Hur får jag inträde för Stanford Online Masters

Stanford är en av de bästa skolorna i världen och här är en guide om hur du kan få antagning till Stanford online-mästare.

Stanford är en av de ledande institutionerna i världen och erbjuder högklassig utbildning och spetskompetens genom sitt varierande utbud av kurser, toppmoderna forskningsanläggningar och professorer. Stanford är drömskolan för massor av människor från hela världen.

Stanford University är centrum för innovation, lärande och upptäckter som har gjort stora bidrag till medicin, teknik, konst och andra aspekter som bidrar till utvecklingen och tillväxten av samhället och världen som helhet.

Som ett stort centrum för innovation är Stanford ett av de universitet som försöker driva utbildningen till nästa nivå och genom att använda dagens digitala infrastruktur kunde den uppnå det. Jag talar om onlinestudier, med en dator och en internetanslutning kan du lära dig exakt vad som lärs ut på Stanford hemma.

Medan du håller på med det bör du se listan över 20 högskoleprogram online med applikationslänkar där du får läsa en högskolekurs online, skärpa din skicklighet och få certifikatet

Denna unika innovation från Stanford är att göra lärandet smidigt, göra utbildning i världsklass tillgänglig för alla intresserade från alla hörn av världen. Genom detta betyder att du kan få tag på valfri kurs på valfritt utbildningsprogram du vill genomföra på Stanford genom att trycka på en knapp.

Detta har hjälpt på många sätt, med tanke på att Stanford är en mycket konkurrenskraftig skola och dyr, dess online-inlärningsplattform sänker kostnaden för att studera en Stanford-kurs överlägset och du behöver inte oroa dig för konkurrensfaktorn eftersom det inte kan hända uppkopplad.

Börja dock inte att oroa dig över certifieringen du kanske får genom att tro att den inte är lika äkta som den som har gått igenom den ordinarie skolan. Du borde veta nu att det inte finns någon skillnad mellan certifikaten du får från Stanford online till vanlig Stanford-skolan.


[lwptoc]


Stanford Online

Att skaffa sig färdigheter, kunskap och lära sig nya saker är aldrig oändligt eftersom du dagligen stöter på olika möjligheter att visa det du vet.

Du kanske vill lära dig nya färdigheter/kunskaper, borsta upp befintliga färdigheter, eller kanske vill skapa en ny karriärväg, Stanford online är platsen för dig.

Stanford online erbjuder olika typer av onlinekurser och examensprogram, till exempel doktorsexamen och yrkesexamen, grundutbildning, avancerad examen och andra globala och exekutiva utbildningsprogram som lärs av Stanfords ljusaste sinnen, professorer och forskare, för att göra din karriär framgångsrik.

För alla de utbildningsprogram som du vill bedriva via Stanford online får du intyget efter avslutat.


Är Stanfords onlinekurser värt det?

För det första är Stanford en högt uppsatt institution, dess erkännande och utbildning är i världsklass och varje organisation och chef vet detta, så allt som produceras av Stanford saknar detta erkännande.

Stanford -kurser har akademisk integritet, vilket är lika erkänt av organisationer över hela världen, och det beror på att kurserna undervisas av kända professorer både på Stanford offline och online.

Så, Stanford online-kurser är helt värda det eftersom du fortfarande lär dig din kurs av intresse av professorer som har producerat anmärkningsvärda alumner, läran och praxis skiljer sig inte från vad som erbjuds i klassrummet och du kommer att lära dig och vara utrustad med all din kunskap och färdigheter du behöver för att utmärka dig.

Din online-certifiering i alla Stanford-kurser är också mycket erkänd.


Erbjuder Stanford online-mästare?

Ja, Stanford erbjuder flexibla online -masterprogram för alla intresserade personer att anmäla sig till.

Stanfords onlinemästare är tillgängliga på heltid och deltid så att du kan välja den som är bekvämare för dig och som är tillgänglig för alla att söka.

Stanfords online-mästare kommer särskilt att hjälpa dem som arbetar och tar deltid kommer att hjälpa dig att fortsätta arbeta medan du studerar för att få din magisterexamen online och efter avslutad examen blir du certifierad precis som en fullvärdig Stanford-examen.


Är Stanford Online Masters gratis?

