6 accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan

Det här blogginlägget innehåller allt du behöver veta om accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan. Den förklarar i detalj de olika institutionerna som erbjuder programmet, kostnaden, varaktigheten, programkraven, studiesätt, etc. Så om du har letat efter accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan, rekommenderar vi att du håller dig klistrad till det här inlägget eftersom det kommer att bli en enorm ögonöppnare.

Vi skulle ha gått direkt till de påskyndade sjuksköterskeprogrammen, men det blir viktigt om vi ser över vad omvårdnad är, var en sjuksköterska kan arbeta, medellönen för en sjuksköterska och ännu viktigare fördelarna med att vara sjuksköterska.

Sjuksköterska är en vårdprofessionell karriär som tar hand om individer, familjer, byar eller samhällen så att de kan uppnå eller återhämta sig optimal hälsa och allmän livskvalitet.

Omvårdnad som karriär, som upptar en större andel inom vårdmiljöområdet, har fortfarande en internationell brist på kvalificerade sjuksköterskor. Detta kan sägas vara så eftersom sjuksköterskor behövs i alla delar av världen eftersom de har skilt sig från andra medicinska professioner på grund av deras inställning till patientvård, utbildning, praktik, etc.

Sjuksköterskor arbetar tillsammans med läkare, läkare, terapeuter, patienternas familjer etc. för att uppnå sitt mål som är att behandla sjukdom och återhämta sig optimal hälsa. Det finns dock fortfarande vissa jurisdiktioner som tillåter sjuksköterskor att behandla patienter självständigt i vissa miljöer.

Under sjuksköterskekarriären finns det många specialiteter som sträcker sig från hjärtsjuksköterska, ortopedisk omvårdnad, palliativ vård, perioperativ omvårdnad, obstetrisk omvårdnad, onkologisk omvårdnad, omvårdnadsinformatik, telesjuksköterska, radiologi, akut omvårdnad, etc. Det är dock generellt sett indelat i, etc. patientens behov som tas om hand.

Sjuksköterskor kan också arbeta inom många områden. Vi har markerat några nedan:

 • Akutvårdssjukhus
 • Gemenskaper/allmänhet
 • Familj/individ över hela livslängden
 • neonatal
 • Kvinnors hälsa/könsrelaterad
 • Mental hälsa
 • Skola/högskola sjukhus
 • Ambulatoriska inställningar
 • Informatik dvs E-hälsa
 • Pediatrik
 • Vuxengerontologi etc.

Nu ska vi prata om fördelarna med att vara sjuksköterska.

Att bli sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterska, är aldrig en lätt uppgift, på samma sätt kommer fördelarna. Forskning har visat att att vara sjuksköterska innebär många fördelar som ekonomiskt genombrott, anställningstrygghet etc. De andra fördelarna med att vara sjuksköterska är följande:

 • Sjuksköterskor är mycket efterfrågade i olika delar av världen, därför garanteras anställningstrygghet.
 • Omvårdnad som karriär är ett av de professionellt tillfredsställande jobben som är personligt givande.
 • Inom omvårdnaden finns det utrymme för avancemang. Detta framsteg ger upphov till professionell utveckling.
 • Att vara en kvalificerad sjuksköterska ger dig chansen att få anställning internationellt, precis som i Australien finns det många visum som erbjuds för att emigrera sjuksköterskor.
 • Sjuksköterskor har flexibilitet i arbetet eftersom de inte arbetar alltid, istället använder de skift.
 • Det är en respekterad karriär som är erkänd över hela världen.
 • Möjligheten till övertid kan också komma in när du känner för att arbeta fler timmar för att tjäna mer.
 • Det finns många varianter där sjuksköterskor kan arbeta beroende på intresse, val och erfarenhet man har.

Lönen för en genomsnittlig registrerad sjuksköterska i USA enligt US Bureau of Labor Statistics (BLS) är cirka 72,000 35 USD per år eller XNUMX USD varje timme. Vad gör en karriär mer intressant och fascinerande efter självförverkligande om inte detta.

Nu är accelererade program program som låter studenterna snabba upp sin föreslagna studiegång istället för att genomgå den normala varaktigheten. Detta är mer som att spendera cirka 12 månader i en studiekurs som varaktigheten är cirka 36 månader.

Accelererade sjuksköterskeprogram innebär alternativ för sjuksköterskeexamen som snabbar upp studenternas varaktighet för att få sin kandidatexamen i omvårdnad (BSN) eller Master i omvårdnad (MSN) snabbare än vanligt. Dessa program är utformade på ett sådant sätt att de tar en kortare tid för att uppnå ditt mål som sjuksköterska.

