gör allt för Guds ära.
 • Uppenbarelse 21: 9: Då kom en av de sju änglarna som hade de sju skålarna fulla av de sju sista plågorna och talade till mig och sade: "Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru."
 • 31 Mosebok 50:XNUMX: Om du misshandlar mina döttrar eller om du tar några hustrur förutom min dotter, trots att ingen är med oss, kom ihåg att Gud är ett vittne mellan mig och dig.
 • 1 Timoteus 3:6-11: Han får inte vara nyomvänd, annars kan han bli uppblåst av inbilskhet och falla i djävulens fördömelse. Dessutom måste han vara väl genomtänkt av utomstående, så att han inte ska falla i vanära, i djävulens snara. Diakoner måste likaså vara värdiga, inte dubbeltunga, inte beroende av mycket vin, inte giriga på oärlig vinning. De måste hålla trons mysterium med gott samvete. Och låt dem också prövas först; låt dem sedan tjäna som diakoner om de visar sig vara oklanderliga...
 • Efesierbrevet 5:31: Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla fast vid sin hustru, de två ska bli ett kött.
 • Lukas 12:29-31: Och sök inte vad du ska äta och vad du ska dricka, och oroa dig inte för alla världens nationer söker efter detta, och din far vet att du behöver det. Sök i stället hans rike, och dessa saker kommer att läggas till dig.
 • 1 Kor 7:9: Men om de inte kan utöva självkontroll bör de gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna av passion.
 • Hebreerbrevet 13:4: Låt äktenskapet hållas i ära bland alla, och låt äktenskapssängen vara obefläckad, för Gud kommer att döma de sexuellt omoraliska och äktenskapliga.
 • Ordspråksboken 19:14: Hus och rikedom ärvs från fäder, men en klok hustru kommer från Herren.
 • 1 Korintierbrevet 7:32-35: Jag säger detta för din egen skull, inte för att lägga någon begränsning på dig, utan för att främja god ordning och för att säkerställa din odelade hängivenhet till Herren.
 • 1 Korintierbrevet 13:6-7: Kärlek ger aldrig upp, förlorar aldrig tron, är alltid hoppfull och består under alla omständigheter
 • Sången om Salomo 3:4: Knappt hade jag passerat dem när jag hittade honom som min själ älskar.
 • Romarbrevet 12:10: Var hängivna varandra i kärlek. Hedra varandra över er själva.
 • Predikaren 4:9-12: Två är bättre än en eftersom de har en bra belöning för sitt slit. Ty om de faller, kommer man att lyfta upp sin medmänniska. Men ve den som är ensam när han faller och inte har någon annan att lyfta upp sig. Återigen, om två ligger tillsammans håller de varma, men hur kan man hålla värmen ensam? Och även om en man kan segra över en som är ensam, kommer två att stå emot honom - en trefaldig tråd bryts inte snabbt.
 • Efesierbrevet 4:29: Låt inte något ohälsosamt samtal komma ut ur din mun, utan bara det som är till hjälp för att bygga upp andra efter deras behov, så att det kan gynna dem som lyssnar.

Bibelverser om relationer med Gud

Här är bibelverserna om relationer med Gud som drar dig närmare honom och stärker din tro på honom.

 • Filipperna 4:6-7: Var inte orolig för någonting, men i varje situation, genom bön och böner, med tacksägelse, presentera dina önskemål till Gud. Och Guds frid som övergår allt förstånd kommer att bevara era hjärtan och era sinnen i Kristus Jesus.
 • 1 peter 5:6-7: Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så att han kan lyfta er i sinom tid. Kasta all din oro på honom för han bryr sig om dig.
 • Johannes 14:27: Fred lämnar jag åt dig; min fred ger jag dig. Jag ger dig inte som världen ger. Låt inte dina hjärtan vara oroliga och var inte rädda.
 • Psalm 34:17-19: De rättfärdiga ropar och Herren hör dem; han räddar dem från alla deras nöd. Herren står de förkrossade nära och räddar dem som är förkrossade i anden. Den rättfärdige kan ha många problem, men Herren räddar honom från dem alla.
 • Jesaja 40:31: Men de som hoppas på Herren kommer att förnya sin kraft. De kommer att sväva på vingarna som örnar; de kommer att springa och inte tröttna; de kommer att gå och inte svimma.
 • Mos 31: 6: Var stark och modig. Var inte rädd eller rädd för dem, ty Herren, din Gud, går med dig; han kommer aldrig att lämna dig eller överge dig.
 • Psalm 112: 6: Förvisso kommer de rättfärdiga aldrig att bli skakade; de kommer att komma ihåg för alltid.
 • 2 Timoteus 1: 7: För anden som Gud gav oss gör oss inte blyga, utan ger oss kraft, kärlek och självdisciplin.
 • Romarna 8: 31: Vad ska vi då säga som svar på dessa saker? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?
 • Jesaja 41:10: Så frukta inte, för jag är med dig; var inte förskräckt, ty jag är din Gud. Jag ska stärka dig och hjälpa dig; Jag ska stödja dig med min rättfärdiga högra hand.

Bibelverser om relationer- FAQs

Det här är de vanligaste frågorna om bibelverser om relationer. Jag har lyft fram och besvarat dessa få.

Vad är ett gudomligt förhållande?

Ett gudomligt förhållande är ett förhållande som backas upp av Guds principer, vägledning och instruktioner.

Kan ett förhållande mellan pojkvän och flickvän leda till synd?

Bibelverserna om relationer rynkar tydligt på näsan åt sexuella relationer utanför äktenskapet. En relation som bygger på Guds ord och principer kan inte leda till synd.

Är det tillrådligt för en kristen bror att ha en flickvän?

Ingen av bibelverserna om relationer nämnde termen "flickvän", men en sund relation styrd av Guds instruktioner är tillåten.

Hur har jag ett gudomligt förhållande med min pojkvän?

Det är viktigt att veta att bygga en gudomlig relation med din pojkvän kräver tålamod och ansträngning. Detta är dock några steg.

 • Ständiga böner för honom
 • Respekterar och respekterar honom
 • Spendera tid med honom
 • Att älska honom villkorslöst
 • Visar honom några bibelverser om relationer

Stöder Bibeln att ha en flickvän?

Bibelverserna om relationer nämner inte termen "flickvän", men en sund relation styrd av Guds instruktioner är tillåten.

Stöder Bibeln dejting?

Det finns många bibelverser om relationer som rekommenderar dating med stöd av Guds principer och vägledning.

Rekommendationer

Innehållsskribent och designer at Study Abroad Nations | Se Mina andra artiklar

James är författare, forskare och designer på SAN. Av forskning har han hjälpt många studenter att säkra antagning och stipendier utomlands.

Han har en brinnande önskan att hjälpa forskare att nå toppen av sina akademiska drömmar och ger aldrig upp med att tillhandahålla giltig information för att hjälpa studenter när som helst.
Förutom att skriva, skapar James förstklassiga grafiska designlösningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.