9 lacných univerzít v Európe, ktoré vyučujú v angličtine

V tomto článku sme odhalili 9 lacných univerzít v Európe, ktoré vyučujú v angličtine, na ktoré sa môžete prihlásiť ako medzinárodný študent. Aj keď stále môžete v jednej z európskych krajín absolvovať jednoročný jazykový kurz, aby ste sa naučili rodný jazyk, môžete sa rozhodnúť, že sa mu budete vyhýbať a budete sa na týchto školách učiť výlučne v angličtine.

Jednou z nevýhod toho, že ste medzinárodným študentom v neanglicky hovoriacej krajine, je jazyková bariéra. Niektoré univerzity dokonca stanovujú ako povinný predpoklad pre to, aby sa zahraniční študenti pred prijatím na svoju univerzitu naučili aspoň jeden z jej hlavných jazykov. .

Samotné toto vydanie nasmerovalo veľa zahraničných študentov na štúdium v ​​iných krajinách, pretože im nezostáva iná možnosť, ale niektorí, ktorí sú skutočne odhodlaní študovať na konkrétnej univerzite podľa svojho výberu, sa naďalej učia jazyk krajiny.

Toto je miesto, kde študijné medzin poďte, tento článok zostavuje zoznam lacných univerzít v Európe, ktoré ponúkajú svoje programy plne v anglickom jazyku.

Dúfate, že zo svojho vzrušenia zo znalosti týchto univerzít s anglickým programom vám neunikla fráza „lacné“, však? Ach áno, univerzity, ktoré uvediem, sú rovnako lacné, takže je to ako situácia úplného víťazstva.

Dostanete sa na štúdium na lacnej európskej univerzite, ktorá akceptuje nízke až nulové školné a ponúka tiež vysokoškolské, magisterské a doktorské programy v anglickom jazyku. Nedovoľte, aby vás životné náklady v týchto európskych krajinách vystrašili už počas štúdia, pretože sú rovnako lacné, ak nežijete extravagantným životným štýlom, mali by ste minúť zhruba 250 - 300 EUR mesačne.

Lacné európske krajiny na štúdium

Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Fínsko.

Ide o krajiny, kde sú náklady na život medzinárodných študentov veľmi dostupné, a v týchto krajinách sa nachádzajú aj niektoré lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v angličtine, ktorú sa čoskoro chystám uviesť.

Teraz bez ďalších podrobností uvediem lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v angličtine. Čitatelia by si však mali uvedomiť, že nie všetky programy sa vyučujú v angličtine. Mali by ste pochopiť, že anglický jazyk nie je ich úradným jazykom, ale musí ho prispôsobiť. záujmy zahraničných študentov so sídlom v Anglicku.

Lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v angličtine

Po rozsiahlom výskume sa mi podarilo zostaviť zoznam a podrobnosti o 9 lacných univerzitách v Európe, ktoré vyučujú v angličtine.

 • Voľná ​​univerzita v Berlíne
 • Univerzita v Bazileji, Švajčiarsko
 • Univerzita vo Wurzburgu
 • Univerzita v Heidelbergu
 • Univerzita v Pise
 • Univerzita G.tingttingen
 • Univerzita aplikovanej vedy Fontys
 • University of Mannheim
 • Univerzita Kréta

Voľná ​​univerzita v Berlíne

Slobodná univerzita v Berlíne je jednou z popredných nemeckých výskumných inštitúcií, ktorá bola založená v roku 1948 a odvtedy poskytuje vynikajúce vzdelanie prostredníctvom svojich 16 akademických katedier ponúkajúcich viac ako 150-stupňové programy.

Školné tejto univerzity je bezplatné, áno, nulové školné, študenti si však musia starať o svoje životné náklady, ako sú ubytovanie, stravovanie a nákup školských materiálov. Slobodná univerzita v Berlíne ponúka tiež niekoľko vysokoškolských a postgraduálnych programov v anglickom jazyku.

Medzi tieto disciplíny patria biochémia, severoamerické štúdie, chémia, dátová veda, anglická literatúra, lekárska neurológia, matematika, fyzika, farmácia, globálna história atď.

Univerzita v Bazileji, Švajčiarsko

Univerzita v Bazileji, ktorá má miesto medzi 100 najlepšími svetovými univerzitami na svete a bola založená v roku 1460, je prestížnou inštitúciou v oblasti výskumu a poskytovania špičkového vzdelávania prostredníctvom svojej rozmanitej škály disciplín v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch .

Univerzita v Bazileji je jednou z lacných univerzít v Európe, ktorá vyučuje aj v angličtine a nemčine. Medzinárodní študenti prichádzajúci na školu preto musia mať jednu alebo dve z vyššie uvedených jazykových schopností, aby vám pomohli pokračovať v kariére naplno.

Študenti budú musieť predložiť doklad o dostatočných znalostiach jedného z týchto dvoch jazykov, angličtiny alebo nemčiny, a musia dosiahnuť požadované skóre pred prijatím a konečným štúdiom.

Školné na univerzite v Bazileji je na všetkých stupňoch štúdia 1,714 dolárov ročne.

Univerzita vo Wurzburgu

Je to popredná nemecká inštitúcia a zaradila sa medzi 100 najlepších európskych univerzít. Bola založená v roku 1582 a je medzinárodne známa svojou prestížou v mnohých vedných odboroch vrátane medicíny, fyziky, biológie a psychológie.

University of Wurzburg je jednou z lacných univerzít v Európe, ktorá vyučuje v anglickom jazyku pre všetky svoje programy. Od zahraničných študentov sa vyžaduje, aby predložili doklady o testoch odbornej spôsobilosti z angličtiny, ako sú IELTS, TOEFL alebo Cambridge English Certificate.