Om du tillhör dem som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram, rekommenderas du starkt att hålla dig fast vid det här inlägget till sista meningen när vi avslöjar allt om accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan.

[lwptoc]

Accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan

 • Eastern Michigan University, Ypsilanti Accelerated Nursing Program
 • Grand Valley State University, Grand Rapids Accelerated Nursing Program
 • Michigan State University Accelerated Nursing Program
 • Oakland University, Rochester Accelerated Nursing Program
 • University of Detroit Mercy, Detroit Accelerated Nursing Program
 • University of Michigan-Flint, Flint Accelerated Nursing Program

1. Eastern Michigan University, Ypsilanti Accelerated Nursing Program

Eastern Michigan University är en prestigefylld institution som erbjuder accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan. Programmet tenderar att utrusta studenterna med de kunskaper och erfarenheter som behövs för att bli legitimerade sjuksköterskor i en snabbare takt, och även fortsätta att visa en nivå av professionalism när de hanterar patienter.

Studenter som har tagit en kandidatexamen i annan kurs än sjuksköterske men som önskar ha en kandidatexamen i sjuksköterske med en påskyndad längd kan söka till programmet.

Varaktigheten för heltidsprogrammet på campus är 20 månader, vilket kommer att löpa över 5 terminer för att ge dig en stark bakgrundskunskap inom omvårdnad. Översikten över kostnaden för programmet kan ses här. Klicka här

Programkraven eller kriterierna för antagning är följande:

 • Sökande måste ha en examen i en icke-sjuksköterskekurs.
 • Sökande måste lämna in alla officiella utskrifter.
 • Sökande måste klara engelska kunskapstestet såsom TOEFL
 • Sökande måste genomföra alla förkunskapskurser.
 • Sökande måste ha minst 3.0 CGPA på en skala av 4.0
 • Sökande får inte ta ATI-TEAS mer än två gånger per år, i fallet med omprovet.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

2. Grand Valley State University, Grand Rapids Accelerated Nursing Program

Grand Valley State University, som ligger vid Grand Rapids, är en av institutionerna som erbjuder accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan genom Kirkhof College Of Nursing.

Det accelererade sjuksköterskeprogrammet är för studenter som har en examen i icke-sjuksköterskekurser men som önskar få en BSN i omvårdnad. Den konkurrensutsatta kursen tar emot 24 studenter på vår/sommarterminen, 24 studenter på höstterminen respektive 24 studenter på vinterterminen. Det är bra att notera att anmälan till några allmänna utbildningskurser inte kommer att krävas, men förkunskapskurserna måste vara genomförda.

Antagningsprocesserna beslutas av KCON Grundutbildningskommittén, varefter studenter kommer att kontaktas via sin e-post. Översikten över kostnaden för programmet finns här. Klicka här

Programkraven eller kriterierna för antagning är följande:

 • Sökande måste ha en kandidatexamen i annan kurs än sjuksköterske
 • Sökande måste ha ett kumulativt medelbetyg på 3.0 och ett lägsta betyg "C" i förkunskapskurserna.
 • Sökande måste följa policyn för upprepad sjuksköterskekurs
 • Sökande måste visa upp en tydlig kriminell bakgrundskontroll och drogskärm
 • Sökande måste vara redo för en intervju för att hjälpa fakulteten att komma åt beredskapsnivån.
 • Sökande måste lämna in en 650 maskinskriven uppsats med fokus på de öppna frågorna.
 • Sökande bör vara redo att presentera sin arbetslivserfarenhet, ledarskapserfarenhet, certifieringar etc.

Ansökningsdatumet för vår/sommarstudenterna (maj) eller höstterminen (augusti) börjar den 1 januarist till 15th, medan vinterterminen (januari) löper från 16 augustith till augusti 31st. I båda ska ansökningarna lämnas in innan kl 5 sista dagen.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

3. Michigan State University Accelerated Nursing Program

Michigan State University är en av de prestigefyllda institutionerna som erbjuder accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan. Det accelererade programmet är tillgängligt för studenter som har en examen i en annan examen än sjuksköterske men som önskar skaffa sig en kandidatexamen i omvårdnad i snabbare takt.

Programmet är ett heltidsprogram som pågår i 15 månader med start från mitten av maj till augusti. Det finns dock två platser för programmet. En på MSU campus i East learning och en annan på Detroit Medical Center i Detroit.

