Atal Anafiadau i Blant a Phobl Ifanc

Mae Atal Anafiadau i Blant a Phobl Ifanc yn gwrs iechyd a diogelwch a gynigir ar-lein am ddim gan Brifysgol Michigan i ddysgu egwyddorion sylfaenol a rheolau diogelwch i'r cyhoedd er mwyn osgoi damweiniau ac anafiadau.

Yn y cwrs hwn, byddwch chi'n dysgu

  • Cysyniadau allweddol ar gyfer atal anafiadau yn llwyddiannus mewn plant a phobl ifanc, gan gynnwys Eiriolaeth ar lefel leol a chenedlaethol ac anghydraddoldebau iechyd mewn anafiadau
  • Atal anafiadau bwriadol gan gynnwys Bwlio, Canu Trais, Trais Rhywiol, ACES, a Cham-drin Plant, Anafiadau Arfau Saethu, ac Atal Hunanladdiad
  • Diogelwch Cludiant, gan gynnwys seddi diogelwch plant a gyrru yn eu harddegau
  • Cyfergyd Chwaraeon
  • Yr Epidemig Opioid a Defnydd Sylweddau Pobl Ifanc
  • Atal anafiadau anfwriadol, megis Llosgiadau a Boddi

Yn y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i atal sawl math o anafiadau yn yr amgylchedd trwy gymhwyso arferion a pholisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn eang.