9 Ysgol Gelf Orau yn Arizona

Mae'r ysgolion celf niferus yn Arizona yn adnabyddus am eu penderfyniad anhygoel i ddod â'r gorau allan o egin dalentau yn eu gofal. I'r rhai sydd â'r sbarc creadigol, dyma'r peth i chi.

Mae'r ysgolion celf yn Arizona dros y blynyddoedd wedi meithrin talentau addawol i rai o'r artistiaid gorau yn y byd erioed, mae hyn yn rhannol oherwydd faint o ofal y mae athrawon a hwyluswyr ysgolion celf Arizona yn ei roi i'r myfyrwyr a hefyd. oherwydd lleoliad Arizona ei hun. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr i fanteisio ar hanes oesol cyfoethog ysbryd artistig Arizona ac aeddfedu fel graddedigion medrus yn y maes.

Mae ysgolion celf Arizona yn uchel eu parch gan y rhai sy'n gwybod, maent yn aml yn cael eu cymharu ag ysgolion gwych sy'n deillio o leoedd fel Philadelphia - a elwir yn wely meithrin i'r rhai sydd â'r anrhegion artistig a Llundain - sy'n oedrannus. treftadaeth gelfyddydol rhagflaenu oes y goncwest.

Gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu doniau yn y celfyddydau ond sy'n ei chael hi'n anodd mynd i ysgolion celf unrhyw un o'r prifysgolion cain ym mhrifysgolion gorau'r byd wneud hynny trwy wneud cais am unrhyw un o'r cynlluniau ysgoloriaeth amrywiol a gynigir gan y Gymdeithas. Prifysgol Celfyddydau Alberta, lle gallant gyflawni eu breuddwydion o fod yn awdurdod cyfrifol ym maes y celfyddydau.

Mae'r celfyddydau yn un ffordd wych o leihau pryder a straen, yn enwedig i'r rhai nad oes ganddynt y ddawn amdano, ond sydd â'r llygad i ddeall a pharchu'r harddwch sy'n cael ei arddangos. Ond, nid yw celfyddyd yn gyfyngedig i'r canfas, gan fod ffurfiau eraill ar arddangos talent artistig megis cerddoriaeth.

Felly gall y rhai sydd â dawn neu sy'n barod i ddatblygu eu hunain ym mhrydferthwch cerddoriaeth gael lansiad trwy fynychu unrhyw un o'r ysgolion cerdd gorau sydd i'w cael yn y byd heddiw. I'r rhai sy'n ei chael hi'n anodd mynegi eu hunain mewn cerddoriaeth, wel peidiwch â phoeni gan fod yna fathau eraill o gelfyddyd yn enwedig y rhai sy'n symud y corff i synau costig.

Felly, gall y rhai sydd am ddatblygu eu sgiliau dawnsio wneud hynny naill ai drwy fynychu'r ysgolion dawns gorau'r byd i ddysgu sut i ddawnsio i'r symudiadau diweddaraf a symudiadau dawns glasurol sy'n cadw'r meddwl yn rhwym wrth y corff. Neu, os ydych o'r math veracious, gallwch fynychu'r ysgolion dawns gorau sydd yn Lagos lle dysgir i chi sut i boogie ffordd Nigeria.

Cost Ysgolion Celf yn Arizona

Y hyfforddiant cyfartalog ar gyfer unrhyw un o'r ysgolion celf yn Arizona yw $34,667 ar gyfer myfyrwyr y tu allan i'r wladwriaeth a $12,384 ar gyfer myfyrwyr yn y wladwriaeth. O'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol $11,331 ar gyfer hyfforddiant mewn-wladwriaeth, mae'r hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr y tu allan i'r wladwriaeth yn ddrytach na'r cyfartaledd cenedlaethol $27,028 ar gyfer hyfforddiant y tu allan i'r wladwriaeth.