Stanford online masterprogram är inte gratis, du måste betala de studieavgifter som krävs för att studera och få ett certifikat i Stanfords online masterprogram.

Men Stanford online erbjuder ett par gratis online kurser inom olika discipliner för att du ska få tag på och lära dig nya färdigheter, kräver dessa kurser noll avgifter.


Stanford Online Masters

I det här skedet är du nu säker på att Stanford erbjuder onlinemästare men du kanske inte vet exakt de tillgängliga masterprogrammen som Stanford erbjuder online och det är här jag kommer att lista dem för att hjälpa dig.

Nedan finns en lista över alla tillgängliga Stanford -masterprogram på nätet som du kan ansöka om;

 • Masters i flyg- och astronautik
 • Magister i biomedicinsk informatik
 • Magister i kemiteknik
 • Magister i civil- och miljöteknik
 • Magister i beräknings- och matematisk teknik
 • Magister i datavetenskap
 • Magister i elektroteknik
 • Magister i managementvetenskap och teknik
 • Magister i materialvetenskap och teknik
 • Magister i maskinteknik
 • Magister i statistik

Detaljer om Stanford Online Master's Degree Programs

Masters i flyg- och astronautik

För att förbereda dig för att ta professionella roller i den privata eller statliga sektorn, ger detta program omfattande lärdomar och forskning om strukturella, aerodynamiska, vägledning och kontroll samt framdrivning av flygplan och rymdfarkoster.

Kravprogrammet på 45 enheter som erbjuds helt online tar 3 till 5 år att slutföra också sökande måste ha genomfört ett grundutbildningsprogram inom teknik, fysik eller ett jämförbart vetenskapsprogram.

Magister i biomedicinsk informatik

Detta online-masterprogram i Stanford utbildar studenter att bli forskningsledare genom att förse dem med kvantitativa och beräkningsförmåga för att lösa problem över hela spektrumet av biologi och medicin.

Studenter med utbildning i biologi, datavetenskap, teknik, statistik, forskning och klinisk medicin, datavetenskap och analyser och relaterade discipliner är tvungna att ta detta program eftersom det skulle stärka deras befintliga kompetensområde och öppna ännu fler karriärmöjligheter och bättre positioner för dem i en organisation.

Biomedicinsk informatik masterprogram är ett 45-enhetskrav som måste slutföras inom 5 fem år efter programmets start och sökande måste redan vara anställda och arbeta innan de startar programmet och bör förbli anställda under hela programperioden.

Magister i kemiteknik

Du har alltid velat få ett magisterexamen i Stanfords kemiteknik, det här är din chans att uppfylla dina drömmar. Programmet är fullt tillgängligt online för intresserade sökande från hela världen för att ansöka och bli en kemitekniker.

Studenter kommer att ta grundläggande kemitekniska kurser inom områden som kemisk kinetik, molekylär termodynamik och biokemisk teknik och de uppmuntras också att ta valbara kurser som entreprenörskap, optimering, energi eller tillämpad matematik. Alla kurser du väljer kommer att granskas och godkännas av en rådgivare.

Studenterna måste också ha fullgjort och fått en kandidatexamen i en vetenskaplig disciplin innan de ansöker om kemiprogrammet. Programmet är 45 enheter och det tar 2-5 år att slutföra vilket beror på hur fokus du är men det får inte överstiga 5 år.

Magister i civil- och miljöteknik

Civil- och miljöingenjörer är de viktigaste hjärnorna bakom byggandet av all infrastruktur runt omkring oss, de är mycket viktiga och är mycket eftertraktade för både privat och offentlig sektor.

Att få avancerad kunskap om civil- och miljöteknik leder dig vidare till en värld av infrastrukturdesign och skapande och tack vare Stanfords innovation kan du studera och få den nödvändiga avancerade kunskapen via Stanford online.

Programmet är 45 enheter och tar i genomsnitt 3 till 5 år att slutföra.

Magister i beräknings- och matematisk teknik

Detta program samlar exceptionella discipliner, datorer, matematik, teknik och tillämpade vetenskaper som sömlöst kombineras och lärs till studenter som utrustar dem med avancerad kunskap i förbättrade beräkningsmetoder och konstruktioner för teknik- och vetenskapliga applikationer.