Inštitúcia tiež poskytuje bezplatné školné, ale študenti budú musieť zaplatiť poplatok vo výške 137.90 EUR, ktorý pokrýva študentský príspevok a semestrálne vstupenky.

Univerzita v Heidelbergu

Toto je verejná výskumná univerzita založená v roku 1386 a ponúka rôzne disciplíny pre vysokoškolské, postgraduálne a postgraduálne programy.

Heidelberg University je jednou z lacných univerzít v Európe, ktoré vyučujú v anglickom jazyku. Vďaka nízkym školným môžete získať kvalitné vzdelanie na úrovni štúdia v jazyku, ktorému rozumiete. Študenti však budú musieť absolvovať test odbornej spôsobilosti z angličtiny a predložiť výsledky testov, ktoré sa budú brať do úvahy pri prijímaní.

Prijaté testy odbornej spôsobilosti v angličtine a požadované minimálne skóre v testoch sú;

 • TOEFL - 79 pre počítač a 550 pre papier
 • IELTS - 6.5
 • ELS - 112
 • SAT - 560
 • ZÁKON - 21
 • PTE - 53
 • GTEC - 1180 a
 • Cambridge - 180

Študenti, ktorí nedosiahnu žiadne z výsledkov testu anglickej odbornej spôsobilosti, môžu byť stále prijatí, ale pred začatím výučby v študijnom programe bude pravdepodobne potrebné absolvovať kurzy ESL v Heidelberg English Institute (HELI).

Školné na univerzite v Heidelbergu: Medzinárodným študentom z krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sa účtuje poplatok vo výške 171.75 EUR, zatiaľ čo medzinárodní študenti z krajín mimo Európskej únie (EÚ) a mimoeurópskeho hospodárskeho priestoru (EHP) sú povinní zaplatiť 1,500 XNUMX EUR za semester.

Univerzita v Pise

Poradie ako 6th najlepšia univerzita v Taliansku, kde sa nachádza, založená v roku 1343 a odvtedy univerzita v Pise poskytuje vynikajúce vzdelanie za lacné ceny v rôznej škále vysokoškolských a postgraduálnych programov.

V snahe rozšíriť svoju internacionalizáciu ponúka univerzita v Pise niektoré bakalárske a magisterské študijné odbory v anglickom jazyku, a preto je zaradená medzi lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v anglickom jazyku.

Bakalársky študijný program stojí 2,500 2,307 dolárov ročne, zatiaľ čo postgraduálne programy stoja XNUMX XNUMX dolárov ročne.

Univerzita v Gӧttingene

Univerzita, ktorá bola založená v roku 1734 a je poprednou nemeckou výskumnou inštitúciou, ponúka širokú škálu rôznych vysokoškolských, postgraduálnych a doktorandských študijných programov v oblasti prírodných, humanitných, spoločenských a lekárskych vied.

Taktiež sa dostala na zoznam lacných univerzít v Európe, ktoré vyučujú v angličtine s polovicou svojich doktorandských programov v angličtine, a tiež čoraz väčší počet magisterských a vysokoškolských programov sa vyučuje aj v angličtine.

Za školné platia študenti ročne približne 760 EUR.

Univerzita aplikovanej vedy Fontys

Bola založená v roku 1996 a je špičkovou výskumnou inštitúciou v Holandsku, lacnou výučbou a ponukou rôznych bakalárskych a magisterských študijných programov v anglickom jazyku.

Vďaka tomu sa radí medzi lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v anglickom jazyku, študenti z krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) platia zákonné školné vo výške 2,143 7,920 €, zatiaľ čo študenti z žiadnej z týchto krajín neplatia školné poplatok XNUMX XNUMX €.

University of Mannheim

Univerzita v Mannheime je veľmi medzinárodná a lacná inštitúcia, a preto je zaradená medzi lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v anglickom jazyku. Spoločnosť bola založená v roku 1967 a je špičkovou inštitúciou v oblasti výskumu. Od svojho vzniku nikdy neposkytovala vynikajúce poznatky.

Na prijatie na túto univerzitu nemusíte mať znalosti nemeckého jazyka, pretože ponúka veľký výber kurzov vyučovaných v angličtine a školné predstavuje 3,000 XNUMX EUR ročne.

Univerzita Kréta

Univerzita v Kréte, ktorá sa nachádza v Grécku a bola založená v roku 1973, ponúka kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rôznych postgraduálnych, postgraduálnych a doktorandských študijných programov, ktoré sú väčšinou ponúkané v anglickom jazyku.

Univerzita v Kréte nie je iba inštitúciou s nízkym vyučovaním, ale aj bezplatnou univerzitou, kde môžete zadarmo študovať program podľa vášho výberu v angličtine, a preto patrí medzi lacné univerzity v Európe, ktoré vyučujú v angličtine.

Týmto končí 9 lacných univerzít v Európe, ktoré vyučujú v angličtine. Uviedol som zoznam týchto univerzít a ich podrobností, aby ste vedeli, na ktorú z nich sa uchádzať o prijatie. Je tiež na vás, aby ste poznali disciplíny, ktoré sú ponúkané v angličtine prostredníctvom odkazov poskytovaných na jednotlivých univerzitách.

záver

Toto je jedna z najlepších možností štúdia pre zahraničných študentov, ktorí študujú na jednej z európskych univerzít s nízkym školením pre akýkoľvek program podľa svojho výberu a získajú certifikát. Tento článok vám pomohol dozvedieť sa viac o týchto univerzitách. Teraz je na vás, aby ste si vybrali svoju preferenciu a začali prijímať prihlášky.

Tieto univerzity rozšíria a rozvinú váš potenciál v sľubnú kariéru a stále vás dostanú do uznania v akejkoľvek organizácii na svete.

Odporúčania

3 komentáre

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.