Översikten över kostnaden för programmet kan ses här. Klicka här Programkraven eller kriterierna för antagning inkluderar:

 • Sökande måste lämna in en ansökan som studenter på grundutbildningen.
 • Sökande måste välja sommarterminsstart.
 • Sökande måste välja huvudkod 4023
 • Sökande måste tillhandahålla alla obligatoriska officiella utskrifter.
 • Sökande måste skicka in två referensbrev
 • Sökande måste lämna in en kort uppsats som förklarar sina mål och motiv för att studera omvårdnad med hjälp av ett accelererat program
 • Ett professionellt CV med sökandens tidigare arbetserfarenheter eller volontärövningar behövs.
 • Sökande måste uppvisa en tydlig kriminell bakgrund och drogkontroll.

Sista ansökningsdag är 1st december, därefter kommer ingen inskickad ansökan att granskas.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

4. Oakland University, Rochester Accelerated Nursing Program

Oakland University i Rochester erbjuder accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan genom Oakland University school of nursing undergraduate accelerated second degree (ASD) till studenter som har en kandidatexamen i en icke-sjuksköterskekurs men som vill skaffa en BSN i sjuksköterskeexamen vid en accelererad varaktighet.

Programmet är ett heltidsprogram som löper under fyra terminer under 15 månader. Kostnaden för programmet anges inte, men ett ständigt besök på deras hemsida kommer att vara till stor hjälp vid eventuella uppdateringar.

Kraven för programmet eller kriterierna för antagning är följande:

 • Sökande måste ha en kandidatexamen inom ett annat område än omvårdnad.
 • Sökande måste ha genomgått förkunskapskurserna.
 • Sökande måste lämna in CGPA för de förutsättningskurser som tagits.
 • Sökande måste lämna in en uppsats och ett professionellt referensformulär.
 • Sökande som sagts upp från sjuksköterskeprogrammet måste inhämta godkännande från SON för att söka programmet

Programmet öppnar på tre terminer - hösten, sommaren och vintern. Höstportalen för 2022 öppnar från 1st feb till 1st maj 2022, varefter respektive deadlines är 1 juni, 1 oktober och 5 januari.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

5. University of Detroit Mercy, Detroit Accelerated Nursing Program

University of Detroit Mercy erbjuder också accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan. Detta program är utformat för dig som har en kandidatexamen i en annan kurs än omvårdnad men vill skaffa en kandidatexamen i sjuksköterskeexamen i ett snabbare tempo.

Programmets varaktighet är 16 månader med tre och en halv termin. Alla frågor om kostnaden och ekonomiskt stöd kan ställas här. Klicka här

Programkraven eller kriterierna för antagning inkluderar:

 • Sökande måste ha ett kumulativt medelbetyg på 3.0
 • Sökande måste ha genomfört alla naturvetenskapliga och matematikkurser inom de senaste 7 åren med minst betyget "C"
 • Sökande får inte upprepa en kurs mer än tre gånger
 • Sökande måste genomföra alla förkunskapskurser.
 • Sökande måste lämna in alla officiella utskrifter från högskolor/institutioner som deltagit i.
 • Sökande måste skicka in sina CV och rekommendationsbrev.

Sista ansökningsdag för programmet är den 14 marsthsökande uppmanas dock att fylla i och skicka in sin ansökan före nämnda datum.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

6. University of Michigan-Flint, Flint Accelerated Nursing Program

University Of Michigan-Flint erbjuder påskyndade sjuksköterskeprogram i Michigan till studenter med en kandidatexamen i ett icke-sjuksköterskeområde men som vill bli en legitimerad sjuksköterska i en kortare takt.

Programmet pågår i sexton månader och utrustar eleverna med nödvändiga färdigheter och erfarenheter för att kunna arbeta effektivt. Det är viktigt att notera att endast ett 40-tal studenter antas två gånger per år.

Programkravet eller kriterierna för antagning inkluderar:

 • Sökande måste ha en kandidatexamen i annan kurs än sjuksköterske.
 • Sökande måste lämna in alla officiella dokument från de högskolor och institutioner som deltar.
 • Sökande måste genomföra alla förkunskapskurser där minst två måste vara naturvetenskap och en, en biologikurs.
 • Sökande måste lämna in ett referensbrev från en direkt handledare eller akademisk fakultet.
 • Sökande måste uppvisa två personliga utlåtanden
 • Sökande måste visa starka bevis på engelska språket och klara det engelska språktestet som TOEFL
 • Sökande ska söka direkt till sjuksköterskeprogrammet

Sista ansökningsdag är den 15 januari. Ansökningar kan dock tas emot när som helst, men hänsyn tas endast till de som skickat inom ansökningsdatumintervallet.

Studenter som är intresserade av accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan kan ansöka via länken nedan:

Klicka här för att ansöka

Om du har följt noggrant tror vi att vi har utrustat dig väl med den arsenal som behövs för att leta efter accelererade sjuksköterskeprogram i Michigan. Vi önskar dig lycka till när du ansöker.

Rekommendationer