Även om detta program erbjuds måste online-majoriteten av det slutföras på campus för examen, det är ett 45-enhetsprogram och tar i genomsnitt 3 till 5 år att slutföra.

Magister i datavetenskap

Nåväl, vi vet alla hur viktig datavetenskap är i denna nuvarande tidsålder och även människor med grundläggande kunskap har goda positioner i en organisation, men individer med avancerad kunskap har en ännu bättre position.

Stanford online erbjuder dig möjligheten att bli en avancerad datavetare, detta skulle ge dig en viktig position i en organisation och öppna bättre karriärmöjligheter antingen i den privata eller offentliga sektorn.

Innan du ansöker om detta program måste sökande ha genomgått en kandidatexamen från en erkänd institution. Stanfords datavetenskapsprogram online är på 45 enheter och kräver i genomsnitt 3 till 5 år för att slutföra.

Magister i elektroteknik

Få avancerad kunskap och bli en certifierad professionell inom elektroteknik genom Stanfords online-magisterprogram.

Innan du ansöker om detta program måste du ha en stark grund inom fysik, matematik och teknik. Du måste också ha avslutat en fyraårig grundutbildning och minst ett år av forskarutbildningen.

Stanford online EE 45-enhetsprogrammet kan slutföras på 3-5 år.

Magister i managementvetenskap och teknik

Genom att ta denna kurs kan en ingenjör tillgodose både de tekniska och ledningsmässiga behoven hos en organisation, ditt kritiska tänkande och analytiska förmågor utvecklas, du kommer att kunna utföra experiment för att designa bättre system och förstå hur man analyserar data för att lösa verkliga världsproblem.

För att ansöka om ledarskaps- och ingenjörsprogrammets online-program måste de sökande ha en ingenjörsexamen eller en relaterad kvantitativ examen (major eller minor) som innehåller differentiell beräkning av flera variabler och linjär algebra.

Sökande måste också ha en stark grund inom programmering, statistik och ekonomi. Programmet är på 45 enheter och tar i genomsnitt 3-5 år att slutföra.

Magister i materialvetenskap och teknik

Delta i detta avancerade utbildningsprogram i solid state-grunder och materialteknik för att få färdigheter som gör dig till en professionell materialvetare och ingenjör.

Programmet är helt online och kräver 3 till 5 år för att slutföra sitt krav på 45 enheter.

Magister i maskinteknik

Maskinteknik är en av de viktigaste drivkrafterna i modern tid, genom denna disciplin har uppfinningen av datorer och andra maskiner möjliggjorts. Stanford online erbjuder detta masterprogram för alla intresserade för att fördjupa sina kunskaper och bli professionella inom detta studieområde.

Specialiseringsområdet omfattar automatiska kontroller, energisystem, vätskemekanik, värmeöverföringsfast mekanik och biomekanisk teknik, du får avancerad kunskap och är utrustad med nödvändiga färdigheter inom dessa områden.

Sökande till maskinteknikprogrammet måste ha avslutat en kandidatexamen i teknik, fysik eller ett relaterat vetenskapsprogram. Programmet är på 45 enheter och tar i genomsnitt 3 till 5 år att slutföra.

Magister i statistik

Ansök till denna kurs för att få avancerad statistisk kunskap, du får lika kritiska och analytiska tänkande färdigheter, kan analysera data och vara effektiv i att lösa problem i verkligheten.

Innan du börjar detta program måste du vara skicklig i kurser på grundnivå som linjär algebra, statistik eller sannolikhet och programmering.

Statistikprogrammet online är 45 enheter och tar i genomsnitt 3 till 5 år att slutföra.

Stanford Online Masters Program Studieavgifter

Studieavgiften på Stanford Online Masters är $ 1,352 per enhet för alla program.

Jag gav inte undervisningsavgiften för varje program eftersom de alla är desamma. Undervisningen för varje kurs är $ 1,352 3 per enhet och varje kurs varierar från 5-45 enheter och du måste tjäna 5 enheter kredit inom XNUMX år efter ditt startdatum för att tilldelas en magisterexamen.

Med dessa detaljer bör du känna till det program som passar dig bäst i din karriär. När du har slutfört ditt föredragna program får du samma certifikat som den vanliga Stanford -masterstudenten får, ingen skillnad.