Ysgolion Celf yn Arizona

9 Ysgol Gelf Orau yn Arizona

1. Prifysgol Talaith Arizona—Tempe

Y cyntaf ar y rhestr o ysgolion celf gorau yn Arizona yw Prifysgol Talaith Arizona - Tempe sy'n un o'r ysgolion celf gorau yn Arizona ar gyfer ennill gradd mewn celfyddyd gain a chelf stiwdio. Mae'r brifysgol gyhoeddus ASU - Tempe wedi'i lleoli yn ninas ganolig Tempe ac mae ganddi gorff myfyrwyr sylweddol. ASU - Mae Tempe yn brifysgol wych yn gyffredinol, gan ennill safle Ysgolion Gorau o #354 allan o 2,576 o brifysgolion yn genedlaethol.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, derbyniodd tua 199 o fyfyrwyr yn ASU - Tempe y radd hon yn y celfyddydau cain a stiwdio. Mae graddedigion sydd â gradd yn y celfyddydau cain fel arfer yn ennill tua $23,400 yn eu pum mlynedd gyntaf o gyflogaeth ar ôl graddio.

ENROLL NAWR

2. Prifysgol Arizona

Os ydych chi eisiau astudio celfyddydau cain a stiwdio yn unrhyw un o'r ysgolion celf yn Arizona, mae'n anodd curo Prifysgol Arizona. Mae dinas Tucson yn gartref i'r sefydliad cyhoeddus eithaf sylweddol a elwir yn Brifysgol Arizona. Mae Prifysgol Arizona yn brifysgol orau yn gyffredinol, gyda safle Ysgolion Gorau o #487 allan o 2,576 o brifysgolion yn genedlaethol.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, derbyniodd tua 105 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Arizona y radd hon yn y celfyddydau cain a stiwdio. Mae graddedigion y rhaglen Celfyddydau Cain yn gwneud tua $22,200 yn eu blwyddyn gyntaf o gyflogaeth.

ENROLL NAWR

3. Prifysgol Talaith Arizona - Skysong

Dylai myfyrwyr sydd â diddordeb mewn cael gradd yn y celfyddydau cain a stiwdio yn unrhyw un o'r ysgolion celf yn Arizona yn bendant ddewis Prifysgol Talaith Arizona - Skysong. Yn ninas sylweddol Scottsdale, mae prifysgol gyhoeddus o'r enw ASU - Skysong. ASU - Mae Skysong yn brifysgol wych yn gyffredinol, gan ennill safle Ysgolion Gorau o #551 allan o 2,576 o sefydliadau yn genedlaethol.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, derbyniodd tua 52 o fyfyrwyr o'r majors celf gain a stiwdio yn ASU - Skysong y radd hon.

ENROLL NAWR

4. Prifysgol Gogledd Arizona

Os ydych chi eisiau astudio celfyddydau cain a stiwdio yn unrhyw un o'r ysgolion celf yn Arizona, dylech ddewis Prifysgol Gogledd Arizona. Mae NAU cyhoeddus enfawr y Brifysgol wedi'i lleoli yn nhref ddibwys Flagstaff. O ran ansawdd cyffredinol, mae'r brifysgol hon yn safle 13 allan o 30 o sefydliadau yn Arizona.

Yn y flwyddyn ddata ddiweddaraf, dyfarnodd NAU y radd hon i tua 20 o fyfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y celfyddydau cain a stiwdio. Mae graddedigion sydd â gradd yn y celfyddydau cain yn aml yn dechrau gwneud tua $17,200.

ENROLL NAWR

5. Coleg Cymunedol Mesa

Mae prifysgol gyhoeddus sylweddol o'r enw Coleg Cymunedol Mesa wedi'i lleoli ym Mesa. Mae Sefydliad Cymunedol Mesa yn goleg rhagorol yn gyffredinol, gyda safle Ysgolion Gorau o #521 allan o 2,576 o golegau yn fyd-eang.

Mae'r data mwyaf cyfredol sydd ar gael yn dangos bod Coleg Cymunedol Mesa wedi dyfarnu'r radd hon i tua 1094 o fyfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y celfyddydau cain a stiwdio. Y cyflog gyrfa gynnar cyfartalog ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen Celfyddydau Cain ac yn derbyn gradd yw $20,800.