Under ditt online-masterprogram förväntas du också ha heltidsanställning.


Hur får jag inträde för Stanford Online Masters.

Nu måste du ha bestämt dig för det Stanford online-masterprogram du vill få och det är det första steget för att ansöka om Stanford online-mastertillträde.

För det första måste du välja ett program efter eget val och sedan fortsätta till skapa ett konto på Stanfords onlineplattform och börja din Stanford online masteransökan.

Det finns vissa kriterier som du måste klara för att du ska vara berättigad till antagning.


Behörighet för Stanford Online Master's Admission

 1. Om du är en sökande från USA måste du ha en kandidatexamen från ett ackrediterat amerikanskt college eller universitet.
 2. Om du är utanför USA eller någon annan del av världen måste du också ha en kandidatexamen från ett erkänt ackrediterat college eller universitet.

Det är allt som krävs för att vara berättigad till något av Stanfords onlinemasterprogram och se till att kandidatexamen du har är det som är nödvändigt för att bli antagen till ditt föredragna program.

När du måste ha valt en kurs och klara behörighetsstatusen finns det nödvändiga filer som krävs för att följa med din ansökan.


Stanford Online Master krav

För att övervägas för antagning måste sökande lämna in några mycket viktiga dokument;

Redogörelse för syftet

Detta är en skriftlig fil som de sökande kommer att skicka online som en del av sin ansökningsprocess för antagning. Syftet med syftet bör beskriva följande;

 • Dina skäl för att ansöka till det föreslagna programmet på Stanford online och hur du har förberett dig för detta studieområde.
 • För att hjälpa antagningskommittén att utvärdera din skicklighet och motivation är det viktigt att du skriver om dina framtida karriärplaner och andra aspekter av din bakgrund och intresse.

Gör ditt uttalande om syftet rakt på sak och meningsfullt, du kan ladda upp en enda fil men den ska inte vara längre än två sidor och den ska vara på engelska.

Rekommendationsbrev

Tre rekommendationsbrev krävs och de hanteras via ett online rekommendationssystem som är en del av Stanfords onlineapplikation. I rekommendationsdelen i ansökan kommer du att bli ombedd att registrera följande information;

 • Namnet på tre rekommendatorer, även om du kan registrera upp till sex men bara tre rekommenderas och duplicerar inte namn eller kontaktinformation.
 • Institutioner eller affärstillhörighet för varje rekommendator.
 • Tillhandahållande av giltiga e-postadresser till de rekommendatorer som du listade
 • Du måste välja om du vill avstå från din rätt att se en rekommendation.

Akademiska register från tidigare skolor

Dessa kallas också transkriptioner och du måste skicka in alla transkriptioner från alla högskolor och universitet du har gått i minst ett år

Som en del av ansökningsprocessen kommer du att behöva ta två tentor, nämligen;

 • Graduate Record Examination (GRE) är obligatoriskt för alla att ta och,
 • Testet av engelska som främmande språk (TOEFL) är valfritt förutom studenter som kommer från länder vars första språk inte är engelska.

Om du hamnar i kategorin att ta båda tentorna, ta dem och ladda upp poängen under din ansökan.


Skicka in din Stanford Online Masters -ansökan

Efter att ha samlat alla nödvändiga dokument under överföringen bör filstorleken för varje dokument inte överstiga 10 MB och alla kopior ska endast vara i svartvitt. Det är också nödvändigt att du behåller dina egna kopior av filerna som du laddade upp eftersom Stanford inte kommer att lämna tillbaka dem till dig eller någon annan part.

När du har slutfört din ansökan och skickat den kommer du till en betalningssida för att göra en engångsavgift på $125 via online betalningssystem med ditt betalkort eller kreditkort.

Du har också möjlighet att skriva ut din ifyllda ansökan från din aktivitetslogg.

Detta avslutar den här artikeln om hur man får antagning för Stanford online-mästare, men om du känner att du inte kan hantera det men ändå vill skärpa dina färdigheter och vara mer professionell, se listan över 13 online-kurser för studenter och anställda som säkert kommer att förse dig med den kunskap och skicklighet du behöver för att bli professionell inom ditt område.

Rekommendationer

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.