ENROLL NAWR

6. Coleg Cymunedol Mynydd Estrella

Ym maestref fawr Avondale, mae sefydliad cyhoeddus canolig o'r enw Coleg Cymunedol Mynydd Estrella. O ran ansawdd cyffredinol, mae'r coleg hwn yn safle 17 allan o 30 o ysgolion celf yn Arizona.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, derbyniodd tua 600 o fyfyrwyr yng Ngholeg Cymunedol Mynydd Estrella y radd hon mewn celfyddydau cain a stiwdio.

ENROLL NAWR

7. Coleg Phoenix

Yn ninas sylweddol Phoenix, mae yna sefydliad cyhoeddus canolig ei faint o'r enw Coleg Phoenix. O ran ansawdd cyffredinol, mae'r coleg hwn yn safle 14 allan o 30 o ysgolion celf yn Arizona.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, derbyniodd tua 490 o fyfyrwyr yng Ngholeg Phoenix y radd hon yn y celfyddydau cain a stiwdio. Mae myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y celfyddydau cain a stiwdio sy'n graddio o Goleg Phoenix yn ennill $10,036 yn fwy na'r myfyriwr Celfyddydau Cain cyffredin.

ENROLL NAWR

8. Coleg Cymunedol Scottsdale

Yn sefydliad cyhoeddus gweddol fawr, mae Coleg Cymunedol Scottsdale wedi'i leoli y tu allan i Scottsdale. O ran ansawdd cyffredinol, mae'r coleg hwn yn yr 20fed safle allan o 30 o ysgolion celf yn Arizona.

Yn y flwyddyn ddiweddaraf y mae gennym ddata ar ei chyfer, dyfarnodd Coleg Cymunedol Scottsdale y radd hon i tua 282 o fyfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y celfyddydau cain a stiwdio. Mae graddedigion sydd â gradd yn y celfyddydau cain yn aml yn dechrau eu gyrfaoedd gyda chyflog cyfartalog o $20,300 ar ôl graddio.

ENROLL NAWR

9. Prifysgol Talaith Arizona - Ar-lein

Prifysgol gyhoeddus ar-lein yw Prifysgol Talaith Arizona - Ar-lein. Gyda 15,678 o israddedigion wedi cofrestru, mae'n brifysgol sylweddol. Prifysgol Talaith Arizona - Mae cyfradd derbyn Ar-lein o 73% yn gwneud derbyniadau'n gymharol gystadleuol, mae celfyddydau a dyniaethau Rhyddfrydol, seicoleg a chyfathrebu yn raddau poblogaidd; 24% o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Talaith Arizona - Graddedig ar-lein.

ENROLL NAWR

Casgliad

Mae cael eich wardiau yn cael eu meithrin i ddatblygu eu doniau yn un o bleserau magu plant, felly mae'n ddoeth iawn anfon y rhai sydd o dan eich gofal i unrhyw un o'r ysgolion celf gorau yn Arizona i roi cychwyn a hyfforddiant iawn iddynt yn y maes. felly cariad a chariad.

Ysgolion Celf yn Arizona - Cwestiynau Cyffredin

Ydy Arizona yn Dda i'r Celfyddydau?

Ydy, mae Arizona yn gyflwr gwych i'r celfyddydau gan fod ganddi hanes artistig cyfoethog.

Beth yw'r Ysgol Gelf Orau yn Arizona?

Mae llawer yn ystyried mai'r gorau ymhlith yr ysgolion celf gorau yn Arizona yw Prifysgol Arizona

A yw Ysgolion Celf yn Arizona yn Derbyn Myfyrwyr Rhyngwladol?

Ydy, mae'r rhan fwyaf o'r ysgolion celf yn Arizona yn derbyn myfyrwyr rhyngwladol.

Argymhellion

Awdur Cynnwys at Study Abroad Nations | Gweler Fy Erthyglau Eraill

Mae Regis yn awdur sydd â chariad i gyfarwyddo'r genhedlaeth iau i wneud dewisiadau academaidd da. Ymunodd â SAN yn gynnar yn 2022 i ymuno â'n tîm o grewyr cynnwys anhygoel i ddarparu atebion i sawl cwestiwn y mae ein miloedd o fyfyrwyr-ddarllenwyr yn eu gofyn.

Mae hefyd yn caru pêl-droed, gemau fideo, a ffilmiau.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.